Lekcja 128

Lekcja 127
Lekcja 129

Lekcja 128.

Listen to “LEKCJA 128 – S╠üwiat, kto╠üry widze╠Ę, nie zawiera nic, czego chce╠Ę.” on Spreaker.

S╠üwiat, kt├│ry widze╠Ę, nie posiada niczego, czego chce╠Ę.

S╠üwiat, kt├│ry widzisz, nie ma niczego tobie do zaoferowania; niczego, co m├│g┼ébys╠ü w jakikolwiek spos├│b uz╠çyc╠ü i co mog┼éoby dac╠ü ci rados╠üc╠ü. Uwierz w te╠Ę mys╠ül, a zaoszcze╠Ędzisz sobie lat nieszcze╠Ęs╠üc╠ü, niezliczonych rozczarowan╠ü i nadziei, kt├│re obracaja╠Ę sie╠Ę w kon╠ücu w gorzka╠Ę rozpacz. Kaz╠çdy, kto by chcia┼é zostawic╠ü ten s╠üwiat za soba╠Ę i wznies╠üc╠ü sie╠Ę ponad jego nik┼ée moz╠çliwos╠üci i ne╠Ędzne sposoby, musi uznac╠ü te╠Ę mys╠ül za prawdziwa╠Ę.

Kaz╠çda rzecz, kt├│ra╠Ę w tym s╠üwiecie cenisz, to tylko ┼éan╠ücuch, kt├│ry cie╠Ę do niego przykuwa i nie s┼éuz╠çy z╠çadnemu innemu celowi, jak tylko temu. Jedyny cel, wartos╠üciowy dla twego umys┼éu, jaki ten s╠üwiat w sobie mies╠üci, jest taki, abys╠ü przeszed┼é obok niego, nie zatrzymuja╠Ęc sie╠Ę by szukac╠ü w nim jakiejs╠ü nadziei, kt├│rej tam nie ma. Nie oszukuj sie╠Ę wie╠Ęcej. Ten s╠üwiat, kt├│ry widzisz, nie posiada niczego, czego chcesz.

Uwolnij sie╠Ę dzis╠ü z ┼éan╠ücuch├│w, kt├│rymi zwia╠Ęza┼ées╠ü sw├│j umys┼é, kiedy postrzegasz tu zbawienie. Albowiem postrzegasz siebie zgodnie z tym, co cenisz i w ten spos├│b czynisz to cze╠Ęs╠ücia╠Ę siebie. Wszystko, czego poszukujesz, by podnios┼éo twa╠Ę wartos╠üc╠ü w twoich oczach, w kon╠ücu cie╠Ę ogranicza, ukrywaja╠Ęc przed toba╠Ę twa╠Ę prawdziwa╠Ę wartos╠üc╠ü i dodaja╠Ęc kolejna╠Ę przeszkode╠Ę na drodze prowadza╠Ęcej do prawdziwej s╠üwiadomos╠üci twojej Jaz╠üni.

Niechaj nic, co odnosi sie╠Ę do mys╠üli zwia╠Ęzanych z cia┼éem, nie op├│z╠ünia twego poste╠Ępu na drodze do zbawienia; nie ulegnij wie╠Ęc pokusie, kt├│ra mog┼éaby cie╠Ę powstrzymac╠ü i nie wierz, z╠çe ten s╠üwiat posiada cos╠ü, czego chcesz. Nie ma w nim niczego do kochania. Nic nie jest tu warte ani jednej chwili zw┼éoki i b├│lu; ani jednej chwili niepewnos╠üci i wa╠Ętpliwos╠üci. To, co bezwartos╠üciowe, moz╠çe zaoferowac╠ü jedynie nicos╠üc╠ü. Tego, co ma pewna╠Ę wartos╠üc╠ü, nie moz╠çna odnalez╠üc╠ü w bezwartos╠üciowos╠üci.

Dzis╠ü c╠üwiczymy oddalanie od siebie wszelkich mys╠üli, kt├│re nada┼éy temu s╠üwiatu wartos╠üc╠ü. Uwalniamy sie╠Ę od mys╠ülenia o celach, jakie nadalis╠ümy r├│z╠çnym aspektom tego s╠üwiata, jakie przypisalis╠ümy r├│z╠çnym okresom w jego historii i wszelkim jego marzeniom. Utrzymujemy w swych umys┼éach s╠üwiadomos╠üc╠ü ich bezcelowos╠üci i rezygnujemy z wszelkich z╠çyczen╠ü, jakie wzgle╠Ędem nich mielis╠ümy. W ten spos├│b pozbywamy sie╠Ę ┼éan╠ücuch├│w, kt├│re zamyka┼éy drzwi do wolnos╠üci od tego s╠üwiata i poda╠Ęz╠çamy tam, gdzie nie kre╠Ępuja╠Ę nas pomniejsze cele i rzeczy o ma┼éej wartos╠üci.

Zr├│b sobie ma┼éa╠Ę przerwe╠Ę, wycisz sie╠Ę na chwile╠Ę i zobacz, jak daleko wzniesiesz sie╠Ę ponad ten s╠üwiat, gdy uwolnisz sw├│j umys┼é od ┼éan╠ücuch├│w i pozwolisz mu zmierzac╠ü do osia╠Ęgnie╠Ęcia poziomu, na kt├│rym odnajduje sw├│j dom. Be╠Ędzie w├│wczas wdzie╠Ęczny za to, z╠çe przez chwile╠Ę stanie sie╠Ę wolny. Wie, gdzie jest jego miejsce. Uwolnij tylko jego skrzyd┼éa, a poleci pe┼éen rados╠üci, maja╠Ęc pewnos╠üc╠ü, z╠çe do┼éa╠Ęczy do swego s╠üwie╠Ętego celu. Niechaj tw├│j umys┼é spocznie w swoim Stw├│rcy, gdzie przywr├│cone mu zostanie zdrowie, wolnos╠üc╠ü i mi┼éos╠üc╠ü.

Daj mu dziesie╠Ęc╠ü minut odpoczynku trzy razy w dniu dzisiejszym. A gdy potem znowu otworzysz swoje oczy, nie be╠Ędziesz juz╠ç wszystkiego co widzisz ceni┼é tak jak poprzednio. Za kaz╠çdym razem, gdy pozwolisz, by tw├│j umys┼é uwolni┼é sie╠Ę z ┼éan╠ücuch├│w, ca┼éa twoja perspektywa spojrzenia na ten s╠üwiat zmieni sie╠Ę, choc╠üby tylko┬átroche╠Ę. Tw├│j umys┼é nie nalez╠çy do tego s╠üwiata. A twoje miejsce jest tam, gdzie on chcia┼éby byc╠ü i gdzie poda╠Ęz╠ça by spocza╠Ęc╠ü, kiedy tylko uwalniasz go od tego s╠üwiata. Tw├│j Przewodnik jest pewny. Otw├│rz przed Nim sw├│j umys┼é. Wycisz sie╠Ę i odpoczywaj.

Chron╠ü sw├│j umys┼é r├│wniez╠ç przez ca┼éy dzien╠ü. I gdy mys╠ülisz, z╠çe w czymkolwiek z tego s╠üwiata, w jakims╠ü jego aspekcie lub obrazie, widzisz jaka╠Ęs╠ü wartos╠üc╠ü, odm├│w przykuwania ┼éan╠ücuchem twego umys┼éu, ale powiedz sobie ze spokojna╠Ę pewnos╠ücia╠Ę:

To nie skusi mnie, by mnie tu zatrzymać.

S╠üwiat, kt├│ry widze╠Ę, nie posiada niczego, czego chce╠Ę.Lekcja 127
Lekcja 129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>