Lekcja 183

Lekcja 182
Lekcja 184

Lekcja 183.

Listen to “LEKCJA 183 – Wzywam Imie╠Ę Boz╠çe i moje w┼éasne.” on Spreaker.

Wzywam Imie╠Ę Boga i moje w┼éasne.

Imie╠Ę Boga jest s╠üwie╠Ęte, ale nie bardziej s╠üwie╠Ęte niz╠ç twoje. Wzywanie Jego Imienia jest tylko wzywaniem w┼éasnego imienia. Ziemski ojciec daje swemu synowi swe miano rodowe32, czyli nazwisko i w ten spos├│b utoz╠çsamia z soba╠Ę tego syna. Jego bracia wsp├│┼édziela╠Ę to nazwisko i w ten spos├│b sa╠Ę oni zjednoczeni wie╠Ęzia╠Ę, ku kt├│rej sie╠Ę zwracaja╠Ę dla wykazania swej toz╠çsamos╠üci. Tak samo Miano twego Ojca, Jego Imie╠Ę przypomina tobie, kim jestes╠ü, nawet w s╠üwiecie, kt├│ry go nie zna; nawet jes╠üli ty go nie pamie╠Ęta┼ées╠ü.

Imienia Boga nie moz╠çna us┼éyszec╠ü w taki spos├│b, by nie wywo┼éa┼éo to z╠çadnej reakcji, ani tez╠ç nie moz╠çesz go wypowiedziec╠ü bez echa w umys╠üle, kt├│re nawo┼éuje ciebie, bys╠ü sobie (Go) przypomnia┼é. Wypowiadaja╠Ęc Jego Imie╠Ę zapraszasz anio┼éy, by otoczy┼éy ziemie╠Ę, na kt├│rej stoisz i s╠üpiewa┼éy tobie, w miare╠Ę jak rozcia╠Ęgaja╠Ę swoje skrzyd┼éa, by zapewnic╠ü ci bezpieczen╠üstwo i uchronic╠ü cie╠Ę od kaz╠çdej mys╠üli tego s╠üwiata, kt├│ra chcia┼éaby zak┼é├│cic╠ü twa╠Ę s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü.

Powtarzaj Imie╠Ę Boga, a wtedy ca┼éy ten s╠üwiat odpowie ci odstawieniem iluzji. Kaz╠çdy sen, kt├│ry jest temu s╠üwiatu drogi, nagle przeminie, a tam, gdzie on wydawa┼é sie╠Ę byc╠ü, odnajdziesz gwiazde╠Ę; cud ┼éaski. Chorzy powstana╠Ę, uzdrowieni od swych chorych mys╠üli. S╠ülepi zobacza╠Ę, g┼éusi us┼éysza╠Ę. Przygne╠Ębieni odrzuca╠Ę swoja╠Ę z╠ça┼éobe╠Ę, a ┼ézy b├│lu zostana╠Ę osuszone, gdy pe┼éen rados╠üci s╠ümiech pob┼éogos┼éawi ten s╠üwiat.

Powtarzaj Imie╠Ę Boga, a wszystkie przyziemne nazwy i imiona straca╠Ę swoje znaczenie. Kaz╠çda pokusa staje sie╠Ę czyms╠ü bezimiennym i niechcianym wobec Imienia Boga. Powtarzaj Jego Imie╠Ę i zobacz jak ┼éatwo zapomnisz imiona wszystkich tych bog├│w, kt├│rych ceni┼ées╠ü. Utraca╠Ę to imie╠Ę, kt├│re im nada┼ées╠ü. Stana╠Ę sie╠Ę oni dla ciebie anonimowi i bezwartos╠üciowi, chociaz╠ç dawniej, gdy jeszcze nie zasta╠Ępi┼ées╠ü ich marnych imion Imieniem Boga, sta┼ées╠ü przed nimi z uwielbieniem, nazywaja╠Ęc ich bogami.

Powtarzaj Imie╠Ę Boga i wzywaj swoja╠Ę s╠üwie╠Ęta╠Ę Jaz╠ün╠ü, kt├│rej Imie╠Ę jest Jego imieniem. Powtarzaj Jego Imie╠Ę i wszystkie ma┼ée, bezimienne rzeczy na ziemi ukaz╠ça╠Ę sie╠Ę we w┼éas╠üciwej perspektywie. Ci, kt├│rzy wzywaja╠Ę Imienia Boga, nie moga╠Ę pomylic╠ü tego co bezimienne z tym Imieniem, ani grzechu z ┼éaska╠Ę, ani cia┼é z s╠üwie╠Ętym Synem Boga. Powinienes╠ü po┼éa╠Ęczyc╠ü sie╠Ę z twym bratem, gdy siedzisz z nim w ciszy i powtarzac╠ü Imie╠Ę Boga wraz z nim w swym spokojnym umys╠üle, a w├│wczas ustanowisz tam o┼étarz, kt├│ry sie╠Ęga Samego Boga i Jego Syna.

C╠üwicz dzis╠ü tylko to: powtarzaj wcia╠Ęz╠ç Imie╠Ę Boga, powoli i nieprzerwanie. Stan╠ü sie╠Ę nies╠üwiadomy kaz╠çdego imienia opr├│cz Jego. Niczego innego nie s┼éuchaj. Niech Imie╠Ę Boga stanie sie╠Ę kotwica╠Ę dla wszystkich twych mys╠üli. Tylko na pocza╠Ętku, jeden raz powtarzamy dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, a potem nie uz╠çywamy juz╠ç z╠çadnych innych s┼é├│w, opr├│cz Imienia Boga. I w├│wczas Imie╠Ę Boga staje sie╠Ę nasza╠Ę jedyna╠Ę mys╠üla╠Ę, naszym jedynym s┼éowem, jedyna╠Ę rzecza╠Ę, kt├│ra╠Ę zajmuja╠Ę sie╠Ę nasze umys┼éy, jedynym naszym z╠çyczeniem, jedynym dz╠üwie╠Ękiem, kt├│ry ma dla nas znaczenie i jedynym Imieniem wszystkiego, co pragniemy widziec╠ü; wszystkiego, co chcielibys╠ümy nazwac╠ü naszym w┼éasnym.

W ten spos├│b dajemy zaproszenie, kt├│remu nie moz╠çna odm├│wic╠ü. I B├│g przybe╠Ędzie i sam odpowie. Nie mys╠ül jednak, z╠çe wys┼éuchuje On ma┼éostkowych modlitw tych, kt├│rzy wzywaja╠Ę Go w imie╠Ę boz╠çk├│w mi┼éowanych przez ten s╠üwiat. W ten spos├│b oni nie moga╠Ę do Niego dotrzec╠ü. B├│g nie moz╠çe s┼éuchac╠ü pr├│s╠üb, aby nie by┼é Soba╠Ę, lub z╠çeby Jego Syn otrzyma┼é inne imie╠Ę niz╠ç Jego.

Powtarzaj Imie╠Ę Boga, a uznasz Go za jedynego Stw├│rce╠Ę rzeczywistos╠üci. I uznasz takz╠çe, z╠çe Jego Syn jest Jego cze╠Ęs╠ücia╠Ę stworzona╠Ę w Jego Imie╠Ę. Usia╠Ędz╠ü w ciszy i pozw├│l, by Jego Imie╠Ę sta┼éo sie╠Ę wszechogarniaja╠Ęca╠Ę idea╠Ę, kt├│ra ca┼ékowicie wype┼énia tw├│j umys┼é. Wycisz wszystkie swe mys╠üli z wyja╠Ętkiem tej jednej. A wszystkim innym mys╠ülom odpowiedz ta╠Ę jedna╠Ę mys╠üla╠Ę i ujrzyj jak Imie╠Ę Boga zaste╠Ępuje tysia╠Ęce ma┼éostkowych nazw, kt├│re nada┼ées╠ü swoim mys╠ülom, nie zdaja╠Ęc sobie sprawy z tego, z╠çe istnieje tylko jedno Imie╠Ę dla wszystkiego co jest i dla wszystkiego co be╠Ędzie.

Dzis╠ü moz╠çesz osia╠Ęgna╠Ęc╠ü stan, w kt├│rym dos╠üwiadczysz daru ┼éaski. Moz╠çesz uciec od wszelkiej niewoli tego s╠üwiata i dac╠ü temu s╠üwiatu to samo uwolnienie, kt├│re odnalaz┼ées╠ü. Moz╠çesz przypomniec╠ü sobie to, co ten s╠üwiat zapomnia┼é i zaoferowac╠ü mu to, co sobie przypomnia┼ées╠ü. Moz╠çesz dzis╠ü zaakceptowac╠ü role╠Ę jaka╠Ę odgrywasz w jego zbawieniu, jak r├│wniez╠ç i w swoim w┼éasnym. I obie te role moga╠Ę byc╠ü doskonale wype┼énione.

Zwr├│c╠ü sie╠Ę do Boga jego Imieniem po twe uwolnienie i be╠Ędzie ci ono dane. Opr├│cz tego nie jest potrzebna z╠çadna modlitwa, bo powtarzanie Imienia Boga zawiera w sobie wszystkie modlitwy. S┼éowa sa╠Ę bez znaczenia i kiedy Syn Boz╠çy wzywa Imie╠Ę swego Ojca, wszelkie pros╠üby sa╠Ę juz╠ç niepotrzebne. Mys╠üli jego Ojca staja╠Ę sie╠Ę jego w┼éasnymi mys╠ülami. Zg┼éasza swe z╠ça╠Ędania do wszystkiego, co jego Ojciec da┼é, wcia╠Ęz╠ç daje i zawsze be╠Ędzie dawac╠ü. Wzywa Go, by pozwoli┼é wszystkim rzeczom, kt├│re mys╠üla┼é, z╠çe wytworzy┼é, stac╠ü sie╠Ę czyms╠ü bezimiennym, a zamiast nich s╠üwie╠Ęte imie╠Ę Boga, stanie sie╠Ę wtedy jego ocena╠Ę ich bezwartos╠üciowos╠üci.

Wszystkie ma┼ée rzeczy sa╠Ę ciche. S┼éabe dz╠üwie╠Ęki sa╠Ę teraz bezdz╠üwie╠Ęczne. Ma┼ée rzeczy na ziemi znikne╠Ę┼éy. Wszechs╠üwiat juz╠ç nie sk┼éada sie╠Ę z niczego opr├│cz Syna Boga, kt├│ry wzywa swego Ojca. I G┼éos jego Ojca udziela odpowiedzi w s╠üwie╠Ętym Imieniu jego Ojca. W tym wiecznym, cichym zwia╠Ęzku, w kt├│rym porozumiewanie sie╠Ę wykracza poza wszelkie s┼éowa i poza to, co te s┼éowa mog┼éyby przekazac╠ü, panuje wieczny pok├│j. W Imie╠Ę naszego Ojca, chcielibys╠ümy dzis╠ü dos╠üwiadczyc╠ü tego pokoju. I w Jego Imie╠Ę be╠Ędzie nam dany.Lekcja 182
Lekcja 184

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>