Lekcja 0

Wste╠Ęp

Teoretyczne podstawy, jakich dostarcza tekst pierwszej cze╠Ęs╠üci kursu, sa╠Ę niezbe╠Ędne jako fundament, kt├│ry nadaje sens c╠üwiczeniom zawartym w tej drugiej cze╠Ęs╠üci. Jednak dopiero przerobienie tych c╠üwiczen╠ü umoz╠çliwi osia╠Ęgnie╠Ęcie celu tego kursu. Mewy trenowany umys┼é nie moz╠çe osia╠Ęgna╠Ęc╠ü niczego. Celem tego kursu jest wytrenowanie twego umys┼éu w taki spos├│b, aby jego mys╠ülenie bieg┼éo zgodnie z kierunkiem wytyczonym przez cze╠Ęs╠üc╠ü teoretyczna╠Ę.

C╠üwiczenia sa╠Ę bardzo proste. Nie zajmuja╠Ę one duz╠ço czasu i nie ma z╠çadnego znaczenia, gdzie je wykonujesz. Nie wymagaja╠Ę przygotowania. Na wykonanie wszystkich c╠üwiczen╠ü potrzebny jest jeden rok. C╠üwiczenia sa╠Ę ponumerowane od 1 do 365. Nie podejmuj sie╠Ę wykonywania wie╠Ększej ilos╠üci c╠üwiczen╠ü niz╠ç jednego zestawu dziennie.

Druga cze╠Ęs╠üc╠ü kursu zawieraja╠Ęca c╠üwiczenia jest podzielona na dwie g┼é├│wne sekcje; pierwsza dotyczy usunie╠Ęcia sposobu w jaki teraz widzisz, a druga prowadzi do przyswojenia prawdziwego postrzegania. Z wyja╠Ętkiem okres├│w powt├│rzen╠ü, kaz╠çde c╠üwiczenie, przeznaczone na okres╠ülony dzien╠ü, jest zaprojektowane wok├│┼é jednej g┼é├│wnej idei, kt├│ra jest podana na pocza╠Ętku. Po niej naste╠Ępuje opis okres╠ülonych procedur, za pomoca╠Ę kt├│rych kaz╠çda idea1 na dany dzien╠ü ma byc╠ü praktycznie zastosowana.

Celem tej cze╠Ęs╠üci praktycznej kursu jest systematyczny trening umys┼éu w innym postrzeganiu wszystkich i wszystkiego na tym s╠üwiecie. C╠üwiczenia sa╠Ę zaplanowane aby pom├│c ci w uog├│lnieniu tych lekcji w taki spos├│b, z╠çe zrozumiesz, iz╠ç kaz╠çda z nich ma zastosowanie do wszystkich i wszystkiego co widzisz.

Przenoszenie (rezultat├│w) c╠üwiczen╠ü w prawdziwym postrzeganiu nie naste╠Ępuje w taki spos├│b, w jaki odbywa sie╠Ę to na tym s╠üwiecie. Jez╠çeli prawdziwe postrzeganie by┼éo osia╠Ęgnie╠Ęte w zwia╠Ęzku z jaka╠Ęs╠ü osoba╠Ę, sytuacja╠Ę lub wydarzeniem, jego ca┼ékowite przeniesienie na wszystkich i wszystko jest pewne. Z drugiej strony, jeden wyja╠Ętek percepcji utrzymywanej poza prawdziwym postrzeganiem, czyni niemoz╠çliwym jego osia╠Ęgnie╠Ęcie gdziekolwiek.

Jedyne regu┼éy, kt├│re maja╠Ę byc╠ü zawsze przestrzegane, sa╠Ę naste╠Ępuja╠Ęce: Po pierwsze, c╠üwiczenia maja╠Ę byc╠ü wykonywane z duz╠ça╠Ę dok┼éadnos╠ücia╠Ę, s╠ücis╠üle wed┼éug podanych wskaz├│wek. To pomoz╠çe ci uog├│lnic╠ü przedstawione idee, bys╠ü m├│g┼é odnies╠üc╠ü je do kaz╠çdej sytuacji, w kt├│rej sie╠Ę znajdujesz, oraz do wszystkich i wszystkiego, co sie╠Ę z ta╠Ę sytuacja╠Ę wia╠Ęz╠çe. Po drugie, ba╠Ędz╠ü pewien, z╠çe te idee sa╠Ę uniwersalne i nigdy nie zak┼éadaj, z╠çe sa╠Ę jacys╠ü ludzie, sytuacje lub rzeczy, do kt├│rych te idee sie╠Ę nie stosuja╠Ę. To by zak┼é├│ca┼éo przenoszenie (rezultat├│w) treningu. W naturze prawdziwego postrzegania lez╠çy to, z╠çe nie ma ono ograniczen╠ü. Jest wie╠Ęc ono przeciwien╠üstwem sposobu, w jaki widzisz teraz.

Og├│lnym celem tych c╠üwiczen╠ü jest zwie╠Ększenie twoich zdolnos╠üci rozprzestrzeniania idei, kt├│re be╠Ędziesz praktykowa┼é, aby obja╠Ęc╠ü nimi wszystko. Nie be╠Ędzie to wymagac╠ü z╠çadnego wysi┼éku. Te c╠üwiczenia same w sobie spe┼éniaja╠Ę warunki dla tego rodzaju przeniesienia.

Niekt├│re idee przedstawione w tej cze╠Ęs╠üci kursu uznasz za niewiarygodne, a inne moga╠Ę sie╠Ę tobie wydawac╠ü ca┼ékiem zaskakuja╠Ęce. To nie ma znaczenia. Jestes╠ü tylko proszony, aby zastosowac╠ü te idee wed┼éug podanych wskaz├│wek. Nikt nie prosi cie╠Ę o ich jaka╠Ękolwiek ocene╠Ę. Jestes╠ü jedynie proszony, aby je uz╠çyc╠ü. To w┼éas╠ünie ich uz╠çycie sprawi, z╠çe stana╠Ę sie╠Ę dla ciebie sensowne i pokaz╠çe ci, z╠çe sa╠Ę prawdziwe.

Zapamie╠Ętaj tylko to: nie musisz wierzyc╠ü w te idee, nie musisz ich akceptowac╠ü, nie musisz nawet ich z╠çyczliwie przyjmowac╠ü. Niekt├│rym z nich moz╠çesz nawet stawiac╠ü czynny op├│r. Nic z tych rzeczy nie be╠Ędzie mia┼éo znaczenia, ani nie zmniejszy ich skutecznos╠üci. Ale nie pozwalaj sobie czynic╠ü wyja╠Ętk├│w w stosowaniu idei zawartych w tej cze╠Ęs╠üci kursu i bez wzgle╠Ędu na reakcje, jakie te idee moga╠Ę wywo┼éac╠ü, uz╠çyj ich. Niczego wie╠Ęcej sie╠Ę nie wymaga.