Lekcja 126

Lekcja 125
Lekcja 127

Lekcja 126.

Listen to “LEKCJA 126 – Wszystko, co daje╠Ę, mnie jest dawane.” on Spreaker.

Wszystko, co daje╠Ę, jest mi dane.

Dzisiejsza idea, ca┼ékowicie obca dla ego i dla mys╠ülenia tego s╠üwiata, jest kluczowa dla przemiany mys╠ülenia, jaka╠Ę spowoduje ten kurs. Jes╠üli uwierzysz w to stwierdzenie, nie be╠Ędziesz mia┼é z╠çadnych problem├│w z ca┼ékowitym przebaczeniem, pewnos╠ücia╠Ę co do swego celu i niezawodnym kierowaniem (zmierzaja╠Ęcym do jego osia╠Ęgnie╠Ęcia). Zrozumiesz dzie╠Ęki jakim s╠ürodkom przychodzi do ciebie zbawienie i nie be╠Ędziesz sie╠Ę waha┼é, by ich uz╠çyc╠ü teraz.

Rozwaz╠çmy to, w co, zamiast tej idei, wierzysz. Wydaje sie╠Ę tobie, z╠çe inni ludzie sa╠Ę od ciebie oddzieleni i sa╠Ę zdolni poste╠Ępowac╠ü w spos├│b, kt├│ry nie ma z╠çadnego zwia╠Ęzku z twoimi mys╠ülami i z╠çe ty moz╠çesz poste╠Ępowac╠ü w spos├│b, kt├│ry nie ma z╠çadnego oparcia w ich mys╠ülach. Mys╠ülisz wie╠Ęc, z╠çe twoje stanowisko w r├│z╠çnych sprawach czy twe pogla╠Ędy nie maja╠Ę na nich wp┼éywu, a ich wo┼éania o pomoc nie sa╠Ę w z╠çaden spos├│b powia╠Ęzane z twoimi w┼éasnymi. Ponadto mys╠ülisz, z╠çe moga╠Ę oni grzeszyc╠ü bez wp┼éywu na twoje postrzeganie samego siebie, a ty moz╠çesz osa╠Ędzac╠ü ich grzechy i wcia╠Ęz╠ç be╠Ęda╠Ęc niepote╠Ępionym, pozostawac╠ü w pokoju.

Uwaz╠çasz, z╠çe kiedy ÔÇ×przebaczysz” grzech, nie masz z tego bezpos╠ürednich korzys╠üci. Okazujesz mi┼éosierdzie komus╠ü niegodnemu, tylko po to by pokazac╠ü, z╠çe ty jestes╠ü lepszy i znajdujesz sie╠Ę na wyz╠çszym poziomie niz╠ç ten, kt├│remu przebaczasz. On nie zas┼éuz╠çy┼é na twa╠Ę pob┼éaz╠çliwos╠üc╠ü czy tolerancje╠Ę i nie jest wart┬átwego dam, poniewaz╠ç jego grzechy tak go poniz╠çy┼éy, z╠çe nie jest juz╠ç moz╠çliwa prawdziwa r├│wnos╠üc╠ü z toba╠Ę. Nie ma wie╠Ęc prawa do twego przebaczenia. Przebaczenie jest prezentem jedynie dla niego, a tobie nic nie daje.

W ten spos├│b przebaczenie zostaje oparte na ca┼ékowicie b┼ée╠Ędnych przes┼éankach; jest ono jaka╠Ęs╠ü zachcianka╠Ę pob┼éaz╠çliwos╠üci, z╠çyczliwa╠Ę i dobroczynna╠Ę ale nie zas┼éuz╠çona╠Ę, podarunkiem, kt├│rym czasem sie╠Ę kogos╠ü obdarza, a czasami sie╠Ę go mu odmawia. Poniewaz╠ç przebaczenie jest niezas┼éuz╠çone, odm├│wienie go jest sprawiedliwe, a ty nie powinienes╠ü cierpiec╠ü, gdy go odmawiasz. Przeciez╠ç grzech, kt├│ry przebaczasz, nie jest twoim w┼éasnym grzechem. Ktos╠ü inny go pope┼éni┼é. I be╠Ęda╠Ęc ┼éaskawym dla niego, dajesz mu to, na co nie zas┼éuguje, a ten dar jest wtedy nie bardziej tw├│j, niz╠ç by┼é jego grzech.

Jes╠üli to wszystko ma byc╠ü prawda╠Ę, to przebaczenie nie ma z╠çadnych podstaw, na kt├│rych mog┼éoby sie╠Ę pewnie i niezawodnie oprzec╠ü. Jest wtedy tylko jaka╠Ęs╠ü forma╠Ę ekscentryzmu, kt├│ra polega na tym, z╠çe postanawiasz czasem okazac╠ü swa╠Ę ┼éagodnos╠üc╠ü i u┼éaskawiasz kogos╠ü, kto na to nie zas┼éuguje. Jednak ona pozostawia ci zawsze prawo by nie pozwolic╠ü grzesznikowi uciec od sprawiedliwej zap┼éaty za sw├│j grzech. Czy mys╠ülisz, z╠çe Pan Niebios pozwoli┼éby, aby od tego zalez╠ça┼éo zbawienie tego s╠üwiata? Czy jego troska o ciebie nie by┼éaby rzeczywis╠ücie ma┼éa, jes╠üli twe zbawienie opiera┼éoby sie╠Ę na zachciance?

Nie rozumiesz przebaczenia. Tak, jak je pojmujesz, jest ono tylko powstrzymaniem otwartego ataku, bez wymaganej korekcji w twym umyśle. Tak, jak je postrzegasz, nie może przynieść ci pokoju. Nie jest ono środkiem uwolnienia ciebie od tego, że widzisz w kimś innym coś innego niż w sobie. Nie ma mocy przywrócenia jedności z tym kimś do twej świadomości. Nie tego Bóg chciał dla ciebie.

Nie daja╠Ęc Mu daru, o kt├│ry On cie╠Ę prosi, nie moz╠çesz rozpoznac╠ü Jego dar├│w i mys╠ülisz, z╠çe On ci ich nie da┼é. Jednak, czy prosi┼éby cie╠Ę On o ten dar, jes╠üli nie by┼éby on przeznaczony dla ciebie? Czy m├│g┼éby zadowolic╠ü sie╠Ę pustymi gestami i uznac╠ü takie bezwartos╠üciowe prezenty za warte Jego Syna? Zbawienie jest lepszym darem niz╠ç to. I prawdziwe przebaczenie, jako s╠ürodek osia╠Ęgnie╠Ęcia zbawienia, musi uzdrowic╠ü ten umys┼é, kt├│ry daje, poniewaz╠ç dawanie jest otrzymywaniem. To, co pozostaje nieodebrane, w rzeczywistos╠üci nie zosta┼éo dane, ale to, co by┼éo dane, musia┼éo tez╠ç zostac╠ü odebrane.

Dzis╠ü pr├│bujemy zrozumiec╠ü prawde╠Ę, z╠çe daja╠Ęcy i otrzymuja╠Ęcy sa╠Ę tym samym. Be╠Ędziesz potrzebowa┼é pomocy by uczynic╠ü to sensownym, gdyz╠ç jest to obce mys╠üleniu, do kt├│rego jestes╠ü przyzwyczajony. Ale ta Pomoc, kt├│rej potrzebujesz, jest do twej dyspozycji. Uwierz Mu dzis╠ü i popros╠ü Go, by wsp├│┼édzieli┼é z toba╠Ę dzisiejsze c╠üwiczenia w prawdzie. I jes╠üli tylko dostrzez╠çesz ma┼éy przeb┼éysk uwolnienia, kt├│re jest zawarte w c╠üwiczonej dzis╠ü idei, dzisiejszy dzien╠ü stanie sie╠Ę dla tego s╠üwiata dniem chwa┼éy.

Pos╠üwie╠Ęc╠ü dzis╠ü dwa razy po pie╠Ętnas╠ücie minut na pr├│by zrozumienia dzisiejszej idei. Jest nia╠Ę mys╠ül, dzie╠Ęki kt├│rej przebaczenie zajmuje w┼éas╠üciwe miejsce pos╠ür├│d twych priorytet├│w. To jest mys╠ül, kt├│ra uwolni tw├│j umys┼é od wszelkich przeszk├│d w zrozumieniu, co znaczy przebaczenie i pozwoli tobie us╠üwiadomic╠ü sobie wartos╠üc╠ü, jaka╠Ę stanowi ono dla ciebie.

W ciszy, zamknij swoje oczy, aby nie patrzyc╠ü na ten s╠üwiat, kt├│ry nie rozumie przebaczenia i poszukaj bezpiecznego schronienia w cichym miejscu, gdzie mys╠üli sa╠Ę przemienione, a fa┼észywe przekonania od┼éoz╠çone. Powtarzaj dzisiejsza╠Ę idee╠Ę i popros╠ü o pomoc w zrozumieniu, co ona naprawde╠Ę znaczy. Ba╠Ędz╠ü got├│w przyja╠Ęc╠ü te╠Ę nauke╠Ę. Ciesz sie╠Ę, z╠çe s┼éyszysz G┼éos prawdy i uzdrowienia, kt├│ry do ciebie przemawia i z╠çe zrozumiesz s┼éowa, kt├│rymi On do ciebie sie╠Ę zwraca, rozpoznaja╠Ęc, z╠çe On m├│wi twoimi s┼éowami do ciebie.

Tak cze╠Ęsto, jak to jest moz╠çliwe, przypominaj sobie, z╠çe masz dzisiaj okres╠ülony cel; taki cel, kt├│ry sprawia, iz╠ç dzisiejszy dzien╠ü ma szczeg├│lna╠Ę wartos╠üc╠ü dla ciebie i twoich braci. Nie pozw├│l, by tw├│j umys┼é o tym celu zapomnia┼é na czas d┼éuz╠çszy, ale powiedz sobie:

Wszystko, co daje╠Ę, jest mi dane. Ofiarowana mi Pomoc, kt├│rej potrzebuje╠Ę, by nauczyc╠ü sie╠Ę, z╠çe to jest prawda, jest teraz przy mnie. A ja Jej zaufam.

Naste╠Ępnie poba╠Ędz╠ü w ciszy przez chwile╠Ę, otwieraja╠Ęc sw├│j umys┼é na Jego Mi┼éos╠üc╠ü, by m├│g┼é dokonac╠ü w nim Swojej korekty. I uwierzysz w to, co od niego us┼éyszysz, poniewaz╠ç to, co On ci daje, be╠Ędzie przez ciebie odebrane.Lekcja 125
Lekcja 127

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>