Lekcja 156

Lekcja 155
Lekcja 157

Lekcja 156.

Listen to “Lekcja 157 Teraz chce╠Ę znalez╠üc╠ü sie╠Ę w Jego Obecnos╠üci.” on Spreaker.

Ide╠Ę z Bogiem w doskona┼éej s╠üwie╠Ętos╠üci.

Dzisiejsza idea wyraz╠ça prosta╠Ę prawde╠Ę, kt├│ra mys╠ül o grzechu czyni niemoz╠çliwa╠Ę. Zapewnia ona, z╠çe wina nie ma przyczyny, a be╠Ęda╠Ęc bezprzyczynowa╠Ę, w rzeczywistos╠üci nie istnieje. Wynika ona niewa╠Ętpliwie z g┼é├│wnej mys╠üli, tak cze╠Ęsto podawanej w Teks╠ücie, z╠çe idee nie opuszczaja╠Ę swego z╠ür├│d┼éa. Jes╠üli to ma byc╠ü prawda, to jak moz╠çesz byc╠ü poza Bogiem? Jak m├│g┼ébys╠ü is╠üc╠ü przez ten s╠üwiat sam, oddzielony od swego z╠ür├│d┼éa?

Mys╠üli, kt├│re przedstawiamy w naszym programie nauczania, nie zawieraja╠Ę niekonsekwencji. Prawda musi byc╠ü wsze╠Ędzie prawdziwa, jes╠üli ma byc╠ü prawda╠Ę. Nie moz╠çe sobie przeczyc╠ü, ani nie moz╠çe byc╠ü cze╠Ęs╠üciowo niepewna, a w pozosta┼éej cze╠Ęs╠üci pewna. Nie moz╠çesz is╠üc╠ü przez ten s╠üwiat poza Bogiem, bo nie moz╠çesz byc╠ü poza Nim. Onjesttym, czym jest twoje z╠çycie. Tam, gdzie ty jestes╠ü, Onjest. Z╠çycie jest jedno. Toz╠çyciezNim wsp├│┼édzielisz. Nie moz╠çe byc╠ü niczego poza Nim i poza z╠çyciem.

Jednak, tam gdzie Onjest, musi byc╠ü zar├│wno s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü jak i z╠çycie. Kaz╠çda Jego cecha jest wsp├│┼édzielona ze wszystkim co z╠çyje. Wszystko co z╠çyje jest s╠üwie╠Ęte jak On Sam, bowiem to, co wsp├│┼édzieli Jego z╠çycie, jest cze╠Ęs╠ücia╠Ę S╠üwie╠Ętos╠üci i nie mog┼éoby byc╠ü grzeszne bardziej, niz╠ç s┼éon╠üce mog┼éoby postanowic╠ü byc╠ü lodem, niz╠ç morze┬ámog┼éoby istniec╠ü bez wody, lub niz╠ç trawa mog┼éaby rosna╠Ęc╠ü korzeniami do g├│ry, zawieszonymi w powietrzu.

Istnieje w tobie s╠üwiat┼éo, kt├│re nie moz╠çe umrzec╠ü; kt├│rego obecnos╠üc╠ü w tobie jest tak s╠üwie╠Ęta, z╠çe ten s╠üwiat jest z twojego powodu us╠üwie╠Ęcony. Wszystko co z╠çyje przynosi tobie dary i sk┼éada je z wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę i z rados╠ücia╠Ę u twoich st├│p. Tym darem jest zapach kwiat├│w. I to, z╠çe fale pochylaja╠Ę sie╠Ę przed toba╠Ę, a drzewa rozcia╠Ęgaja╠Ę swe ga┼ée╠Ęzie niczym ramiona, by chronic╠ü cie╠Ę przed upa┼éem i okrywaja╠Ę ziemie╠Ę swymi lis╠üc╠ümi, bys╠ü m├│g┼é mie╠Ękko po niej chodzic╠ü, a wiatr zamienia sie╠Ę w szept wok├│┼é twej s╠üwie╠Ętej g┼éowy.

S╠üwiat┼éo w tobie jest tym, co wszechs╠üwiat pragnie ujrzec╠ü. Wszyscy z╠çyja╠Ęcy milkna╠Ę przed toba╠Ę, gdyz╠ç rozpoznaja╠Ę Kto z toba╠Ę idzie. S╠üwiat┼éo, kt├│re niesiesz, jest ich w┼éasnym s╠üwiat┼éem. I w ten spos├│b widza╠Ę w tobie swa╠Ę s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü, oddaja╠Ęc ci czes╠üc╠ü jako zbawcy i jako Bogu. Przyjmij ich czes╠üc╠ü, gdyz╠ç nalez╠çy sie╠Ę ona Samej S╠üwie╠Ętos╠üci, kt├│ra idzie z toba╠Ę, przemieniaja╠Ęc w Swym ┼éagodnym s╠üwietle wszystko na Swe podobien╠üstwo i czynia╠Ęc wszystko tak czystym jak Ona Sama.

W ten spos├│b dzia┼éa zbawienie. Gdy sie╠Ę cofasz, s╠üwiat┼éo w tobie wyste╠Ępuje do przodu i obejmuje ten s╠üwiat. Ono nie zwiastuje kon╠üca grzechu poprzez kare╠Ę i s╠ümierc╠ü. Grzech znika w s╠üwietle i ze s╠ümiechem, poniewaz╠ç zostaje dostrzez╠çona jego niezwyk┼éa absurdalnos╠üc╠ü. Jest to tylko jakas╠ü g┼éupia mys╠ül, idiotyczny sen, wcale nie przeraz╠çaja╠Ęcy, choc╠ü moz╠çe s╠ümieszny; ale kto marnowa┼éby moment nadejs╠ücia Samego Boga na taka╠Ę bezsensowna╠Ę zachcianke╠Ę?

Jednak ty zmarnowa┼ées╠ü wiele, wiele lat na ta╠Ę w┼éas╠ünie g┼éupia╠Ę mys╠ül. Przesz┼éos╠üc╠ü mine╠Ę┼éa, a wraz z nia╠Ę wszystkie jej wymys┼éy. One cie╠Ę juz╠ç d┼éuz╠çej nie wia╠Ęz╠ça╠Ę. Nadejs╠ücie Boga jest juz╠ç bliskie. I tylko w kr├│tkich momentach wa╠Ętpliwos╠üci, kt├│re wcia╠Ęz╠ç pozostaja╠Ę, byc╠ü moz╠çe tracisz widok swego Towarzysza i mylisz Go z bezsensownym, staroz╠çytnym snem, kt├│ry teraz nalez╠çy do przesz┼éos╠üci.

ÔÇ×Kto idzie ze mna╠Ę?” To pytanie powinno byc╠ü zadawane tysia╠Ęc razy dziennie, az╠ç pewnos╠üc╠ü zakon╠üczy wa╠Ętpliwos╠üci i ustanowi pok├│j. Niechaj dzis╠ü wa╠Ętpliwos╠üci ustana╠Ę. B├│g m├│wi za ciebie odpowiadaja╠Ęc na twoje pytanie tymi s┼éowami:

Ide╠Ę z Bogiem w doskona┼éej s╠üwie╠Ętos╠üci. Przynosze╠Ę s╠üwiat┼éo temu s╠üwiatu, os╠üwiecam m├│j umys┼é i wszystkie umys┼éy,┬ákt├│re B├│g stworzy┼é w jednos╠üci z moim.Lekcja 155
Lekcja 157

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>