Lekcja 158

Lekcja 157
Lekcja 159

Lekcja 158.

Listen to “LEKCJA 158 – Dzis╠ü ucze╠Ę sie╠Ę dawac╠ü tak, jak otrzymuje╠Ę.” on Spreaker.

Dzis╠ü ucze╠Ę sie╠Ę dawac╠ü gdy dostaje╠Ę.

Co zosta┼éo ci dane? Wiedza, z╠çe jestes╠ü umys┼éem w Umys╠üle, umys┼éem ca┼ékowicie i na zawsze bezgrzesznym, w pe┼éni nieustraszonym, poniewaz╠ç zosta┼ées╠ü stworzony z mi┼éos╠üci. R├│wniez╠ç i to, z╠çe nie opus╠üci┼ées╠ü swego Z╠ür├│d┼éa, pozostaja╠Ęc takim, jakim zosta┼ées╠ü stworzony. To zosta┼éo ci dane jako wiedza, kt├│rej nie moz╠çesz utracic╠ü. Zosta┼éa ona dana r├│wniez╠ç wszystkiemu co z╠çyje, poniewaz╠ç z╠çycie istnieje tylko dzie╠Ęki tej wiedzy.

Wszystko to otrzyma┼ées╠ü. Kaz╠çdy, kto we╠Ędruje po tym s╠üwiecie, te╠Ę wiedze╠Ę otrzyma┼é. To nie jest tego rodzaju wiedza, kt├│ra╠Ę moz╠çesz dawac╠ü, poniewaz╠ç jest ona dawana przy stworzeniu. Takiej wiedzy nie moz╠çna sie╠Ę nauczyc╠ü. Czego zatem masz dzis╠ü nauczyc╠ü sie╠Ę dawac╠ü? Nasza wczorajsza lekcja odwo┼éywa┼éa sie╠Ę do tematu, kt├│ry by┼é juz╠ç wczes╠üniej poruszany w Teks╠ücie. Dos╠üwiadczenie nie moz╠çe byc╠ü wsp├│┼édzielone bezpos╠ürednio, w spos├│b, w jaki jest to moz╠çliwe przy duchowym widzeniu. Objawienie, z╠çe Ojciec i Syn sa╠Ę jednym, pojawi sie╠Ę z czasem w kaz╠çdym umys╠üle. Jednak ten czas jest okres╠ülony przez sam umys┼é, a nie w wyniku nauczania.

Ten czas jest juz╠ç ustanowiony. Wydaje sie╠Ę on byc╠ü ca┼ékiem przypadkowy. Jednak nikt nie moz╠çe zrobic╠ü nawet jednego kroku na swej drodze, kt├│ry by by┼é podje╠Ęty przypadkowo. Ten ktos╠ü juz╠ç go podja╠Ę┼é, chociaz╠ç go┬ájeszcze nie rozpocza╠Ę┼é. Albowiem czas tylko wydaje sie╠Ę biec w jednym kierunku. W rzeczywistos╠üci podejmujemy podr├│z╠ç, kt├│ra juz╠ç jest zakon╠üczona. Mimo to wydaje sie╠Ę ona miec╠ü przysz┼éos╠üc╠ü, wcia╠Ęz╠ç dla nas nieznana╠Ę.

Czas to jest sztuczka, kuglarstwo, olbrzymia iluzja, w kt├│rej postacie przybywaja╠Ę i poruszaja╠Ę sie╠Ę jak gdyby za pomoca╠Ę magii. Jednak za tymi pozorami kryje sie╠Ę niezmienny plan. Ten scenariusz jest juz╠ç napisany. Kiedy dos╠üwiadczenie dobiega kon╠üca, pojawia sie╠Ę u ciebie zwa╠Ętpienie. Albowiem widzimy te╠Ę podr├│z╠ç tylko z miejsca, w kt├│rym sie╠Ę skon╠üczy┼éa, wspominaja╠Ęc ja╠Ę, wyobraz╠çaja╠Ęc sobie, z╠çe odbywamy ja╠Ę jeszcze raz; przegla╠Ędaja╠Ęc w umys╠üle to, co juz╠ç przemine╠Ę┼éo.

Nauczyciel nie daje dos╠üwiadczenia, poniewaz╠ç sie╠Ę go przedtem nie uczy┼é. Ono zosta┼éo mu ods┼éonie╠Ęte w wyznaczonym dla niego czasie. Ale widzenie duchowe jest darem. Moz╠çe on wie╠Ęc je dawac╠ü bezpos╠ürednio, poniewaz╠ç wiedza Chrystusa nie jest utracona, gdyz╠ç zdolnos╠üc╠ü do takiego widzenia jest wcia╠Ęz╠ç w Jego posiadaniu i moz╠çe On swa╠Ę wizje╠Ę dawac╠ü kaz╠çdemu, kto o nia╠Ę prosi. Wola Ojca i Jego Wola sa╠Ę po┼éa╠Ęczone w wiedzy. Jednak Duch S╠üwie╠Ęty jest tez╠ç zdolny do postrzegania takiej wizji, gdyz╠ç Umys┼é Chrystusa r├│wniez╠ç ja╠Ę widzi.

Tu w┼éas╠ünie, w tej wizji, jest po┼éa╠Ęczenie tego s╠üwiata wa╠Ętpliwos╠üci i cieni uczynione przez to, co nieuchwytne. Tu jest spokojne miejsce wewna╠Ętrz tego s╠üwiata uczynione s╠üwie╠Ętym przez przebaczenie i przez mi┼éos╠üc╠ü. Tu sa╠Ę pogodzone wszelkie sprzecznos╠üci, poniewaz╠ç tu podr├│z╠ç sie╠Ę kon╠üczy. Jest tam tylko dos╠üwiadczenie niewyuczone, nienauczane i niewidzialne. Wykracza ono poza nasz cel, poniewaz╠ç wykracza poza to, co ma byc╠ü osia╠Ęgnie╠Ęte. Dla nas waz╠çne jest widzenie Chrystusowe. To moz╠çemy osia╠Ęgna╠Ęc╠ü.

Widzenie Chrystusowe podlega tylko jednemu prawu. Ono nie przygla╠Ęda sie╠Ę cia┼éu i nie bierze go za Syna, kt├│rego B├│g stworzy┼é. Widzi ono s╠üwiat┼éo poza cia┼éem; jest to idea poza moz╠çliwos╠ücia╠Ę nauczania, czystos╠üc╠ü niezbrudzona b┼ée╠Ędami, z╠ça┼éosnymi pomy┼ékami i przeraz╠çaja╠Ęcymi mys╠ülami o winie pochodza╠Ęcymi ze sn├│w o grzechu. Ono nie widzi oddzielenia. Przygla╠Ęda sie╠Ę kaz╠çdemu, w kaz╠çdych okolicznos╠üciach, wszystkim przypadkom i wydarzeniom, bez najmniejszego zaciemnienia s╠üwiat┼éa, kt├│re widzi.

Tego moz╠çna nauczac╠ü; duchowe widzenie musi byc╠ü nauczane przez wszystkich, kt├│rzy chcieliby je osia╠Ęgna╠Ęc╠ü. Wymaga to jedynie rozpoznania, z╠çe ten s╠üwiat nie moz╠çe dac╠ü niczego, co mog┼éoby byc╠ü chociaz╠ç s┼éabo por├│wnywalne z wartos╠ücia╠Ę widzenia duchowego; nie moz╠çe tez╠ç ustanowic╠ü celu, kt├│ry by nie znikna╠Ę┼é, gdy postrzeganie odbywa sie╠Ę za pomoca╠Ę takiego widzenia. A ty dzis╠ü daj to: Nikogo nie postrzegaj jako cia┼éo. Pozdr├│w kaz╠çdego j ako Syna Boga, kt├│rym j est, wiedza╠Ęc, z╠çe j est on j ednym z toba╠Ę w s╠üwie╠Ętos╠üci.

W ten spos├│b zostaja╠Ę mu przebaczone jego grzechy, bowiem widzenie duchowe Chrystusa ma moc anulowania ich wszystkich. Przestaja╠Ę istniec╠ü dzie╠Ęki Jego przebaczeniu. Niezauwaz╠çone przez Jedynego po prostu znikaja╠Ę, poniewaz╠ç wizja s╠üwie╠Ętos╠üci, kt├│ra znajduje sie╠Ę poza nimi, przybywa by zaja╠Ęc╠ü ich miejsce. Nie jest waz╠çne jaka╠Ę forme╠Ę przybiera┼éy, jak ogromne sie╠Ę wydawa┼éy, ani kto wydawa┼é sie╠Ę byc╠ü przez nie zraniony. Ich juz╠ç wie╠Ęcej nie ma. I wszystkie skutki, kt├│re wydawa┼éy te grzechy sie╠Ę miec╠ü, znikne╠Ę┼éy wraz z nimi, na zawsze zniweczone, nigdy juz╠ç nie wyste╠Ępuja╠Ęc.

Tak wie╠Ęc uczysz sie╠Ę dawac╠ü, gdy dostajesz. I w ten spos├│b wzrok Chrystusa spoczywa r├│wniez╠ç na tobie. Ta lekcja nie jest trudna do nauczenia, j es╠üli pamie╠Ętasz, z╠çe w twym bracie widzisz tylko siebie. Jes╠üli on ma byc╠ü zgubiony przez grzech, to ty r├│wniez╠ç musisz byc╠ü zgubiony; jes╠üli widzisz w nim s╠üwiat┼éo, to przebaczasz sobie w┼éasne grzechy. Kaz╠çdy brat, kt├│rego dzis╠ü spotkasz, dostarcza ci kolejnej szansy, bys╠ü pozwoli┼é os╠üwiecac╠ü sie╠Ę przez wizje╠Ę Chrystusa i oferuje ci pok├│j Boga.

Jest nieistotne kiedy przychodzi objawienie, poniewaz╠ç ono nie nalez╠çy do czasu. Jednak czas ma wcia╠Ęz╠ç jeden dar do zaoferowania, w kt├│rym prawdziwa wiedza jest odzwierciedlana w spos├│b tak dok┼éadny, z╠çe jej odbicie wsp├│┼édzieli jej niewidzialna╠Ę s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü; jej podobien╠üstwo ls╠üni jej nies╠ümiertelna╠Ę mi┼éos╠ücia╠Ę. Dzis╠ü c╠üwiczymy widzenie poprzez oczy Chrystusa. I dzie╠Ęki s╠üwie╠Ętym darom, kt├│re dajemy, Chrystus kieruje sw├│j wzrok r├│wniez╠ç na nas.Lekcja 157
Lekcja 159

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>