Lekcja 165

Lekcja 164
Lekcja 166

Lekcja 165.

Listen to “Lekcja 165 – Niech mo╠üj umys┼é nie zaprzecza Mys╠üli Boga.” on Spreaker.

Niechaj m├│j umys┼é nie wypiera sie╠Ę Mys╠üli Boga.

Co sprawia, z╠çe ten s╠üwiat wydaje sie╠Ę byc╠ü prawdziwy, jak nie wyparcie sie╠Ę prawdy, kt├│ra lez╠çy poza nim? Co, jak nie twe mys╠üli o nieszcze╠Ęs╠üciu i s╠ümierci, przyc╠ümiewaja╠Ę doskona┼ée szcze╠Ęs╠ücie i zas┼éaniaja╠Ę przed toba╠Ę wieczne z╠çycie, kt├│rego tw├│j Ojciec dla ciebie pragnie? I co, jak nie iluzje, mog┼éyby ukrywac╠ü to, czego ukryc╠ü nie moz╠çna? I co mog┼éoby chowac╠ü przed toba╠Ę to, co juz╠ç masz, jak nie twoje postanowienie, z╠çeby tego nie widziec╠ü i z╠çeby zaprzeczyc╠ü, z╠çe to masz?

To Mys╠ül Boga cie╠Ę stworzy┼éa. Ona ciebie nie opus╠üci┼éa, ani ty nie by┼ées╠ü nawet na chwile╠Ę poza nia╠Ę. Ona nalez╠çy do ciebie. Dzie╠Ęki niej istniejesz. Jest ona twym Z╠ür├│d┼éem z╠çycia, utrzymuja╠Ęc ciebie w jednos╠üci z soba╠Ę i wszystko jest z toba╠Ę zjednoczone, poniewaz╠ç ona ciebie nie opus╠üci┼éa. Ta Mys╠ül Boga cie╠Ę chroni, opiekuje sie╠Ę toba╠Ę, czyni mie╠Ękkim twe miejsce odpoczynku i wyg┼éadza twa╠Ę droge╠Ę, rozjas╠üniaja╠Ęc tw├│j umys┼é szcze╠Ęs╠üciem i mi┼éos╠ücia╠Ę. Wiecznos╠üc╠ü i wieczne z╠çycie ls╠ünia╠Ę w twym umys╠üle, poniewaz╠ç Mys╠ül Boga cie╠Ę nie opus╠üci┼éa i wcia╠Ęz╠ç przebywa z toba╠Ę.

Kto chcia┼éby odm├│wic╠ü sobie swego bezpieczen╠üstwa, pokoju, rados╠üci, uzdrowienia, spokoju umys┼éu, cichego odpoczynku, spokojnego przebudzenia, gdyby tylko rozpozna┼é, gdzie one przebywaja╠Ę? Czy nie chcia┼éby natychmiast is╠üc╠ü tam, gdzie one sa╠Ę, porzucaja╠Ęc wszystko inne jako bezwartos╠üciowe w por├│wnaniu z nimi?

Nie odmawiaj sobie Nieba. Ono jest dzis╠ü twoje i tylko czeka na zaproszenie. Nie musisz wcale dostrzegac╠ü tego, jak wielki jest ten dar i w jaki spos├│b zostanie przemieniony tw├│j umys┼é, zanim ono do ciebie przybe╠Ędzie. Popros╠ü i zostanie ci dane. Przekonanie (co do niego) tkwi w nim samym. Niepewnos╠üc╠ü pozostaje dop├│ty, dop├│ki go nie powitasz jako swego. Jednak B├│g jest sprawiedliwy. Pewnos╠üc╠ü nie jest wymagana by otrzymac╠ü to, co tylko moz╠çesz obdarzyc╠ü swa╠Ę akceptacja╠Ę.

Pros╠ü, pragna╠Ęc tego, o co prosisz. Nie musisz miec╠ü pewnos╠üci, z╠çe prosisz o jedyna╠Ę rzecz, kt├│rej pragniesz. Ale gdy juz╠ç odbierzesz ten dar, be╠Ędziesz pewien, z╠çe masz skarb, kt├│rego zawsze szuka┼ées╠ü. Na co chcia┼ébys╠ü go teraz wymienic╠ü? Co mog┼éoby cie╠Ę teraz nak┼éonic╠ü, bys╠ü pozwoli┼é mu znikna╠Ęc╠ü z twego zachwycaja╠Ęcego widzenia duchowego? Albowiem ten widok dowodzi, z╠çe wymieni┼ées╠ü swoja╠Ę s╠ülepote╠Ę na widzenie oczami Chrystusa, z╠çe tw├│j umys┼é zrezygnowa┼é z zaprzeczania i zaakceptowa┼é Mys╠ül Boga jako swoje dziedzictwo.

Teraz wszelkie wa╠Ętpliwos╠üci nalez╠ça╠Ę juz╠ç do przesz┼éos╠üci, koniec podr├│z╠çy jest juz╠ç pewny, a zbawienie zosta┼éo ci dane. Teraz w twym umys╠üle jest juz╠ç moc Chrystusa, abys╠ü uzdrawia┼é tak samo, jak zosta┼ées╠ü uzdrowiony. Albowiem teraz jestes╠ü juz╠ç jednym ze zbawicieli tego s╠üwiata. To jest twym przeznaczeniem i nic innego. Czy B├│g pozwoli┼éby na to, by Jego Syn by┼é cia╠Ęgle wyg┼éodzony tylko dlatego, z╠çe odm├│wi┼é sobie poz╠çywienia potrzebnego mu do z╠çycia? W Synu Boga obfitos╠üc╠ü mieszka i pozbawienie czy utrata nie moz╠çe od┼éa╠Ęczyc╠ü go od utrzymuja╠Ęcej go Boz╠çej Mi┼éos╠üci i od jego domu.

C╠üwicz dzis╠ü z nadzieja╠Ę. Gdyz╠ç nadzieja rzeczywis╠ücie jest uzasadniona. Twoje wa╠Ętpliwos╠üci sa╠Ę bez znaczenia, gdyz╠ç B├│g jest pewny. I Mys╠üli o Nim nigdy nie brakuje. W tobie, kt├│ry jestes╠ü Jego gospodarzem, musi mieszkac╠ü pewnos╠üc╠ü. Ten kurs usuwa wszelkie wa╠Ętpliwos╠üci, kt├│re mia┼ées╠ü w kwestii pewnos╠üci, jaka╠Ę B├│g soba╠Ę przedstawia.

W kwestii pewnos╠üci liczymy na Boga, a nie na siebie. C╠üwiczymy dzis╠ü w Jego Imie╠Ę i czynimy tak, jak kieruje nami Jego S┼éowo. Jego pewnos╠üc╠ü lez╠çy poza wszelkimi naszymi wa╠Ętpliwos╠üciami. Jego Mi┼éos╠üc╠ü pozostaje poza wszelkim naszym le╠Ękiem. Mys╠ül o Nim, zgodnie z Jego Wola╠Ę, jest wcia╠Ęz╠ç w naszych umys┼éach i pozostaje poza wszelkimi snami.Lekcja 164
Lekcja 166

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>