Lekcja 1

Lekcja 0
Lekcja 2

CZE╠ĘS╠üC╠ü PIERWSZA

Nic, co widze╠Ę w tym pokoju [na tej ulicy, z tego okna, w tym miejscu], nie ma z╠çadnego znaczenia.

 Teraz spójrz powoli wokół siebie i ćwicz zastosowanie tej idei do czegokolwiek, co widzisz:

Ten stół nic nie znaczy. To krzesło nic nie znaczy. Ta dłoń nic nie znaczy. Ta stopa nic nie znaczy. Ten długopis nic nie znaczy.

┬áNast─Öpnie sp├│jrz dalej poza swoje bezpo┼Ťrednie otoczenie i zastosuj t─Ö ide─Ö w szerszym zakresie:

Tamte drzwi nic nie znacza╠Ę. Tamto cia┼éo nic nie znaczy. Tamta lampa nic nie znaczy. Tamten znak nic nie znaczy. Tamten cien╠ü nic nie znaczy.

Zwro╠üc╠ü uwage╠Ę na to, z╠çe te stwierdzenia nie sa╠Ę uporza╠Ędkowane w z╠çaden sposo╠üb i nie uwzgle╠Ędniaja╠Ę z╠çadnej poprawki na to, z╠çe rzeczy, do kto╠ürych sa╠Ę odnoszone, ro╠üz╠çnia╠Ę sie╠Ę od siebie. Taki jest cel tego c╠üwiczenia. To stwierdzenie powinno byc╠ü stosowane do czegokolwiek, co widzisz. Wykonuja╠Ęc to c╠üwiczenie uz╠çyj podanej w nim idei ca┼ékowicie bez zastanowienia, na os╠ülep. Nie pro╠übuj stosowac╠ü jej do wszystkiego co widzisz, poniewaz╠ç te c╠üwiczenia nie powinny przekszta┼écic╠ü sie╠Ę w z╠çaden rytua┼é. Ba╠Ędz╠ü tylko pewien, z╠çe niczego, co widzisz, specjalnie nie wykluczy┼ées╠ü. Z punktu widzenia zastosowania idei uz╠çywanej w c╠üwiczeniu, wszystkie rzeczy sa╠Ę do siebie podobne.
Kaz╠çda z trzech pierwszych lekcji nie powinna byc╠ü c╠üwiczona cze╠Ęs╠üciej niz╠ç dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Czas trwania c╠üwiczenia nie powinien przekraczac╠ü minuty, chyba z╠çe powoduje to odczuwanie pos╠üpiechu. Zasadnicza╠Ę sprawa╠Ę jest tu poczucie nieskre╠Ępowania i braku ograniczen╠ü czasowych.Lekcja 0
Lekcja 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>