Lekcja 122

Lekcja 121
Lekcja 123

Lekcja 122.

Listen to “LEKCJA 122 – Wybaczenie daje wszystko, czego chce╠Ę.” on Spreaker.

Przebaczenie daje mi wszystko, czego chce╠Ę.

Czy m├│g┼ébys╠ü chciec╠ü czegos╠ü, czego przebaczenie nie mog┼éoby ci dac╠ü? Chcesz pokoju? Przebaczenie proponuje ci go. Chcesz szcze╠Ęs╠ücia, spokoju umys┼éu, pewnos╠üci swego celu, poczucia w┼éasnej wartos╠üci i dos╠üwiadczania pie╠Ękna przewyz╠çszaja╠Ęcego pie╠Ękno tego s╠üwiata? Chcesz opieki i bezpieczen╠üstwa oraz zawsze z╠çyczliwej i niezawodnej ochrony? Chcesz ciszy, kt├│rej nie moz╠çna zak┼é├│cic╠ü, ┼éagodnos╠üci, kt├│ra nie moz╠çe byc╠ü zraniona, wielkiego pocieszenia i odpoczynku tak doskona┼éego, z╠çe nigdy nie moz╠çe byc╠ü zak┼é├│cony?

Wszystko to, a nawet wie╠Ęcej, proponuje ci przebaczenie. Ono mieni sie╠Ę w twych oczach gdy sie╠Ę budzisz i daje ci rados╠üc╠ü, z kt├│ra╠Ę witasz dzien╠ü. G┼éaszcze cie╠Ę po czole gdy s╠üpisz i spoczywa na twych powiekach, bys╠ü nie spogla╠Ęda┼é we s╠ünie na przeraz╠çaja╠Ęce i pe┼éne nikczemnos╠üci, z┼éos╠üliwe i atakuja╠Ęce koszmary. A gdy sie╠Ę budzisz ponownie, oferuje ci naste╠Ępny dzien╠ü szcze╠Ęs╠ücia i pokoju. Wszystko to, a nawet wie╠Ęcej, proponuje ci przebaczenie.

Przebaczenie podnosi zas┼éone╠Ę, kt├│ra ukrywa oblicze Chrystusa przed tymi, kt├│rzy patrza╠Ę na ten s╠üwiat swymi nieprzebaczaja╠Ęcymi oczami. Umoz╠çliwia ci rozpoznanie Syna Boga i czys╠üci twa╠Ę pamie╠Ęc╠ü z wszelkich martwych mys╠üli, by wspomnienia o twym Ojcu mog┼éy sie╠Ę pojawic╠ü w twym umys╠üle. Czy m├│g┼ébys╠ü chciec╠ü czegos╠ü, czego przebaczenie nie mog┼éoby ci dac╠ü? Jakich dar├│w, opr├│cz tych, warto by jeszcze szukac╠ü? Jaka wymys╠ülona wartos╠üc╠ü, b┼éahy skutek, czy nigdy nie dotrzymana, przelotna obietnica moz╠çe dawac╠ü wie╠Ększa╠Ę nadzieje╠Ę, niz╠ç to, co przynosi przebaczenie?

Dlaczego mia┼ébys╠ü poszukiwac╠ü innych odpowiedzi opr├│cz tej, kt├│ra wyjas╠ünia wszystko? W przebaczeniu jest doskona┼éa odpowiedz╠ü na niedoskona┼ée pytania, bezsensowne pros╠üby, nik┼éa╠Ę i pozbawiona╠Ę entuzjazmu che╠Ęc╠ü by s┼éuchac╠ü, s┼éaba╠Ę pilnos╠üc╠ü i cze╠Ęs╠üciowe zaufanie. Tu jest odpowiedz╠ü! Nie szukaj jej juz╠ç wie╠Ęcej. Nie znajdziesz z╠çadnej innej zamiast niej.

Boz╠çy plan zbawienia nie moz╠çe sie╠Ę zmienic╠ü, ani tez╠ç nie moz╠çe zawies╠üc╠ü. Ba╠Ędz╠ü wdzie╠Ęczny za to, z╠çe pozostaje on wcia╠Ęz╠ç dok┼éadnie takim, jakim go B├│g zaprojektowa┼é. Niezmiennie, jest on do twej dyspozycji, pozostawiaja╠Ęc wcia╠Ęz╠ç otwarte drzwi, wo┼éaja╠Ęc cie╠Ę spoza tych drzwi, serdecznie witaja╠Ęc i zapraszaja╠Ęc cie╠Ę bys╠ü wszed┼é i czu┼é sie╠Ę jak u siebie w domu, bo jest to tw├│j dom.

Oto odpowiedz╠ü! Czy chcia┼ébys╠ü stac╠ü na zewna╠Ętrz, gdy ca┼ée Niebo czeka na ciebie wewna╠Ętrz? Przebacz, a zostanie ci przebaczone. To, co dasz, to otrzymasz. Nie ma z╠çadnego innego planu zbawienia Syna Boga opr├│cz tego. Radujmy sie╠Ę dzis╠ü, z╠çe tak jest, bo w nim mamy odpowiedz╠ü, tak jasna╠Ę i prosta╠Ę, z╠çe z╠çadne wprowadzenie w b┼éa╠Ęd nie jest tu moz╠çliwe. Ca┼éa z┼éoz╠çonos╠üc╠ü, kt├│ra╠Ę ten s╠üwiat snuje jak paja╠Ęk tkaja╠Ęcy delikatna╠Ę paje╠Ęczyne╠Ę, znika przed moca╠Ę i majestatem tego skrajnie prostego os╠üwiadczenia prawdy.

Oto odpowiedz╠ü! Nie lekcewaz╠ç jej, podejmuja╠Ęc ponowna╠Ę, bezcelowa╠Ę we╠Ędr├│wke╠Ę. Przyjmij zbawienie juz╠ç teraz. To jest dar od Boga, a nie od tego s╠üwiata. Ten s╠üwiat nie moz╠çe oferowac╠ü dar├│w maja╠Ęcych jaka╠Ęs╠ü wartos╠üc╠ü dla umys┼éu, kt├│ry juz╠ç otrzyma┼é to, co B├│g mu da┼é na w┼éasnos╠üc╠ü. B├│g chce, bys╠ü zosta┼é dzis╠ü zbawiony i aby zawi┼éos╠üci twych sn├│w juz╠ç d┼éuz╠çej nie ukrywa┼éy przed toba╠Ę swej nicos╠üci.

Otw├│rz dzis╠ü swe oczy i sp├│jrz na szcze╠Ęs╠üliwy s╠üwiat, gdzie mieszka pok├│j i bezpieczen╠üstwo. Przebaczenie jest s╠ürodkiem, dzie╠Ęki kt├│remu ten szcze╠Ęs╠üliwy s╠üwiat nadchodzi by zasta╠Ępic╠ü piek┼éo. Powstaje w ciszy by pojawic╠ü sie╠Ę przed twymi oczami w g┼ée╠Ębokim spokoju, w miare╠Ę jak staroz╠çytne prawdy, cia╠Ęgle odradzane,┬áwnikaja╠Ę do twej s╠üwiadomos╠üci. To, o czym sobie przypomnisz, jest nie do opisania. Jednak twoje przebaczenie w┼éas╠ünie to ci oferuje.

Pamie╠Ętaja╠Ęc o darach, jakie daje przebaczenie, podejmujemy sie╠Ę dzis╠ü naszych c╠üwiczen╠ü z nadzieja╠Ę i wiara╠Ę, z╠çe ten dzien╠ü be╠Ędzie dla nas dniem zbawienia. Szczerze i che╠Ętnie be╠Ędziemy dzis╠ü go poszukiwac╠ü, s╠üwiadomi, z╠çe mamy klucz w naszych d┼éoniach, przyjmuja╠Ęc Boz╠ça╠Ę odpowiedz╠ü na piek┼éo kt├│re wytworzylis╠ümy, lecz w kt├│rym juz╠ç d┼éuz╠çej nie chcielibys╠ümy przebywac╠ü.

Rano i wieczorem przeznaczmy rzeczywis╠ücie kwadrans na poszukiwania, kt├│re zapewniaja╠Ę koniec piek┼éa. Rozpocznij te c╠üwiczenia pe┼éen nadziei, poniewaz╠ç osia╠Ęgne╠Ęlis╠ümy punkt zwrotny, w kt├│rym droga staje sie╠Ę duz╠ço ┼éatwiejsza. I teraz ta droga, kt├│ra╠Ę jeszcze podr├│z╠çujemy, jest kr├│tka. Jestes╠ümy juz╠ç rzeczywis╠ücie bliscy wyznaczonego kon╠üca snu.

Zanurz sie╠Ę w szcze╠Ęs╠üciu gdy rozpoczynasz te c╠üwiczenia, gdyz╠ç daja╠Ę one ci pewne nagrody, nie tylko w postaci odpowiedzi na pytania, ale takz╠çe w tym, co przynosi ci twoja akceptacja tych odpowiedzi. Dzis╠ü be╠Ędzie ci dane dos╠üwiadczyc╠ü pokoju, kt├│ry oferuje przebaczenie i rados╠üci, jaka╠Ę daje ci podniesienie tej zas┼éony (skrywaja╠Ęcej oblicze Chrystusa).

W s╠üwietle, kt├│re dzis╠ü przyjmiesz, ten s╠üwiat zacznie blakna╠Ęc╠ü, az╠ç zniknie i wtedy zobaczysz jak pojawia sie╠Ę inny s╠üwiat, taki, z╠çe brak s┼é├│w, by go opisac╠ü. Teraz idziemy wprost do s╠üwiat┼éa i odbieramy dary, kt├│re by┼éy dla nas przechowywane od pocza╠Ętku czasu i czeka┼éy na nadejs╠ücie dnia dzisiejszego.

Przebaczenie proponuje ci wszystko czego chcesz. Dzis╠ü wszystkie rzeczy, kt├│rych pragniesz, sa╠Ę tobie dane. Nie dopus╠üc╠ü do utraty tych dar├│w przez ca┼éy dzien╠ü, kiedy powracasz znowu do pose╠Ępnego s╠üwiata cia╠Ęg┼éych zmian i pozor├│w. Zatrzymaj te dary w swej jasnej s╠üwiadomos╠üci, gdy widzisz niezmiennos╠üc╠ü w centrum zmian i s╠üwiat┼éo prawdy kryja╠Ęce sie╠Ę za pozorami.

Nie ulegnij pokusie, by pozwolic╠ü twym darom sie╠Ę wys╠ülizna╠Ęc╠ü i wymkna╠Ęc╠ü z twej pamie╠Ęci, ale trzymaj je mocno w swym umys╠üle, pr├│buja╠Ęc mys╠ülec╠ü o nich przez minute╠Ę co kaz╠çdy kwadrans. Przypominaj sobie, jak cenne sa╠Ę te dary, za pomoca╠Ę naste╠Ępuja╠Ęcych s┼é├│w, kt├│re maja╠Ę moc zatrzymania tych dar├│w w twej s╠üwiadomos╠üci przez ca┼éy dzien╠ü:

Przebaczenie daje mi wszystko, czego chce╠Ę. Dzis╠ü to uzna┼éem to stwierdzenie za prawdziwe. Dzis╠ü otrzyma┼éem dary Boga.Lekcja 121
Lekcja 123

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>