Lekcja 10

Lekcja 9
Lekcja 11
 Lekcja  10.

Ta  idea  odnosi  się  do  wszystkich  myśli,  których  jesteś  świadomy,  lub  stajesz  się  świadomy  w  czasie  gdy   ćwiczysz.  Powodem  tego,  że  ta  idea  stosuje  się  do  nich  wszystkich  jest  to,  że  nie  są  to  twoje  prawdziwe   myśli.  Czyniliśmy  już  to  rozróżnienie  poprzednio  i  uczynimy  je  znowu.  Wciąż  jeszcze  nie  masz  podstaw  do   porównań.  Gdy  już  je  zdobędziesz,  nie  będziesz  miał  żadnych  wątpliwości,  że  myśli,  które  kiedyś  uważałeś   za  swoje,  nic  nie  znaczyły.

Już   drugi   raz   posłużyliśmy   się   tym   rodzajem   myśli.   Tylko   ich   forma   jest   trochę   inna.   Tym   razem   wprowadzenie  tej  idei  zaczyna  się  słowami  „Moje  myśli”  zamiast  „Te  myśli”  i  nie  tworzy  się  tutaj  żadnego   widocznego  związku  między  różnymi  rzeczami  wokół  ciebie.  Podkreśla  się  teraz  tylko  nierzeczywistość   tego,  co  myślisz,  że  myślisz.

Ten   aspekt   procesu   korekcji   rozpoczął   się   od   prezentacji   idei,   że   myśli,   których   jesteś   świadomy,   są   niezrozumiałe   i   bez   znaczenia,   że   są   raczej   na   zewnątrz   niż   wewnątrz   i   że   są   umiejscowione   w   przeszłości   raczej  niż  w  teraźniejszości.  Teraz  podkreślamy,  że  obecność  tych  myśli  oznacza,  że  nie  myślisz.  To  jest  tylko   inny   sposób   powtórzenia   naszego   wcześniejszego   stwierdzenia,   że   twój   umysł   jest   w   rzeczywistości   pusty.   Rozpoznanie   tego   jest   rozpoznaniem   nicości,   kiedy   myślisz,   że   ją   widzisz.   Jako   takie   jest   warunkiem   wstępnym  dla  duchowego  widzenia.

Wykonując  te  ćwiczenia  zamknij  oczy  i  powtarzaj  ideę  dzisiejszego  dnia  dość  wolno.  Następnie  dodaj:

Ta  idea  pomoże  mi  uwolnić  się  od  wszystkiego,  w  co  teraz  wierzę.

Tak  jak  poprzednio,  te  ćwiczenia  polegają  poszukiwaniu  w  twym  umyśle  wszystkich  myśli,  jakie  tylko   są   dostępne,   bez   ich   wybierania   czy   osądzania.   Próbuj   unikać   wszelkiego   rodzaju   klasyfikacji.   Właściwie,   gdyby  było  to  dla  ciebie  pomocne,  mógłbyś  wyobrazić  sobie,  że  oglądasz  jakąś  przechodzącą  obok  przez   twój  umysł  dziwną  procesję,  która  ma  dla  ciebie  niewielkie  znaczenie,  o  ile  w  ogóle  ma  jakieś  znaczenie.   Gdy  każda  myśl  przemyka  się  przez  twój  umysł,  powiedz:

Moja  myśl  o_______  nic  nie  znaczy.   Moja  myśl  o_______  nic  nie  znaczy.

Dzisiejsza  idea  może  oczywiście  być  użyta  w  każdej  chwili,  wraz  z  jakąkolwiek  myślą,  która  wówczas cię   trapi.   Dodatkowo,   zaleca   się   powtórzyć   ćwiczenie   pięć   razy   w   ciągu   dnia,   przeszukując   swój   umysł   za   każdym   razem   nie   dłużej   niż   minutę.   Nie   jest   wskazane   by   przedłużać   ten   czas,   a   przeciwnie,   jeżeli   odczuwasz   jakąś   niewygodę,   należy   skrócić   ten   czas   do   pół   minuty,   lub   nawet   jeszcze   bardziej.   Jednakże   pamiętaj,  by  przewodnią  ideę  ćwiczenia  powtarzać  powoli,  przed  zastosowaniem  jej  do  konkretnej  myśli  i   aby  także  dodać  następujące  słowa:

Ta  idea  pomoże  mi  uwolnić  się  od  wszystkiego,  w  co  teraz  wierzę.  Lekcja 9
Lekcja 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>