Lekcja 132

Lekcja 131
Lekcja 133

Lekcja 132.

Listen to “LEKCJA 132 – Uwalniam s╠üwiat od wszystkiego, czym ÔÇô jak mys╠üla┼éem ÔÇô jest.” on Spreaker.

Uwalniam ten świat od wszystkiego, co mu przypisywałem.

C├│z╠ç wie╠Ęzi ten s╠üwiat ┼éan╠ücuchami, jak nie twoje przekonania? A c├│z╠ç moz╠çe zbawic╠ü ten s╠üwiat, jak nie twoja Jaz╠ün╠ü? Wiara rzeczywis╠ücie ma moc. Twoje mys╠üli maja╠Ę pote╠Ęz╠çna╠Ę moc, a iluzje wywo┼éuja╠Ę tak samo silne efekty jak i prawda. Szaleniec mys╠üli, z╠çe ten s╠üwiat, kt├│ry widzi, jest prawdziwy i nigdy w to nie wa╠Ętpi. Bez wahania uznaje tez╠ç za prawdziwe wszystkie skutki swych mys╠üli. Dopiero wtedy, gdy zaczyna poddawac╠ü w wa╠Ętpliwos╠üc╠ü ich z╠ür├│d┼éo, pojawia sie╠Ę u niego nareszcie nadzieja wolnos╠üci.

Jednak zbawienie jest ┼éatwe do osia╠Ęgnie╠Ęcia, poniewaz╠ç kaz╠çdemu wolno zmienic╠ü zdanie w kaz╠çdej kwestii i wraz z tym zmienic╠ü wszystkie swoje mys╠üli. Teraz to z╠ür├│d┼éo mys╠üli jest zmienione, poniewaz╠ç zmiana zdania oznacza, z╠çe zmieni┼ées╠ü z╠ür├│d┼éo wszystkich twych mys╠üli jakie masz teraz, jakie kiedykolwiek mia┼ées╠ü i jakie be╠Ędziesz mia┼é. Uwalniasz przesz┼éos╠üc╠ü od wszystkich swych przesz┼éych mys╠üli. Uwalniasz przysz┼éos╠üc╠ü od wszystkich pradawnych mys╠üli, dotycza╠Ęcych poszukiwania tego, czego nie chcesz znalez╠üc╠ü.

Teraz╠üniejszos╠üc╠ü pozostaje teraz jedynym czasem. W┼éas╠ünie tu, w teraz╠üniejszos╠üci, jest uwalniany ten s╠üwiat. Albowiem jes╠üli pozwolisz, by przesz┼éos╠üc╠ü zosta┼éa oczyszczona, a przysz┼éos╠üc╠ü uwolniona od twych odwiecznych le╠Ęk├│w, odnajdziesz spos├│b ucieczki i przekaz╠çesz go temu s╠üwiatu. Uwolni┼ées╠ü ten s╠üwiat od wszystkich twych le╠Ęk├│w, od twych wa╠Ętpliwos╠üci i twych nieszcze╠Ęs╠üc╠ü, od twego b├│lu i twych rozterek; twoich z╠çal├│w i pretensji do tego s╠üwiata oraz od czynienia go wie╠Ęz╠üniem twych przekonan╠ü. S╠ümierc╠ü zbiera na nim wsze╠Ędzie swe z╠çniwo, poniewaz╠ç utrzymujesz w swym umys╠üle ponure mys╠üli o s╠ümierci.

Ten s╠üwiat sam w sobie jest niczym. To tw├│j umys┼é musi nadac╠ü mu znaczenie. A to, co w nim widzisz, to tylko twoje urzeczywistnione z╠çyczenia, kt├│rym moz╠çesz sie╠Ę przygla╠Ędac╠ü, mys╠üla╠Ęc, z╠çe sa╠Ę prawdziwe. Byc╠ü moz╠çe mys╠ülisz, z╠çe nie wytworzy┼ées╠ü tego s╠üwiata, ale przyby┼ées╠ü nieche╠Ętnie do s╠üwiata juz╠ç wytworzonego, kt├│ry prawie nigdy nie czeka na twe mys╠üli, by nada┼éy mu znaczenie. Jednak w s╠üwietle prawdy, gdy przyby┼ées╠ü na ten s╠üwiat, znalaz┼ées╠ü dok┼éadnie to, czego szuka┼ées╠ü.

Nie ma z╠çadnego innego s╠üwiata, opr├│cz tego, kt├│rego sobie z╠çyczysz i w tym lez╠çy twe ostateczne uwolnienie. Zmien╠ü tylko swoje zdanie w kwestii tego, co chcesz widziec╠ü i odpowiednio do tego musi zmienic╠ü sie╠Ę ca┼éy s╠üwiat. Mys╠üli nie opuszczaja╠Ę swego z╠ür├│d┼éa. Ta g┼é├│wna idea jest cze╠Ęsto podawana w teks╠ücie kursu i musi byc╠ü utrzymywana w twym umys╠üle, jes╠üli masz zrozumiec╠ü dzisiejsza╠Ę lekcje╠Ę. To nie pycha m├│wi ci, z╠çe wytworzy┼ées╠ü ten s╠üwiat, kt├│ry widzisz i z╠çe on sie╠Ę zmienia, gdy zmieniasz zdanie.

Ale to w┼éas╠ünie pycha utrzymuje, z╠çe przyby┼ées╠ü na ten s╠üwiat ca┼ékowicie oddzielony od siebie, niewraz╠çliwy na skutki swych mys╠üli i ca┼ékowicie nies╠üwiadomy tego, z╠çe to, co ci sie╠Ę przydarzy pomys╠ülec╠ü, to sie╠Ę dzieje. Nie┬áistnieje z╠çaden s╠üwiat! To w┼éas╠ünie jest g┼é├│wna mys╠ül, kt├│rej ten kurs pr├│buje nauczac╠ü. Nie kaz╠çdy jest got├│w, by to zaakceptowac╠ü i kaz╠çdy moz╠çe zajs╠üc╠ü droga╠Ę prawdy na tyle daleko, na ile pozwoli sie╠Ę po niej prowadzic╠ü. Be╠Ędzie zawraca┼é, a potem zajdzie jeszcze dalej, moz╠çe czasem na chwile╠Ę sie╠Ę cofnie, a potem znowu wr├│ci by poda╠Ęz╠çac╠ü naprz├│d.

Ale uzdrowienie jest darem tych, kt├│rzy sa╠Ę przygotowani do nauczenia sie╠Ę, z╠çe nie istnieje z╠çaden s╠üwiat i potrafia╠Ę te╠Ę lekcje╠Ę teraz zaakceptowac╠ü. Ich gotowos╠üc╠ü sprawi, z╠çe otrzymaja╠Ę te╠Ę lekcje╠Ę w formie, kt├│ra╠Ę moga╠Ę zrozumiec╠ü i uznac╠ü. Niekt├│rzy ujrza╠Ę swa╠Ę lekcje╠Ę nagle, na progu s╠ümierci i potem powr├│ca╠Ę, by jej nauczac╠ü. Inni odnajda╠Ę ja╠Ę w dos╠üwiadczeniach nie z tego s╠üwiata, kt├│re pokaz╠ça╠Ę im, z╠çe ten s╠üwiat nie istnieje, poniewaz╠ç ujrza╠Ę wtedy prawdy w spos├│b oczywisty zaprzeczaja╠Ęce jego istnieniu.

A niekt├│rzy odnajda╠Ę te╠Ę lekcje╠Ę w tym kursie, w tych c╠üwiczeniach, kt├│re dzis╠ü wykonujemy. Dzisiejsza idea jest prawdziwa, poniewaz╠ç ten s╠üwiat nie istnieje. I jes╠üli jest on rzeczywis╠ücie twym w┼éasnym wyobraz╠çeniem, w├│wczas moz╠çesz go uwolnic╠ü od wszystkiego, co sie╠Ę w tym s╠üwiecie przejawia, a co w nim wymys╠üli┼ées╠ü, tylko poprzez zmiane╠Ę tych wszystkich mys╠üli, kt├│re te przejawy wywo┼éa┼éy. Chorzy staja╠Ę sie╠Ę uzdrowieni, gdy pozwalasz odejs╠üc╠ü wszystkim mys╠ülom o chorobie i umarli powstaja╠Ę, gdy pozwalasz mys╠ülom o z╠çyciu zasta╠Ępic╠ü wszelkie mys╠üli, jakie kiedykolwiek mia┼ées╠ü na temat s╠ümierci.

Musimy teraz zn├│w po┼éoz╠çyc╠ü nacisk na lekcje╠Ę, kt├│ra╠Ę juz╠ç wczes╠üniej przerabialis╠ümy, poniewaz╠ç ona zawiera mocne fundamenty pod dzisiejsza╠Ę idee╠Ę. Jestes╠ü takim, jakim stworzy┼é cie╠Ę B├│g. Nie istnieje z╠çadne miejsce, w kt├│rym m├│g┼ébys╠ü cierpiec╠ü, ani z╠çaden czas, kt├│ry m├│g┼éby spowodowac╠ü zmiany stanu, w kt├│rym znajdujesz sie╠Ę zawsze. Jak m├│g┼éby istniec╠ü s╠üwiat r├│z╠çnych miejsc i mijaja╠Ęcego czasu, jes╠üli pozostajesz takim, jakim stworzy┼é cie╠Ę B├│g?

Czym jest dzisiejsza lekcja, jak nie innym sposobem wyraz╠çenia mys╠üli, z╠çe poznanie twej Jaz╠üni jest zbawieniem tego s╠üwiata? Uwolnienie tego s╠üwiata od wszelkiego b├│lu jest tylko zmiana╠Ę twego zdania na temat samego siebie. Nie istnieje z╠çaden s╠üwiat poza twymi mys╠ülami, poniewaz╠ç mys╠üli nie opuszczaja╠Ę swego z╠ür├│d┼éa, a ty utrzymujesz ten s╠üwiat swym mys╠üleniem wewna╠Ętrz swego umys┼éu.

Jednak, jes╠üli jestes╠ü takim, jakim stworzy┼é cie╠Ę B├│g, nie moz╠çesz mys╠ülec╠ü poza Nim, ani nie moz╠çesz tez╠ç wytwarzac╠ü tego, co nie wsp├│┼édzieli jego bezczasowos╠üci i Mi┼éos╠üci. Czy sa╠Ę to prawid┼éowos╠üci w┼éas╠üciwe s╠üwiatu, kt├│ry widzisz? Czy on stwarza tak jak On? Jes╠üli tak nie jest, wtedy ten s╠üwiat nie jest prawdziwy i w og├│le nie moz╠çe go byc╠ü. Jes╠üli ty jestes╠ü prawdziwy, to ten s╠üwiat, kt├│ry widzisz, jest fa┼észywy, poniewaz╠ç Boz╠çe stworzenie nie jest w z╠çaden spos├│b podobne do tego s╠üwiata. I jes╠üli zosta┼ées╠ü stworzony przez Jego Mys╠ül, w├│wczas to twoje mys╠üli wytworzy┼éy ten s╠üwiat i musisz go od nich uwolnic╠ü, bys╠ü m├│g┼é poznac╠ü Mys╠üli, kt├│re wsp├│┼édzielisz z Bogiem.

Uwolnij ten s╠üwiat! Twoje prawdziwe stworzenia czekaja╠Ę na to uwolnienie, by zas╠üwiadczyc╠ü o twym ojcostwie, nie w stwarzaniu iluzji, ale takim samym jak Ojcostwo Boga, opartym na prawdzie. B├│g wsp├│┼édzieli Swoje Ojcostwo z toba╠Ę, kt├│ry jestes╠ü Jego Synem, poniewaz╠ç On nie rozr├│z╠çnia tego, czym jest On we w┼éasnej osobie i co jest jeszcze Nim Samym. To, co on stwarza, nie istnieje poza nim i nie jest tak, z╠çe tam gdzie Ojciec sie╠Ę kon╠üczy, tam Syn sie╠Ę zaczyna, jako ktos╠ü oddzielny od Niego.

Tego s╠üwiata nie ma, gdyz╠ç jest on mys╠üla╠Ę poza Bogiem i zosta┼é wytworzony by oddzielic╠ü Ojca i Syna, od┼éa╠Ęczyc╠ü cze╠Ęs╠üc╠ü Samego Boga i w ten spos├│b zniszczyc╠ü Jego Pe┼énie╠Ę. Czy s╠üwiat, kt├│ry jest oparty na takiej idei, moz╠çe byc╠ü prawdziwy? Zaprzecz iluzjom i zaakceptuj prawde╠Ę. Zaprzecz, z╠çe jestes╠ü cieniem, kt├│ry pojawia sie╠Ę na kr├│tko w umieraja╠Ęcym s╠üwiecie. Uwolnij sw├│j umys┼é, a ujrzysz wyzwolony s╠üwiat.

Dziś naszym celem jest uwolnić ten świat od wszelkich próżnych myśli, jakie kiedykolwiek mieliśmy na jego temat i na temat wszelkich żywych istot, jakie w nim dostrzegamy. Tych myśli tam nie może być. Nie bardziej niż my tam być możemy. Albowiem my jesteśmy razem z nimi w domu, który nasz Ojciec dla nas zbudował. I my, którzy jesteśmy takimi, jakimi On nas stworzył, chcielibyśmy uwolnić dziś ten świat od każdej naszej iluzji, abyśmy mogli sami być wolni.

Dwa razy w dniu dzisiejszym rozpocznij pie╠Ętnastominutowy okres c╠üwiczen╠ü naste╠Ępuja╠Ęco:

Ja, kt├│ry pozostaje╠Ę takim, jakim mnie B├│g stworzy┼é, uwalniam ten s╠üwiat od wszystkiego, co mu przypisa┼éem. Albowiem jestem rzeczywisty, a poniewaz╠ç ten s╠üwiat nie jest rzeczywisty, wie╠Ęc chcia┼ébym poznac╠ü moja╠Ę w┼éasna╠Ę rzeczywistos╠üc╠ü.

Potem juz╠ç tylko odpoczywaj, czujny, ale bez nate╠Ęz╠çania sie╠Ę i niechaj tw├│j umys┼é zostanie w spokoju przemieniony, aby uwolnic╠ü ten s╠üwiat wraz z toba╠Ę.

Wcale nie musisz sobie zdawac╠ü sprawy z tego, z╠çe gdy wysy┼éasz te mys╠üli by pob┼éogos┼éawi┼éy ten s╠üwiat, uzdrowienie przychodzi do wielu braci, kt├│rzy sa╠Ę gdzies╠ü w tym s╠üwiecie daleko od ciebie, jak i do tych, kt├│rych widzisz obok siebie. Jednak odczujesz swe w┼éasne uwolnienie, jakkolwiek moz╠çesz jeszcze nie w pe┼éni rozumiec╠ü, z╠çe nie m├│g┼ébys╠ü byc╠ü nigdy uwolniony samotnie.

Przez ca┼éy dzien╠ü powie╠Ększaj wolnos╠üc╠ü tego s╠üwiata, poprzez wysy┼éanie mu swoich mys╠üli i gdy kiedykolwiek jestes╠ü kuszony by zaprzeczyc╠ü mocy twej prostej zmiany zdania, w├│wczas powiedz:

Uwalniani ten s╠üwiat od wszystkiego, co mu przypisa┼éem i wybieram zamiast tego moja╠Ę w┼éasna╠Ę rzeczywistos╠üc╠ü.Lekcja 131
Lekcja 133

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>