Lekcja 137

Lekcja 136
Lekcja 138

Lekcja 137.

Listen to “LEKCJA 137ÔÇĘ – Gdy jestem uzdrowiony, nie jestem uzdrowiony sam.” on Spreaker.

Kiedy jestem uzdrowiony, nie jestem uzdrowiony sam.

Dzisiejsza idea pozostaje g┼é├│wna╠Ę mys╠üla╠Ę, na kt├│rej opiera sie╠Ę zbawienie. Gdyz╠ç uzdrowienie jest przeciwien╠üstwem wszystkich idei tego s╠üwiata, kt├│re rozpamie╠Ętuja╠Ę chorobe╠Ę i stany oddzielenia. Choroba jest odsunie╠Ęciem sie╠Ę od innych i odcie╠Ęciem po┼éa╠Ęczenia z nimi. Staje ona sie╠Ę czyms╠ü w rodzaju drzwi, za kt├│rymi zostaje zamknie╠Ęta oddzielna jaz╠ün╠ü i jest tam trzymana w izolacji i w samotnos╠üci.

Choroba jest izolacja╠Ę. Bowiem wydaje sie╠Ę ona utrzymywac╠ü jedna╠Ę jaz╠ün╠ü poza ca┼éa╠Ę reszta╠Ę, by doznawa┼éa cierpienia, kt├│rego pozosta┼ée jaz╠ünie nie odczuwaja╠Ę. Nadaje cia┼éu ostateczna╠Ę moc czynienia oddzielenia prawdziwym i trzymania w wie╠Ęzieniu osamotnionego umys┼éu, podzielonego na cze╠Ęs╠üci odgrodzone od siebie solidnym murem z cia┼éa ogarnie╠Ętego choroba╠Ę, kt├│rej nie moz╠çe on pokonac╠ü.

Ten s╠üwiat przestrzega praw, kt├│rym s┼éuz╠çy choroba, ale uzdrowienie dzia┼éa poza tymi prawami. Nie jest moz╠çliwe, by ktos╠ü by┼é uzdrowiony samotnie. Bowiem to w┼éas╠ünie w chorobie musi byc╠ü oddzielony i samotny. Uzdrowienie jest jego w┼éasna╠Ę decyzja╠Ę by znowu byc╠ü w jednos╠üci i zaakceptowac╠ü swoja╠Ę Jaz╠ün╠ü z wszystkimi Jej cze╠Ęs╠üciami, nietknie╠Ętymi i niezaatakowanymi. W chorobie jego Jaz╠ün╠ü rzeczywis╠ücie wydaje sie╠Ę byc╠ü roz┼éoz╠çona na cze╠Ęs╠üci, bez zjednoczenia, kt├│re daje Jej z╠çycie. Ale uzdrowienie jest zrealizowane, gdy zrozumie on, z╠çe cia┼éo nie ma mocy, by zaatakowac╠ü uniwersalna╠Ę Jednos╠üc╠ü Boz╠çego Syna.

Choroba chcia┼éaby dowies╠üc╠ü, z╠çe k┼éamstwa musza╠Ę byc╠ü prawda╠Ę. Ale uzdrowienie pokazuje, z╠çe tylko prawda jest prawdziwa. Oddzielenie, kt├│re choroba chcia┼éaby narzucic╠ü, nigdy sie╠Ę nie wydarzy┼éo. Byc╠ü uzdrowionym oznacza jedynie zaakceptowac╠ü to, co zawsze by┼éo prosta╠Ę prawda╠Ę i zawsze pozostanie dok┼éadnie taka╠Ę, jaka╠Ę zawsze by┼éa. Jednak oczom, przyzwyczajonym do iluzji, trzeba pokazac╠ü, z╠çe to, na co patrza╠Ę, nie jest prawdziwe. Tak wie╠Ęc uzdrowienie, kt├│rego prawda nigdy nie potrzebuje, musi wykazac╠ü, z╠çe choroba jest nieprawdziwa.

Uzdrowienie mog┼éoby wie╠Ęc zostac╠ü okres╠ülone mianem snu zaste╠Ępczego, czy snu przeciwnego21, kt├│ry usuwa koszmarny sen o chorobie w imie╠Ę prawdy, ale nie poprzez sama╠Ę prawde╠Ę. Tak samo jak przebaczenie nie zwraca uwagi na grzechy, kt├│re nigdy nie zosta┼éy pope┼énione, tak tez╠ç uzdrowienie tylko usuwa iluzje, kt├│re sie╠Ę nigdy nie wydarzy┼éy. Tak samo jak pojawi sie╠Ę prawdziwy s╠üwiat, by zaja╠Ęc╠ü miejsce tego, kt├│rego w og├│le nigdy nie by┼éo, tak samo uzdrowienie oferuje przywr├│cenie obrazu prawdy w miejsce wymys╠ülonych stan├│w i fa┼észywych idei, jakie sny przynosza╠Ę.

Jednak nie mys╠ül, z╠çe nie warto podejmowac╠ü sie╠Ę funkcji uzdrawiania. Albowiem dla tych, dla kt├│rych s╠ünienie tego s╠üwiata jest prawdziwe, antychryst jest mocniejszy od Chrystusa. Cia┼éo wydaje sie╠Ę byc╠ü solidniejsze i bardziej trwa┼ée niz╠ç umys┼é. A mi┼éos╠üc╠ü wydaje sie╠Ę byc╠ü snem, podczas gdy strach staje sie╠Ę jedyna╠Ę rzeczywistos╠ücia╠Ę, kt├│ra moz╠çe byc╠ü postrzegana, uzasadniona i w pe┼éni rozumiana.

W┼éas╠ünie tak, jak przebaczenie oczyszcza z wszelkiego grzechu i prawdziwy s╠üwiat zajmuje miejsce tego, kt├│ry wytworzy┼ées╠ü, tak tez╠ç uzdrowienie musi zasta╠Ępic╠ü wymys┼éy choroby, kt├│re przedk┼éadasz nad prosta╠Ę prawde╠Ę. Kiedy widac╠ü, z╠çe choroba znika, wbrew wszelkim prawom, kt├│re ja╠Ę utrzymywa┼éy i g┼éosi┼éy jej prawdziwos╠üc╠ü, wtedy odpowiedz╠ü zosta┼éa udzielona. I te prawa nie moga╠Ę juz╠ç d┼éuz╠çej byc╠ü cenione ani przestrzegane.

Uzdrowienie jest wolnos╠ücia╠Ę. Poniewaz╠ç ono pokazuje, z╠çe sny nie przemoga╠Ę prawdy. Uzdrowienie jest wsp├│┼édzielone. I ta jego cecha dowodzi, z╠çe prawa niepodobne do tych, kt├│re g┼éosza╠Ę nieuniknionos╠üc╠ü choroby, sa╠Ę pote╠Ęz╠çniejsze, niz╠ç prawa do nich przeciwne. Uzdrowienie jest moca╠Ę. Albowiem jego ┼éagodne d┼éonie przezwycie╠Ęz╠çaja╠Ę s┼éabos╠üc╠ü, a umys┼éy, kt├│re by┼éy odgrodzone murem wewna╠Ętrz cia┼éa, sa╠Ę uwolnione, by mog┼éy do┼éa╠Ęczyc╠ü do innych umys┼é├│w i zyskac╠ü moc na zawsze.

Uzdrowienie, przebaczenie i radosna zamiana ca┼éego tego s╠üwiata smutku, na s╠üwiat, gdzie smutek wejs╠üc╠ü nie moz╠çe, sa╠Ę to s╠ürodki, poprzez kt├│re Duch S╠üwie╠Ęty namawia cie╠Ę, bys╠ü poda╠Ęz╠ça┼é za Nim. Jego ┼éagodne lekcje nauczaja╠Ę, jak ┼éatwo zbawienie moz╠çe sie╠Ę stac╠ü twym udzia┼éem; jak niewiele potrzebujesz c╠üwiczyc╠ü, aby Jego prawa mog┼éy zasta╠Ępic╠ü te, kt├│re ty wytworzy┼ées╠ü dla uczynienia siebie wie╠Ęz╠üniem s╠ümierci. Jego z╠çycie staje sie╠Ę twym w┼éasnym, gdy rozszerzasz ta╠Ę niewielka╠Ę pomoc, o kt├│ra╠Ę On prosi, w uwalnianiu siebie od wszystkiego,┬áco kiedykolwiek powodowa┼éo tw├│j b├│l.

A gdy juz╠ç pozwolisz na swoje uzdrowienie, widzisz wszystkich wok├│┼é ciebie, lub o kt├│rych pomys╠ülisz, kt├│rych moz╠çesz dotkna╠Ęc╠ü, a takz╠çe tych, kt├│rzy wydaja╠Ę sie╠Ę nie miec╠ü z toba╠Ę kontaktu, jako uzdrowionych razem z toba╠Ę. Moz╠çe nie rozpoznasz ich wszystkich, nie us╠üwiadomisz sobie, jak wielka jest twa oferta dla ca┼éego s╠üwiata, gdy pozwolisz, by uzdrowienie przysz┼éo do ciebie. Ale nigdy nie jestes╠ü uzdrowiony sam. Wielkie rzesze ludzi otrzymaj aten dar, kt├│ry ty otrzymujesz, gdy jestes╠ü uzdrowiony.

Ci, kt├│rzy sa╠Ę uzdrowieni, staja╠Ę sie╠Ę narze╠Ędziami uzdrowienia. Nie up┼éywa tez╠ç z╠çaden czas mie╠Ędzy chwila╠Ę, gdy zostaja╠Ę uzdrowieni, a chwila╠Ę, gdy ca┼éa ┼éaska uzdrowienia jest im dana, by mogli uzdrawiac╠ü. To, co sprzeciwia sie╠Ę Bogu, nie istnieje, a ten, kto tego nie akceptuje w swym umys╠üle, staje sie╠Ę schronieniem, gdzie znuz╠çeni moga╠Ę odpocza╠Ęc╠ü. Albowiem tu obdarza sie╠Ę prawda╠Ę i tu wszelkie iluzje przynosi sie╠Ę do prawdy.

Czy nie chcia┼ébys╠ü zaproponowac╠ü miejsca schronienia dla Boz╠çej Woli? Ty tylko zapraszasz swoja╠Ę Jaz╠ün╠ü do domu. Czy takiemu zaproszeniu moz╠çna odm├│wic╠ü? Gdy prosisz by sta┼éo sie╠Ę to, co nieuniknione, pros╠üba be╠Ędzie zawsze spe┼éniona. Jednak, gdy prosisz o to, co nie moz╠çe zaistniec╠ü, nie moz╠çe ci sie╠Ę powies╠üc╠ü. Dzis╠ü prosimy o to, z╠çeby w naszych umys┼éach by┼éa tylko prawda; z╠çeby uzdrawiaja╠Ęce mys╠üli przep┼éywa┼éy z tego umys┼éu, kt├│ry jest uzdrowiony, do tego, kt├│ry musi byc╠ü uzdrowiony, aby w obu pojawi┼éa sie╠Ę jednos╠üc╠ü.

Be╠Ędziemy sobie przypominac╠ü, gdy wybija godzina, z╠çe nasza╠Ę funkcja╠Ę jest pozwolic╠ü na uzdrowienie naszych umys┼é├│w, abys╠ümy mogli zanies╠üc╠ü to uzdrowienie temu s╠üwiatu, zamieniaja╠Ęc przeklen╠üstwo na b┼éogos┼éawien╠üstwo, b├│l na rados╠üc╠ü i oddzielenie na pok├│j Boga. Czy nie warto pos╠üwie╠Ęcic╠ü jednej minuty co godzine╠Ę na dawanie, po to, aby otrzymac╠ü dar taki jak ten? Czy nie jest to niska cena za dar ze wszystkiego?

Jednak musimy byc╠ü przygotowani na taki dar. Dlatego od tego rozpoczniemy dzisiejszy dzien╠ü i zakon╠üczymy go w ten spos├│b r├│wniez╠ç, przeznaczaja╠Ęc dziesie╠Ęc╠ü minut na te mys╠üli:

Kiedy jestem uzdrowiony, nie jestem uzdrowiony sam. Chcia┼ébym podzielic╠ü sie╠Ę mym uzdrowieniem z tym s╠üwiatem, by moz╠çna by┼éo wygnac╠ü chorobe╠Ę z umys┼éu Boz╠çego Syna, Kt├│ry jest moja╠Ę jedyna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę.

Niechaj uzdrowienie dokona sie╠Ę przez ciebie w tym waz╠çnym dniu. I gdy spoczywasz w ciszy, ba╠Ędz╠ü got├│w dawac╠ü tak jak dostajesz, by zatrzymac╠ü to co dajesz i by S╠üwiat Boga zaja╠Ę┼é miejsce wszystkich twych g┼éupich mys╠üli, kt├│re kiedykolwiek pomys╠üla┼ées╠ü. Teraz przybywamy razem by uzdrowic╠ü wszystko co by┼éo chore i zaoferowac╠ü b┼éogos┼éawien╠üstwo tam, gdzie wyste╠Ępowa┼é atak. Nie pozwolimy sobie na zapomnienie tej funkcji, przypominaja╠Ęc sobie nasz cel, gdy mija kaz╠çda godzina, za pomoca╠Ę tej mys╠üli:

Kiedy jestem uzdrowiony, nie jestem uzdrowiony sam. I chcia┼ébym b┼éogos┼éawic╠ü moich braci, gdyz╠ç chcia┼ébym byc╠ü uzdrowiony wraz z nimi, tak jak oni sa╠Ę uzdrowieni ze mna╠Ę.Lekcja 136
Lekcja 138

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>