Lekcja 100

Lekcja 99
Lekcja 101

Lekcja 100.

Listen to “LEKCJA 100 – Moja rola w Boz╠çym planie zbawienia jest niezbe╠Ędna.” on Spreaker.

Moja rola w Boz╠çym planie zbawienia jest niezbe╠Ędna.

Tak jak Syn Boz╠çy dope┼énia swego Ojca, tak tw├│j udzia┼é w Boz╠çym planie dope┼énia ten plan. Zbawienie musi wie╠Ęc odmienic╠ü ta╠Ę ob┼éa╠Ękana╠Ę wiare╠Ę w oddzielne mys╠üli i oddzielne cia┼éa, kt├│re wioda╠Ę oddzielne z╠çywoty i poda╠Ęz╠çaja╠Ę swoimi oddzielnymi drogami. Jedna funkcja, wsp├│┼édzielona przez oddzielne umys┼éy, jednoczy je w jednym celu, gdyz╠ç kaz╠çdy z nich jest dla nich wszystkich jednakowo niezbe╠Ędny.

Boz╠ça╠Ę Wola╠Ę wobec ciebie jest doskona┼ée szcze╠Ęs╠ücie. Dlaczego mia┼ébys╠ü sie╠Ę sprzeciwiac╠ü Jego Woli? Rola, jaka╠Ę On dla ciebie zachowa┼é w realizacji Swojego planu, jest ci dana po to, bys╠ü ponownie sta┼é sie╠Ę takim, jakim On chce, z╠çebys╠ü by┼é. Ta rola jest tak samo niezbe╠Ędna dla realizacji Jego planu jak dla twojego szcze╠Ęs╠ücia. Twoja rados╠üc╠ü musi byc╠ü pe┼éna, by Jego plan by┼é zrozumia┼éy dla tych, do kt├│rych On ciebie posy┼éa. Zobacza╠Ę swa╠Ę funkcje╠Ę w twym rozpromienionym obliczu i us┼éysza╠Ę wezwanie Boga w twym pe┼énym szcze╠Ęs╠ücia us╠ümiechu.

Jestes╠ü rzeczywis╠ücie niezbe╠Ędny w Boz╠çym planie zbawienia. Bez twej rados╠üci Jego rados╠üc╠ü jest niepe┼éna. Bez twego us╠ümiechu s╠üwiat nie moz╠çe zostac╠ü zbawiony. Gdy jestes╠ü smutny, s╠üwiat┼éo, kt├│re sam B├│g ustanowi┼é s╠ürodkiem zbawienia tego s╠üwiata, jest przyc╠ümione i wyblak┼ée i nikt sie╠Ę nie s╠ümieje, gdyz╠ç wszelki s╠ümiech moz╠çe jedynie byc╠ü echem twego s╠ümiechu.

Jestes╠ü rzeczywis╠ücie niezbe╠Ędny w Boz╠çym planie zbawienia. Tak samo, jak twoje s╠üwiat┼éo rozjas╠ünia kaz╠çde s╠üwiat┼éo s╠üwieca╠Ęce w Niebie, tak tez╠ç twoja rados╠üc╠ü na ziemi wzywa wszystkie umys┼éy by porzuci┼éy wszelkie swe z╠çale i zaje╠Ę┼éy swoje miejsce obok ciebie w Boz╠çym planie. Boz╠çy pos┼éan╠ücy sa╠Ę rados╠üni i ich rados╠üc╠ü uzdrawia smutek i rozpacz. Sa╠Ę oni dowodem, z╠çe B├│g chce doskona┼éego szcze╠Ęs╠ücia dla wszystkich, kt├│rzy przyjma╠Ę dary swojego Ojca i stana╠Ę sie╠Ę one ich w┼éasnos╠ücia╠Ę.

Nie pozw├│lmy dzis╠ü sobie na smutek. Albowiem jes╠üli tak uczynimy, to nie odniesiemy sukcesu w wype┼énianiu roli, kt├│ra jest niezbe╠Ędna zar├│wno w Boz╠çym planie jak i dla twego duchowego widzenia. Smutek jest oznaka╠Ę, z╠çe chcia┼ébys╠ü odgrywac╠ü inna╠Ę role╠Ę, zamiast tej, kt├│ra zosta┼éa ci przydzielona przez Boga. W ten spos├│b niewa╠Ętpliwie nie uda ci sie╠Ę pokazac╠ü temu s╠üwiatu, jak wielkiego szcze╠Ęs╠ücia On pragnie dla ciebie. A wtedy nie rozpoznasz, z╠çe jest ono twoje.

Dzis╠ü postaramy sie╠Ę zrozumiec╠ü, z╠çe rados╠üc╠ü jest twoja╠Ę funkcja╠Ę tu, na tym s╠üwiecie. Jes╠üli jestes╠ü smutny, twoja rola pozostaje niewype┼éniona i ca┼éy ten s╠üwiat jest w ten spos├│b pozbawiony rados╠üci wraz z toba╠Ę. B├│g prosi cie╠Ę, bys╠ü by┼é szcze╠Ęs╠üliwy, aby ten s╠üwiat m├│g┼é ujrzec╠ü, jak bardzo On kocha Swego Syna i by m├│g┼é sie╠Ę przekonac╠ü, z╠çe nie chce On, by jakikolwiek smutek os┼éabi┼é jego rados╠üc╠ü i by jakis╠ü strach go dre╠Ęczy┼é, zak┼é├│caja╠Ęc spok├│j. Dzis╠ü jestes╠ü Boz╠çym pos┼éan╠ücem. Przynosisz Jego szcze╠Ęs╠ücie wszystkim, na kt├│rych spogla╠Ędasz; Jego pok├│j kaz╠çdemu, kto patrzy na ciebie i widzi Jego przes┼éanie w twym szcze╠Ęs╠üliwym obliczu.

Przygotujemy sie╠Ę dzis╠ü do naszych pie╠Ęciominutowych okres├│w c╠üwiczen╠ü poprzez odczuwanie narastaja╠Ęcego w nas szcze╠Ęs╠ücia, kt├│re jest zgodne z Wola╠Ę naszego Ojca i nasza╠Ę. Rozpocznij c╠üwiczenie od mys╠üli, kt├│ra╠Ę zawiera dzisiejsza idea. Naste╠Ępnie us╠üwiadom sobie to, z╠çe twa╠Ę rola╠Ę jest byc╠ü szcze╠Ęs╠üliwym. Tylko o to sie╠Ę ciebie prosi, a takz╠çe kaz╠çdego, kto chce zaja╠Ęc╠ü swoje miejsce pos╠ür├│d Boz╠çych pos┼éan╠üc├│w. Pomys╠ül, co to znaczy. By┼ées╠ü w b┼ée╠Ędzie wierza╠Ęc, z╠çe prosi sie╠Ę ciebie o ofiare╠Ę. Zgodnie z Boz╠çym planem ty tylko otrzymujesz i nigdy nie tracisz, nie pos╠üwie╠Ęcasz sie╠Ę, ani nie umierasz.

Spr├│bujmy teraz odnalez╠üc╠ü te╠Ę rados╠üc╠ü, kt├│ra jest dla nas i dla ca┼éego s╠üwiata potwierdzeniem Boz╠çej Woli wzgle╠Ędem nas. Twoim zadaniem jest odnalez╠üc╠ü ja╠Ę tu i teraz. Po to tu przyby┼ées╠ü. Niechaj ten dzien╠ü be╠Ędzie dniem twego sukcesu! Sp├│jrz g┼ée╠Ęboko wewna╠Ętrz siebie, nie niepokojony przez wszelkie pr├│z╠çne mys╠üli i g┼éupie cele, gdy wznosisz sie╠Ę aby spotkac╠ü Chrystusa w tobie.

On tam be╠Ędzie. A ty moz╠çesz teraz do Niego dotrzec╠ü. Czemuz╠ç innemu m├│g┼ébys╠ü sie╠Ę przygla╠Ędac╠ü, jak nie Jemu, Kt├│ry czeka na to, bys╠ü m├│g┼é na niego spojrzec╠ü? Jakaz╠ç to pr├│z╠çna mys╠ül mog┼éaby miec╠ü moc, by cie╠Ę przed tym powstrzymac╠ü? Jakiz╠ç to g┼éupi cel m├│g┼éby przeszkodzic╠ü ci w odniesieniu sukcesu, kiedy Tym, kt├│ry wzywa ciebie, jest Sam B├│g?

On tam be╠Ędzie. Jestes╠ü niezbe╠Ędny w Jego planie. Jestes╠ü dzis╠ü Jego pos┼éan╠ücem. I musisz odnalez╠üc╠ü to, co On chcia┼éby bys╠ü dawa┼é. Nie zapomnij o dzisiejszej idei w czasie pomie╠Ędzy twoimi pie╠Ęciominutowymi, powtarzanymi co godzine╠Ę okresami c╠üwiczen╠ü. Dzis╠ü wzywa cie twoja Jaz╠ün╠ü. A za kaz╠çdym razem, gdy m├│wisz, z╠çe jestes╠ü niezbe╠Ędny w Boz╠çym planie zbawienia tego s╠üwiata, odpowiadasz Bogu na to wezwanie.Lekcja 99
Lekcja 101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>