Lekcja 107

Lekcja 106
Lekcja 108

Lekcja 107.

Listen to “LEKCJA 107 – Prawda naprawi wszystkie b┼é─Ödy w moim umy┼Ťle.” on Spreaker.

Prawda naprawi wszelkie b┼ée╠Ędy w mym umys╠üle.

C├│z╠ç, jak nie prawda, moz╠çe skorygowac╠ü iluzje? I czymz╠çe sa╠Ę b┼ée╠Ędy jak nierozpoznanymi iluzjami? Tam, gdzie pojawi┼éa sie╠Ę prawda, iluzje przestaja╠Ę istniec╠ü. Po prostu znikaja╠Ę, nie pozostawiaja╠Ęc s╠üladu, kt├│ry by o nich przypomina┼é. Bez wiary sa╠Ę nieobecne, poniewaz╠ç tylko wiara powo┼éuje je do z╠çycia. Przemieniaja╠Ę sie╠Ę w nicos╠üc╠ü, wracaja╠Ęc tam, ska╠Ęd przysz┼éy. Powstaja╠Ę z prochu i w proch sie╠Ę obracaja╠Ę, gdyz╠ç tylko prawda pozostaje.

Czy moz╠çesz sobie wyobrazic╠ü, czym jest stan umys┼éu bez iluzji? Jak sie╠Ę go odczuwa? Spr├│buj sobie przypomniec╠ü taka╠Ę chwile╠Ę – moz╠çe minute╠Ę, a moz╠çe jeszcze mniej – gdy nic nie zak┼é├│ca┼éo spokoju twego umys┼éu, gdy by┼ées╠ü pewny, z╠çe jestes╠ü kochany i bezpieczny. Naste╠Ępnie spr├│buj sobie wyobrazic╠ü, jak by to by┼éo, gdyby ten moment zosta┼é rozcia╠Ęgnie╠Ęty az╠ç do kon╠üca czasu i do wiecznos╠üci. Naste╠Ępnie niech to odczucie spokoju zostanie zwielokrotnione sto razy, a potem jeszcze raz zwielokrotnione sto razy.

Teraz masz juz╠ç jaka╠Ęs╠ü ma┼éa╠Ę wskaz├│wke╠Ę, nie wie╠Ększa╠Ę niz╠ç jakies╠ü s┼éabe przeczucie stanu, w jakim znajdzie sie╠Ę tw├│j umys┼é, gdy pojawi sie╠Ę w nim prawda. Bez iluzji nie by┼éby moz╠çliwy ani strach, ani wa╠Ętpliwos╠üci czy atak. Gdy nadchodzi prawda, kon╠üczy sie╠Ę wszelki b├│l, gdyz╠ç nie ma wtedy miejsca na przelotne mys╠üli i martwe idee. Prawda wchodzi do twego umys┼éu zajmuja╠Ęc go ca┼ékowicie, uwalniaja╠Ęc cie╠Ę od wszelkich ulotnych wierzen╠ü i przekonan╠ü. Nie ma ich, poniewaz╠ç na ich miejscu jest teraz prawda. Nie moz╠çna ich nigdzie spotkac╠ü, gdyz╠ç prawda jest teraz wsze╠Ędzie i na zawsze.

Gdy przybywa prawda, nie pozostaje tylko przez chwile╠Ę, by znikna╠Ęc╠ü lub zmienic╠ü sie╠Ę w cos╠ü innego. Nie przemienia sie╠Ę, ani nie przetwarza swej postaci, ani tez╠ç nie pojawia sie╠Ę cyklicznie by znikna╠Ęc╠ü i potem ukazac╠ü sie╠Ę sie╠Ę ponownie. Pozostaje dok┼éadnie taka╠Ę, jaka╠Ę zawsze by┼éa, by moz╠çna by┼éo na niej polegac╠ü w kaz╠çdej potrzebie i miec╠ü do niej pe┼éne zaufanie w sprawie wszelkich pojawiaja╠Ęcych sie╠Ę trudnos╠üci i wa╠Ętpliwos╠üci zrodzonych z pozor├│w, jakie ten s╠üwiat przedstawia. One zostana╠Ę rozwiane, gdy prawda naprawi b┼ée╠Ędy w twym umys╠üle.

Gdy przybywa prawda, chroni pod swymi skrzyd┼éami dar doskona┼éej sta┼éos╠üci i mi┼éos╠üci, kt├│ra nie za┼éamuje sie╠Ę w obliczu b├│lu, ale sie╠Ęga poza niego, stale i pewnie. Tym jest w┼éas╠ünie dar uzdrowienia, albowiem prawda nie potrzebuje obrony i dlatego z╠çaden atak nie jest moz╠çliwy. Iluzje moga╠Ę byc╠ü przeniesione do prawdy, by je ona przemieni┼éa. Ale prawdy nie moz╠çna przenies╠üc╠ü do iluzji, aby tam je przemienic╠ü w prawde╠Ę, poniewaz╠ç prawda wznosi sie╠Ę wysoko ponad iluzjami.

Prawda nie moz╠çe nadejs╠üc╠ü, a potem odejs╠üc╠ü, nie moz╠çe sie╠Ę przemieszczac╠ü ani zmieniac╠ü, teraz ukazywac╠ü sie╠Ę w tym, a potem w tamtym, unikaja╠Ęc schwytania i w kon╠ücu uciekaja╠Ęc przed nim. Ona sie╠Ę nie ukrywa. Pozostaje w pe┼énym s╠üwietle i jest w spos├│b oczywisty doste╠Ępna. Jest absolutnie niemoz╠çliwe, by ktos╠ü naprawde╠Ę jej szuka┼é i nie znalaz┼é. Dzien╠ü dzisiejszy jest dniem prawdy. Oddaj prawdzie sprawiedliwos╠üc╠ü, a ona odda tobie. Nie zosta┼ées╠ü stworzony po to by cierpiec╠ü i umrzec╠ü. Tw├│j Ojciec chce, by te koszmary sie╠Ę skon╠üczy┼éy. Niechaj prawda je przemieni.

Nie prosimy o to, czego nie mamy. Prosimy tylko o to, co do nas nalez╠çy, bys╠ümy mogli rozpoznac╠ü to jako nasza╠Ę w┼éasnos╠üc╠ü. Dzis╠ü c╠üwiczymy przy akompaniamencie pewnos╠üci, kt├│ra zosta┼éa zrodzona z prawdy. Nie proponujemy dzis╠ü chwiejnych i niepewnych krok├│w iluzji. Jestes╠ümy tak pewni sukcesu, jak pewni jestes╠ümy, z╠çe z╠çyjemy, z╠çe mamy nadzieje╠Ę, z╠çe oddychamy i mys╠ülimy. Nie wa╠Ętpimy, z╠çe poda╠Ęz╠çamy dzis╠ü za prawda╠Ę i liczymy na to, z╠çe be╠Ędzie ona obecna we wszystkich c╠üwiczeniach, kt├│re dzis╠ü wykonamy.

Rozpocznij c╠üwiczenia prosza╠Ęc Tego, Kto towarzyszy ci w tym przedsie╠Ęwzie╠Ęciu, aby przebywa┼é w twej s╠üwiadomos╠üci, gdy wraz z nim poda╠Ęz╠çasz naprz├│d. Nie jestes╠ü wytworzony z cia┼éa, krwi i kos╠üci, ale zosta┼ées╠ü stworzony przez ta╠Ę sama╠Ę Mys╠ül, kt├│ra r├│wniez╠ç Jemu da┼éa z╠çycie. On jest twoim Bratem, tak podobnym do ciebie, z╠çe wasz Ojciec wie, iz╠ç obaj jestes╠ücie tacy sami. To twoja╠Ę Jaz╠ün╠ü17 prosisz by ci towarzyszy┼éa, a jak mog┼éoby Jej brakowac╠ü tam, gdzie ty jestes╠ü?

Prawda naprawi wszelkie b┼ée╠Ędy w twym umys╠üle, kt├│ry m├│wi ci, z╠çe m├│g┼ébys╠ü byc╠ü od┼éa╠Ęczony od Tego, kt├│ry jest twoja╠Ę Jaz╠ünia╠Ę. Zwracasz sie╠Ę dzis╠ü do Niego i przyrzekasz pozwolic╠ü mu wype┼énic╠ü Jego funkcje╠Ę poprzez ciebie. Wsp├│┼édzielic╠ü Jego funkcje╠Ę to wsp├│┼édzielic╠ü Jego rados╠üc╠ü. Jego pewnos╠üc╠ü towarzyszy ci, gdy m├│wisz:

Prawda naprawi wszelkie b┼ée╠Ędy w moim umys╠üle, a ja spoczne╠Ę w Tym, Kt├│ry jest moja╠Ę Jaz╠ünia╠Ę.

Naste╠Ępnie pozw├│l Mu cie╠Ę przyprowadzic╠ü ┼éagodnie do prawdy, kt├│ra cie╠Ę okryje i przyniesie ci pok├│j tak g┼ée╠Ęboki i niewzruszony, z╠çe nieche╠Ętnie powr├│cisz do znanego ci s╠üwiata.

A jednak z zadowoleniem be╠Ędziesz znowu spogla╠Ędac╠ü na ten s╠üwiat. Albowiem przyniesiesz ze soba╠Ę obietnice╠Ę zmian, kt├│re ta prawda, kt├│ra ci towarzyszy, przyniesie temu s╠üwiatu. Zmiany te be╠Ęda╠Ę sie╠Ę powie╠Ększac╠ü z kaz╠çdym z┼éoz╠çonym przez ciebie darem z pie╠Ęciu minut, a b┼ée╠Ędy, kt├│re otaczaja╠Ę s╠üwiat, zostana╠Ę naprawione, gdy tylko pozwolisz na ich korekte╠Ę w twym umys╠üle.

Nie zapomnij dzis╠ü swej funkcji. Za kaz╠çdym razem, gdy m├│wisz do siebie z ufnos╠ücia╠Ę, ÔÇ×Prawda naprawi┬áwszystkie b┼ée╠Ędy w mym umys╠üle”, zwracasz sie╠Ę do ca┼éego s╠üwiata i do Tego, Kto chcia┼éby wyzwolic╠ü ten s╠üwiat, tak jak chcia┼éby wyzwolic╠ü ciebie.Lekcja 106
Lekcja 108

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>