Lekcja 11

Lekcja 10
Lekcja 12

Lekcja 11.

Listen to “LEKCJA 11 – Moje nic nie znacz─ůce my┼Ťli ukazuj─ů mi nic nie znacz─ůcy ┼Ťwiat.” on Spreaker.

Moje mys╠üli, kt├│re nic nie znacza╠Ę, pokazuja╠Ę mi s╠üwiat, kt├│ry nic nie znaczy.

Jest to pierwsza, jak na razie, mys╠ül, kt├│ra odnosi sie╠Ę do g┼é├│wnej fazy procesu korekcji: radykalnej zmiany czy nawet odwr├│cenia mys╠ülenia tego s╠üwiata. Tobie sie╠Ę wydaje, z╠çe to s╠üwiat okres╠üla to, co postrzegasz. Dzisiejsza idea prezentuje odwrotna╠Ę koncepcje╠Ę, z╠çe to twoje mys╠üli okres╠ülaja╠Ę s╠üwiat, kt├│ry widzisz. Z rados╠ücia╠Ę c╠üwicz te╠Ę idee╠Ę w swej pocza╠Ętkowej formie, bowiem w tej idei tkwi pewnos╠üc╠ü twojego wyzwolenia. W niej lez╠çy klucz do przebaczenia.

Spos├│b wykonywania c╠üwiczen╠ü z dzisiejsza╠Ę idea╠Ę ma byc╠ü troche╠Ę inny niz╠ç z poprzednimi. Rozpocznij c╠üwiczenie z zamknie╠Ętymi oczami i powtarzaj powoli te╠Ę idee╠Ę. Naste╠Ępnie otw├│rz oczy i sp├│jrz wok├│┼é siebie, zar├│wno blisko, jak i daleko, w g├│re╠Ę, w d├│┼é – gdziekolwiek. Przez oko┼éo minute╠Ę powtarzaj sobie te╠Ę idee╠Ę, upewniaja╠Ęc sie╠Ę, z╠çe czynisz to bez pos╠üpiechu, zaniepokojenia i wysi┼éku.

Aby odnies╠üc╠ü z c╠üwiczenia maksymalna╠Ę korzys╠üc╠ü, nalez╠çy przerzucac╠ü wzrok z jednego przedmiotu na inny dos╠üc╠ü szybko, poniewaz╠ç nie powinien on sie╠Ę zatrzymywac╠ü na niczym szczeg├│lnym. Jednakz╠çe s┼éowa powinny byc╠ü wypowiadane spokojnie i bez pos╠üpiechu. Szczeg├│lnie w okresie wste╠Ępnym c╠üwiczenie powinno byc╠ü wykonywane tak swobodnie, jak to tylko jest moz╠çliwe. Mys╠ül przewodnia c╠üwiczenia mies╠üci w sobie podstawy pokoju, odpre╠Ęz╠çenia i wolnos╠üci od zmartwien╠ü, kt├│ra╠Ę pr├│bujemy osia╠Ęgna╠Ęc╠ü. Kon╠ücza╠Ęc c╠üwiczenia zamknij oczy i powt├│rz te╠Ę mys╠ül powoli jeszcze raz.

Dzisiaj trzy powt├│rzenia c╠üwiczen╠ü be╠Ęda╠Ę prawdopodobnie wystarczaja╠Ęce. Jednakz╠çe, jes╠üli poziom niepokoju jest niewielki, lub w og├│le go nie ma, a pojawia sie╠Ę sk┼éonnos╠üc╠ü do cze╠Ęstszego powtarzania tego c╠üwiczenia, moz╠çna je wykonac╠ü do pie╠Ęciu razy. Wie╠Ęcej nie zaleca sie╠Ę.Lekcja 10
Lekcja 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>