Lekcja 154

Lekcja 153
Lekcja 155

Lekcja 154.

Listen to “LEKCJA 154 – Jestem pos╠üro╠üd duszpasterzy Boz╠çych.” on Spreaker.

Jestem jednym z pomocnik├│w Boga.

Nie ba╠Ędz╠ümy dzis╠ü ani aroganccy, ani fa┼észywie skromni. Zostawilis╠ümy za soba╠Ę takie g┼éupoty. Nie moz╠çemy siebie osa╠Ędzac╠ü, ani nie potrzebujemy tego robic╠ü. To sa╠Ę tylko pr├│by powstrzymywania sie╠Ę od decyzji i op├│z╠üniania zaangaz╠çowania sie╠Ę w nasza╠Ę funkcje╠Ę. Nie jest nasza╠Ę rola╠Ę oceniac╠ü nasza╠Ę wartos╠üc╠ü, nie moz╠çemy tez╠ç wiedziec╠ü, jaka rola jest dla nas najlepsza; tego, co moz╠çemy zrobic╠ü w obre╠Ębie wie╠Ększego planu, tez╠ç nie moz╠çemy wiedziec╠ü w ca┼éos╠üci. Nasza rola jest obsadzona w Niebie, a nie w piekle, a to, co mys╠ülimy, z╠çe jest nasza╠Ę s┼éabos╠ücia╠Ę, moz╠çe byc╠ü nasza╠Ę si┼éa╠Ę; natomiast to, w co wierzymy, z╠çe jest nasza╠Ę si┼éa╠Ę, jest cze╠Ęsto arogancja╠Ę.

Jakakolwiek wyznaczona ci rola mog┼éa by byc╠ü, by┼éa ona wybrana przez G┼éos przemawiaja╠Ęcy w imieniu Boga, Kt├│rego funkcja╠Ę jest r├│wniez╠ç m├│wic╠ü w twoim imieniu. Widza╠Ęc dok┼éadnie wszystkie twe si┼éy takimi, jakimi sa╠Ę i r├│wnie s╠üwiadomy tego, gdzie moga╠Ę byc╠ü najlepiej zastosowane, po co, wzgle╠Ędem kogo i kiedy, wybiera On twoja╠Ę role╠Ę dla ciebie i akceptuje ja╠Ę. Nie dzia┼éa bez twej w┼éasnej zgody. Ale nie da sie╠Ę oszukac╠ü w kwestii tego, czym jestes╠ü i s┼éucha tylko Swego G┼éosu w tobie.

Dzie╠Ęki Jego zdolnos╠üci do s┼éuchania G┼éosu, kt├│ry jest Jego W┼éasnym G┼éosem, stajesz sie╠Ę nareszcie s╠üwiadomy tego, z╠çe w tobie jest tylko jeden G┼éos. I ten jeden G┼éos wyznacza twoja╠Ę funkcje╠Ę i przekazuje ja╠Ę tobie, daja╠Ęc ci si┼ée╠Ę do jej zrozumienia, do czynienia tego, co ona wymaga od ciebie i do osia╠Ęgnie╠Ęcia sukcesu we wszystkim, co jest z nia╠Ę zwia╠Ęzane. B├│g po┼éa╠Ęczy┼é sie╠Ę w tym ze Swoim Synem i w ten spos├│b Jego Syn staje sie╠Ę Jego pos┼éan╠ücem jednos╠üci z Nim.

To jest to po┼éa╠Ęczenie Ojca z Synem, poprzez G┼éos, kt├│ry m├│wi w imieniu Boga i kt├│ry oddziela zbawienie od tego s╠üwiata. To w┼éas╠ünie ten G┼éos m├│wi o prawach, kt├│rych ten s╠üwiat nie s┼éucha; obiecuje zbawienie od wszelkiego grzechu i zniesienie poczucia winy w umys╠üle, kt├│ry B├│g stworzy┼é bezgrzesznym. Teraz ten umys┼é staje sie╠Ę znowu s╠üwiadomy swego Stw├│rcy i Jego trwa┼éego zjednoczenia z nim. W ten spos├│b jego Jaz╠ün╠ü jest jedyna╠Ę rzeczywistos╠ücia╠Ę, w kt├│rej jego wola i Wola Boz╠ça sa╠Ę po┼éa╠Ęczone.

Pos┼éaniec nie pisze wiadomos╠üci, kt├│ra╠Ę dostarcza. Nie poddaje w wa╠Ętpliwos╠üc╠ü s┼éusznos╠üci jej wys┼éania, ani tez╠ç nie pyta tego, kto ja╠Ę wysy┼éa, dlaczego wybra┼é takich a nie innych odbiorc├│w. Wystarczy, z╠çe pos┼éaniec przyjmie ta╠Ę wiadomos╠üc╠ü, dostarczy ja╠Ę tym, dla kt├│rych jest przeznaczona i w ten spos├│b wype┼éni swa╠Ę role╠Ę dore╠Ęczyciela. Jes╠üli jednak okres╠üla on jaka powinna byc╠ü ta wiadomos╠üc╠ü, lub jaki jest jej cel, lub tez╠ç gdzie powinna byc╠ü dostarczona, w├│wczas zawodzi w wype┼énianiu swej roli, jako dore╠Ęczyciela S┼éowa.

Nie istnieje zasadnicza r├│z╠çnica roli Niebian╠üskich pos┼éan╠üc├│w, kt├│ra by ich jakos╠ü wyodre╠Ębnia┼éa od tych, kt├│rych ten s╠üwiat wyznacza. Wiadomos╠üci, kt├│re oni dostarczaja╠Ę, sa╠Ę w pierwszej kolejnos╠üci dla nich przeznaczone. I gdy tylko potrafia╠Ę je przyja╠Ęc╠ü dla siebie, staja╠Ę sie╠Ę zdolni przekazywac╠ü je dalej i dostarczac╠ü je wsze╠Ędzie, gdzie mia┼éy byc╠ü dostarczone. Podobnie jak ziemscy pos┼éan╠ücy, oni nie tworza╠Ę wiadomos╠üci, kt├│re przynosza╠Ę, ale staja╠Ę sie╠Ę ich pierwszymi odbiorcami, w najprawdziwszym sensie, przyjmuja╠Ęc je, aby przygotowac╠ü sie╠Ę do ich dawania.

Ziemscy pos┼éan╠ücy wype┼éniaja╠Ę swa╠Ę role╠Ę przez dostarczanie wszystkich wiadomos╠üci. Pos┼éan╠ücy Boga wype┼éniaja╠Ę swa╠Ę role╠Ę przez przyje╠Ęcie Jego przes┼éania dla siebie i pokazanie, z╠çe rozumieja╠Ę to przes┼éanie poprzez rozdawanie go innym. Nie wybieraja╠Ę r├│l, kt├│re nie zosta┼éy im przydzielone przez Boski autorytet. A w ten spos├│b odnosza╠Ę korzys╠üc╠ü z kaz╠çdej przekazanej wiadomos╠üci.

Czy chcia┼ébys╠ü otrzymywac╠ü wiadomos╠üci od Boga? Albowiem w ten spos├│b rzeczywis╠ücie stajesz sie╠Ę jego pos┼éan╠ücem. Jestes╠ü wyznaczony nim teraz. A jednak czekasz z przekazaniem wiadomos╠üci, kt├│re odebra┼ées╠ü. A w ten spos├│b nie wiesz, z╠çe one sa╠Ę przeznaczone dla ciebie i nie rozpoznajesz ich. Nikt nie moz╠çe przyja╠Ęc╠ü i zrozumiec╠ü, z╠çe przyja╠Ę┼é, dop├│ki nie daje. Albowiem przyje╠Ęcie tego, co odebra┼é, polega na dawaniu.

Ty, kt├│ry jestes╠ü teraz pos┼éan╠ücem Boga, odbierz Jego przes┼éania. Jest to bowiem cze╠Ęs╠üc╠ü wyznaczonej dla ciebie roli. B├│g nie zawi├│d┼é cie╠Ę w proponowaniu tego, czego potrzebujesz ani nie zosta┼éo to niezaakceptowane. Jednak inna cze╠Ęs╠üc╠ü wyznaczonego ci zadania ma byc╠ü jeszcze zrealizowana. Ten, kto odebra┼é w twoim imieniu przes┼éania od Boga, chcia┼éby, abys╠ü ty r├│wniez╠ç je odebra┼é. Albowiem w ten spos├│b utoz╠çsamiasz sie╠Ę z Nim i domagasz sie╠Ę tego, co jest twoje.

W┼éas╠ünie to po┼éa╠Ęczenie podejmujemy sie╠Ę dzis╠ü rozpoznac╠ü. Nie be╠Ędziemy usi┼éowac╠ü utrzymywac╠ü naszych umys┼é├│w poza Tym, Kt├│ry m├│wi w naszym imieniu, poniewaz╠ç s┼éuchaja╠Ęc Go, s┼éuchamy naszego g┼éosu. On sam moz╠çe m├│wic╠ü do nas i w naszym imieniu, do┼éa╠Ęczaja╠Ęc sie╠Ę do jednego G┼éosu tych, kt├│rzy dostaja╠Ę i przekazuja╠Ę S┼éowo Boz╠çe; tych, kt├│rzy daja╠Ę i otrzymuja╠Ę to, co jest Jego Wola╠Ę.

C╠üwiczymy dzis╠ü dawanie Mu tego, czego by chcia┼é bys╠ümy Mu dali, abys╠ümy mogli rozpoznac╠ü Jego dary dla nas. On potrzebuje naszego g┼éosu, by m├│g┼é m├│wic╠ü poprzez nas. On potrzebuje naszych ra╠Ęk, by trzyma┼éy Jego przes┼éania i zanios┼éy je tym, dla kt├│rych je przeznaczy┼é. Potrzebuje tez╠ç naszych st├│p, by przenios┼éy nas tam, gdzie On chce, by tym, co czekaja╠Ę w ne╠Ędzy, to przes┼éanie zosta┼éo wreszcie dostarczone. I potrzebuje naszej woli zjednoczonej z Jego W┼éasna╠Ę Wola╠Ę, abys╠ümy mogli naprawde╠Ę odebrac╠ü dary, kt├│re On daje.

Nauczmy sie╠Ę dzis╠ü tylko tej lekcji: Nie rozpoznamy tego, co otrzymalis╠ümy, dop├│ki tego nie damy. S┼éysza┼ées╠ü juz╠ç to setki razy na setki sposob├│w, a jednak wcia╠Ęz╠ç brak ci wiary w to. Ale jest pewne, z╠çe dop├│ki nie dasz temu wiary, otrzymasz tysia╠Ęc cud├│w, a potem jeszcze jeden tysia╠Ęc, lecz nie be╠Ędziesz wiedzia┼é, z╠çe Sam B├│g nie pozbawi┼é cie╠Ę z╠çadnego daru i masz juz╠ç je wszystkie; ani nie odm├│wi┼é najmniejszego b┼éogos┼éawien╠üstwa Swojemu Synowi. Ale co moz╠çe to dla ciebie znaczyc╠ü, dop├│ki nie utoz╠çsamisz sie╠Ę z Nim i tym, co jest Jego W┼éasnos╠ücia╠Ę?

Nasza lekcja na dzis╠ü jest wyraz╠çona naste╠Ępuja╠Ęco:

Jestem jednym z pomocnik├│w Boga i jestem wdzie╠Ęczny, z╠çe dysponuje╠Ę s╠ürodkami, poprzez kt├│re moge╠Ę rozpoznac╠ü, iz╠ç jestem wolny.

Ten s╠üwiat oddala sie╠Ę od nas w miare╠Ę, jak rozjas╠üniamy swe umys┼éy i us╠üwiadamiamy sobie, z╠çe te s╠üwie╠Ęte s┼éowa sa╠Ę prawdziwe. One sa╠Ę przes┼éaniem skierowanym dzis╠ü do nas przez naszego Stw├│rce╠Ę. Teraz┬ápokazujemy, jak zmieni┼éy one nasze zdanie o nas samych i w sprawie tego, co jest nasza╠Ę funkcja╠Ę. Albowiem gdy okaz╠çemy, z╠çe nie akceptujemy woli, kt├│rej nie wsp├│┼édzielimy, nasze liczne dary od naszego Stw├│rcy natychmiast pojawia╠Ę sie╠Ę w zasie╠Ęgu naszego wzroku i poczujemy je w naszych d┼éoniach, rozpoznaja╠Ęc w ten spos├│b, z╠çe je otrzymalis╠ümy.Lekcja 153
Lekcja 155

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>