Lekcja 105

Lekcja 104
Lekcja 106

Lekcja 105.

Listen to “LEKCJA 105 – Boz╠çy poko╠üj i rados╠üc╠ü sa╠Ę moje.” on Spreaker.

Pok├│j Boz╠çy i rados╠üc╠ü sa╠Ę moje.

Pok├│j Boga i rados╠üc╠ü sa╠Ę twoje. Dzisiaj je przyjmiemy wiedza╠Ęc, z╠çe nalez╠ça╠Ę do nas. Be╠Ędziemy pr├│bowali tez╠ç zrozumiec╠ü, z╠çe te dary zwielokrotniaja╠Ę sie╠Ę, gdy je odbieramy. Nie sa╠Ę one podobne do podarunk├│w, jakie moz╠çe dawac╠ü ten s╠üwiat, w kt├│rych darczyn╠üca traci to co da┼é, a obdarowany jest bogatszy dzie╠Ęki jego stracie. To nie sa╠Ę dary, ale transakcje uczynione z powodu winy. Dar naprawde╠Ę dany nie pocia╠Ęga za soba╠Ę straty. Nie jest w├│wczas moz╠çliwe, by jeden zyskiwa┼é, poniewaz╠ç inny traci. Gdyby tak by┼éo, oznacza┼éoby to istnienie ograniczen╠ü i niedoboru.

Zatem takie transakcje nie stanowia╠Ę z╠çadnego podarunku. Takie ÔÇ×dary” sa╠Ę tylko propozycja╠Ę wymiany na cos╠ü bardziej wartos╠üciowego; oprocentowanym kredytem, kt├│ry ma byc╠ü w pe┼éni sp┼éacony; tymczasowa╠Ę poz╠çyczka╠Ę wraz z zobowia╠Ęzaniem do sp┼éaty d┼éugu w wysokos╠üci wyz╠çszej niz╠ç wartos╠üc╠ü otrzymanego daru. To dziwne wypaczenie poje╠Ęcia dawania przenika wszelkie poziomy widzialnego s╠üwiata. Ono pozbawia wszelkiego znaczenia dary, kt├│re wre╠Ęczasz i nie pozostawia ci niczego w tych, kt├│re otrzymujesz.

G┼é├│wnym celem ustanowionym dla tego kursu jest zmiana twojego pogla╠Ędu na dawanie, abys╠ü m├│g┼é otrzymywac╠ü. Dla ciebie dawanie sta┼éo sie╠Ę z╠ür├│d┼éem le╠Ęku i dlatego chcia┼ébys╠ü unikna╠Ęc╠ü tego jedynego s╠ürodka, dzie╠Ęki kt├│remu moz╠çesz otrzymywac╠ü. Przyjmij pok├│j Boz╠çy i rados╠üc╠ü, a nauczysz sie╠Ę innego sposobu patrzenia na dary. Boz╠çe dary nigdy nie maleja╠Ę gdy sa╠Ę rozdawane. One dzie╠Ęki temu tylko zwie╠Ększaja╠Ę sie╠Ę.

Tak samo jak pok├│j i rados╠üc╠ü Nieba wzrosna╠Ę gdy zaakceptujesz je jako Boz╠çe dary dla ciebie, tak tez╠ç wzros╠ünie rados╠üc╠ü twego Stw├│rcy, kiedy zaakceptujesz Jego pok├│j i rados╠üc╠ü jako swoje. Prawdziwe dawanie jest tworzeniem. Rozcia╠Ęga ono nieograniczonos╠üc╠ü ku temu co nieograniczone, wiecznos╠üc╠ü ku temu co ponadczasowe i mi┼éos╠üc╠ü ku samej sobie. Ono dodaje do tego, co juz╠ç jest ca┼ékowite, lecz nie w kategoriach dodawania czegos╠ü wie╠Ęcej, gdyz╠ç to oznacza┼éoby, z╠çe przedtem by┼éo mniej15. Ono dodaje w ten spos├│b, z╠çe pozwala na wype┼énienie swego celu tym, kt├│rzy pragna╠Ę rozdac╠ü wszystko co maja╠Ę, aby zabezpieczyc╠ü to dla siebie na zawsze.

Dzis╠ü zaakceptuj rados╠üc╠ü i pok├│j Boz╠çy jako swoje. Pozw├│l Mu spe┼énic╠ü sie╠Ę tak, jak on definiuje spe┼énienie. Zrozumiesz wtedy, z╠çe to, co spe┼énia Jego, musi r├│wniez╠ç spe┼éniac╠ü Jego Syna. Nie moz╠çe On dawac╠ü traca╠Ęc przy tym. Ty tez╠ç nie moz╠çesz. Przyjmij dzis╠ü Jego dar rados╠üci i pokoju, a On podzie╠Ękuje╠Ę ci za tw├│j dar dla Niego.

Nasze dzisiejsze c╠üwiczenia zaczna╠Ę sie╠Ę troche╠Ę inaczej. Rozpocznij je dzis╠ü mys╠üla╠Ęc o swoich braciach, kt├│rym odm├│wi┼ées╠ü pokoju i rados╠üci, choc╠ü im sie╠Ę nalez╠ça╠Ę, zgodnie z jednakowymi dla wszystkich prawami Boga. W ten spos├│b odm├│wi┼ées╠ü sobie ich tu (na tym s╠üwiecie). I tu musisz powr├│cic╠ü, by domagac╠ü sie╠Ę ich, jako swoich w┼éasnych.

Pomys╠ül o swoich ÔÇ×wrogach” przez chwile╠Ę i powiedz kaz╠çdemu, gdy tylko pojawi sie╠Ę w twym umys╠üle:

M├│j bracie, przynosze╠Ę tobie pok├│j i rados╠üc╠ü, aby rados╠üc╠ü i pok├│j Boga sta┼éy sie╠Ę moje.

W ten spos├│b przygotowujesz sie╠Ę do rozpoznania Boz╠çych dar├│w dla ciebie i uwalniasz sw├│j umys┼é od wszystkiego, co mog┼éoby uniemoz╠çliwiac╠ü osia╠Ęgnie╠Ęcie dzis╠ü sukcesu. Teraz jestes╠ü gotowy do przyje╠Ęcia daru pokoju i rados╠üci, kt├│ry B├│g ci da┼é. Teraz jestes╠ü got├│w dos╠üwiadczyc╠ü rados╠üci i pokoju, kt├│rych sobie odm├│wi┼ées╠ü. Teraz moz╠çesz powiedziec╠ü, ÔÇ×Boz╠çy pok├│j i rados╠üc╠ü sa╠Ę moje”, albowiem da┼ées╠ü to, co chcia┼ébys╠ü dostac╠ü.

Jes╠üli przygotowa┼ées╠ü sw├│j umys┼é zgodnie z podanymi wskaz├│wkami, musisz odnies╠üc╠ü sukces. Albowiem pozwoli┼ées╠ü na usunie╠Ęcie wszystkich przeszk├│d na drodze do rados╠üci i pokoju, a zatem to, co jest twoje, moz╠çe wreszcie do ciebie przybyc╠ü. Powiedz wie╠Ęc sobie, ÔÇ×Boz╠çy pok├│j i rados╠üc╠ü sa╠Ę moje”, zamknij oczy na chwile╠Ę i pozw├│l by Jego G┼éos zapewni┼é cie╠Ę, z╠çe s┼éowa, kt├│re wypowiadasz sa╠Ę prawdziwe.

Spe╠Ędzaj wie╠Ęc dzis╠ü swoje pie╠Ęc╠ü minut z Nim w kaz╠çdej chwili, gdy tylko moz╠çesz, ale nie mys╠ül, z╠çe jes╠üli be╠Ędzie tego mniej, bo nie moz╠çesz dac╠ü Mu wie╠Ęcej, to be╠Ędzie to bezwartos╠üciowe. Pamie╠Ętaj aby przynajmniej co godzine╠Ę wypowiadac╠ü s┼éowa, kt├│re wzywaja╠Ę Go do tego, by ci da┼é to, co chce ci dac╠ü i co chce bys╠ü otrzyma┼é. Niech twym mocnym postanowieniem be╠Ędzie dzis╠ü nie przeszkadzac╠ü Jego Woli. A jes╠üli jakis╠ü brat wydaje sie╠Ę kusic╠ü cie╠Ę, bys╠ü odm├│wi┼é Boz╠çego daru dla niego, postrzegaj to jako jeszcze jedna╠Ę szanse╠Ę by pozwolic╠ü sobie przyja╠Ęc╠ü te dary Boz╠çe dla siebie. Naste╠Ępnie pob┼éogos┼éaw twego brata z wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę i powiedz:

M├│j bracie, przynosz─Ö tobie pok├│j i rado┼Ť─ç, aby rado┼Ť─ç i pok├│j Boga sta┼éy si─Ö moje.Lekcja 104
Lekcja 106

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>