Lekcja 181

Lekcja 180
Lekcja 182

Wste╠Ęp do lekcji 181-200.

Listen to “LEKCJA 181ÔÇĘ – Ufam moim braciom, kt├│rzy stanowi─ů jedno┼Ť─ç ze mn─ů.” on Spreaker.

W naszych kilku naste╠Ępnych lekcjach dok┼éada sie╠Ę szczeg├│lnych staran╠ü umocnienia twej che╠Ęci, by twoje s┼éabe oddanie uczynic╠ü silnym; twoje rozproszone cele z┼éa╠Ęczyc╠ü w jedna╠Ę intencje╠Ę. Jak dotychczas nie jestes╠ü proszony o ca┼ékowite oddanie. Ale jestes╠ü proszony by teraz zacza╠Ęc╠ü tak c╠üwiczyc╠ü, az╠çeby uzyskac╠ü odczuwanie pokoju tak zjednoczonego, jakim tylko oddanie moz╠çe obdarzyc╠ü, choc╠üby nieregularnie. Dos╠üwiadczenie tego pokoju przyniesie ci pewnos╠üc╠ü, z╠çe z pe┼éna╠Ę ochota╠Ę be╠Ędziesz poda╠Ęz╠çac╠ü droga╠Ę, jaka╠Ę ten kurs wyznacza.

Nasze lekcje sa╠Ę teraz szczeg├│lnie nastawione na poszerzanie horyzont├│w i na bezpos╠ürednie podchodzenie do szczeg├│lnych blokad, kt├│re zawe╠Ęz╠çaja╠Ę twoje widzenie duchowe i zbyt mocno je ograniczaja╠Ę, bys╠ü m├│g┼é postrzegac╠ü wartos╠üc╠ü naszego celu. Pr├│bujemy teraz usuna╠Ęc╠ü te blokady, chociaz╠çby tylko na kr├│tko. Same s┼éowa nie sa╠Ę w stanie wyrazic╠ü uczucia uwolnienia, jakie to usunie╠Ęcie blokad przynosi. Ale dos╠üwiadczenie wolnos╠üci i pokoju, kt├│re staje sie╠Ę twym udzia┼éem, gdy odrzucasz swa╠Ę ca┼ékowita╠Ę kontrole╠Ę tego, co widzisz, m├│wi sama za siebie. Twoja motywacja nasili sie╠Ę do tego stopnia, z╠çe s┼éowa straca╠Ę na znaczeniu. Be╠Ędziesz pewny tego, czego chcesz i co jest bezwartos╠üciowe.

I tak rozpoczynamy nasza╠Ę podr├│z╠ç poza wszelkie s┼éowa, skupiaja╠Ęc sie╠Ę najpierw na tym, co wcia╠Ęz╠ç przeszkadza twym poste╠Ępom. Dos╠üwiadczenie, kt├│re wykracza poza gotowos╠üc╠ü do obrony, jest dop├│ty niemoz╠çliwe do osia╠Ęgnie╠Ęcia, dop├│ki mu sie╠Ę zaprzecza. Ono moz╠çe nawet zaistniec╠ü, ale ty nie moz╠çesz uznac╠ü jego obecnos╠üci. Zatem pr├│bujemy teraz kaz╠çdego dnia na ma┼éa╠Ę chwile╠Ę wykroczyc╠ü poza wszelkie umocnienia obronne. O nic wie╠Ęcej opr├│cz tego sie╠Ę ciebie nie prosi, poniewaz╠ç nic wie╠Ęcej nie jest potrzebne. To wystarczy do zagwarantowania nadejs╠ücia ca┼éej reszty tego dos╠üwiadczenia.

Lekcja 181.

Ufam moim braciom, kt├│rzy stanowia╠Ę ze mna╠Ę jednos╠üc╠ü.

Zaufanie do twoich braci jest niezbe╠Ędne do ustanowienia i utrzymywania twej wiary w zdolnos╠üc╠ü do wykraczania poza wa╠Ętpliwos╠üci i poza brak zaufania do samego siebie. Kiedy atakujesz swego brata, og┼éaszasz, z╠çe jest on ograniczony przez to, co w nim zobaczy┼ées╠ü. Nie patrzysz poza jego b┼ée╠Ędy. Raczej powie╠Ększasz je, przez co blokuja╠Ę s╠üwiadomos╠üc╠ü Jaz╠üni, kt├│ra pozostaje poza twoimi w┼éasnymi b┼ée╠Ędami i zar├│wno poza jego pozornymi grzechami jak i poza twoimi.

Postrzeganie zawsze sie╠Ę na czyms╠ü skupia. To skupienie nadaje sp├│jnos╠üc╠ü temu co widzisz. Gdy zmienisz ten punkt skupienia, w├│wczas odpowiednio sie╠Ę zmieni to, co widzisz. Twoje widzenie teraz sie╠Ę odmieni, wspieraja╠Ęc intencje╠Ę, kt├│ra zasta╠Ępi┼éa intencje╠Ę utrzymywana╠Ę poprzednio. Zaprzestan╠ü skupiania sie╠Ę na grzechach twego brata, a dos╠üwiadczysz pokoju, kt├│ry pochodzi z wiary w bezgrzesznos╠üc╠ü. Ta wiara otrzymuje swe jedyne poparcie od tego, co widzisz w innych poza ich grzechami. Albowiem ich b┼ée╠Ędy, jes╠üli sie╠Ę na nich skupiasz, s╠üwiadcza╠Ę o twoich grzechach. A ty w├│wczas nie wykroczysz poza ich widzenie i nie zobaczysz bezgrzesznos╠üci, kt├│ra znajduje sie╠Ę poza nimi.

Zatem, w dzisiejszym c╠üwiczeniu, najpierw skupmy sie╠Ę na naszej wielkiej potrzebie uwidocznienia naszej bezgrzesznos╠üci. Poinstruujmy nasze umys┼éy, z╠çe w┼éas╠ünie do tego i tylko do tego zmierzamy, chociaz╠çby na ma┼éa╠Ę chwile╠Ę. Nie troszczmy sie╠Ę o nasze przysz┼ée cele. A to, co widzielis╠ümy chwile╠Ę wczes╠üniej, niech nie stanie sie╠Ę naszym zmartwieniem w czasie gdy c╠üwiczymy zmiane╠Ę naszych intencji. Szukamy tylko niewinnos╠üci. Szukamy jej nie interesuja╠Ęc sie╠Ę niczym, opr├│cz tego co jest teraz.

G┼é├│wnym zagroz╠çeniem dla sukcesu by┼éo twe angaz╠çowanie sie╠Ę w przesz┼ée i przysz┼ée cele. By┼ées╠ü ca┼ékowicie zaabsorbowany faktem, z╠çe cele, kt├│re popiera ten kurs i cele, kt├│re ty sobie stawia┼ées╠ü poprzednio, sa╠Ę skrajnie r├│z╠çne. Ponadto by┼ées╠ü skonsternowany a nawet zaniepokojony przygne╠Ębiaja╠Ęca╠Ę i ograniczaja╠Ęca╠Ę cie╠Ę mys╠üla╠Ę, z╠çe jes╠üli nawet odniesiesz sukces, to nieuchronnie znowu zgubisz droge╠Ę.

Jakie to mog┼éoby miec╠ü znaczenie? Przeciez╠ç przesz┼éos╠üc╠ü juz╠ç przemine╠Ę┼éa; przysz┼éos╠üc╠ü jest tylko wyobraz╠çeniem. Te obawy sa╠Ę tylko umocnieniami obronnymi przeciw obecnej zmianie punktu, na kt├│rym skupia sie╠Ę twe postrzeganie. Niczym wie╠Ęcej. Od┼é├│z╠çmy te bezcelowe ograniczenia na ma┼éa╠Ę chwile╠Ę. Nie┬áogla╠Ędajmy sie╠Ę za naszymi przesz┼éymi przekonaniami, a to, w co be╠Ędziemy wierzyc╠ü, nie be╠Ędzie nam teraz przeszkadzac╠ü. W czasie c╠üwiczen╠ü be╠Ędziemy tylko jedna╠Ę rzecz zamierzac╠ü – by spogla╠Ędac╠ü na bezgrzesznos╠üc╠ü w swym wne╠Ętrzu.

Rozpoznajemy, z╠çe utracilis╠ümy ten cel, gdy z┼éos╠üc╠ü czy gniew w jakiejkolwiek postaci blokuje nam droge╠Ę. I jes╠üli brat zgrzeszy przeciw nam, a my skupimy sie╠Ę tylko na tym, w├│wczas to ograniczy nasze widzenie i skieruje nasze oczy na nasze w┼éasne b┼ée╠Ędy, kt├│re wyolbrzymimy i og┼éosimy naszymi ÔÇ×grzechami”. Zatem, na ma┼éa╠Ę chwile╠Ę, bez ogla╠Ędania sie╠Ę na przesz┼éos╠üc╠ü czy przysz┼éos╠üc╠ü, wykroczymy poza takie blokady, instruuja╠Ęc w naste╠Ępuja╠Ęcy spos├│b nasze umys┼éy, by zmieni┼éy sw├│j punkt skupienia:

To nie temu chcia┼ébym sie╠Ę przygla╠Ędac╠ü.

Ufam moim braciom, kt├│rzy stanowia╠Ę ze mna╠Ę jednos╠üc╠ü.

Uz╠çyjemy takz╠çe tych mys╠üli do zapewnienia sobie bezpieczen╠üstwa przez ca┼éy dzien╠ü. Nie szukamy dalekosie╠Ęz╠çnych cel├│w. Gdy jakas╠ü przeszkoda wydaje sie╠Ę blokowac╠ü widzenie duchowe naszej bezgrzesznos╠üci, zmierzamy jedynie do tego, by na chwile╠Ę zaprzestac╠ü skupiania sie╠Ę na grzechu, kt├│ry przynosi z soba╠Ę nieszcze╠Ęs╠ücie i kt├│ry, jes╠üli nie jest naprawiony, pozostanie.

Nie prosimy o mrzonki. Albowiem to, na co chcemy spogla╠Ędac╠ü, jest tam naprawde╠Ę. A gdy nasz punkt skupienia wykroczy poza pomy┼éki, ujrzymy w pe┼éni bezgrzeszny s╠üwiat. Kiedy widzenie tego stanie sie╠Ę wszystkim, co chcemy widziec╠ü, kiedy to be╠Ędzie wszystkim, czego poszukujemy w imie╠Ę prawdziwego postrzegania, oczy Chrystusa stana╠Ę sie╠Ę nieuchronnie nasze. I Mi┼éos╠üc╠ü, kt├│ra╠Ę On nas obdarza, stanie sie╠Ę r├│wniez╠ç nasza╠Ę w┼éasna╠Ę. Stanie sie╠Ę ona jedyna╠Ę rzecza╠Ę, odzwierciedlona╠Ę w tym s╠üwiecie i w nas samych, na kt├│ra╠Ę be╠Ędziemy spogla╠Ędac╠ü.

Ten s╠üwiat, kt├│ry kiedys╠ü og┼éasza┼é nasze grzechy, stanie sie╠Ę dowodem naszej bezgrzesznos╠üci. A nasza mi┼éos╠üc╠ü do kaz╠çdego, na kt├│rego spogla╠Ędamy, potwierdzi nasza╠Ę pamie╠Ęc╠ü s╠üwie╠Ętej Jaz╠üni, kt├│ra nie zna grzechu i nigdy nie mog┼éaby wyobrazic╠ü sobie niczego, co by nie odzwierciedla┼éo Jej bezgrzesznos╠üci. Poszukujemy tej pamie╠Ęci, gdy kierujemy dzis╠ü nasze umys┼éy ku c╠üwiczeniom. Nie patrzymy ani w przesz┼éos╠üc╠ü, ani w przysz┼éos╠üc╠ü. Zwracamy sie╠Ę prosto w strone╠Ę teraz╠üniejszos╠üci. I obdarzamy zaufaniem dos╠üwiadczenie, o kt├│re teraz prosimy. Tylko nasza bezgrzesznos╠üc╠ü jest Wola╠Ę Boga. Ta chwila jest naszym pragnieniem jednos╠üci z Nim.Lekcja 180
Lekcja 182

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>