Lekcja 164

Lekcja 163
Lekcja 165

Lekcja 164.

Listen to “LEKCJA 164 – Teraz stanowimy jednos╠üc╠ü z Tym, kto╠üry jest naszym Z╠üro╠üd┼éem.” on Spreaker.

Teraz stanowimy jedność z Tym, kto jest naszym Źródłem.

Kiedy, jak nie teraz, moz╠çe byc╠ü rozpoznana prawda? Teraz╠üniejszos╠üc╠ü jest jedynym czasem jaki istnieje. A wie╠Ęc dzisiaj, w tej chwili, teraz, dochodzimy do widzenia tego, co jest zawsze; nie naszym wzrokiem, ale oczami Chrystusa. On spogla╠Ęda poza czas i widzi tam wiecznos╠üc╠ü. S┼éyszy bezsensowne dz╠üwie╠Ęki, jakie ten ruchliwy i zapracowany s╠üwiat wytwarza, ale s┼éyszy je s┼éabo. Albowiem poza nimi wszystkimi s┼éyszy tez╠ç pies╠ün╠ü Nieba i G┼éos w imieniu Boga, kt├│ry jest wyraz╠üniejszy, bardziej sensowny i kt├│ry jest bliz╠çej.

Ten s╠üwiat niknie przed Jego wzrokiem. Jego dz╠üwie╠Ęki cichna╠Ę. A melodia p┼éyna╠Ęca spoza tego s╠üwiata staje sie╠Ę coraz g┼éos╠üniejsza i coraz wyraz╠üniejsza; jest to pradawne wo┼éanie, na kt├│re On daje pradawna╠Ę odpowiedz╠ü. Rozpoznasz i jedno i drugie, poniewaz╠ç to jest tylko twoja odpowiedz╠ü na wo┼éanie ciebie przez twego Ojca. Chrystus odpowiada w twoim imieniu, jako echo twojej Jaz╠üni, daja╠Ęc Mu radosna╠Ę zgode╠Ę; akceptuja╠Ęc twoje uwolnienie w twym imieniu.

Jak s╠üwie╠Ęte jest dzisiejsze c╠üwiczenie, kiedy Chrystus daje ci Sw├│j wzrok, a takz╠çe s┼éucha i odpowiada w twym imieniu na Wo┼éanie, kt├│re s┼éyszy! Jak cichy i spokojny jest czas, kt├│ry pos╠üwie╠Ęcasz na spe╠Ędzenie z Nim, poza tym s╠üwiatem. Jak ┼éatwo wszystkie twoje pozorne grzechy i twoje z╠çale sa╠Ę zapomniane. W tym dniu odk┼éadane sa╠Ę wszelkie smutki, bowiem widoki i dz╠üwie╠Ęki, kt├│re docieraja╠Ę do ciebie z miejsca po┼éoz╠çonego bliz╠çej niz╠ç ten s╠üwiat, sa╠Ę dla ciebie tak jasne i wyraz╠üne, z╠çe przyjmiesz dzis╠ü te dary od Niego.

Istnieje pewnego rodzaju cisza, kt├│rej ten s╠üwiat nie moz╠çe zak┼é├│cic╠ü. Istnieje pradawny spok├│j, kt├│rego nie utraci┼ées╠ü i wcia╠Ęz╠ç nosisz w swym sercu. Istnieje w tobie poczucie s╠üwie╠Ętos╠üci, kt├│rego mys╠ül o grzechu nigdy nie naruszy┼éa. Dzis╠ü wszystko to sobie przypomnisz. Twe oddanie sie╠Ę dzisiejszym c╠üwiczeniom przyniesie ci tak wielkie nagrody i tak ca┼ékowicie r├│z╠çnia╠Ęce sie╠Ę od tego, czego poprzednio poszukiwa┼ées╠ü, z╠çe be╠Ędziesz wiedzia┼é, iz╠ç tu jest tw├│j skarb i tw├│j odpoczynek.

W dniu dzisiejszym pr├│z╠çne i daremne wyobraz╠çenia rozsuwaja╠Ę sie╠Ę tak jak kurtyna, ujawniaja╠Ęc to, co lez╠çy za nimi. Teraz to, co tam jest naprawde╠Ę, staje sie╠Ę widzialne, a wszystkie cienie, kt├│re wydawa┼éy sie╠Ę to ukrywac╠ü, po prostu znikaja╠Ę. Teraz r├│wnowaga jest juz╠ç przywr├│cona, a sprawiedliwy osa╠Ęd jest pozostawiony Temu, Kto osa╠Ędza w s╠üwietle prawdy. I zgodnie z tym osa╠Ędem, ten s╠üwiat zostanie twym oczom ukazany jako ca┼ékowicie niewinny. Teraz be╠Ędziesz go ogla╠Ędac╠ü oczami Chrystusa. Teraz jego przemiana stanie sie╠Ę dla ciebie wyraz╠ünie widoczna.

Bracie, ten dzien╠ü jest pos╠üwie╠Ęcony temu s╠üwiatu. Twoje widzenie duchowe, kt├│re pochodzi spoza wszystkiego co jest na tym s╠üwiecie, spogla╠Ęda wstecz na to wszystko w nowym s╠üwietle. A to, co widzisz, staje sie╠Ę uzdrowieniem i zbawieniem tego s╠üwiata. To co wartos╠üciowe i to co bez wartos╠üci jest postrzegane i┬ározpoznawane takim, jakim jest. A to, co jest warte twojej mi┼éos╠üci, dostaje twa╠Ę mi┼éos╠üc╠ü i nie pozostaje juz╠ç nic, czego moz╠çna by sie╠Ę bac╠ü.

Dzis╠ü nie be╠Ędziemy osa╠Ędzac╠ü. Przyjmiemy tylko to, co jest nam dane na podstawie osa╠Ędu dokonanego poza tym s╠üwiatem. Nasze dzisiejsze c╠üwiczenia staja╠Ę sie╠Ę naszym darem wdzie╠Ęcznos╠üci za uwolnienie od zas╠ülepienia i od nieszcze╠Ęs╠ücia. Wszystko, na co spogla╠Ędamy, tylko zwie╠Ększy nasza╠Ę rados╠üc╠ü, poniewaz╠ç s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü tego co widzimy tylko odzwierciedla nasza╠Ę w┼éasna╠Ę s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü. W Chrystusowym widzeniu zostaje wszystko przebaczone nam i ca┼éemu s╠üwiatu. B┼éogos┼éawimy ten s╠üwiat patrza╠Ęc nan╠ü w s╠üwietle, w kt├│rym przygla╠Ęda sie╠Ę nam nasz Zbawiciel i proponujemy mu wolnos╠üc╠ü, kt├│ra╠Ę otrzymalis╠ümy dzie╠Ęki Jego przebaczaja╠Ęcemu widzeniu, a nie naszemu w┼éasnemu.

Rozsun╠ü te╠Ę kurtyne╠Ę w dzisiejszym c╠üwiczeniu, pozwalaja╠Ęc odejs╠üc╠ü wszystkim rzeczom, kt├│re mys╠ülisz, z╠çe chcesz. Od┼é├│z╠ç swe drobne, nic nie znacza╠Ęce skarby i pozostaw w swym umys╠üle czyste i wolne miejsce, do kt├│rego moz╠çe przybyc╠ü Chrystus, oferuja╠Ęc ci skarb zbawienia. On potrzebuje twego najs╠üwie╠Ętszego umys┼éu by zbawic╠ü ten s╠üwiat. Czy ten cel nie jest wart tego, by byc╠ü twoim? Czy widzenie Chrystusowe nie jest bardziej warte poszukiwan╠ü, niz╠ç pogon╠ü za nieprzynosza╠Ęcymi satysfakcji celami tego s╠üwiata?

Nie wypus╠üc╠ü z re╠Ęki dar├│w, kt├│re to duchowe widzenie ci przynosi, gdy otrzymuje twoja╠Ę zgode╠Ę i akceptacje╠Ę. Moz╠çemy zmienic╠ü ten s╠üwiat, jes╠üli uznasz i przyjmiesz te dary. Moz╠çesz nie postrzegac╠ü wartos╠üci tego, co twa akceptacja daje temu s╠üwiatu. Ale na pewno tego chcesz; w tym waz╠çnym dniu moz╠çesz wymienic╠ü wszelkie cierpienie na rados╠üc╠ü. Gdy podchodzisz do c╠üwiczen╠ü powaz╠çnie, ten dar staje sie╠Ę tw├│j. Czyz╠ç B├│g chcia┼éby cie╠Ę oszukiwac╠ü? Czy Boz╠ça obietnica moz╠çe sie╠Ę nie spe┼énic╠ü? Czy moz╠çesz mu odm├│wic╠ü tak ma┼éo, kiedy Jego Re╠Ęka daje Swojemu Synowi ca┼ékowite zbawienie?Lekcja 163
Lekcja 165

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>