Lekcja 108

Lekcja 107
Lekcja 109

Lekcja 108.

Listen to “LEKCJA 108 – Dawanie i otrzymywanie sa╠Ę w rzeczywistos╠üci jednym.” on Spreaker.

W s╠üwietle prawdy dawanie i otrzymywanie stanowia╠Ę jednos╠üc╠ü.

Od dzisiejszej idei zalez╠çy widzenie duchowe. Jest w niej s╠üwiat┼éo, poniewaz╠ç godzi ze soba╠Ę wszelkie pozorne przeciwien╠üstwa. A czym jest s╠üwiat┼éo, jes╠üli nie zrodzonym w pokoju rozwia╠Ęzaniem wszelkich twych konflikt├│w i przemiana╠Ę b┼ée╠Ędnych mys╠üli, sprowadzaja╠Ęca╠Ę je do jednego poje╠Ęcia, kt├│re jest w pe┼éni prawdziwe? Ale nawet i to poje╠Ęcie zniknie, poniewaz╠ç Mys╠ül, kt├│ra za nim stoi, zajmie jego miejsce. I od tej chwili pok├│j jest juz╠ç z toba╠Ę na zawsze, gdyz╠ç wtedy sen sie╠Ę kon╠üczy.

Prawdziwe s╠üwiat┼éo, kt├│re czyni moz╠çliwym widzenie duchowe, nie jest postrzegane przez oczy cia┼éa. Jest ono stanem tak zjednoczonego umys┼éu, z╠çe ciemnos╠üc╠ü nie moz╠çe byc╠ü juz╠ç w og├│le postrzegana. To, co jest tym samym, jest widziane jako jedno, a to, co sie╠Ę r├│z╠çni, pozostaje niezauwaz╠çone, bo tego tam nie ma.

To jest takie s╠üwiat┼éo, kt├│re nie pokazuje przeciwien╠üstw, a widzenie duchowe, kt├│re jest uzdrowionym widzeniem, ma moc uzdrawiania. To jest s╠üwiat┼éo, kt├│re przynosi tw├│j pok├│j umys┼éu innym umys┼éom, z╠çeby go wsp├│┼édzieli┼éy i radowa┼éy sie╠Ę, z╠çe stanowia╠Ę jednos╠üc╠ü z toba╠Ę i z soba╠Ę. To jest s╠üwiat┼éo, kt├│re uzdrawia, gdyz╠ç niesie z soba╠Ę tylko pojedyncze postrzeganie, oparte na jednym uk┼éadzie odniesienia, kt├│ry implikuje jedno znaczenie.

Tu w┼éas╠ünie dawanie i otrzymywanie sa╠Ę widziane jako r├│z╠çne aspekty tej samej Mys╠üli, kt├│rej prawdziwos╠üc╠ü nie zalez╠çy od tego, kt├│ry aspekt jest widziany jako pierwszy, a kt├│ry wydaje sie╠Ę byc╠ü na drugim miejscu. Tu rozumie sie╠Ę to, z╠çe oba wyste╠Ępuja╠Ę razem, a w ten spos├│b ta Mys╠ül zachowuje swa╠Ę ca┼ékowitos╠üc╠ü. I w tym rozumieniu jest podstawa godzenia wszelkich przeciwien╠üstw, gdyz╠ç sa╠Ę one postrzegane z tej samej perspektywy, kt├│ra jednoczy te╠Ę Mys╠ül.

Jedna mys╠ül, ca┼ékowicie zjednoczona, pos┼éuz╠çy do zjednoczenia wszystkich mys╠üli. To jest to samo, co powiedzenie, z╠çe jedna korekcja wystarczy dla wszystkich korekcji, lub z╠çe pe┼éne przebaczenie jednemu bratu wystarczy by zbawic╠ü wszystkie umys┼éy. Bowiem sa╠Ę to szczeg├│lne przypadki jedynego prawa, kt├│re odnosi sie╠Ę do kaz╠çdego rodzaju wiedzy, jes╠üli prawem tym zarza╠Ędza Ten, kt├│ry zna prawde╠Ę.

Nauczenie sie╠Ę, z╠çe dawanie i otrzymywanie sa╠Ę tym samym, jest szczeg├│lnie uz╠çyteczne, gdyz╠ç moz╠çna to bardzo ┼éatwo wypr├│bowac╠ü, przekonuja╠Ęc sie╠Ę, z╠çe to prawda. A gdy w tym szczeg├│lnym przypadku udowodnimy, z╠çe to zawsze dzia┼éa ilekroc╠ü tego pr├│bujemy, wtedy moz╠çemy to uog├│lnic╠ü na inne obszary wa╠Ętpliwos╠üci i podw├│jnego widzenia. A sta╠Ęd moz╠çna to rozcia╠Ęgna╠Ęc╠ü i ostatecznie dojs╠üc╠ü do jednej Mys╠üli, kt├│ra jest podstawa╠Ę wszystkich mys╠üli.

Dzis╠ü c╠üwiczymy szczeg├│lny przypadek dawania i otrzymywania. Rezultaty dzisiejszej lekcji stana╠Ę sie╠Ę oczywiste, poniewaz╠ç nie moz╠çna ich przegapic╠ü. Dawac╠ü to znaczy otrzymywac╠ü. Dzis╠ü spr├│bujemy zaproponowac╠ü kaz╠çdemu pok├│j i zobaczymy, jak szybko pok├│j powraca do nas. S╠üwiat┼éo jest spokojem, a w tym spokoju dany jest nam wzrok niefizyczny i moz╠çemy naprawde╠Ę widziec╠ü.

Rozpoczynamy wie╠Ęc dzis╠ü nasze sesje c╠üwiczeniowe naste╠Ępuja╠Ęca╠Ę instrukcja╠Ę, m├│wia╠Ęc:

W s╠üwietle prawdy dawanie i otrzymywanie stanowia╠Ę jednos╠üc╠ü. Otrzymam to, co teraz daje╠Ę.

Naste╠Ępnie zamknij oczy i przez pie╠Ęc╠ü minut mys╠ül o tym, co chcia┼ébys╠ü dac╠ü kaz╠çdemu, by miec╠ü to dla siebie. M├│g┼ébys╠ü, na przyk┼éad, powiedziec╠ü:

Oferuje╠Ę kaz╠çdemu spok├│j. Oferuje╠Ę kaz╠çdemu pok├│j umys┼éu.

Oferuje╠Ę kaz╠çdemu ┼éagodnos╠üc╠ü.

Sk┼éadaj kaz╠çda╠Ę oferte╠Ę powoli i r├│b potem ma┼éa╠Ę przerwe╠Ę, oczekuja╠Ęc odebrania daru, kt├│ry da┼ées╠ü. I powr├│ci on do ciebie w takiej ilos╠üci, w jakiej go da┼ées╠ü. Przekonasz sie╠Ę, z╠çe dostaniesz dok┼éadny zwrot tego co da┼ées╠ü, gdyz╠ç w┼éas╠ünie o to prosi┼ées╠ü. Moz╠çe byc╠ü takz╠çe pomocne mys╠ülenie o kims╠ü konkretnym, komu dajesz swe dary. Jest on wtedy przedstawicielem wszystkich innych i poprzez niego dajesz je wszystkim.

Nasza dzisiejsza bardzo prosta lekcja wiele cie╠Ę nauczy. Od tego momentu be╠Ędziesz lepiej rozumia┼é zwia╠Ęzki przyczynowo skutkowe i twoje poste╠Ępy be╠Ęda╠Ę teraz czynione duz╠ço szybciej. Pomys╠ül o tym, z╠çe dzisiejsze c╠üwiczenia przyspiesza╠Ę twe uczenie sie╠Ę, kt├│re stanie sie╠Ę jeszcze szybsze za kaz╠çdym razem, gdy powiesz, ÔÇ×W s╠üwietle prawdy dawanie i otrzymywanie stanowia╠Ę jednos╠üc╠ü”.Lekcja 107
Lekcja 109

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>