Lekcja 111

Lekcja 110
Lekcja 112

Przegl─ůd III

Wste╠Ęp

Listen to “POWT├ôRZENIE III –┬áWPROWADZENIE DO LEKCJI 111-120” on Spreaker.

Dzis╠ü rozpoczyna sie╠Ę nasz naste╠Ępny przegla╠Ęd. Powt├│rzymy przez dziesie╠Ęc╠ü naste╠Ępnych dni dwadzies╠ücia ostatnich lekcji, po dwie lekcje dziennie. Be╠Ędziemy przestrzegac╠ü szczeg├│lnej formy tych c╠üwiczen╠ü i zalecamy dok┼éadne jej stosowanie.

Rozumiemy, oczywis╠ücie, z╠çe moz╠çe sie╠Ę okazac╠ü niemoz╠çliwe, by kaz╠çdego dnia i w kaz╠çdej godzinie osia╠Ęgna╠Ęc╠ü wszystko, co jest zalecane jako optymalne. Opuszczenie jakiejs╠ü sesji c╠üwiczen╠ü, z powodu niemoz╠çliwos╠üci jej podje╠Ęcia w wyznaczonym czasie, nie stanowi przeszkody w uczeniu sie╠Ę. Nie jest tez╠ç konieczne podejmowanie nadmiernego wysi┼éku, z╠çeby nadrabiac╠ü ilos╠üciowe zaleg┼éos╠üci. Rytua┼éy nie sa╠Ę naszym celem i mog┼éyby tylko przyczynic╠ü sie╠Ę do niepowodzenia w osia╠Ęgnie╠Ęciu naszego celu.

Jednak uczenie be╠Ędzie utrudnione, kiedy opus╠ücisz jaka╠Ęs╠ü sesje╠Ę c╠üwiczeniowa╠Ę, gdyz╠ç brak ci che╠Ęci, by pos╠üwie╠Ęcic╠ü jej ten czas, o kt├│ry jestes╠ü proszony. Nie oszukuj sam siebie w tej kwestii. Nieche╠Ęc╠ü moz╠çe byc╠ü starannie ukryta pod zas┼éona╠Ę sytuacji, na kt├│re nie masz wp┼éywu. Naucz sie╠Ę odr├│z╠çniac╠ü sytuacje, kt├│re nie bardzo sie╠Ę nadaja╠Ę do wykonywania przez ciebie c╠üwiczen╠ü, od tych, kt├│re wykorzystujesz jako kamuflaz╠ç dla ukrycia twej nieche╠Ęci do ich wykonania.

Te sesje c╠üwiczeniowe, kt├│re utraci┼ées╠ü z powodu nieche╠Ęci wykonywania c╠üwiczen╠ü, powinienes╠ü wykonac╠ü, jak tylko zmienisz swe zdanie na temat swojego celu. Przejawiasz nieche╠Ęc╠ü do wsp├│┼éudzia┼éu w praktykowaniu zbawienia tylko w├│wczas, jes╠üli to k┼é├│ci sie╠Ę z celami, kt├│re sa╠Ę ci bardziej drogie. Gdy juz╠ç przestaniesz je cenic╠ü, pozw├│l, by sesje c╠üwiczeniowe zasta╠Ępi┼éy twe b┼éagalne pros╠üby, z jakimi do tych cel├│w sie╠Ę zwracasz. One ci nic nie da┼éy. Ale twe c╠üwiczenia moga╠Ę ci wszystko zaoferowac╠ü. Przyjmij wie╠Ęc ich propozycje i niech pok├│j zagos╠üci w tobie.

Szczeg├│lna forma c╠üwiczen╠ü, kt├│ra╠Ę powinienes╠ü stosowac╠ü do tych przegla╠Ęd├│w, jest naste╠Ępuja╠Ęca: Pos╠üwie╠Ęc╠ü dwa razy dziennie po pie╠Ęc╠ü minut, lub nawet d┼éuz╠çej jes╠üli chcesz, na rozwaz╠çanie idei przeznaczonych do powt├│rzenia. Przeczytaj jeszcze raz te idee i komentarze umieszczone dla kaz╠çdej idei. Naste╠Ępnie zacznij o nich mys╠ülec╠ü, pozwalaja╠Ęc umys┼éowi wia╠Ęzac╠ü je z twymi potrzebami, pozornymi problemami i troskami.

Wprowadz╠ü te idee do twego umys┼éu i niech on ich uz╠çyje tak jak chce. Zaufaj mu, z╠çe uz╠çyje ich ma╠Ędrze, maja╠Ęc zapewniona╠Ę pomoc Tego, Kto da┼é te mys╠üli tobie. Czemu moz╠çesz ufac╠ü, jak nie temu, co jest w twoim umys╠üle? Uwierz w ten przegla╠Ęd, gdyz╠ç s╠ürodki, jakich uz╠çywa Duch S╠üwie╠Ęty, nie zawioda╠Ę. Ma╠Ędros╠üc╠ü twego umys┼éu przyjdzie ci z pomoca╠Ę. Powierz mu kierownictwo od samego pocza╠Ętku; naste╠Ępnie z cicha╠Ę ufnos╠ücia╠Ę wycofaj sie╠Ę i pozw├│l swemu umys┼éowi zag┼ée╠Ębic╠ü sie╠Ę w te mys╠üli, kt├│re mu da┼ées╠ü tak, jak zosta┼éy ci dane, by m├│g┼é ich uz╠çyc╠ü.

Dano ci je w doskona┼éej ufnos╠üci; w doskona┼éej pewnos╠üci, z╠çe uz╠çyjesz ich dobrze; w doskona┼éej wierze, z╠çe chcia┼ébys╠ü zrozumiec╠ü to, o czym m├│wia╠Ę i uz╠çyc╠ü ich dla siebie. Zaoferuj je swemu umys┼éowi z tym samym zaufaniem, pewnos╠ücia╠Ę i wiara╠Ę. On nie zawiedzie. Jest on s╠ürodkiem Ducha S╠üwie╠Ętego wybranym dla twego┬ázbawienia. Poniewaz╠ç tw├│j umys┼é ma Jego zaufanie, Jego s╠ürodki musza╠Ę r├│wniez╠ç zas┼éugiwac╠ü na twoje zaufanie.

Nalez╠çy tu podkres╠ülic╠ü korzys╠üci, jakie odniesiesz, gdy na powt├│rzeni owe c╠üwiczenia przeznaczysz pierwsze pie╠Ęc╠ü minut dnia, zaraz po przebudzeniu, a takz╠çe ostatnie pie╠Ęc╠ü minut dnia, bezpos╠ürednio przed zas╠ünie╠Ęciem. Gdy jest to niemoz╠çliwe do wykonania, przynajmniej pr├│buj jedno z nich wykonac╠ü rano, a drugie nie wczes╠üniej, niz╠ç na godzine╠Ę przed p├│js╠üciem spac╠ü.

Te c╠üwiczenia, kt├│re maja╠Ę byc╠ü wykonywane przez ca┼éy dzien╠ü, sa╠Ę r├│wnie waz╠çne, a moz╠çe maja╠Ę nawet wie╠Ększa╠Ę wartos╠üc╠ü. Masz bowiem inklinacje╠Ę do c╠üwiczen╠ü jedynie w wyznaczonych okresach czasu, a potem zajmujesz sie╠Ę innymi rzeczami, nie stosuja╠Ęc do nich tego, czego sie╠Ę nauczy┼ées╠ü. W rezultacie osia╠Ęgasz niewielkie poste╠Ępy i nie dajesz twej nauce szans udowodnienia, jak wielkie sa╠Ę jej potencjalne dary dla ciebie. W cze╠Ęstym wykonywaniu c╠üwiczen╠ü jest kolejna szansa by je dobrze wykorzystac╠ü.

W tych powt├│rzeniach k┼éadziemy nacisk na to, by nie odk┼éadac╠ü na bok nauki w czasie pomie╠Ędzy d┼éuz╠çszymi sesjami c╠üwiczeniowymi. Pr├│buj dokonywac╠ü kr├│tkiego, ale traktowanego powaz╠çnie, cogodzinnego przegla╠Ędu tych dw├│ch idei przeznaczonych do powt├│rzenia w danym dniu. Jednej uz╠çyj o okres╠ülonej godzinie, a druga╠Ę zajmij sie╠Ę p├│┼é godziny p├│z╠üniej. Kaz╠çdej z tych mys╠üli nie musisz pos╠üwie╠Ęcac╠ü wie╠Ęcej czasu niz╠ç tylko jedna╠Ę chwile╠Ę. Powt├│rz ja╠Ę i pozw├│l swemu umys┼éowi pozostac╠ü przez kr├│tka╠Ę chwile╠Ę w ciszy i pokoju. Naste╠Ępnie zajmij sie╠Ę innymi rzeczami, ale utrzymuj te╠Ę mys╠ül w sobie i pozw├│l, by ci pomog┼éa zachowac╠ü spok├│j przez ca┼éy dzien╠ü.

Jes╠üli tw├│j spok├│j zostanie naruszony, pomys╠ül o niej znowu. Te c╠üwiczenia sa╠Ę zaplanowane tak, by pom├│c ci wyrobic╠ü sobie nawyk stosowania wszystkiego, czego sie╠Ę kaz╠çdego dnia uczysz, do wszystkiego co robisz. Nie powtarzaj tej mys╠üli po to, by ja╠Ę potem od┼éoz╠çyc╠ü na bok. Jej uz╠çytecznos╠üc╠ü dla ciebie nie ma granic. I ma ci s┼éuz╠çyc╠ü na wszelkie sposoby, w kaz╠çdej chwili, w kaz╠çdym miejscu i zawsze, gdy potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy. Spr├│buj zatem zabrac╠ü ja╠Ę ze soba╠Ę, by ci towarzyszy┼éa w sprawach codziennych i uczyn╠ü ja╠Ę s╠üwie╠Ęta╠Ę, godna╠Ę Boz╠çego Syna, aby sta┼éa sie╠Ę do przyje╠Ęcia dla Boga i twojej Jaz╠üni.

Codziennym zadaniem tego przegla╠Ędu be╠Ędzie wie╠Ęc ponowne wypowiadanie powtarzanych mys╠üli co p├│┼é godziny. Nie zapominaj o nich. Ta druga szansa dla tych idei zapewni nam tak duz╠çe poste╠Ępy, z╠çe zakon╠üczymy te powt├│rzeniowe c╠üwiczenia osia╠Ęgaja╠Ęc na tyle wielkie korzys╠üci, iz╠ç be╠Ędziemy poruszac╠ü sie╠Ę juz╠ç na twardszym gruncie, bardziej zdecydowanym krokiem i z mocniejsza╠Ę wiara╠Ę.

Nie zapominaj, jak ma┼éo sie╠Ę nauczy┼ées╠ü. Nie zapominaj, jak wiele moz╠çesz sie╠Ę teraz nauczyc╠ü. Nie zapominaj, z╠çe tw├│j Ojciec potrzebuje ciebie, Gdy powtarzasz mys╠üli, kt├│re On ci da┼é.

Lekcja 111.

Listen to “LEKCJA 111 – Powto╠ürzenie lekcji 91-92” on Spreaker.

Do powtarzania rano i wieczorem:

(91) Cuda sa╠Ę widoczne w s╠üwietle.

Nie moge╠Ę widziec╠ü w ciemnos╠üci. Niechaj s╠üwiat┼éo s╠üwie╠Ętos╠üci i prawdy rozs╠üwietli m├│j umys┼é i niechaj ujrze╠Ę w nim niewinnos╠üc╠ü.

(92) Cuda sa╠Ę widoczne w s╠üwietle, a s╠üwiat┼éo i si┼éa stanowia╠Ę jednos╠üc╠ü.

Widze╠Ę dzie╠Ęki sile, kt├│ra stanowi dar Boga dla mnie. Moja s┼éabos╠üc╠ü jest ciemnos╠ücia╠Ę, kt├│ra╠Ę ten Jego dar rozwiewa, daja╠Ęc mi Jego si┼ée╠Ę, by zaje╠Ę┼éa miejsce tej s┼éabos╠üci.

Co godzine╠Ę, o ustalonej godzinie:

Cuda sa╠Ę widoczne w s╠üwietle.

Pół godziny później:

Cuda sa╠Ę widoczne w s╠üwietle, a s╠üwiat┼éo i si┼éa stanowia╠Ę jednos╠üc╠ü.Lekcja 110
Lekcja 112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>