Lekcja 16

Lekcja 15
Lekcja 17
 Lekcja  16.

Listen to “LEKCJA 16 – Nie mam zŐáadnych neutralnych mysŐĀli.” on Spreaker.

Nie ¬†mam ¬†zŐáadnych ¬†neutralnych ¬†mysŐĀli.

Idea ¬† dnia ¬† dzisiejszego ¬† jest ¬† poczaŐ®tkowym ¬† krokiem ¬† w ¬† rozwiewaniu ¬† przekonania, ¬† zŐáe ¬† twoje ¬† mysŐĀli ¬† nie ¬† wywoŇāujaŐ® ¬†skutkoŐĀw. ¬†Wszystko, ¬†co ¬†widzisz, ¬†jest ¬†rezultatem ¬†twoich ¬†mysŐĀli. ¬†Od ¬†tego ¬†faktu ¬†nie ¬†ma ¬†wyjaŐ®tkoŐĀw. ¬† MysŐĀli ¬† nie ¬† saŐ® ¬† ani ¬† duzŐáe, ¬† ani ¬† maŇāe;Õĺ ¬† ani ¬† mocne, ¬† ani ¬† sŇāabe. ¬† One ¬† saŐ® ¬† tylko ¬† prawdziwe ¬† lub ¬† faŇāszywe. ¬† Te, ¬† ktoŐĀre ¬† saŐ® ¬† prawdziwe, ¬†stwarzajaŐ® ¬†swoje ¬†wŇāasne ¬†podobienŐĀstwo. ¬†Te, ¬†ktoŐĀre ¬†saŐ® ¬†faŇāszywe ¬†wytwarzajaŐ®5 ¬†swoje ¬†podobienŐĀstwo.

Nie ¬† ma ¬† bardziej ¬† wewneŐ®trznie ¬† sprzecznego ¬† pojeŐ®cia ¬† nizŐá ¬† ‚ÄěbŇāahe ¬† mysŐĀli”. ¬† To, ¬† co ¬† wywoŇāuje ¬† postrzeganie ¬† caŇāego ¬† sŐĀwiata, ¬† nie ¬† mozŐáe ¬† bycŐĀ ¬† nazwane ¬† bŇāahym. ¬† KazŐáda ¬† twoja ¬† mysŐĀl ¬† wspiera ¬† prawdeŐ® ¬† albo ¬† iluzjeŐ®, ¬† rozprzestrzeniajaŐ®c ¬† prawdeŐ®, ¬† albo ¬† zwielokrotniajaŐ®c ¬† iluzjeŐ®. ¬† MozŐáesz ¬† rzeczywisŐĀcie ¬† mnozŐáycŐĀ ¬† nicosŐĀcŐĀ, ¬† ale ¬† w ¬† ten ¬† sposoŐĀb ¬†jej ¬†nie ¬†rozprzestrzenisz.

OproŐĀcz ¬†uznania, ¬†zŐáe ¬†mysŐĀli ¬†nigdy ¬†nie ¬†saŐ® ¬†bŇāahe, ¬†zbawienie ¬†wymaga, ¬†bysŐĀ ¬†takzŐáe ¬†rozpoznaŇā, ¬†zŐáe ¬†kazŐáda ¬†twa ¬†mysŐĀl ¬† przynosi ¬†albo ¬†pokoŐĀj, ¬†albo ¬†wojneŐ®;Õĺ ¬†albo ¬†miŇāosŐĀcŐĀ, ¬†albo ¬†strach. ¬†Neutralny ¬†wynik ¬†jest ¬†niemozŐáliwy, ¬†poniewazŐá ¬†nie ¬†saŐ® ¬† mozŐáliwe ¬† bezstronne ¬† mysŐĀli. ¬† Istnieje ¬† pokusa, ¬† by ¬† pominaŐ®cŐĀ ¬† mysŐĀli ¬† leŐ®kliwe, ¬† podszyte ¬† strachem ¬† jako ¬† niewazŐáne, ¬† banalne ¬† i ¬† nie ¬† warte ¬† zawracania ¬† sobie ¬† nimi ¬† gŇāowy, ¬† dlatego ¬† jest ¬† sprawaŐ® ¬† zasadniczaŐ®, ¬† bysŐĀ ¬† rozpoznaŇā ¬† je ¬† jako ¬† jednakowo ¬†destrukcyjne ¬†ale ¬†i ¬†jednakowo ¬†nieprawdziwe. ¬†BeŐ®dziemy ¬†cŐĀwiczycŐĀ ¬†teŐ® ¬†ideeŐ® ¬†w ¬†wielu ¬†roŐĀzŐánych ¬†formach, ¬† zanim ¬†naprawdeŐ® ¬†jaŐ® ¬†zrozumiesz.

StosujaŐ®c ¬† ideeŐ® ¬† dnia ¬† dzisiejszego, ¬† badaj ¬† swoŐĀj ¬† umysŇā ¬† przez ¬† minuteŐ® ¬† z ¬† zamknieŐ®tymi ¬† oczami ¬† i ¬† aktywnie ¬† zmierzaj ¬†do ¬†nieprzeoczenia ¬†jakiejsŐĀ ¬†‚ÄěmaŇāej” ¬†mysŐĀli, ¬†ktoŐĀra ¬†mozŐáe ¬†miecŐĀ ¬†tendencjeŐ® ¬†do ¬†umknieŐ®cia ¬†poszukiwaniom. ¬† To ¬†jest ¬†dosŐĀcŐĀ ¬†trudne ¬†dopoŐĀki ¬†sieŐ® ¬†do ¬†tego ¬†nie ¬†przyzwyczaisz. ¬†Przekonasz ¬†sieŐ®, ¬†zŐáe ¬†wciaŐ®zŐá ¬†jest ¬†ci ¬†cieŐ®zŐáko ¬†nie ¬†czynicŐĀ ¬† sztucznych ¬†rozroŐĀzŐánienŐĀ. ¬†KazŐáda ¬†mysŐĀl, ¬†ktoŐĀra ¬†tylko ¬†przychodzi ¬†ci ¬†do ¬†gŇāowy, ¬†niezalezŐánie ¬†od ¬†przypisywanych ¬†jej ¬† przez ¬†ciebie ¬†cech, ¬†jest ¬†odpowiednim ¬†obiektem ¬†do ¬†zastosowania ¬†dzisiejszej ¬†idei.

Podczas ¬† sesji ¬† cŐĀwiczeniowych, ¬† najpierw ¬† powtarzaj ¬† sobie ¬† teŐ® ¬† ideeŐ®, ¬† a ¬† potem, ¬† kiedy ¬† kazŐáda ¬† mysŐĀl ¬† przechodzi ¬† przez ¬†twoŐĀj ¬†umysŇā, ¬†zatrzymaj ¬†jaŐ® ¬†w ¬†sŐĀwiadomosŐĀci, ¬†podczas ¬†gdy ¬†moŐĀwisz:

Ta ¬†mysŐĀl, ¬†o ¬† _____ ¬†nie ¬†jest ¬†neutralnaŐ® ¬†mysŐĀlaŐ®. ¬† Tamta ¬†mysŐĀl ¬†o ¬†______ ¬†nie ¬†jest ¬†neutralnaŐ® ¬†mysŐĀlaŐ®. ¬†

Jak ¬†zwykle, ¬†uzŐáyj ¬†dzisiejszej ¬†idei, ¬†kiedy ¬†jestesŐĀ ¬†sŐĀwiadomy ¬†jakiejsŐĀ ¬†szczegoŐĀlnej ¬†mysŐĀli, ¬†ktoŐĀra ¬†budzi ¬†niepokoŐĀj. ¬† W ¬†tym ¬†przypadku ¬†zalecana ¬†jest ¬†nasteŐ®pujaŐ®ca ¬†forma:

Ta ¬†mysŐĀl ¬†o ¬†_____ ¬† nie ¬†jest ¬†neutralnaŐ® ¬†mysŐĀlaŐ®, ¬†poniewazŐá ¬†nie ¬†mam ¬†neutralnych ¬†mysŐĀli.

Zaleca ¬†sieŐ® ¬†cztery ¬†do ¬†pieŐ®ciu ¬†sesji ¬†cŐĀwiczeniowych ¬†w ¬†ciaŐ®gu ¬†dnia, ¬†jesŐĀli ¬†te ¬†cŐĀwiczenia ¬†nie ¬†sprawiajaŐ® ¬†wysiŇāku. ¬† JesŐĀli ¬†podczas ¬†ich ¬†wykonywania ¬†odczuwane ¬†jest ¬†napieŐ®cie, ¬†trzy ¬†sesje ¬†wystarczaŐ®. ¬†Czas ¬†trwania ¬†sesji ¬†takzŐáe ¬† nalezŐáy ¬†skroŐĀcicŐĀ, ¬†jesŐĀli ¬†jest ¬†odczuwany ¬†dyskomfort.Lekcja 15
Lekcja 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>