Lekcja 129

Lekcja 128
Lekcja 130

Lekcja 129.

Listen to “LEKCJA 129 – Poza tym s╠üwiatem jest s╠üwiat, kto╠ürego chce╠Ę.” on Spreaker.

Poza tym s╠üwiatem istnieje inny s╠üwiat, kt├│rego chce╠Ę.

Dzisiejsza mys╠ül przewodnia wynika z tej, kt├│ra by┼éa przedmiotem naszych wczorajszych c╠üwiczen╠ü. Nie moz╠çesz poprzestac╠ü na idei, kt├│ra g┼éosi, z╠çe ten s╠üwiat jest bezwartos╠üciowy, gdyz╠ç jes╠üli nie dowiesz sie╠Ę, z╠çe opr├│cz tego s╠üwiata istnieje cos╠ü jeszcze, na co moz╠çna miec╠ü nadzieje╠Ę, popadniesz w przygne╠Ębienie. Dzis╠ü nie k┼éadziemy nacisku na porzucenie tego s╠üwiata, ale podkres╠ülamy moz╠çliwos╠üc╠ü zamiany tego s╠üwiata na inny, duz╠ço bardziej satysfakcjonuja╠Ęcy, wype┼éniony rados╠ücia╠Ę i zdolny do zapewnienia tobie pokoju. Czy mys╠ülisz, z╠çe ten s╠üwiat moz╠çe ci to zaoferowac╠ü?

Moz╠çe by┼éoby warto zastanowic╠ü sie╠Ę jeszcze raz przez chwile╠Ę nad tym, czy sa╠Ę powody, by ten s╠üwiat cenic╠ü. Moz╠çe wreszcie usta╠Ępisz i przyznasz, z╠çe nic nie stracisz na tym, gdy oddalisz od siebie wszelkie mys╠üli o wartos╠üci tego s╠üwiata. S╠üwiat, kt├│ry widzisz, jest rzeczywis╠ücie bezlitosny, niestabilny, okrutny, zupe┼énie toba╠Ę nie zainteresowany, gotowy by natychmiast sie╠Ę ms╠ücic╠ü i bezlitosny w nienawis╠üci. On tylko uniewaz╠çnia to, co dla ciebie waz╠çne i odbiera ci wszystko to, co przez pewien czas kocha┼ées╠ü. Nie moz╠çna w nim znalez╠üc╠ü trwa┼éej mi┼éos╠üci, poniewaz╠ç jej tu nie ma. Jest to s╠üwiat czasu, gdzie wszystko ma sw├│j koniec.

Czy jest strata╠Ę odnalezienie innego s╠üwiata, gdzie strata jest niemoz╠çliwa; gdzie mi┼éos╠üc╠ü trwa wiecznie; gdzie nie istnieje nienawis╠üc╠ü, a zemsta nie ma sensu? Czy jest strata╠Ę uzyskanie wszystkich rzeczy, kt├│rych naprawde╠Ę chcesz i kt├│re sie╠Ę nie zakon╠ücza╠Ę, ale be╠Ęda╠Ę trwac╠ü tak d┼éugo, jak tego sobie z╠çyczysz? Jednak nawet one zostana╠Ę wreszcie wymienione na cos╠ü, czego nie da sie╠Ę wyrazic╠ü w s┼éowach, poniewaz╠ç w kon╠ücu przejdziesz z tego innego, lepszego s╠üwiata, do takiego, w kt├│rym s┼éowa ca┼ékowicie zawodza╠Ę, do ciszy, w kt├│rej porozumiewanie odbywa sie╠Ę za pomoca╠Ę je╠Ęzyka nie uz╠çywaja╠Ęcego s┼é├│w, ale kt├│ry jest ca┼ékowicie zrozumia┼éy.

Porozumiewanie sie╠Ę, jednoznaczne i jasne jak dzien╠ü, pozostaje niczym nie ograniczone na ca┼éa╠Ę wiecznos╠üc╠ü. I Sam B├│g m├│wi do Swego Syna, a Jego Syn m├│wi do Niego. Je╠Ęzyk, kt├│rym Oni porozumiewaja╠Ę sie╠Ę, nie uz╠çywa s┼é├│w, poniewaz╠ç to, co Oni m├│wia╠Ę, nie moz╠çe byc╠ü wyraz╠çone za pomoca╠Ę symboli. Ich wiedza jest bezpos╠ürednia, w pe┼éni wsp├│┼édzielona i w pe┼éni zjednoczona. Jak bardzo jestes╠ü od tego oddalony, gdy poddajesz sie╠Ę ograniczeniom tego s╠üwiata. A jednak jak blisko tego jestes╠ü, gdy zamieniasz go na s╠üwiat, kt├│rego chcesz.

Teraz ostatni krok jest juz╠ç pewny; teraz juz╠ç odsuwasz sie╠Ę od czasoprzestrzeni przechodza╠Ęc do bezczasowos╠üci. Tu moz╠çesz tylko spogla╠Ędac╠ü naprz├│d, nigdy nie odwracaja╠Ęc sie╠Ę do ty┼éu, by znowu patrzec╠ü na ten s╠üwiat, kt├│rego nie chcesz. Nadchodzi nowy s╠üwiat, by zaja╠Ęc╠ü miejsce starego, a ty uwalniasz sw├│j umys┼é od przywia╠Ęzania do wszelkich rzeczy, kt├│re ten stary s╠üwiat ustanowi┼é, by cie╠Ę wie╠Ęzic╠ü. Nie przypisuj im wartos╠üci, a one znikna╠Ę. Szanuj je, a one be╠Ęda╠Ę wydawac╠ü sie╠Ę prawdziwe.

Przed takim stoisz wyborem. Jaka╠Ę moz╠çesz odnies╠üc╠ü strate╠Ę, wybieraja╠Ęc niecenienie nicos╠üci? Ten s╠üwiat nie posiada niczego, czego naprawde╠Ę chcesz, ale tego, co wybierasz w zamian, pragniesz naprawde╠Ę! Niechaj be╠Ędzie ci to dzis╠ü dane. To, czego naprawde╠Ę pragniesz, czeka tylko na tw├│j wyb├│r, by zaja╠Ęc╠ü miejsce wszystkich rzeczy, kt├│rych poszukujesz, ale kt├│rych nie chcesz.

C╠üwicz swa╠Ę che╠Ęc╠ü dokonania tej zmiany dziesie╠Ęc╠ü minut rano i wieczorem i jeszcze jeden raz w s╠ürodku dnia. Rozpocznij w ten spos├│b:

Poza tym s╠üwiatem istnieje inny s╠üwiat, kt├│rego chce╠Ę. Postanawiam widziec╠ü tamten s╠üwiat zamiast tego, poniewaz╠ç tu nie ma niczego, czego naprawde╠Ę chce╠Ę.

Potem zamknij swe oczy na ten s╠üwiat, kt├│ry widzisz i w milcza╠Ęcej ciemnos╠üci przygla╠Ędaj sie╠Ę jak s╠üwiat┼éa, kt├│re nie sa╠Ę s╠üwiat┼éami tego s╠üwiata, zapalaja╠Ę sie╠Ę pojedynczo, jedno po drugim, az╠ç to, gdzie jedno sie╠Ę zaczyna a drugie kon╠üczy, traci wszelkie znaczenie, gdy stapiaja╠Ę sie╠Ę one w jedna╠Ę ca┼éos╠üc╠ü.

Dzis╠ü s╠üwiat┼éa Niebios pochylaja╠Ę sie╠Ę nad toba╠Ę, by s╠üwiecic╠ü nad twymi powiekami, gdy odpoczywasz poza tym s╠üwiatem ciemnos╠üci. Tych s╠üwiate┼é twe fizyczne oczy nie moga╠Ę ujrzec╠ü. A jednak tw├│j umys┼é moz╠çe widziec╠ü je wyraz╠ünie i potrafi je zrozumiec╠ü. Podzie╠Ękujmy dzis╠ü za to, z╠çe dany jest ci dzien╠ü ┼éaski. Dzis╠ü us╠üwiadamiamy sobie, z╠çe to, czego obawia┼ées╠ü sie╠Ę stracic╠ü, by┼éo tylko strata╠Ę.

Teraz rzeczywis╠ücie rozumiemy, z╠çe nie ma straty. Albowiem wreszcie ujrzelis╠ümy jej przeciwien╠üstwo i jestes╠ümy wdzie╠Ęczni, z╠çe podje╠Ęlis╠ümy w┼éas╠üciwy wyb├│r. Przypominaj sobie to postanowienie co godzine╠Ę i przeznacz chwile╠Ę na potwierdzenie tego wyboru poprzez od┼éoz╠çenie na bok wszelkich mys╠üli i zatrzymanie sie╠Ę tylko na tej:

S╠üwiat, kt├│ry widze╠Ę, nie posiada niczego, czego chce╠Ę. Poza tym s╠üwiatem istnieje inny s╠üwiat, kt├│rego chce╠Ę.Lekcja 128
Lekcja 130

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>