Lekcja 133

Lekcja 132
Lekcja 134

Lekcja 133.

Listen to “LEKCJA 133 – Nie be╠Ęde╠Ę ceni┼é tego, co nie ma wartos╠üci.” on Spreaker.

Nie be╠Ęde╠Ę cenic╠ü tego, co jest bezwartos╠üciowe.

Czasami jest korzystne dla nauki, szczeg├│lnie gdy student naby┼é juz╠ç pewnej wiedzy teoretycznej, skierowac╠ü go z powrotem w strone╠Ę spraw praktycznych. W┼éas╠ünie to dzis╠ü zrobimy. Nie be╠Ędziemy m├│wic╠ü o wznios┼éych, obejmuja╠Ęcych ca┼éy s╠üwiat ideach, ale przyjrzymy sie╠Ę zamiast tego moz╠çliwym do odniesienia przez ciebie korzys╠üciom.

Nie prosisz z╠çycia o zbyt wiele, ale o zdecydowanie za ma┼éo. Gdy pozwalasz, by tw├│j umys┼é przycia╠Ęga┼éy sprawy cielesne, rzeczy kt├│re kupujesz, s┼éawa, jaka╠Ę ceni sobie ten s╠üwiat, prosisz o smutek, a nie o szcze╠Ęs╠ücie. Ten kurs nie pr├│buje ci odebrac╠ü tej ma┼éos╠üci, kt├│ra╠Ę masz. Nie pr├│buje on zasta╠Ępic╠ü utopijnych idei zadowolenia, jakie ten s╠üwiat g┼éosi. Na tym s╠üwiecie nie ma zadowolenia.

Dzis╠ü wyliczymy prawdziwe kryteria testowania wszystkich rzeczy, kt├│rych mys╠ülisz, z╠çe chcesz. Jes╠üli rzeczy te nie spe┼éniaja╠Ę tych rozsa╠Ędnych wymagan╠ü, nie sa╠Ę w og├│le warte by ich pragna╠Ęc╠ü, poniewaz╠ç one moga╠Ę jedynie zaste╠Ępowac╠ü to, co daje znacznie wie╠Ęcej. Praw rza╠Ędza╠Ęcych wyborem nie moz╠çesz sam wytworzyc╠ü, nie bardziej niz╠ç moz╠çesz wytworzyc╠ü alternatywy, z kt├│rych wybierasz. Ale moz╠çesz dokonac╠ü tego wyboru; w istocie musisz go dokonac╠ü. Ale jest rzecza╠Ę ma╠Ędra╠Ę nauczyc╠ü sie╠Ę praw, kt├│re uruchamiasz, kiedy cos╠ü wybierasz i poznac╠ü, jakie masz do wyboru alternatywy.

Juz╠ç podkres╠ülalis╠ümy, z╠çe sa╠Ę tylko dwie moz╠çliwos╠üci wyboru, chociaz╠ç wydaje sie╠Ę, z╠çe jest ich wiele. To jest juz╠ç ustanowione i nie moz╠çemy tego zmienic╠ü. By┼éoby dla ciebie najmniej korzystne by pozwolic╠ü na nieograniczone alternatywy, kt├│re op├│z╠ünia┼éyby w czasie tw├│j ostateczny wyb├│r, dop├│ki ich wszystkich bys╠ü nie rozwaz╠çy┼é; by┼éoby dla ciebie najmniej korzystne, by przez to nie przenies╠üc╠ü cie╠Ę do miejsca, gdzie istnieje tylko jeden wyb├│r do dokonania.

Innym dobrym i odnosza╠Ęcym sie╠Ę do twego wyboru prawem jest to, z╠çe nie istnieje z╠çaden kompromis w kwestii tego, co tw├│j wyb├│r musi przynies╠üc╠ü. On nie moz╠çe dac╠ü ci tylko troche╠Ę, poniewaz╠ç nie istnieje w nim nic ÔÇ×pomie╠Ędzy”. Kaz╠çdy wyb├│r, kt├│rego dokonujesz, przynosi ci wszystko albo nic. Zatem jes╠üli nauczysz sie╠Ę tych test├│w, dzie╠Ęki kt├│rym moz╠çesz odr├│z╠çnic╠ü to, co jest wszystkim, od tego, co jest niczym, dokonasz najlepszego wyboru.

Po pierwsze, jes╠üli wybierasz cos╠ü, co nie be╠Ędzie trwac╠ü wiecznie, tw├│j wyb├│r jest bezwartos╠üciowy. Tymczasowa wartos╠üc╠ü nie ma w og├│le wartos╠üci. Czas nie moz╠çe nigdy nies╠üc╠ü z soba╠Ę prawdziwych wartos╠üci. To, co zanika i umiera, tego nigdy nie by┼éo, zatem to nic nikomu nie oferuje. Ktos╠ü, kto takie rzeczy wybiera, jest oszukiwany przez nicos╠üc╠ü, przyjmuja╠Ęca╠Ę postac╠ü, kt├│ra╠Ę on mys╠üli, z╠çe lubi.

Naste╠Ępnie, jes╠üli twoim wyborem jest odebrac╠ü jaka╠Ęs╠ü rzecz komus╠ü innemu, nic ci nie pozostanie. Jest tak dlatego, z╠çe kiedy odmawiasz mu prawa do wszystkiego, odm├│wi┼ées╠ü go sobie. Zatem nie rozpoznasz rzeczy, kt├│re rzeczywis╠ücie posiadasz, zaprzeczaja╠Ęc, z╠çe one istnieja╠Ę. Kto zmierza do odbierania, zosta┼é zwiedziony┬áprzez iluzje╠Ę, z╠çe strata moz╠çe przynosic╠ü zysk. Jednak strata moz╠çe przynies╠üc╠ü tylko strate╠Ę i nic wie╠Ęcej.

Na tym, co naste╠Ępnie rozwaz╠çymy, opieraja╠Ę sie╠Ę wszystkie pozosta┼ée rozwaz╠çania. Dlaczego nadajesz czemus╠ü wartos╠üc╠ü? Co przycia╠Ęga do tego tw├│j umys┼é? Jakiemu celowi to s┼éuz╠çy? Tu naj┼éatwiej moz╠çna dac╠ü sie╠Ę oszukac╠ü. Albowiem ego b┼ée╠Ędnie rozpoznaje to, czego chce. Ono nawet nie m├│wi prawdy, jak to postrzega, poniewaz╠ç potrzebuje utrzymywac╠ü wok├│┼é tego aureole╠Ę, kt├│rej uz╠çywa do ochrony swych cel├│w przed matowieniem i rdzewieniem, abys╠ü m├│g┼é ujrzec╠ü, jak ono jest ÔÇ×niewinne”.

Jednak jest to tylko jego kamuflaz╠ç, pozorna fasada, kt├│ra moz╠çe oszukac╠ü tylko tych, kt├│rych zadowala bycie oszukiwanym. Cele ego sa╠Ę oczywiste dla kogos╠ü, kto zajmuje sie╠Ę ich poszukiwaniem. Tu oszustwo jest podw├│jne, poniewaz╠ç ten, kto jest oszukiwany, nie spostrzez╠çe, z╠çe on tylko nie odni├│s┼é z╠çadnych korzys╠üci. Be╠Ędzie wierzy┼é, z╠çe s┼éuz╠çy┼é ukrytym celom ego.

Ale chociaz╠ç pr├│buje on utrzymywac╠ü wyrazista╠Ę aureole╠Ę wok├│┼é tego co widzi, to jednak wcia╠Ęz╠ç musi tam postrzegac╠ü zmatowia┼ée brzegi i zardzewia┼éy rdzen╠ü. Jego bezowocne pomy┼éki jawia╠Ę mu sie╠Ę jako grzechy, poniewaz╠ç spogla╠Ęda na te╠Ę matowos╠üc╠üjak na swoja╠Ę w┼éasna╠Ę, na te╠Ę rdze╠Ę jak na znak g┼ée╠Ębokiej bezwartos╠üciowos╠üci w samym sobie. Ten, kto chcia┼éby wcia╠Ęz╠ç chronic╠ü cele ego i s┼éuz╠çyc╠ü im jak swym w┼éasnym, nie pope┼énia b┼ée╠Ęd├│w, zgodnie z naukami, jakie narzuca mu jego przewodnik. To przewodnictwo naucza, z╠çe b┼ée╠Ędem jest wierzyc╠ü, z╠çe grzechy sa╠Ę tylko pomy┼ékami, gdyz╠ç gdyby tak by┼éo, to kto w├│wczas m├│g┼éby cierpiec╠ü z powodu swych grzech├│w?

I tak dochodzimy do kryterium wyboru, w kt├│re najtrudniej uwierzyc╠ü, poniewaz╠ç jego oczywistos╠üc╠ü jest przys┼éonie╠Ęta wieloma poziomami niejasnos╠üci. Jes╠üli czujesz sie╠Ę winny z powodu swego wyboru, pozwoli┼ées╠ü by pomie╠Ędzy prawdziwe alternatywy wdar┼éy sie╠Ę cele ego. A wtedy juz╠ç nie us╠üwiadamiasz sobie, z╠çe masz tylko dwie moz╠çliwos╠üci do wyboru, a ta alternatywa, kt├│ra╠Ę mys╠ülisz, z╠çe wybra┼ées╠ü, wydaje sie╠Ę zbyt przeraz╠çaja╠Ęca i niebezpieczna, by uznac╠ü ja╠Ę za nicos╠üc╠ü, kt├│ra╠Ę rzeczywis╠ücie jest.

Wszystkie rzeczy sa╠Ę albo wartos╠üciowe, albo bezwartos╠üciowe, warte lub w og├│le nie warte poszukiwan╠ü, w pe┼éni poz╠ça╠Ędane lub nie warte najmniejszego wysi┼éku by je uzyskac╠ü. Z tego powodu wybieranie jest ┼éatwe. Z┼éoz╠çonos╠üc╠ü to tylko zas┼éona dymna, kt├│ra ukrywa bardzo proste fakty, tak wie╠Ęc z╠çadna decyzja nie moz╠çe byc╠ü trudna. Jaka jest dla ciebie korzys╠üc╠ü z nauczenia sie╠Ę tego? Jest ona duz╠ço wie╠Ększa niz╠ç tylko umoz╠çliwienie tobie ┼éatwego podejmowania decyzji, bez dos╠üwiadczania przy tym b├│lu.

Do samego Nieba dociera sie╠Ę z pustymi re╠Ękami i otwartymi umys┼éami, przybywaja╠Ęc z nicos╠üci by odnalez╠üc╠ü wszystko i zaz╠ça╠Ędac╠ü tego jako swojej w┼éasnos╠üci. Dzis╠ü be╠Ędziemy pr├│bowac╠ü osia╠Ęgna╠Ęc╠ü ten stan, odk┼éadaja╠Ęc na bok samooszukiwanie i maja╠Ęc szczera╠Ę che╠Ęc╠ü cenic╠ü tylko to, co naprawde╠Ę cenne i prawdziwe. Kaz╠çda╠Ę z naszych dw├│ch pie╠Ętnastominutowych sesji rozpoczniemy naste╠Ępuja╠Ęco:

Nie be╠Ęde╠Ę cenic╠ü tego, co jest bezwartos╠üciowe i be╠Ęde╠Ę szukac╠ü tylko to, co ma wartos╠üc╠ü, poniewaz╠ç tylko to pragne╠Ę znalez╠üc╠ü.

Naste╠Ępnie przyjmij to, co czeka na kaz╠çdego, kto dociera, niczym nie skre╠Ępowany, do bram Nieba, kt├│re sie╠Ę otwieraja╠Ę, gdy przybywa. Jes╠üli pozwalasz sobie na gromadzenie jakichs╠ü zbe╠Ędnych cie╠Ęz╠çar├│w lub wierzysz, z╠çe musisz podja╠Ęc╠ü jakies╠ü trudne decyzje, szybko zareaguj na to ta╠Ę prosta╠Ę mys╠üla╠Ę:

Nie be╠Ęde╠Ę cenic╠ü tego, co jest bezwartos╠üciowe, poniewaz╠ç do mnie nalez╠çy to, co wartos╠üciowe.Lekcja 132
Lekcja 134

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>