Lekcja 365

Zakończenie

Listen to “EPILOG – Ostatnia wiadomo┼Ť─ç” on Spreaker.

Ten kurs jest pocza╠Ętkiem, a nie kon╠ücem. Wraz z toba╠Ę idzie tw├│j Przyjaciel. Nie jestes╠ü sam. Nikt, kto Go wzywa, nie moz╠çe wo┼éac╠ü na pr├│z╠çno. Gdy cokolwiek cie╠Ę martwi czy sprawia k┼éopot, ba╠Ędz╠ü pewien, z╠çe On ma na to odpowiedz╠ü i che╠Ętnie ci jej udzieli, jes╠üli tylko zwr├│cisz sie╠Ę do Niego i Go o to poprosisz. Nie odm├│wi ci rozwia╠Ęzania jakiegokolwiek problemu, kt├│ry wydaje sie╠Ę martwic╠ü cie╠Ę. Zna On bowiem spos├│b rozwia╠Ęzania wszystkich problem├│w i wyjas╠ünienia wszystkich wa╠Ętpliwos╠üci. Jego pewnos╠üc╠ü nalez╠çy do ciebie. Wystarczy tylko, z╠çe o nia╠Ę poprosisz i be╠Ędzie ci dana.

Jestes╠ü tak pewien swego przybycia do domu, jak pewna jest droga, po kt├│rej porusza sie╠Ę s┼éon╠üce zar├│wno zanim wzejdzie, jak i po zachodzie, a takz╠çe w tych godzinach pomie╠Ędzy wschodem i zachodem, w kt├│rych os╠üwietla ziemie╠Ę. W rzeczywistos╠üci twoja droga jest jeszcze pewniejsza. Jest bowiem niemoz╠çliwe by zmienic╠ü droge╠Ę tych, kt├│rych B├│g wezwa┼é do Siebie. A zatem ba╠Ędz╠ü pos┼éuszny swojej woli i poda╠Ęz╠çaj za Tym, Kt├│rego uzna┼ées╠ü za sw├│j g┼éos, m├│wia╠Ęcy ci, czego naprawde╠Ę chcesz i czego potrzebujesz. G┼éos przemawiaja╠Ęcy w imieniu Boga jest zar├│wno Jego, jak i tw├│j. A poprzez ten G┼éos m├│wi On o wolnos╠üci i prawdzie.

Nie ustanawia sie╠Ę juz╠ç wie╠Ęcej z╠çadnych szczeg├│lnych lekcji, poniewaz╠ç nie ma takiej potrzeby. Odta╠Ęd s┼éuchaj tylko G┼éosu przemawiaja╠Ęcego w imieniu Boga i w imieniu twojej Jaz╠üni, kiedy oddalasz sie╠Ę od tego s╠üwiata, by zamiast niego szukac╠ü prawdziwej rzeczywistos╠üci. On be╠Ędzie kierowa┼é twymi wysi┼ékami, m├│wia╠Ęc ci dok┼éadnie co masz robic╠ü, jak masz kierowac╠ü swym umys┼éem i kiedy masz przybyc╠ü do Niego w ciszy, prosza╠Ęc o Jego niezawodne prowadzenie i Jego S┼éowo, kt├│re przynosi pewnos╠üc╠ü. To Jego S┼éowo da┼é ci B├│g. To Jego S┼éowo przyjmujesz jako swoje w┼éasne.

I teraz powierzam ciebie Jego d┼éoniom, bys╠ü sta┼é sie╠Ę Jego wiernym uczniem, maja╠Ęc Go za Przewodnika, gdy stykasz sie╠Ę z kaz╠çda╠Ę trudnos╠ücia╠Ę i dos╠üwiadczasz wszelkiego b├│lu, o kt├│rym mys╠ülisz, z╠çe jest prawdziwy. On nie da ci przemijaja╠Ęcych przyjemnos╠üci, albowiem On daje tylko to co wieczne i to co dobre. Niechaj On Sam przygotowuje cie╠Ę dalej. Zas┼éuz╠çy┼é na twe zaufanie, m├│wia╠Ęc ci codziennie o twym Ojcu, twoim bracie i twojej Jaz╠üni. I be╠Ędzie to kontynuowac╠ü. Teraz idziesz juz╠ç z Nim, tak pewny Jego, jak On jest pewien tego, gdzie┬áidziesz; teraz masz w sobie taka╠Ę pewnos╠üc╠ü, z jaka╠Ę On wie, jak powinienes╠ü kontynuowac╠ü swa╠Ę we╠Ędr├│wke╠Ę; teraz jestes╠ü tak pewny Jego, jak On jest pewny twego celu, twego bezpiecznego dotarcia do tego celu i szcze╠Ęs╠üliwego zakon╠üczenia twej podr├│z╠çy.

Koniec jest pewny, jak r├│wniez╠ç pewne sa╠Ę s╠ürodki, kt├│re do niego prowadza╠Ę. M├│wimy wie╠Ęc temu ÔÇ×Amen”. Be╠Ędzie ci dok┼éadnie powiedziane, czego B├│g chce dla ciebie, za kaz╠çdym razem, gdy staniesz przed jakims╠ü wyborem. I ten G┼éos be╠Ędzie m├│wic╠ü w imieniu Boga i w imieniu twojej Jaz╠üni, sprawiaja╠Ęc, z╠çe na pewno nie be╠Ędziesz sie╠Ę juz╠ç domaga┼é piek┼éa, a kaz╠çdy wyb├│r, jakiego dokonasz, przybliz╠çy cie╠Ę do Nieba. A wie╠Ęc od tej pory idziemy z Nim, zwracaja╠Ęc sie╠Ę do Niego o przewodnictwo, o pok├│j i o wskazanie w┼éas╠üciwego kierunku. Na naszej drodze towarzyszy nam rados╠üc╠ü. Albowiem wracamy do domu przez otwarte drzwi, kt├│re B├│g pozostawi┼é niezamknie╠Ęte na nasze powitanie.

Ufamy drogom prowadza╠Ęcym do Niego i m├│wimy ÔÇ×Amen”. W pokoju be╠Ędziemy kontynuowac╠ü poda╠Ęz╠çanie Jego droga╠Ę i powierzac╠ü Mu wszystko. Z ufnos╠ücia╠Ę czekamy na Jego odpowiedzi, gdy radzimy sie╠Ę Jego Woli, we wszystkim, co czynimy. On kocha Boz╠çego Syna tak, jak my chcielibys╠ümy go kochac╠ü. I naucza nas, jak mamy patrzec╠ü Jego oczami i jak kochac╠ü Boz╠çego Syna w taki spos├│b, w jaki On go kocha. Nie idziesz samotnie. Boz╠çy anio┼éowie unosza╠Ę sie╠Ę nad toba╠Ę i sa╠Ę obok ciebie. Jego Mi┼éos╠üc╠ü cie╠Ę otacza i tego moz╠çesz byc╠ü pewien; ba╠Ędz╠ü pewien, z╠çe nigdy nie pozostawie╠Ę cie╠Ę niepocieszonym.

Kurs Cudów