Lekcja 17

Lekcja 16
Lekcja 18
 Lekcja  17.

Listen to “LEKCJA 17 – Nie widzńô Ňľadnych neutralnych rzeczy” on Spreaker.

Nie ¬†widzeŐ® ¬†zŐáadnych ¬†neutralnych ¬†rzeczy.

Ta ¬†idea ¬†jest ¬†nasteŐ®pnym ¬†krokiem ¬†w ¬†kierunku ¬†rozpoznawania ¬†przyczyn ¬†i ¬†skutkoŐĀw, ¬†jakie ¬†naprawdeŐ® ¬†dziaŇāajaŐ® ¬† w ¬† tym ¬† sŐĀwiecie. ¬† Nie ¬† widzisz ¬† neutralnych ¬† rzeczy, ¬† poniewazŐá ¬† nie ¬† masz ¬† neutralnych ¬† mysŐĀli. ¬† NaprawdeŐ® ¬† to ¬† mysŐĀl ¬† zawsze ¬† pojawia ¬† sieŐ® ¬† pierwsza, ¬† pomimo ¬† pokusy ¬† by ¬† wierzycŐĀ, ¬† zŐáe ¬† odbywa ¬† sieŐ® ¬† to ¬† w ¬† inny ¬† sposoŐĀb. ¬† Musisz ¬† sieŐ® ¬† nauczycŐĀ, ¬†zŐáe ¬†postrzeganie ¬†jest ¬†wynikiem ¬†twojego ¬†mysŐĀlenia ¬†i ¬†twoich ¬†przekonanŐĀ, ¬†a ¬†nie ¬†sposobu ¬†w ¬†jaki ¬†ten ¬†sŐĀwiat ¬† mysŐĀli. ¬†JezŐáeli ¬†by ¬†tak ¬†nie ¬†byŇāo, ¬†postrzeganie ¬†nie ¬†miaŇāoby ¬†przyczyny ¬†i ¬†w ¬†tedy ¬†samo ¬†w ¬†sobie ¬†staŇāoby ¬†sieŐ® ¬†przyczynaŐ® ¬†rzeczywistosŐĀci. ¬†ZwazŐáywszy ¬†jednak ¬†na ¬†to, ¬†zŐáe ¬†ma ¬†ono ¬†niezwykle ¬†zmiennaŐ® ¬†natureŐ®, ¬†byŇāoby ¬†to ¬†wysoce ¬† nieprawdopodobne.

StosujaŐ®c ¬†dzisiejszaŐ® ¬†mysŐĀl, ¬†moŐĀw ¬†do ¬†siebie, ¬†z ¬†otwartymi ¬†oczami:

Nie ¬†widzeŐ® ¬† neutralnych ¬†rzeczy, ¬†poniewazŐá ¬†nie ¬†mam ¬†neutralnych ¬†mysŐĀli. ¬†

NasteŐ®pnie ¬†rozglaŐ®dnij ¬†sieŐ® ¬†wokoŐĀŇā ¬†siebie, ¬†zerkajaŐ®c ¬†na ¬†kazŐádaŐ® ¬†rzecz, ¬†ktoŐĀraŐ® ¬†zauwazŐáysz, ¬†wystarczajaŐ®co ¬†dŇāugo, ¬† by ¬†powiedziecŐĀ:
Nie ¬†widzeŐ® ¬† neutralnego ¬†(neutralnej) ¬† ____ ¬† ,poniewazŐá ¬† ¬†moje ¬† ¬†mysŐĀli ¬† ¬†o¬† ____ ¬†nie ¬† ¬†saŐ®¬†neutralne.

Na ¬†przykŇāad, ¬†moŐĀgŇābysŐĀ ¬†powiedziecŐĀ:

¬†Nie ¬†widzeŐ® ¬†neutralnej ¬†sŐĀciany, ¬†poniewazŐá ¬†moje ¬†mysŐĀli ¬†o ¬†sŐĀcianach ¬†nie ¬†saŐ® ¬†neutralne.
Nie ¬†widzeŐ® ¬†neutralnego ¬†ciaŇāa, ¬†poniewazŐá ¬†moje ¬†mysŐĀli ¬†o ¬†ciaŇāach ¬†nie ¬†saŐ® ¬†neutralne.

Jak ¬† zwykle, ¬† jest ¬† sprawaŐ® ¬† zasadniczaŐ®, ¬† by ¬† nie ¬† czynicŐĀ ¬† roŐĀzŐánic ¬† mieŐ®dzy ¬† tym, ¬† co ¬† uwazŐáasz ¬† za ¬† ozŐáywione ¬† baŐ®dzŐĀ ¬† nieozŐáywione;Õĺ ¬†przyjemne ¬†lub ¬†nieprzyjemne. ¬†NiezalezŐánie ¬†od ¬†tego ¬†w ¬†co ¬†mozŐáesz ¬†wierzycŐĀ, ¬†nie ¬†widzisz ¬†niczego, ¬† co ¬†jest ¬†naprawdeŐ® ¬†zŐáywe ¬†lub ¬†naprawdeŐ® ¬†przyjemne. ¬†Dzieje ¬†sieŐ® ¬†tak ¬†dlatego, ¬†zŐáe ¬†dotychczas ¬†nie ¬†jestesŐĀ ¬†sŐĀwiadomy ¬† ani ¬†jednej ¬†mysŐĀli, ¬†ktoŐĀra ¬†jest ¬†naprawdeŐ® ¬†prawdziwa, ¬†a ¬†zatem ¬†naprawdeŐ® ¬†szczeŐ®sŐĀliwa.

Zaleca ¬† sieŐ® ¬† powtoŐĀrzycŐĀ ¬† to ¬† cŐĀwiczenie ¬† trzy ¬† lub ¬† cztery ¬† razy ¬† i ¬† aby ¬† odniesŐĀcŐĀ ¬† maksymalnaŐ® ¬† korzysŐĀcŐĀ ¬† cŐĀwiczycŐĀ ¬† nie ¬† mniej ¬†nizŐá ¬†trzy ¬†razy, ¬†mimo ¬†dosŐĀwiadczania ¬†oporu. ¬†Jakkolwiek, ¬†w ¬†przypadku ¬†pojawienia ¬†sieŐ® ¬†oporu, ¬†mozŐána ¬†czas ¬† trwania ¬†cŐĀwiczenia ¬†skroŐĀcicŐĀ ¬†tak, ¬†by ¬†trwaŇāo ¬†mniej ¬†nizŐá ¬†minuteŐ®.Lekcja 16
Lekcja 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>