Lekcja 171

Lekcja 170
Lekcja 172

Przegl─ůd V
Listen to “LEKCJA 171 oraz WPROWADZENIE do POWT├ôRZENIA V” on Spreaker.

Wste╠Ęp

Znowu dokonujemy przegla╠Ędu. Tym razem jestes╠ümy gotowi dac╠ü z siebie wie╠Ęcej wysi┼éku i pos╠üwie╠Ęcic╠ü wie╠Ęcej czasu na to co podejmujemy. Rozpoznajemy, z╠çe przygotowujemy sie╠Ę do innej fazy rozumienia. Chcielibys╠ümy wykonac╠ü ten krok w pe┼éni, abys╠ümy mogli kontynuowac╠ü ten kurs z wie╠Ększa╠Ę pewnos╠ücia╠Ę, z wie╠Ększa╠Ę szczeros╠ücia╠Ę i z wiara╠Ę bardziej pewnie podtrzymywana╠Ę. Dotychczas nasze kroki nie by┼éy niezachwiane i wa╠Ętpliwos╠üci sprawia┼éy, z╠çe szlis╠ümy powoli i bardzo niepewnie po drodze wytyczonej przez ten kurs. Ale teraz przyspieszymy, poniewaz╠ç mamy wie╠Ększa╠Ę pewnos╠üc╠ü naszego celu.

Umocnij nasze stopy, nasz Ojcze. Pozw├│l zanikna╠Ęc╠ü naszym wa╠Ętpliwos╠üciom i wyciszyc╠ü sie╠Ę naszym s╠üwie╠Ętym umys┼éom i przem├│w do nas. Nie mamy takich s┼é├│w, kt├│re moglibys╠ümy Ci dac╠ü. Ale chcielibys╠ümy s┼éuchac╠ü Twojego S┼éowa i uczynic╠ü go naszym w┼éasnym. Kieruj naszymi c╠üwiczeniami tak, jak ojciec prowadzi ma┼ée dziecko wzd┼éuz╠ç drogi, kt├│rej ono nie zna. Jednak idzie naprz├│d, pewne swego bezpieczen╠üstwa, gdyz╠ç jego ojciec je prowadzi.

W ten spos├│b powierzamy Tobie nasze c╠üwiczenia. I jes╠üli sie╠Ę potkniemy, Ty nas podniesiesz. Jes╠üli zapomnimy swej drogi, moz╠çemy liczyc╠ü na to, z╠çe ja╠Ę nam przypomnisz. Jes╠üli zejdziemy z w┼éas╠üciwej drogi, nie zapomnisz nas na nia╠Ę z powrotem sprowadzic╠ü. Przyspiesz teraz nasze kroki, bys╠ümy mogli szybciej i pewniej poda╠Ęz╠çac╠ü do Ciebie. A my przyjmiemy S┼éowo, kt├│re nam zaproponujesz by zjednoczyc╠ü nasze c╠üwiczenia, gdy be╠Ędziemy przegla╠Ędac╠ü mys╠üli, kt├│re Ty nam da┼ées╠ü.

Niz╠çej podana mys╠ül jest ta╠Ę mys╠üla╠Ę, kt├│ra powinna poprzedzac╠ü wszystkie mys╠üli, kt├│re przegla╠Ędamy. Kaz╠çda z nich tylko wyjas╠ünia pewien aspekt tej mys╠üli i sprawia, z╠çe staje sie╠Ę ona bardziej znacza╠Ęca, bardziej osobista, bardziej prawdziwa i lepiej opisuja╠Ęca s╠üwie╠Ęta╠Ę Jaz╠ün╠ü, kt├│ra╠Ę wsp├│┼édzielimy i do kt├│rej ponownego poznania sie╠Ę teraz przygotowujemy. Oto ta mys╠ül:

B├│g jest tylko Mi┼éo┼Ťci─ů, a zatem ja te┼╝.

Ta Jaz╠ün╠ü zna tylko Mi┼éos╠üc╠ü. Ta Jaz╠ün╠ü jest tylko doskonale konsekwentna w swoim Mys╠üleniu; zna Swojego Stw├│rce╠Ę, rozumie Siebie, jest doskona┼éa w Swej Wiedzy i Swej Mi┼éos╠üci i nigdy nie zmienia swojego doskona┼éego stanu jednos╠üci ze Swoim Ojcem i ze Soba╠Ę.

I w┼éas╠ünie to czeka na spotkanie z nami na kon╠ücu tej podr├│z╠çy. Kaz╠çdy podje╠Ęty przez nas krok przybliz╠ça nas troche╠Ę do tego kon╠üca. Ten przegla╠Ęd skr├│ci niezmiernie czas oczekiwania, jes╠üli be╠Ędziemy pamie╠Ętac╠ü, z╠çe to jest nasz cel i w miare╠Ę jak dokonujemy tego przegla╠Ędu, zbliz╠çamy sie╠Ę do tego celu. Podnies╠ümy w g├│re╠Ę nasze serca,

z prochu do z╠çycia, pamie╠Ętaja╠Ęc, z╠çe to zosta┼éo nam obiecane i z╠çe przes┼éaniem tego kursu jest otworzyc╠ü nam droge╠Ę do s╠üwiat┼éa i nauczyc╠ü nas, krok po kroku, jak powr├│cic╠ü do wiecznej Jaz╠üni, kt├│ra╠Ę uwaz╠çalis╠ümy za utracona╠Ę.

Podejmuje╠Ę te╠Ę podr├│z╠ç z toba╠Ę. Albowiem wsp├│┼édziele╠Ę twe wa╠Ętpliwos╠üci i le╠Ęki przez kr├│tki czas, abys╠ü m├│g┼é przyjs╠üc╠ü do mnie, znaja╠Ęcego droge╠Ę, na kt├│rej wszystkie le╠Ęki i wa╠Ętpliwos╠üci sa╠Ę przezwycie╠Ęz╠çone. Idziemy razem. Musze╠Ę wie╠Ęc rozumiec╠ü niepewnos╠üc╠ü i b├│l, chociaz╠ç wiem, z╠çe nie maja╠Ę one znaczenia. Jednak zbawca musi pozostawac╠ü pos╠ür├│d tych, kt├│rych naucza, widza╠Ęc to, co oni widza╠Ę, ale wcia╠Ęz╠ç zachowuja╠Ęc w swym umys╠üle spos├│b wyprowadzenia siebie stamta╠Ęd i poprowadzenia ta╠Ę droga╠Ę ciebie wraz z nim. Boz╠çy Syn jest dop├│ty krzyz╠çowany, az╠ç wreszcie p├│jdziesz ta╠Ę droga╠Ę wraz ze mna╠Ę.

Moje zmartwychwstanie naste╠Ępuje ponownie za kaz╠çdym razem, gdy prowadze╠Ę jakiegos╠ü brata bezpiecznie do miejsca, gdzie podr├│z╠ç sie╠Ę kon╠üczy i zostaje zapomniana. Jestem odm┼éodzony za kaz╠çdym razem, gdy jakis╠ü brat uczy sie╠Ę, z╠çe jest spos├│b na nieszcze╠Ęs╠ücie i b├│l. Jestem odrodzony za kaz╠çdym razem, gdy umys┼é jakiegos╠ü brata zwraca sie╠Ę ku s╠üwiat┼éu w sobie i poszukuje mnie. O nikim nie zapomnia┼éem. Pom├│z╠ç mi teraz sprowadzic╠ü cie╠Ę z powrotem do miejsca gdzie ta podr├│z╠ç sie╠Ę zacze╠Ę┼éa, abys╠ü dokona┼é ze mna╠Ę innego wyboru.

Uwolnij mnie gdy c╠üwiczysz jeszcze raz mys╠üli, kt├│re ci przynios┼éem od Tego, Kto widzi twa╠Ę wielka╠Ę potrzebe╠Ę i zna odpowiedz╠ü jaka╠Ę B├│g Mu da┼é. Razem powtarzamy te mys╠üli. Razem pos╠üwie╠Ęcamy im nasz czas i wysi┼éek. I razem be╠Ędziemy ich nauczac╠ü naszych braci. B├│g nie chcia┼éby miec╠ü niekompletnego Nieba. On czeka na ciebie tak jak i ja. Ja tez╠ç jestem niekompletny bez twojej cze╠Ęs╠üci, kt├│ra jest we mnie. I w miare╠Ę jak staje╠Ę sie╠Ę ca┼ékowitym, idziemy razem do naszego pradawnego domu, przygotowanego dla nas zanim nasta┼é czas i utrzymywanego niezmienionym przez czas, nieskazitelnie czystego i bezpiecznego, kt├│ry takim pozostanie gdy wreszcie czas sie╠Ę dope┼éni.

Niech ten przegla╠Ęd be╠Ędzie zatem twym darem dla mnie. Albowiem ja sam tego potrzebuje╠Ę; tego, z╠çe us┼éyszysz s┼éowa, kt├│re wypowiadam i przekaz╠çesz je temu s╠üwiatu. Jestes╠ü moim g┼éosem, moimi oczami, moimi stopami, moimi re╠Ękami, poprzez kt├│re zbawiam ten s╠üwiat. Jaz╠ün╠ü, z kt├│rej wo┼éam do ciebie, jest tylko twoja╠Ę w┼éasna╠Ę Jaz╠ünia╠Ę. Do Niego idziemy razem. Wez╠ü za re╠Ęke╠Ę swego brata, poniewaz╠ç nie idziemy ta╠Ę droga╠Ę samotnie. W nim ide╠Ę z toba╠Ę, a ty ze mna╠Ę. Nasz Ojciec chce by Jego Syn by┼é z Nim w jednos╠üci. Czy zatem jest cos╠ü, co z╠çyje, a co nie musi byc╠ü w jednos╠üci z toba╠Ę?

Niech ten przegla╠Ęd stanie sie╠Ę czasem w kt├│rym wsp├│┼édzielimy twoje nowe dos╠üwiadczenie, jednak tak stare, jak czas, a nawet jeszcze starsze. S╠üwie╠Ęte jest twoje Imie╠Ę. Twoja chwa┼éa jest niepokalana na wieki. A twoje pe┼énia jest teraz ca┼ékowita, tak jak ja╠Ę ustanowi┼é B├│g. Jestes╠ü Jego Synem, dope┼éniaja╠Ęcym Jego rozprzestrzenianie swoim w┼éasnym. Dzis╠ü c╠üwiczymy tylko staroz╠çytna╠Ę prawde╠Ę, kt├│ra╠Ę znalis╠ümy, zanim iluzja zacze╠Ę┼éa ros╠ücic╠ü sobie prawo do tego s╠üwiata. I przypominamy temu s╠üwiatu, z╠çe jest on wolny od wszelkich iluzji, za kaz╠çdym razem, gdy m├│wimy:

B├│g jest tylko Mi┼éo┼Ťci─ů, a zatem ja te┼╝.

Ta╠Ę mys╠üla╠Ę rozpoczynamy kaz╠çdy dzien╠ü naszego przegla╠Ędu. Ta╠Ę mys╠üla╠Ę rozpoczynamy i kon╠üczymy kaz╠çda╠Ę sesje╠Ę c╠üwiczeniowa╠Ę. I z ta╠Ę mys╠üla╠Ę zasypiamy, aby znowu obudzic╠ü sie╠Ę z tymi s┼éowami na ustach, witaja╠Ęc naste╠Ępny dzien╠ü. Kaz╠çda╠Ę powtarzana╠Ę dzis╠ü idee╠Ę otaczamy ta╠Ę mys╠üla╠Ę, zatrzymujemy te idee w naszych umys┼éach i przez ca┼éy dzien╠ü o nich pamie╠Ętamy. I w ten spos├│b, kiedy skon╠üczymy ten przegla╠Ęd, uznamy, z╠çe s┼éowa, kt├│re wypowiadamy, sa╠Ę prawdziwe.

Jednak te s┼éowa sa╠Ę tylko pomoca╠Ę i maja╠Ę byc╠ü uz╠çyte na pocza╠Ętku i na koniec sesji, a opr├│cz tego tylko wtedy, gdy istnieje potrzeba przypomnienia umys┼éowi jego celu. Pok┼éadamy wiare╠Ę w dos╠üwiadczenie, jakie wywo┼éuje nasze c╠üwiczenie, a nie w s╠ürodki, jakich uz╠çywamy. Czekamy na to dos╠üwiadczenie i uznajemy, z╠çe przekonanie bierze sie╠Ę tylko z niego. Uz╠çywamy s┼é├│w i wielokrotnie pr├│bujemy wykroczyc╠ü poza te s┼éowa, by poja╠Ęc╠ü ich znaczenie, kt├│re jest daleko poza dz╠üwie╠Ękami okres╠ülaja╠Ęcymi te s┼éowa. Te dz╠üwie╠Ęki cichna╠Ę i znikaja╠Ę, gdy zbliz╠çamy sie╠Ę do Z╠ür├│d┼éa ich znaczenia. W┼éas╠ünie tu odnajdujemy spoczynek.

Lekcja 171.

B├│g jest tylko Mi┼éos╠ücia╠Ę, a zatem ja tez╠ç.

(151) Wszystkie rzeczy sa╠Ę echem G┼éosu, kt├│ry przemawia w imieniu Boga. B├│g jest tylko Mi┼éos╠ücia╠Ę, a zatem ja tez╠ç.

(152) Moc decyzji nalez╠çy do mnie. B├│g jest tylko Mi┼éos╠ücia╠Ę, a zatem ja tez╠ç.Lekcja 170
Lekcja 172

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>