Lekcja 151

Lekcja 150
Lekcja 152

Lekcja 151.

Listen to “LEKCJA 151 – Wszystko jest echem G┼éosu przemawiaja╠Ęcego w Imieniu Boga.” on Spreaker.

Wszystkie rzeczy sa╠Ę echem G┼éosu, kt├│ry przemawia w imieniu Boga.

Nikt nie moz╠çe osa╠Ędzac╠ü na podstawie stronniczych zeznan╠ü. Taki osa╠Ęd nie jest w┼éas╠üciwy. To jest tylko opinia oparta na ignorancji i wa╠Ętpliwos╠üciach. Pozorna pewnos╠üc╠ü takiego osa╠Ędu jest tylko peleryna╠Ę, pod kt├│ra╠Ę chcia┼éaby sie╠Ę ukryc╠ü niepewnos╠üc╠ü. Potrzebuje on irracjonalnej obrony, poniewaz╠ç sam jest irracjonalny. A jego obrona wydaje sie╠Ę silna, przekonuja╠Ęca i niewa╠Ętpliwa, poniewaz╠ç wszystkie wa╠Ętpliwos╠üci sa╠Ę ukryte pod ta╠Ę peleryna╠Ę.

Nie wydaje sie╠Ę abys╠ü wa╠Ętpi┼é w ten s╠üwiat, kt├│ry widzisz. Nie poddajesz w wa╠Ętpliwos╠üc╠ü niczego, co widzisz oczami swego cia┼éa. Ani tez╠ç nie pytasz, dlaczego w to wierzysz, pomimo z╠çe przez d┼éugi czas uczy┼ées╠ü sie╠Ę, iz╠ç twe zmys┼éy cie╠Ę oszukuja╠Ę. To, z╠çe wierzysz zmys┼éom swego cia┼éa w kaz╠çdym dostarczanym przez nie szczeg├│le, jest nawet jeszcze dziwniejsze w├│wczas, gdy przypominasz sobie, jak cze╠Ęsto dawa┼éy one fa┼észywe s╠üwiadectwo! Dlaczego chcia┼ébys╠ü im wierzyc╠ü tak bezgranicznie? Czyz╠ç nie z powodu che╠Ęci ukrycia swych wa╠Ętpliwos╠üci, kt├│re chcia┼ébys╠ü zas┼éonic╠ü pokazem pewnos╠üci?

Jak moz╠çesz osa╠Ędzac╠ü? Twoje osa╠Ędy opieraja╠Ę sie╠Ę na s╠üwiadectwie twych zmys┼é├│w. Jednak nie by┼éo nigdy bardziej fa┼észywego s╠üwiadectwa niz╠ç to. Ale jak jeszcze osa╠Ędzasz ten s╠üwiat, kt├│ry widzisz? Pok┼éadasz z╠ça┼éosna╠Ę wiare╠Ę w to, co komunikuja╠Ę ci twoje oczy i uszy. Mys╠ülisz, z╠çe twe palce dotykaja╠Ę rzeczywistos╠üci i odczuwaja╠Ę prawde╠Ę. W┼éas╠ünie tego rodzaju s╠üwiadomos╠üc╠ü rozumiesz i uwaz╠çasz ja╠Ę za bardziej prawdziwa╠Ę niz╠ç ta╠Ę, o kt├│rej s╠üwiadczy odwieczny G┼éos, kt├│ry m├│wi w imieniu Samego Boga.

Czy to w og├│le moz╠çe byc╠ü osa╠Ędem? Cze╠Ęsto namawiano cie╠Ę, bys╠ü powstrzyma┼é sie╠Ę od osa╠Ędzania, ale nie dlatego, by ci odmawiac╠ü czegos╠ü, do czego masz prawo. Ty nie moz╠çesz osa╠Ędzac╠ü. Moz╠çesz tylko wierzyc╠ü w osa╠Ędy ego, a one wszystkie sa╠Ę fa┼észywe. To ego zarza╠Ędza starannie twymi zmys┼éami, by dowies╠üc╠ü jak jestes╠ü s┼éaby; jak jestes╠ü bezradny i przestraszony, jak bardzo obawiasz sie╠Ę sprawiedliwej kary, jak wielkim jestes╠ü grzesznikiem, jak ne╠Ędzny jestes╠ü z powodu swej winy.

Ego ci wmawia, z╠çe tym kims╠ü, o kt├│rym ono m├│wi i kt├│rego by chcia┼éo jeszcze bronic╠ü, jestes╠ü ty sam. A ty wierzysz w to z uporczywa╠Ę pewnos╠ücia╠Ę. Jednak gdzies╠ü w g┼ée╠Ębi ciebie pozostaje wcia╠Ęz╠ç ukryta wa╠Ętpliwos╠üc╠ü, z╠çe w to, co ego pokazuje ci jako rzeczywistos╠üc╠ü z takim przekonaniem, w gruncie rzeczy ono nie wierzy. To samo siebie ono pote╠Ępia. To w sobie widzi wine╠Ę. To w┼éasna╠Ę rozpacz widzi w tobie.

Nie s┼éuchaj jego g┼éosu. S╠üwiadkowie, kt├│rych ono ci przysy┼éa, by dowiedli, z╠çe jego z┼éo jest twym w┼éasnym, sa╠Ę fa┼észywi i zapewniaja╠Ę o tym, czego nie znaja╠Ę. Twoja wiara w nich jest s╠ülepa, poniewaz╠ç nie chcia┼ébys╠ü podzielac╠ü wa╠Ętpliwos╠üci, kt├│rych ich pan nie potrafi do kon╠üca przezwycie╠Ęz╠çyc╠ü. Wierzysz, z╠çe zwa╠Ętpienie w jego wasali jest zwa╠Ętpieniem w siebie.

Jednak musisz sie╠Ę nauczyc╠ü, z╠çe zwa╠Ętpienie w jego dowody oczys╠üci ci droge╠Ę do rozpoznania samego siebie i pozwoli by G┼éos w imieniu Boga sam by┼é Se╠Ędzia╠Ę w sprawie tego, w co warto bys╠ü wierzy┼é. On nie powie ci, z╠çe powinienes╠ü osa╠Ędzac╠ü swego brata na podstawie tego, co twe oczy w nim zobacza╠Ę, ani co usta jego cia┼éa m├│wia╠Ę do twoich uszu, ani co twe palce ci komunikuja╠Ę, gdy go dotykasz. Przechodzi obok takich bezwartos╠üciowych s╠üwiadk├│w, kt├│rzy wydaja╠Ę tylko fa┼észywe s╠üwiadectwo o Boz╠çym Synu. Rozpoznaje tylko to, co B├│g kocha i w s╠üwie╠Ętym s╠üwietle tego co widzi, wobec wspania┼éos╠üci tego widoku, znikaja╠Ę wszystkie sny ego na temat tego, czym jestes╠ü.

Niechaj On be╠Ędzie Se╠Ędzia╠Ę w sprawie tego, czym jestes╠ü, gdyz╠ç ma On taka╠Ę pewnos╠üc╠ü, gdzie nie ma najmniejszej wa╠Ętpliwos╠üci, poniewaz╠ç opiera sie╠Ę ona na Pewnos╠üci tak ogromnej, z╠çe w jej obliczu zwa╠Ętpienie nie ma sensu. Chrystus nie moz╠çe wa╠Ętpic╠ü w Siebie. G┼éos, kt├│ry przemawia w imieniu Boga, moz╠çe go tylko Go czcic╠ü, raduja╠Ęc sie╠Ę z Jego doskona┼éos╠üci i wiecznej bezgrzesznos╠üci. Ten, kt├│rego On osa╠Ędzi┼é, moz╠çe tylko s╠ümiac╠ü sie╠Ę z winy, nie chca╠Ęc sie╠Ę teraz juz╠ç bawic╠ü zabawkami grzechu, nie zwaz╠çaja╠Ęc juz╠ç na s╠üwiadk├│w cia┼éa, wobec zachwytu, jaki wzbudza s╠üwie╠Ęte oblicze Chrystusa.

W ten w┼éas╠ünie spos├│b On ciebie osa╠Ędza. Zaakceptuj Jego S┼éowo w kwestii tego czym jestes╠ü, bowiem On daje s╠üwiadectwo o twoim pie╠Ęknym stworzeniu i o Umys╠üle, Kt├│rego Mys╠ül stworzy┼éa twa╠Ę rzeczywistos╠üc╠ü.

Jakiez╠ç moz╠çe miec╠ü znaczenie cia┼éo dla Tego, Kto zna chwa┼ée╠Ę Ojca i Syna. Jakich szept├│w ego m├│g┼éby On s┼éuchac╠ü? Co mog┼éoby przekonac╠ü Go, z╠çe twoje grzechy sa╠Ę prawdziwe? Niechaj be╠Ędzie On r├│wniez╠ç Se╠Ędzia╠Ę w sprawie wszystkiego, co zdaje sie╠Ę tobie wydarzac╠ü w tym s╠üwiecie. Jego lekcje umoz╠çliwia╠Ę tobie przerzucic╠ü most pomie╠Ędzy iluzjami i prawda╠Ę.

On usunie wszelka╠Ę wiare╠Ę, kt├│ra╠Ę pok┼éada┼ées╠ü w b├│lu, nieszcze╠Ęs╠üciu, cierpieniu i stracie. Da tobie widzenie duchowe, kt├│re moz╠çe patrzec╠ü poza te groz╠üne pozory i moz╠çe w wszystkich z nich dostrzegac╠ü ┼éagodne oblicze Chrystusa. Nie be╠Ędziesz juz╠ç d┼éuz╠çej wa╠Ętpic╠ü, z╠çe ty, kt├│ry jestes╠ü umi┼éowanym Boga, moz╠çesz otrzymac╠ü tylko dobro, gdyz╠ç On osa╠Ędzi wszelkie wydarzenia i nauczy cie╠Ę jednej lekcji, kt├│ra╠Ę wszystkie one zawieraja╠Ę.

Wybierze te elementy wydarzen╠ü, kt├│re przedstawiaja╠Ę soba╠Ę prawde╠Ę, a pominie wszystkie te aspekty, kt├│re tylko odzwierciedlaja╠Ę pr├│z╠çne sny. I ponownie zinterpretuje wszystko co widzisz, wszystkie wydarzenia, kaz╠çda╠Ę okolicznos╠üc╠ü i wszystko, co wydaje sie╠Ę poruszac╠ü cie╠Ę w jakikolwiek spos├│b, w oparciu o jeden uk┼éad odniesienia, w pe┼éni zjednoczony i ca┼ékowicie pewny. I zobaczysz mi┼éos╠üc╠ü poza nienawis╠ücia╠Ę, sta┼éos╠üc╠ü w zmianie, czystos╠üc╠ü w grzechu, a tylko b┼éogos┼éawien╠üstwo Niebios na tym s╠üwiecie.

Takie jest twoje zmartwychwstanie, albowiem twoje z╠çycie nie jest cze╠Ęs╠ücia╠Ę tego, co widzisz. Ono pozostaje poza twoim cia┼éem i poza tym s╠üwiatem, poza kaz╠çdym s╠üwiadectwem bezboz╠çnos╠üci, wewna╠Ętrz S╠üwie╠Ętego, tak s╠üwie╠Ętego jak Ono Samo. W kaz╠çdym i we wszystkim Jego G┼éos chcia┼éby m├│wic╠ü tobie tylko o twojej Jaz╠üni i twoim Stw├│rcy, Kt├│ry jest Jednym z Nim. Wie╠Ęc ujrzysz s╠üwie╠Ęte oblicze Chrystusa we wszystkim i we wszystkim us┼éyszysz tylko echo G┼éosu Boga.

Dzis╠ü c╠üwiczymy bez s┼é├│w, z wyja╠Ętkiem pocza╠Ętkowych chwil, kt├│re spe╠Ędzamy z Bogiem. Rozpoczniemy dzisiejszy dzien╠ü powtarzaja╠Ęc powoli, jeden raz, mys╠ül przewodnia╠Ę c╠üwiczenia. Naste╠Ępnie be╠Ędziemy obserwowac╠ü nasze mys╠üli, wzywaja╠Ęc cicho Tego, Kto postrzega w nich elementy prawdy. Niechaj oceni On kaz╠çda╠Ę mys╠ül, kt├│ra pojawia sie╠Ę w umys╠üle, usunie z niej elementy sn├│w i zwr├│ci te wszystkie mys╠üli z powrotem jako czyste idee, kt├│re nie sprzeciwiaja╠Ę sie╠Ę juz╠ç Woli Boga.

Powierz Mu swe mys╠üli, a On ci je zwr├│ci w postaci cud├│w, kt├│re rados╠ünie og┼éaszaja╠Ę pe┼énie╠Ę i szcze╠Ęs╠ücie, jakich B├│g pragnie dla Swego Syna, na dow├│d Jego wiecznej Mi┼éos╠üci. A w miare╠Ę jak kaz╠çda mys╠ül jest w ten spos├│b przekszta┼écana, przyjmuje ona uzdrawiaja╠Ęca╠Ę moc od Umys┼éu, kt├│ry ujrza┼é w niej prawde╠Ę i nie da┼é sie╠Ę oszukac╠ü przez to, co by┼éo dodanym do niej fa┼észem. Wszystkie nieprawdziwe wymys┼éy znikaja╠Ę. A to, co pozostaje, jest zjednoczone z doskona┼éa╠Ę Mys╠üla╠Ę, kt├│ra swa╠Ę doskona┼éos╠üc╠ü wsze╠Ędzie oferuje.

Spe╠Ędz╠ü w ten spos├│b pie╠Ętnas╠ücie minut gdy sie╠Ę przebudzisz i podaruj che╠Ętnie naste╠Ępne pie╠Ętnas╠ücie minut przed p├│js╠üciem spac╠ü. Twoja duchowa s┼éuz╠çba rozpoczyna sie╠Ę wtedy, gdy wszystkie twe mys╠üli sa╠Ę oczyszczone. Tak wie╠Ęc jestes╠ü uczony aby nauczac╠ü Syna Boga s╠üwie╠Ętej lekcji jego s╠üwie╠Ętos╠üci. Nikt nie moz╠çe nie us┼éyszec╠ü, gdy ty s┼éuchasz jak G┼éos w imieniu Boga oddaje czes╠üc╠ü Boz╠çemu Synowi. I kaz╠çdy be╠Ędzie wsp├│┼édzieli┼é z toba╠Ę te mys╠üli, kt├│re On ponownie przet┼éumaczy┼é w twym umys╠üle.

Takie sa╠Ę twoje S╠üwie╠Ęta Wielkanocne. I w ten spos├│b sk┼éadasz temu s╠üwiatu dar ze s╠üniez╠çnobia┼éych lilii, zaste╠Ępuja╠Ęc s╠üwiadk├│w grzechu i s╠ümierci. Poprzez twe przemienienie zostaje ten s╠üwiat odkupiony i z rados╠ücia╠Ę uwolniony od winy. Wznies╠ümy teraz nasze zmartwychwsta┼ée umys┼éy z zadowoleniem i wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę do Tego, Kto przywr├│ci┼é nam ich zdrowie.

Co godzine╠Ę be╠Ędziemy przypominac╠ü sobie Tego, Kto jest zbawieniem i uwolnieniem. Gdy be╠Ędziemy mu dzie╠Ękowac╠ü, ten s╠üwiat zjednoczy sie╠Ę z nami i weso┼éo przyjmie nasze s╠üwie╠Ęte mys╠üli, kt├│rych korekty dokona┼éo Niebo i kt├│re oczys╠üci┼éo. Teraz wreszcie nasza duchowa s┼éuz╠çba sie╠Ę rozpocze╠Ę┼éa, aby nies╠üc╠ü s╠üwiatu radosne wies╠üci, z╠çe prawda nie zawiera iluzji i z╠çe pok├│j Boga, kt├│ry przez nas przychodzi, nalez╠çy do kaz╠çdego.Lekcja 150
Lekcja 152

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>