Lekcja 153

Lekcja 152
Lekcja 154

Lekcja 153.

Listen to “Lekcja 153 – W mojej bezbronnos╠üci jest moje bezpieczen╠üstwo.” on Spreaker.

W mej bezbronności leży moje bezpieczeństwo.

Ty, kt├│ry czujesz sie╠Ę zagroz╠çony przez ten wcia╠Ęz╠ç zmieniaja╠Ęcy sie╠Ę s╠üwiat, jego zrza╠Ędzeniami losu, z╠çartami pe┼énymi goryczy, jego kr├│tkimi zwia╠Ęzkami i ÔÇ×darami”, kt├│re tylko poz╠çycza aby je z powrotem odebrac╠ü, naucz sie╠Ę dobrze tej lekcji. Ten s╠üwiat nie zapewnia bezpieczen╠üstwa. Jest on zakorzeniony w ataku i wszystkie jego ÔÇ×dary” pozornego bezpieczen╠üstwa sa╠Ę z┼éudnymi oszustwami. On atakuje, a naste╠Ępnie atakuje znowu. Tam, gdzie zagraz╠ça takie niebezpieczen╠üstwo, nie jest moz╠çliwy pok├│j umys┼éu.

Ten s╠üwiat sk┼éania jedynie do obrony. Albowiem groz╠üba wywo┼éuje gniew, gniew sprawia, z╠çe atak wydaje sie╠Ę sensowny, z╠çe jest uczciwa╠Ę odpowiedzia╠Ę na prowokacje╠Ę i z╠çe jest w pe┼éni s┼éuszna╠Ę samoobrona╠Ę. Jednak obronnos╠üc╠ü jest podw├│jnie groz╠üna. Gdyz╠ç s╠üwiadczy o s┼éabos╠üci i ustanawia system obrony, kt├│ry nie moz╠çe dzia┼éac╠ü. Teraz s┼éabi sa╠Ę jeszcze bardziej utwierdzani w swej s┼éabos╠üci, albowiem istnieje zdrada na zewna╠Ętrz i jeszcze wie╠Ększa zdrada wewna╠Ętrz. Umys┼é jest teraz zdezorientowany i nie wie, w kt├│ra╠Ę strone╠Ę sie╠Ę zwr├│cic╠ü, by odnalez╠üc╠ü droge╠Ę ucieczki od tych wytwor├│w wyobraz╠üni.

To jest tak, jakby ten umys┼é by┼é mocno przytrzymywany wewna╠Ętrz jakiegos╠ü kre╠Ęgu, kt├│ry jest otoczony przez naste╠Ępny kra╠Ęg, a ten z kolei przez naste╠Ępny, az╠ç naste╠Ępuje utrata nadziei na ucieczke╠Ę, a sama ucieczka staje sie╠Ę niemoz╠çliwa. Atak, obrona; obrona, atak, staja╠Ę sie╠Ę ko┼éami godzin23 i dni, kt├│re wia╠Ęz╠ça╠Ę umys┼é cie╠Ęz╠çkimi stalowymi pasami pokrytymi gruba╠Ę warstwa╠Ę z╠çelaza i kt├│re tylko wracaja╠Ę znowu do pocza╠Ętku. Wiecznie zaciskaja╠Ęcy sie╠Ę uchwyt, kt├│ry wie╠Ęzi umys┼é, wydaje sie╠Ę nie miec╠ü z╠çadnej przerwy, wy┼éomu, ani kon╠üca.

S╠ürodki obronne sa╠Ę najbardziej kosztowne ze wszystkiego, co ego chcia┼éoby wyegzekwowac╠ü. To w┼éas╠ünie w nich lez╠çy szalen╠üstwo w tak groz╠üniej postaci, z╠çe nadzieja na zdrowie umys┼éu wydaje sie╠Ę byc╠ü tylko b┼éahym snem, czyms╠ü, co nie jest moz╠çliwe. Poczucie zagroz╠çenia, kt├│re ten s╠üwiat popiera, jest duz╠ço g┼ée╠Ębsze i tak szalone i tak intensywne, z╠çe nie by┼ébys╠ü w stanie sobie tego wyobrazic╠ü i dlatego nie masz poje╠Ęcia o jego niszcza╠Ęcym dzia┼éaniu.

Jestes╠ü jego niewolnikiem. Ze strachu nie wiesz co robisz. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wiele z┼éoz╠çy┼ées╠ü ofiar, kt├│re chwyta┼éy swym z╠çelaznym us╠üciskiem twe serce. Nie us╠üwiadamiasz sobie, co uczyni┼ées╠ü, by zniszczyc╠ü s╠üwie╠Ęty pok├│j Boga poprzez swoje dzia┼éania obronne. Albowiem ujrza┼ées╠ü Syna Boga jako ofiare╠Ę ataku tylko w fantazjach, snach, iluzjach jakie on wytworzy┼é; jednak bezradnego wobec ich obecnos╠üci, potrzebuja╠Ęcego tylko obrony przez jeszcze wie╠Ększe fantazje i sny, w kt├│rych iluzje bezpieczen╠üstwa sa╠Ę jego pocieszeniem.

Bezbronnos╠üc╠ü jest si┼éa╠Ę. S╠üwiadczy ona o rozpoznaniu Chrystusa w tobie. Moz╠çe przypomnisz sobie, z╠çe ÔÇ×Tekst” utrzymuje, iz╠ç zawsze dokonujesz wyboru pomie╠Ędzy si┼éa╠Ę Chrystusa i twa╠Ę w┼éasna╠Ę s┼éabos╠ücia╠Ę, widziana╠Ę┬ápoza Nim. Bezbronnos╠üc╠ü nigdy nie moz╠çe byc╠ü zaatakowana, poniewaz╠ç ona uznaje si┼ée╠Ę tak wielka╠Ę, z╠çe wobec niej atak jest szalen╠üstwem lub g┼éupia╠Ę gra╠Ę, w jaka╠Ę mog┼éoby grac╠ü zme╠Ęczone dziecko, gdy staje sie╠Ę zbyt s╠üpia╠Ęce, by pamie╠Ętac╠ü, czego chce.

Obronnos╠üc╠ü jest s┼éabos╠ücia╠Ę. Ona og┼éasza, z╠çe wypar┼ées╠ü sie╠Ę Chrystusa i uleg┼ées╠ü strachowi przed gniewem Jego Ojca. Co moz╠çe cie╠Ę teraz zbawic╠ü przed iluzja╠Ę gniewnego boga, kt├│rego przeraz╠çaja╠Ęce oblicze, jak wierzysz, widzisz w dzia┼éaniu wszelkiego z┼éa tego s╠üwiata? C├│z╠ç, jak nie iluzje, mog┼éyby cie╠Ę teraz bronic╠ü, kiedy tylko z iluzjami walczysz?

Dzis╠ü nie be╠Ędziemy grac╠ü w takie dziecinne gry. Bowiem naszym prawdziwym celem jest zbawic╠ü ten s╠üwiat i nie wymienilibys╠ümy na g┼éupoty niewyczerpanej rados╠üci, jaka╠Ę oferuje nam nasza funkcja. Nie pozwolilibys╠ümy wymkna╠Ęc╠ü sie╠Ę nam z ra╠Ęk naszemu szcze╠Ęs╠üciu, z powodu tego, z╠çe jakiemus╠ü fragmentowi bezsensownego snu zdarzy┼éo sie╠Ę przejs╠üc╠ü przez nasze umys┼éy i pomylilis╠ümy postacie z tego snu z Synem Boga; jego kr├│tka╠Ę chwilke╠Ę z wiecznos╠ücia╠Ę.

Dzis╠ü spogla╠Ędamy poza sny i rozpoznajemy, z╠çe nie potrzebujemy obrony, poniewaz╠ç jestes╠ümy stworzeni jako niepokonani, bez jakiejkolwiek mys╠üli, z╠çyczenia czy snu, w kt├│rym atak by cos╠ü znaczy┼é. Teraz nie moz╠çemy sie╠Ę bac╠ü, poniewaz╠ç pozostawilis╠ümy za soba╠Ę wszelkie przeraz╠çaja╠Ęce mys╠üli. I w naszej bezbronnos╠üci jest nasza ochrona, a my jestes╠ümy teraz niezachwianie pewni naszego bezpieczen╠üstwa, pewni naszego zbawienia; pewni, z╠çe wype┼énimy nasz wybrany cel, w miare╠Ę jak nasza s┼éuz╠çba duchowa rozszerza swe s╠üwie╠Ęte b┼éogos┼éawien╠üstwo na ca┼éy s╠üwiat.

Wycisz sie╠Ę na chwile╠Ę i pomys╠ül w ciszy jak s╠üwie╠Ęty jest tw├│j cel, jak jestes╠ü bezpieczny, niedotykalny w jego s╠üwietle. Ci, kt├│rzy s┼éuz╠ça╠Ę Bogu24, wybrali dla siebie prawde╠Ę. Kto jest s╠üwie╠Ętszy niz╠ç oni? Kto m├│g┼éby byc╠ü pewniejszy, z╠çe jego szcze╠Ęs╠ücie jest w pe┼éni zagwarantowane? I kto by┼éby mocniej chroniony? Jaka obrona by┼éby potrzebna tym, kt├│rzy nalez╠ça╠Ę do Boz╠çych wybran╠üc├│w, wybranych zar├│wno przez Boga jak i przez siebie samych?

Funkcja╠Ę tych, kt├│rzy s┼éuz╠ça╠Ę Bogu, jest pom├│c swoim braciom wybrac╠ü to, co oni wybrali. B├│g wybra┼é wszystkich, ale niewielu us╠üwiadomi┼éo sobie, z╠çe Jego Wola jest niczym innym jak ich w┼éasna╠Ę wola╠Ę. I gdy nie udaje sie╠Ę tobie nauczac╠ü tego, czego sie╠Ę nauczy┼ées╠ü, zbawienie musi poczekac╠ü, a ciemnos╠üc╠ü trzyma ten s╠üwiat w ponurym wie╠Ęzieniu. Ani tez╠ç nie dowiesz sie╠Ę, z╠çe przysz┼éo do ciebie s╠üwiat┼éo i z╠çe uciek┼ées╠ü z tego wie╠Ęzienia.

Zbawienie jest podobne do gry, w kt├│ra╠Ę graja╠Ę szcze╠Ęs╠üliwe dzieci. Zosta┼éa ona zaprojektowana przez Tego, Kto kocha Swe dzieci i Kto chcia┼éby zasta╠Ępic╠ü ich przeraz╠çaja╠Ęce zabawki radosnymi grami, kt├│re ucza╠Ę ich, z╠çe tej gry opartej na strachu juz╠ç nie ma. Jego gra naucza szcze╠Ęs╠ücia, poniewaz╠ç nie ma w niej przegranych. Kaz╠çdy, kto w nia╠Ę gra, musi wygrac╠ü i na jego wygranej zyskuja╠Ę wszyscy. Gra oparta na strachu jest che╠Ętnie odk┼éadana na bok, gdy dzieci zaczynaja╠Ę dostrzegac╠ü korzys╠üci p┼éyna╠Ęce ze zbawienia.

Ty, kt├│ry gra┼ées╠ü w gre╠Ę, w kt├│rej straci┼ées╠ü wszelka╠Ę nadzieje╠Ę, w kt├│rej by┼ées╠ü porzucony przez swego Ojca, pozostawiony samotnie w przeraz╠çaja╠Ęcym s╠üwiecie, oszala┼éym z powodu grzechu i winy, ba╠Ędz╠ü teraz szcze╠Ęs╠üliwy. Ta gra jest juz╠ç skon╠üczona. Teraz juz╠ç nasta┼é czas spokoju, w kt├│rym odk┼éadamy zabawki winy i usuwamy nasze osobliwe i dziecinne mys╠üli o grzechu na zawsze z czystych i s╠üwie╠Ętych umys┼é├│w Niebian╠üskich dzieci i Syna Boga.

Zatrzymamy sie╠Ę tylko na jeszcze jedna╠Ę chwile╠Ę, by zagrac╠ü w kon╠ücowa╠Ę, szcze╠Ęs╠üliwa╠Ę gre╠Ę na tej ziemi. A potem wyruszymy by zaja╠Ęc╠ü nalez╠çne nam miejsce tam, gdzie mieszka prawda i gry sa╠Ę bez znaczenia. W ten spos├│b ta opowies╠üc╠ü sie╠Ę kon╠üczy. Niechaj ten dzien╠ü przyniesie ostatni rozdzia┼é tej opowies╠üci, bliz╠çszy takiemu s╠üwiatu, gdzie kaz╠çdy moz╠çe nauczyc╠ü sie╠Ę, z╠çe bas╠ünie o przeraz╠çaja╠Ęcym przeznaczeniu, o kle╠Ęsce wszelkich jego nadziei, o jego z╠ça┼éosnej obronie przed zemsta╠Ę, od kt├│rej nie moz╠çna uciec, jest tylko jego w┼éasna╠Ę, wprowadzaja╠Ęca╠Ę go w b┼éa╠Ęd fantazja╠Ę. S┼éudzy Boga przybyli by obudzic╠ü go z mrocznych sn├│w, kt├│re ta opowies╠üc╠ü wywo┼éa┼éa w jego uwik┼éanej w te zniekszta┼écone bas╠ünie i zdezorientowanej pamie╠Ęci. Syn Boz╠çy moz╠çe sie╠Ę nareszcie us╠ümiechna╠Ęc╠ü, gdy uczy sie╠Ę, z╠çe te przeraz╠çaja╠Ęce sny nie sa╠Ę prawdziwe.

Forme╠Ę dzisiejszego c╠üwiczenia be╠Ędziemy utrzymywac╠ü przez d┼éugi czas. Rozpoczniemy kaz╠çdy dzien╠ü poprzez skoncentrowanie naszej uwagi na mys╠üli przewodniej dnia tak d┼éugo, jak to jest moz╠çliwe. Teraz pie╠Ęc╠ü┬áminut to jest najmniejszy wymagany czas, by przygotowac╠ü sie╠Ę na przez╠çywanie dnia, w kt├│rym zbawienie jest jedynym naszym celem. Lepiej by by┼éo pos╠üwie╠Ęcic╠ü na to dziesie╠Ęc╠ü minut, a jeszcze lepiej pie╠Ętnas╠ücie. A gdy pojawia╠Ę sie╠Ę jakies╠ü przeszkody czy zak┼é├│cenia, kt├│re odcia╠Ęgna╠Ę nas od naszego celu, wtedy odkryjemy, z╠çe p├│┼é godziny to zbyt ma┼éo czasu na spe╠Ędzenie go z Bogiem. Dlatego wieczorem pos╠üwiecimy na to che╠Ętnie nie mniej niz╠ç p├│┼é godziny, z wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę i rados╠ücia╠Ę.

Kaz╠çda godzina powie╠Ększa nasz stale wzrastaja╠Ęcy spok├│j, w miare╠Ę jak przypominamy sobie, by byc╠ü wiernym Woli, kt├│ra╠Ę wsp├│┼édzielimy z Bogiem. Czasami, moz╠çe minuta, a moz╠çe jeszcze mniej, to be╠Ędzie wszystko, co zdo┼éamy ofiarowac╠ü gdy wybije godzina. Czasami zapomnimy o tym. Innym razem sprawy tego s╠üwiata nie pozwola╠Ę nam na zaoszcze╠Ędzenie ma┼éej chwili i zwr├│cenie naszych mys╠üli do Boga.

Jednak wtedy, kiedy moz╠çemy, be╠Ędziemy s╠üwiadkami naszego w┼éasnego zaufania, jako pomocnik├│w Boga, w cogodzinnym pamie╠Ętaniu naszej misji i Jego Mi┼éos╠üci. I usia╠Ędziemy spokojnie i poczekamy na Niego i pos┼éuchamy Jego G┼éosu i dowiemy sie╠Ę, co chcia┼éby On bys╠ümy czynili w tej godzinie, kt├│ra ma jeszcze nadejs╠üc╠ü, dzie╠Ękuja╠Ęc Mu za wszystkie dary, kt├│re da┼é nam w czasie, kt├│ry juz╠ç mina╠Ę┼é.

Z czasem i po nabyciu odpowiedniego dos╠üwiadczenia nigdy nie be╠Ędziesz zapominac╠ü mys╠ülec╠ü o Nim i s┼éuchac╠ü Jego kochaja╠Ęcego G┼éosu, kieruja╠Ęcego twymi krokami po spokojnych drogach, kt├│rymi be╠Ędziesz poda╠Ęz╠ça┼é w prawdziwej bezbronnos╠üci. Bowiem wiedziec╠ü be╠Ędziesz, z╠çe Niebiosa ida╠Ę z toba╠Ę. Ani tez╠ç nie be╠Ędziesz trzyma┼é swego umys┼éu z dala od Niego nawet na chwile╠Ę, mimo z╠çe be╠Ędziesz spe╠Ędza┼é czas na oferowaniu zbawienia temu s╠üwiatu. Czy mys╠ülisz, z╠çe On nie uczyni to moz╠çliwym dla ciebie, kt├│ry postanowi┼ées╠ü realizowac╠ü Jego plan zbawienia tego s╠üwiata i twego w┼éasnego?

Dzis╠ü naszym tematem jest nasza bezbronnos╠üc╠ü. Okrywamy sie╠Ę nia╠Ę w miare╠Ę, jak przygotowujemy sie╠Ę do spotkania z dzisiejszym dniem. Umacniamy sie╠Ę w Chrystusie i pozwalamy znikna╠Ęc╠ü naszej s┼éabos╠üci, gdy przypominamy sobie, z╠çe Jego si┼éa w nas mieszka. Przypomnimy wie╠Ęc sobie, z╠çe On pozostaje obok nas przez ca┼éy dzien╠ü i nigdy nie pozostawia naszej s┼éabos╠üci bez wsparcia swoja╠Ę si┼éa╠Ę. Wo┼éamy o jego si┼ée╠Ę za kaz╠çdym razem, gdy odczuwamy zagroz╠çenie, z╠çe nasze fortyfikacje obronne podkopuja╠Ę pewnos╠üc╠ü naszego celu. Zatrzymamy sie╠Ę na chwile╠Ę, gdy On powie nam, ÔÇ×Jestem tutaj”.

Dzis╠ü rozpoczniemy c╠üwiczenia w tym, by podchodzic╠ü do mi┼éos╠üci z z╠çarliwos╠ücia╠Ę, aby pom├│c ci powstrzymac╠ü sw├│j umys┼é od rozpraszania sie╠Ę, b┼éa╠Ędzenia i odchodzenia od zamierzen╠ü zwia╠Ęzanych z c╠üwiczeniem. Nabierz s╠ümia┼éos╠üci i nie b├│j sie╠Ę. Nie ma najmniejszych wa╠Ętpliwos╠üci, z╠çe osia╠Ęgniesz sw├│j kon╠ücowy cel. Pomocnicy Boga nie moga╠Ę zawies╠üc╠ü, poniewaz╠ç mi┼éos╠üc╠ü, si┼éa i pok├│j, kt├│re ls╠ünia╠Ę w nich, pochodza╠Ę od Niego. To sa╠Ę Jego dary dla ciebie. Bezbronnos╠üc╠ü jest wszystkim co potrzebujesz Mu dac╠ü w zamian. Odk┼éadasz na bok tylko to, co nigdy nie by┼éo prawdziwe, aby przygla╠Ędac╠ü sie╠Ę Chrystusowi i widziec╠ü Jego Bezgrzesznos╠üc╠ü.Lekcja 152
Lekcja 154

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>