Lekcja 130

Lekcja 129
Lekcja 131

Lekcja 130.

Listen to “LEKCJA 130 – Nie moz╠çna widziec╠ü dwo╠üch s╠üwiato╠üw.” on Spreaker.

Jest niemożliwe, by widzieć dwa światy.

Postrzeganie jest sp├│jne. To, co widzisz, jest odbiciem tego, co mys╠ülisz. A to, co mys╠ülisz, odzwierciedla tylko tw├│j wyb├│r tego, co chcesz widziec╠ü. Chcesz widziec╠ü to, co ma dla ciebie wartos╠üc╠ü, wierza╠Ęc, z╠çe to co widzisz jest tam naprawde╠Ę. Nikt nie moz╠çe widziec╠ü s╠üwiata, kt├│remu umys┼é postrzegaja╠Ęcego nie przypisa┼é z╠çadnej wartos╠üci. I kaz╠çdy musi zobaczyc╠ü to, w co wierzy, z╠çe chce widziec╠ü.

Jednak, kto moz╠çe naprawde╠Ę jednoczes╠ünie kochac╠ü i nienawidzic╠ü? Kto moz╠çe pragna╠Ęc╠ü tego, czemu nie chce nadawac╠ü realnos╠üci? I kto moz╠çe postanowic╠ü, by widziec╠ü s╠üwiat, kt├│rego sie╠Ę boi? Strach musi os╠ülepiac╠ü, poniewaz╠ç jego bronia╠Ę jest (naste╠Ępuja╠Ęca regu┼éa): Nie moz╠çesz widziec╠ü tego, czego boisz sie╠Ę zobaczyc╠ü. Mi┼éos╠üc╠ü i postrzeganie ida╠Ę re╠Ęka w re╠Ęke╠Ę, za to strach os┼éania ciemnos╠ücia╠Ę to, co jest naprawde╠Ę.

Jakiej moz╠çe wie╠Ęc strach dokonac╠ü projekcji na ten s╠üwiat? Czy moz╠çna widziec╠ü cos╠ü prawdziwego w ciemnos╠üciach? Prawda jest przys┼éonie╠Ęta przez strach, a to, co pozostaje, jest tylko wyobraz╠çone. Jednak, co moz╠çe byc╠ü prawdziwego w s╠ülepych wyobraz╠çeniach zrodzonych w panice? Czego bys╠ü chcia┼é z tego, co takie wyobraz╠çenia ci pokazuja╠Ę? Co chcia┼ébys╠ü sobie zatrzymac╠ü z takiego snu?

Wszystko, co mys╠ülisz, z╠çe widzisz, zosta┼éo wytworzone przez strach. Wierzysz, z╠çe ten s╠üwiat jest zbudowany z wszystkiego co oddzielone, z wszelkich odmiennos╠üci i ca┼éego mn├│stwa r├│z╠çnic. Tego tam nie ma. Te wszystkie rzeczy zosta┼éy wytworzone przez wroga mi┼éos╠üci. Jednak mi┼éos╠üc╠ü nie moz╠çe miec╠ü wroga, zatem one nie maja╠Ę przyczyny, nie wywo┼éuja╠Ę skutk├│w i tak naprawde╠Ę nie istnieja╠Ę. Moz╠çna je cenic╠ü, ale wcia╠Ęz╠ç pozostaja╠Ę nierzeczywiste. Moz╠çna ich poszukiwac╠ü, ale nie moz╠çna ich znalez╠üc╠ü. Dzis╠ü nie be╠Ędziemy ich szukac╠ü, nie be╠Ędziemy tracic╠ü tego dnia na poszukiwania czegos╠ü, co nie moz╠çe byc╠ü odnalezione.

Nie moz╠çna widziec╠ü dw├│ch s╠üwiat├│w, kt├│re zupe┼énie sie╠Ę na siebie nie nak┼éadaja╠Ę. Gdy szukasz jednego, ten drugi znika. Tylko jeden pozostaje. Masz tylko moz╠çliwos╠üc╠ü wyboru widzenia albo jednego, albo drugiego i innej decyzji w tej kwestii nie moz╠çesz podja╠Ęc╠ü. Prawdziwe lub nieprawdziwe – to jest wszystko, pomie╠Ędzy czym moz╠çesz wybierac╠ü i niczego ponadto wybrac╠ü nie moz╠çesz.

Dzis╠ü postaramy sie╠Ę nie is╠üc╠ü na kompromis tam, gdzie nie jest to moz╠çliwe. S╠üwiat, kt├│ry widzisz, jest dowodem na to, z╠çe dokona┼ées╠ü juz╠ç pe┼énego, obejmuja╠Ęcego wszystko wyboru. Nauczymy sie╠Ę dzis╠ü czegos╠ü wie╠Ęcej, niz╠ç tylko lekcji, z╠çe nie moz╠çna widziec╠ü dw├│ch s╠üwiat├│w. Ta lekcja r├│wniez╠ç naucza, z╠çe ten s╠üwiat, kt├│ry widzisz, jest, z twojego punktu widzenia, ca┼ékowicie sp├│jny. Jest on jednolity, poniewaz╠ç ma swoje z╠ür├│d┼éo w jednej emocji i odzwierciedla swe z╠ür├│d┼éo we wszystkim, co widzisz.

Dzis╠ü szes╠üc╠ü razy, z wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę, che╠Ętnie oddamy sie╠Ę przez pie╠Ęc╠ü minut mys╠üli, kt├│ra kon╠üczy wszelkie kompromisy i wa╠Ętpliwos╠üci, wykraczaja╠Ęc ponad nie, w strone╠Ę jednos╠üci. Nie be╠Ędziemy dokonywac╠ü tysie╠Ęcy bezsensownych rozr├│z╠çnien╠ü, nie be╠Ędziemy tez╠ç pr├│bowac╠ü wnosic╠ü do naszych umys┼é├│w jakichs╠ü element├│w nierzeczywistos╠üci, gdy pos╠üwie╠Ęcimy nasze mys╠üli poszukiwaniom tylko tego, co rzeczywiste.

Rozpocznij swe poszukiwania innego s╠üwiata pros╠üba╠Ę o dodatkowe si┼éy i rozpoznaniem czym jest to, czego szukasz. Nie chcesz iluzji. Rozpoczynaja╠Ęc pie╠Ęciominutowe c╠üwiczenia od┼é├│z╠ç wszelkie bezwartos╠üciowe b┼éyskotki tego s╠üwiata. Oczekuj Boz╠çej pomocy gdy m├│wisz:

Jest niemoz╠çliwe, by widziec╠ü dwa s╠üwiaty. Obym przyja╠Ę┼é si┼ée╠Ę, jaka╠Ę daje mi B├│g i obym nie uwaz╠ça┼é tego s╠üwiata za wartos╠üciowy, z╠çebym m├│g┼é odnalez╠üc╠ü swoja╠Ę wolnos╠üc╠ü.

B├│g tam be╠Ędzie (z toba╠Ę). Albowiem wezwa┼ées╠ü wielka╠Ę, niezawodna╠Ę moc, kt├│ra z wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę pomoz╠çe ci w wykonaniu tego wielkiego kroku. Nie przeoczysz Jego podzie╠Ękowan╠ü, wyraz╠çonych poprzez wyraziste postrzeganie i us╠üwiadomienie sobie prawdy. Nie be╠Ędziesz wa╠Ętpic╠ü w to co ujrzysz, bo nie jest to takie postrzeganie, jakie kiedykolwiek poprzednio widzia┼éy twoje oczy. I gdy dokonasz tego wyboru, poznasz podtrzymuj a╠Ęca╠Ę cie╠Ę Boz╠ça╠Ę moc.

Odsun╠ü od siebie dzis╠ü wszelka╠Ę pokuse╠Ę, gdy tylko sie╠Ę pojawi, poprzez us╠üwiadomienie sobie skrajnos╠üci, kt├│re masz do wyboru. Nierzeczywistos╠üc╠ü lub rzeczywistos╠üc╠ü, fa┼ész lub prawda jest tym, co widzisz i tylko tym, co widzisz. Wyb├│r tego, co widzisz, prowadzi zawsze do sp├│jnego i konsekwentnego postrzegania; piek┼éo lub Niebo przybywa do ciebie zawsze jako jednos╠üc╠ü.

Gdy uznajesz, z╠çe choc╠üby najmniejsza cze╠Ęs╠üc╠ü piek┼éa jest prawdziwa, pote╠Ępiasz swoje oczy i przeklinasz sw├│j wzrok, a to co wtedy widzisz jest rzeczywis╠ücie piek┼éem. Jednak wcia╠Ęz╠ç moz╠çesz wybrac╠ü uwolnienie Nieba, by zasta╠Ępic╠ü wszystko, co piek┼éo by ci pokaza┼éo. Wszystkim co potrzebujesz powiedziec╠ü jakiejkolwiek cze╠Ęs╠üci piek┼éa, bez wzgle╠Ędu na forme╠Ę, jaka╠Ę ona przybiera, jest po prostu to:

Jest niemoz╠çliwe, by widziec╠ü dwa s╠üwiaty. Poszukuje╠Ę wolnos╠üci i to nie jest cze╠Ęs╠üc╠ü tego, czego chce╠Ę.Lekcja 129
Lekcja 131

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>