Lekcja 15

Lekcja 14
Lekcja 16
 Lekcja  15.

Listen to “LEKCJA 15 – Moje myŇõli sńÖ wyobraŇľeniami, kt√≥re wytworzyŇāem.” on Spreaker.

Moje ¬†mysŐĀli ¬†saŐ® ¬†wyobrazŐáeniami, ¬†ktoŐĀre ¬†wytworzyŇāem. ¬†
¬†Jest ¬†tak, ¬†gdyzŐá ¬†mysŐĀli ¬†ktoŐĀre ¬†mysŐĀlisz, ¬†zŐáe ¬†mysŐĀlisz, ¬†pojawiajaŐ® ¬†sieŐ® ¬†jako ¬†obrazy, ¬†ktoŐĀrych ¬†nie ¬†uwazŐáasz ¬†za ¬†nicosŐĀcŐĀ. ¬† MysŐĀlisz, ¬†zŐáe ¬†je ¬†mysŐĀlisz, ¬†tak ¬†wieŐ®c ¬†mysŐĀlisz, ¬†zŐáe ¬†je ¬†postrzegasz. ¬†Oto ¬†jak ¬†zostaŇāo ¬†wytworzone ¬†twoje ¬†‚Äěwidzenie”. ¬†TaŐ® ¬† funkcjeŐ® ¬† powierzyŇāesŐĀ ¬† oczom ¬† swojego ¬† ciaŇāa. ¬† To ¬† nie ¬† jest ¬† widzenie. ¬† To ¬† jest ¬† wytwarzanie ¬† wyobrazŐáenŐĀ. ¬† Ono ¬† zajmuje ¬†miejsce ¬†widzenia, ¬†zasteŐ®pujaŐ®c ¬†iluzjami ¬†widzenie ¬†duchowe.

Ta ¬†wsteŐ®pna ¬†idea ¬†odnoszaŐ®ca ¬†sieŐ® ¬†do ¬†procesu ¬†tworzenia ¬†wyobrazŐáenia, ¬†ktoŐĀre ¬†ty ¬†nazywasz ¬†widzeniem, ¬†nie ¬†ma ¬† na ¬†razie ¬†dla ¬†ciebie ¬†duzŐáego ¬†znaczenia. ¬†Zaczniesz ¬†jaŐ® ¬†rozumiecŐĀ, ¬†kiedy ¬†ujrzysz ¬†maŇāe ¬†kraweŐ®dzie ¬†sŐĀwiatŇāa ¬†wokoŐĀŇā ¬† tych ¬† samych ¬† dobrze ¬† ci ¬† znanych ¬† obiektoŐĀw, ¬† ktoŐĀre ¬† widzisz ¬† teraz. ¬† Jest ¬† to ¬† poczaŐ®tek ¬† prawdziwego ¬† widzenia. ¬† MozŐáesz ¬†bycŐĀ ¬†pewien, ¬†zŐáe ¬†gdy ¬†to ¬†nastaŐ®pi, ¬†to ¬†prawdziwe, ¬†duchowe ¬†widzenie ¬†nadejdzie ¬†szybko.

W ¬†miareŐ® ¬†czynionych ¬†posteŐ®poŐĀw ¬†mozŐáesz ¬†dosŐĀwiadczacŐĀ ¬†wielu ¬†‚ÄěepizodoŐĀw ¬†sŐĀwiatŇāa”. ¬†MogaŐ® ¬†przybieracŐĀ ¬†wiele ¬† roŐĀzŐánych ¬† form, ¬† niekiedy ¬† nawet ¬† caŇākiem ¬† niespodziewanych. ¬† Nie ¬† obawiaj ¬† sieŐ® ¬† ich. ¬† SaŐ® ¬† one ¬† oznakami ¬† tego, ¬† zŐáe ¬† nareszcie ¬† otwierasz ¬† swoje ¬† oczy. ¬† Nie ¬† beŐ®daŐ® ¬† dŇāugo ¬† utrzymywacŐĀ ¬† sieŐ®, ¬† poniewazŐá ¬† tylko ¬† symbolizujaŐ® ¬† prawdziwe ¬† postrzeganie ¬†i ¬†nie ¬†saŐ® ¬†powiaŐ®zane ¬†z ¬†wiedzaŐ®. ¬†Te ¬†cŐĀwiczenia ¬†nie ¬†odsŇāoniaŐ® ¬†ci ¬†wiedzy. ¬†Ale ¬†przygotujaŐ® ¬†do ¬†niej ¬†drogeŐ®.

CŐĀwiczaŐ®c ¬† ideeŐ® ¬† dzisiejszego ¬† dnia, ¬† najpierw ¬† powtarzaj ¬† jaŐ® ¬† sobie, ¬† a ¬† nasteŐ®pnie ¬† zastosuj ¬† do ¬† czegokolwiek, ¬† co ¬† widzisz ¬† wokoŐĀŇā ¬† siebie, ¬† uzŐáywajaŐ®c ¬† nazwy ¬† tego ¬† co ¬† widzisz ¬† i ¬† pozwalajaŐ®c ¬† twym ¬† oczom ¬† spoczywacŐĀ ¬† na ¬† tym, ¬† gdy ¬† moŐĀwisz:

¬†To ¬†______ ¬†jest ¬†wyobrazŐáenie, ¬†ktoŐĀre ¬†wytworzyŇāem. ¬† Tamto ¬† ______ ¬†jest ¬†wyobrazŐáeniem, ¬†ktoŐĀre ¬†wytworzyŇāem. ¬†

Przy ¬† stosowaniu ¬† dzisiejszej ¬† idei ¬† nie ¬† jest ¬† konieczne ¬† by ¬† uzŐáywacŐĀ ¬† duzŐáej ¬† liczby ¬† okresŐĀlonych ¬† przedmiotoŐĀw. ¬† Jakkolwiek ¬† jest ¬† niezbeŐ®dne, ¬† aby ¬† podczas ¬† powtarzania ¬† tej ¬† idei ¬† w ¬† sposoŐĀb ¬† nieprzerwany ¬† patrzecŐĀ ¬† na ¬† kazŐády ¬† wybrany ¬†przedmiot. ¬†Za ¬†kazŐádym ¬†razem ¬†ta ¬†idea ¬†powinna ¬†bycŐĀ ¬†powtarzana ¬†dosŐĀcŐĀ ¬†powoli.

ChociazŐá ¬†nie ¬†beŐ®dziesz ¬†w ¬†stanie ¬†zastosowacŐĀ ¬†tej ¬†idei ¬†do ¬†zbyt ¬†wielu ¬†rzeczy ¬†w ¬†ciaŐ®gu ¬†zalecanej ¬†jednej ¬†minuty ¬† cŐĀwiczenia, ¬†proŐĀbuj ¬†je ¬†wybieracŐĀ ¬†na ¬†tyle ¬†losowo, ¬†na ¬†ile ¬†jest ¬†to ¬†tylko ¬†mozŐáliwe. ¬†JezŐáeli ¬†odczujesz ¬†niepokoŐĀj, ¬† woŐĀwczas ¬†cŐĀwicz ¬†mniej ¬†nizŐá ¬†minuteŐ®. ¬†CŐĀwicz ¬†nie ¬†wieŐ®cej ¬†nizŐá ¬†trzy ¬†razy ¬†w ¬†ciaŐ®gu ¬†dnia, ¬†chyba ¬†zŐáe ¬†czujesz ¬†sieŐ® ¬†z ¬†tym ¬† bardzo ¬† dobrze, ¬† woŐĀwczas ¬† nie ¬† przekraczaj ¬† czterech ¬† sesji ¬† cŐĀwiczeniowych. ¬† Jednak ¬† w ¬† razie ¬† potrzeby ¬† teŐ® ¬† ideeŐ® ¬† mozŐána ¬†stosowacŐĀ ¬†w ¬†ciaŐ®gu ¬†caŇāego ¬†dnia.Lekcja 14
Lekcja 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>