Lekcja 123

Lekcja 122
Lekcja 124

Lekcja 123.

Listen to “LEKCJA 123 – Dzie╠Ękuje╠Ę memu Ojcu za Jego dary dla mnie.” on Spreaker.

Dzie╠Ękuje╠Ę mojemu Ojcu za Jego dary dla mnie.

Ba╠Ędz╠ümy dzis╠ü wdzie╠Ęczni. Dotarlis╠ümy wreszcie do s╠üciez╠çek, kt├│re nie sa╠Ę juz╠ç takie wyboiste i do dr├│g, kt├│re sa╠Ę bardziej g┼éadkie. Nie ma juz╠ç mys╠üli o wycofaniu sie╠Ę i zaciek┼éego oporu przed prawda╠Ę. Pozostaje w tobie jeszcze drobne wahanie, jakis╠ü niewielki sprzeciw i ma┼éa niepewnos╠üc╠ü, ale moz╠çesz byc╠ü niewa╠Ętpliwie wdzie╠Ęczny za uzyskane korzys╠üci, kt├│re sa╠Ę duz╠ço wie╠Ększe, niz╠ç sobie us╠üwiadamiasz.

Dzien╠ü pos╠üwiecony wdzie╠Ęcznos╠üci przyniesie dodatkowa╠Ę korzys╠üc╠ü w postaci uzyskania jakiegos╠ü wgla╠Ędu w prawdziwy rozmiar wszystkich korzys╠üci jakie uzyska┼ées╠ü; dar├│w jakie otrzyma┼ées╠ü. Raduj sie╠Ę wie╠Ęc dzisiaj, z pe┼éna╠Ę mi┼éos╠üci wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę, z╠çe tw├│j Ojciec nie zostawi┼é cie╠Ę samego i nie pozwoli┼é ci b┼éa╠Ędzic╠ü samotnie w ciemnos╠üciach. Ba╠Ędz╠ü wdzie╠Ęczny, z╠çe uratowa┼é cie╠Ę od jaz╠üni, kt├│ra╠Ę uwaz╠ça┼ées╠ü za wytworzona╠Ę przez siebie i przeznaczona╠Ę do tego, by zaje╠Ę┼éa Jego miejsce i miejsce Jego stworzen╠ü. Z┼é├│z╠ç Mu dzis╠ü podzie╠Ękowania.

Podzie╠Ękuj Mu za to, z╠çe nie porzuci┼é cie╠Ę i z╠çe Jego Mi┼éos╠üc╠ü be╠Ędzie zawsze cie╠Ę opromieniac╠ü, nigdy sie╠Ę nie zmieniaja╠Ęc. Podzie╠Ękuj Mu r├│wniez╠ç za to, z╠çe jestes╠ü niezmienny, bowiem Syn, kt├│rego On kocha, jest niezmienny tak samo jak i On. Ba╠Ędz╠ü wdzie╠Ęczny, z╠çe jestes╠ü zbawiony. Ciesz sie╠Ę, z╠çe masz do wype┼énienia jaka╠Ęs╠ü funkcje╠Ę w zbawieniu. Dzie╠Ękuj za to, z╠çe twa wartos╠üc╠ü znacznie wykracza poza skromne dary i ma┼éo istotne osa╠Ędy tego, kogo B├│g ustanowi┼é Swoim Synem.

Dzis╠ü z wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę wznosimy swe serca ponad rozpacz i wznosimy swe pe┼éne wdzie╠Ęcznos╠üci oczy,┬ákt├│re juz╠ç nie patrza╠Ę w d├│┼é by przygla╠Ędac╠ü sie╠Ę prochowi. S╠üpiewamy dzis╠ü pies╠ün╠ü wdzie╠Ęcznos╠üci, by uczcic╠ü Jaz╠ün╠ü, kt├│ra╠Ę B├│g chcia┼é uczynic╠ü w Sobie nasza╠Ę prawdziwa╠Ę Toz╠çsamos╠ücia╠Ę. Dzis╠ü us╠ümiechamy sie╠Ę do kaz╠çdego kogo widzimy, poruszaja╠Ęc sie╠Ę lekkim krokiem, w miare╠Ę jak czynimy to, co nam wyznaczono.

Nie idziemy sami. Sk┼éadamy podzie╠Ękowania Przyjacielowi, kt├│ry wkroczy┼é do naszej samotnos╠üci, przynosza╠Ęc nam zbawcze S┼éowo Boz╠çe. Dzie╠Ękujemy r├│wniez╠ç tobie za to, z╠çe je us┼éysza┼ées╠ü. Jego S┼éowo, gdy nie ma byc╠ü us┼éyszane, jest bezdz╠üwie╠Ęczne. W podzie╠Ękowaniach dla Niego sa╠Ę wie╠Ęc r├│wniez╠ç podzie╠Ękowania dla ciebie. Nie us┼éyszana wiadomos╠üc╠ü nie zbawi tego s╠üwiata, niezalez╠çnie od tego, jak g┼éos╠üno by m├│wi┼é G┼éos przekazuja╠Ęcy ta╠Ę wiadomos╠üc╠ü i jak pe┼éne mi┼éos╠üci by┼éoby przes┼éanie w tej wiadomos╠üci zawarte.

Podzie╠Ękowania nalez╠ça╠Ę sie╠Ę tobie, kt├│ry us┼éysza┼ées╠ü, poniewaz╠ç sta┼ées╠ü sie╠Ę pos┼éan╠ücem, kt├│ry przynosi z soba╠Ę Jego G┼éos i pozwala by Jego echo roznios┼éo sie╠Ę po ca┼éym s╠üwiecie. Odbierz dzis╠ü podzie╠Ękowania od Boga, gdy sam Mu dzie╠Ękujesz. Albowiem On chcia┼éby ci zaofiarowac╠ü te podzie╠Ękowania, kt├│re mu z┼éoz╠çy┼ées╠ü, odbieraja╠Ęc twoje dary z pe┼éna╠Ę mi┼éos╠üci wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę i zwracaja╠Ęc je zwielokrotnione tysia╠Ęce, a nawet setki tysie╠Ęcy razy. Pob┼éogos┼éawi twoje dary poprzez wsp├│┼édzielenie ich z toba╠Ę. A w ten spos├│b one zyskaja╠Ę na mocy i urosna╠Ę w si┼ée╠Ę, az╠ç wype┼énia╠Ę ca┼éy ten s╠üwiat rados╠ücia╠Ę i wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę.

Przyjmuj jego podzie╠Ękowania i przekazuj Jemu swoje wyrazy wdzie╠Ęcznos╠üci przez pie╠Ętnas╠ücie minut dwa razy dziennie. I us╠üwiadomisz sobie Komu sk┼éadasz podzie╠Ękowania i Komu On dzie╠Ękuje, gdy ty Jemu dzie╠Ękujesz. Te s╠üwie╠Ęte p├│┼é godziny, kt├│re mu dasz, zostana╠Ę ci zwr├│cone w takich proporcjach, z╠çe be╠Ęda╠Ę to ca┼ée lata za ofiarowane przez ciebie sekundy; moc, by zbawic╠ü ten s╠üwiat, nadejdzie ca┼ée wieki szybciej, tylko z powodu twych podzie╠Ękowan╠ü.

Przyjmij Jego podzie╠Ękowania, a zrozumiesz, z jak wielka╠Ę mi┼éos╠ücia╠Ę utrzymuje On ciebie w Swym Umys╠üle, jak g┼ée╠Ęboko i bezgranicznie sie╠Ę o ciebie troszczy, jak doskona┼éa jest Jego wdzie╠Ęcznos╠üc╠ü dla ciebie. Pamie╠Ętaj, by co godzine╠Ę o Nim pomys╠ülec╠ü i z┼éoz╠çyc╠ü mu podzie╠Ękowania za wszystko, co On da┼é Swojemu Synowi, by m├│g┼é wznies╠üc╠ü to ponad ten s╠üwiat, pamie╠Ętaja╠Ęc swojego Ojca i swoja╠Ę Jaz╠ün╠ü.Lekcja 122
Lekcja 124

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>