Lekcja 110

Lekcja 109
Lekcja 111

Lekcja 110.

Listen to “LEKCJA 110 – Jestem taki, jakim stworzy┼é mnie Bo╠üg.” on Spreaker.

Jestem takim, jakim mnie Bóg stworzył.

Dzisiejsza╠Ę idee╠Ę be╠Ędziemy od czasu do czasu powtarzac╠ü. Albowiem jest to jedyna mys╠ül, kt├│ra by wystarczy┼éa, aby cie╠Ę zbawic╠ü i zbawic╠ü ten s╠üwiat, gdybys╠ü tylko uwierzy┼é, z╠çe jest ona prawdziwa. Jej prawdziwos╠üc╠ü by oznacza┼éa, z╠çe nie dokona┼ées╠ü z╠çadnych rzeczywistych zmian w sobie, z╠çe nie zmieni┼ées╠ü tez╠ç wszechs╠üwiata, zaste╠Ępuja╠Ęc to, co B├│g stworzy┼é, strachem, z┼éem, nieszcze╠Ęs╠üciem i s╠ümiercia╠Ę. Jes╠üli wcia╠Ęz╠ç pozostajesz takim, jakim B├│g cie╠Ę stworzy┼é, tw├│j strach nie ma znaczenia, z┼éo nie jest rzeczywiste, a nieszcze╠Ęs╠ücie i s╠ümierc╠ü nie istnieja╠Ę.

Dzisiejsza idea jest zatem wszystkim czego potrzebujesz, by umoz╠çliwic╠ü ca┼ékowita╠Ę korekcje╠Ę, kt├│ra uzdrowi tw├│j umys┼é i przyniesie tobie widzenie duchowe, kt├│re uzdrowi wszystkie b┼ée╠Ędy, pope┼énione przez jakikolwiek umys┼é w dowolnym miejscu i czasie. Idea ta jest wystarczaja╠Ęca by uzdrowic╠ü przesz┼éos╠üc╠ü i uwolnic╠ü przysz┼éos╠üc╠ü. Jest r├│wniez╠ç wystarczaja╠Ęca, by zaakceptowac╠ü teraz╠üniejszos╠üc╠ü taka╠Ę, jaka╠Ę jest. Wystarcza takz╠çe, by czas sta┼é sie╠Ę dla tego s╠üwiata s╠ürodkiem ucza╠Ęcym jak uciec od czasu i od kaz╠çdej zmiany, jaka╠Ę mijaja╠Ęcy czas wydaje sie╠Ę przynosic╠ü.

Jes╠üli pozostajesz takim, jakim stworzy┼é cie╠Ę B├│g, pozory nie moga╠Ę zaste╠Ępowac╠ü prawdy, zdrowie nie moz╠çe zmienic╠ü sie╠Ę w chorobe╠Ę, s╠ümierc╠ü nie moz╠çe zasta╠Ępic╠ü z╠çycia, ani strach mi┼éos╠üci. Wszystko to w og├│le sie╠Ę nie zdarzy┼éo, jes╠üli pozostajesz takim, jakim cie╠Ę B├│g stworzy┼é. Potrzebujesz tylko tej mys╠üli, by odkupienie uwolni┼éo s╠üwiat┼éos╠üc╠ü s╠üwiata od przesz┼éos╠üci.

W tej jednej mys╠üli jest uniewaz╠çniona ca┼éa przesz┼éos╠üc╠ü; teraz╠üniejszos╠üc╠ü jest zachowana, by ja╠Ę spokojnie rozcia╠Ęgac╠ü w bezczasowa╠Ę przysz┼éos╠üc╠ü. Jes╠üli jestes╠ü takim, jakim cie╠Ę stworzy┼é B├│g, to nie by┼éo i nie ma z╠çadnego oddzielenia twego umys┼éu od Jego Umys┼éu, nie ma tez╠ç z╠çadnego podzia┼éu na tw├│j umys┼é i inne umys┼éy, a istnieje tylko jednos╠üc╠ü w twoim umys╠üle.

Uzdrawiaja╠Ęca moc dzisiejszej idei nie ma granic. Ona rodzi wszelkie cuda i przywraca prawde╠Ę s╠üwiadomos╠üci tego s╠üwiata. C╠üwicz dzisiejsza╠Ę idee╠Ę z wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę. To jest prawda, kt├│ra przybywa by cie╠Ę uwolnic╠ü. To jest prawda, kt├│ra╠Ę B├│g ci obieca┼é. To jest S┼éowo, wraz z kt├│rym kon╠üczy sie╠Ę wszelki smutek.

Cogodzinne pie╠Ęciominutowe okresy c╠üwiczen╠ü rozpocznij naste╠Ępuja╠Ęcym cytatem z Tekstu:

Jestem takim, jakim stworzył mnie Bóg. Jego Syn nie może cierpieć. Jestem Jego Synem.

Naste╠Ępnie, z tym stwierdzeniem mocno osadzonym w twym umys╠üle, spr├│buj w nim odkryc╠ü Jaz╠ün╠ü, Kt├│ra jest s╠üwie╠Ętym Synem Samego Boga.

Poszukuj we w┼éasnym wne╠Ętrzu Tego, Kto jest Chrystusem w tobie, Synem Boga i bratem dla tego s╠üwiata, Zbawicielem, kt├│ry zosta┼é na zawsze zbawiony i kt├│ry ma moc zbawiania kaz╠çdego, kto Go dotknie,┬ánawet lekko, prosza╠Ęc o S┼éowo, kt├│re mu m├│wi, z╠çe jest on Jego bratem.

Jestes╠ü takim, jakim stworzy┼é cie╠Ę B├│g. Dzis╠ü uczcij swoja╠Ę Jaz╠ün╠ü. Nie czcij dzis╠ü grobowych wizerunk├│w, kt├│re wytworzy┼ées╠ü, by zasta╠Ępi┼éy Syna Boga. G┼ée╠Ęboko w twym umys╠üle s╠üwie╠Ęty Chrystus czeka na to, bys╠ü uzna┼é, z╠çe jest On toba╠Ę. Gdy On jest nie uznany i nieznany, wtedy nie znasz siebie i jestes╠ü zagubiony.

Be╠Ędziemy pamie╠Ętac╠ü o Nim przez ca┼éy dzien╠ü, z sercami pe┼énymi wdzie╠Ęcznos╠üci i kochaja╠Ęcymi mys╠ülami dla wszystkich, kt├│rych dzis╠ü spotkamy. Albowiem w┼éas╠ünie tak przypominamy sobie Jego. I powiemy, by m├│c przypomniec╠ü sobie Jego Syna, nasza╠Ę s╠üwie╠Ęta╠Ę Jaz╠ün╠ü i Chrystusa w kaz╠çdym z nas:

Jestem takim, jakim stworzył mnie Bóg.

Deklarujmy te╠Ę prawde╠Ę tak cze╠Ęsto, jak to jest moz╠çliwe. To jest w┼éas╠ünie S┼éowo Boz╠çe, kt├│re cie╠Ę uwalnia. To jest klucz, kt├│ry otwiera bramy Niebios i kt├│ry umoz╠çliwia ci osia╠Ęgnie╠Ęcie pokoju Boga i wejs╠ücie do Jego wiecznos╠üci.Lekcja 109
Lekcja 111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>