Lekcja 189

Lekcja 188
Lekcja 190

Lekcja 189.

Listen to “LEKCJA 189 – Oto czuje╠Ę Mi┼éos╠üc╠ü Boga w sobie.” on Spreaker.

Czuje╠Ę teraz w sobie Mi┼éos╠üc╠ü Boga.

Istnieje w tobie s╠üwiat┼éo, kt├│rego ten s╠üwiat nie potrafi dostrzec. I patrza╠Ęc jego oczami nie zobaczysz tego s╠üwiat┼éa, poniewaz╠ç jestes╠ü przez ten s╠üwiat os╠ülepiony. Jednak masz oczy, by je zobaczyc╠ü. To s╠üwiat┼éo jest po to, bys╠ü je ogla╠Ęda┼é. Nie zosta┼éo umieszczone w tobie by je ukryc╠ü przed twym wzrokiem. To s╠üwiat┼éo jest odzwierciedleniem mys╠üli, kt├│ra╠Ę dzis╠ü c╠üwiczymy. Odczuwac╠ü mi┼éos╠üc╠ü Boga w sobie znaczy widziec╠ü ten s╠üwiat na nowo, promieniuja╠Ęcy niewinnos╠ücia╠Ę, z╠çyja╠Ęcy nadzieja╠Ę i b┼éogos┼éawiony doskona┼éa╠Ę z╠çyczliwos╠ücia╠Ę i mi┼éos╠ücia╠Ę.

Kt├│z╠ç m├│g┼éby odczuwac╠ü strach w takim s╠üwiecie jak ten? On cie╠Ę serdecznie wita, raduje sie╠Ę z twego przybycia, s╠üpiewa hymny pochwalne na twa╠Ę czes╠üc╠ü i chroni cie╠Ę przed wszelkimi formami niebezpieczen╠üstwa i b├│lu. Oferuje ci ciep┼éy i ┼éagodny dom, abys╠ü sie╠Ę w nim zatrzyma┼é przez czas pewien. B┼éogos┼éawi cie╠Ę przez ca┼éy dzien╠ü i czuwa przez noc jako cichy straz╠çnik twego s╠üwie╠Ętego snu. Widzi w tobie zbawienie i chroni s╠üwiat┼éo w tobie, w kt├│rym dostrzega swoje w┼éasne. Proponuje ci swoje kwiaty i swoja╠Ę biel, w podzie╠Ęce za twa╠Ę z╠çyczliwos╠üc╠ü.

To jest s╠üwiat, kt├│ry Mi┼éos╠üc╠ü Boga ods┼éania. Jest on tak r├│z╠çny od tego s╠üwiata, kt├│ry widzisz swoimi przyciemnionymi oczami pe┼énymi z┼éos╠üliwos╠üci i strachu, z╠çe przeczy temu drugiemu. Tylko jeden z nich moz╠çe byc╠ü w og├│le postrzegany. Ten drugi jest wtedy ca┼ékowicie bez sensu. S╠üwiat, w kt├│rym przebaczenie wszystko opromienia i pok├│j oferuje kaz╠çdemu swe ┼éagodne s╠üwiat┼éo, jest nie do pomys╠ülenia dla tych, co postrzegaja╠Ę s╠üwiat nienawis╠üci, wyrastaja╠Ęcy z ataku i gotowy do zemsty, morderstwa i zniszczenia.

Jednak ten s╠üwiat nienawis╠üci jest r├│wnie niewidoczny i nie do pomys╠ülenia dla tych, kt├│rzy czuja╠Ę w sobie Boz╠ça╠Ę Mi┼éos╠üc╠ü. Ich s╠üwiat odzwierciedla cisze╠Ę i pok├│j, kt├│ry w nich ls╠üni; otaczaja╠Ęca╠Ę ich ┼éagodnos╠üc╠ü i niewinnos╠üc╠ü; rados╠üc╠ü, jaka╠Ę znajduja╠Ę w niewyczerpanym z╠ür├│dle rados╠üci w sobie. Przygla╠Ędaja╠Ę sie╠Ę temu, co odczuwaja╠Ę w sobie i widza╠Ę wsze╠Ędzie dok┼éadne odzwierciedlenie swych uczuc╠ü.

Co chcia┼ébys╠ü widziec╠ü? Wyb├│r nalez╠çy do ciebie. Ale naucz sie╠Ę tego prawa widzenia i nie dopus╠üc╠ü by tw├│j umys┼é o nim zapomnia┼é: Be╠Ędziesz zawsze ogla╠Ęda┼é to, co czujesz w sobie. Jes╠üli nienawis╠üc╠ü zagos╠üci w twym sercu, be╠Ędziesz postrzega┼é przeraz╠çaja╠Ęcy s╠üwiat, trzymany okrutnie w kos╠ücistych, ostro zakon╠üczonych szponach s╠ümierci. Jez╠çeli be╠Ędziesz odczuwa┼é Mi┼éos╠üc╠ü Boga w sobie, w├│wczas ujrzysz s╠üwiat mi┼éosierdzia i mi┼éos╠üci.

Dzis╠ü wykraczamy poza iluzje, w miare╠Ę jak zda╠Ęz╠çamy by dotrzec╠ü do prawdy w nas i poczuc╠ü jej wszechogarniaja╠Ęca╠Ę wraz╠çliwos╠üc╠ü, jej Mi┼éos╠üc╠ü, kt├│ra zna nas tak doskonale jak siebie sama╠Ę, jej widzenie, be╠Ęda╠Ęce darem, jakim jej Mi┼éos╠üc╠ü nas obdarza. Uczymy sie╠Ę dzis╠ü tej drogi. Ona jest tak pewna jak sama Mi┼éos╠üc╠ü, do kt├│rej nas ona prowadzi. Albowiem jej prostota omija pu┼éapki g┼éupich zawi┼éos╠üci zawartych w opartym na pozorach rozumowaniu tego s╠üwiata, kt├│re s┼éuz╠çy tylko ukrywaniu.

Po prostu czyn╠ü to: Wycisz sie╠Ę i od┼é├│z╠ç na bok wszelkie mys╠üli w kwestii tego czym jestes╠ü i czym jest B├│g; wszystkie koncepcje na temat tego s╠üwiata, kt├│rych sie╠Ę nauczy┼ées╠ü; wszystkie wyobraz╠çenia, kt├│re utrzymujesz na sw├│j temat. Opr├│z╠çnij sw├│j umys┼é ze wszystkiego, co uwaz╠ça on za prawdziwe albo fa┼észywe, dobre albo z┼ée, opr├│z╠çnij go z kaz╠çdej mys╠üli, kt├│ra╠Ę uwaz╠ça on za wartos╠üciowa╠Ę i z wszystkich mys╠üli, kt├│rych sie╠Ę wstydzi. Utrzymuj w swym umys╠üle nicos╠üc╠ü. Nie wprowadzaj don╠ü z╠çadnej mys╠üli, kt├│rej nauczy┼éa cie╠Ę przesz┼éos╠üc╠ü, ani z╠çadnego przekonania, kt├│rego kiedykolwiek od kogokolwiek sie╠Ę poprzednio nauczy┼ées╠ü. Zapomnij o tym s╠üwiecie, zapomnij o tym kursie i przyba╠Ędz╠ü z ca┼ékowicie pustymi re╠Ękami do swego Boga.

Czyz╠ç On nie jest Tym, Kt├│ry zna droge╠Ę do ciebie? Nie potrzebujesz znac╠ü drogi do Niego. Twoja╠Ę rola╠Ę jest po prostu pozwolic╠ü, by spokojnie zosta┼éy usunie╠Ęte na zawsze wszelkie przeszkody, kt├│re ustanowi┼ées╠ü mie╠Ędzy Synem i Bogiem Ojcem. B├│g wype┼éni swoja╠Ę role╠Ę w radosnej, natychmiastowej odpowiedzi. Popros╠ü i przyjmij. Ale nie stawiaj z╠ça╠Ędan╠ü, ani nie wskazuj drogi Bogu, kt├│ra╠Ę powinien zmierzac╠ü do ciebie. Droga dotarcia do Niego jest bowiem tylko taka, by pozwolic╠ü Mu byc╠ü. Albowiem w ten spos├│b zostaje og┼éoszona r├│wniez╠ç twoja rzeczywistos╠üc╠ü.

A wie╠Ęc dzis╠ü nie wybieramy drogi, kt├│ra╠Ę idziemy do Niego. Ale niewa╠Ętpliwie wybieramy to, by pozwolic╠ü mu przybyc╠ü. I na tym wyborze sie╠Ę opieramy. W naszych cichych sercach i otwartych umys┼éach Jego Mi┼éos╠üc╠ü zap┼éonie, przybywaja╠Ęc sama swoja╠Ę droga╠Ę. Prawda, kt├│rej sie╠Ę nie wyparto, istnieje i moz╠çna z pewnos╠ücia╠Ę do niej dotrzec╠ü. B├│g zna Swojego Syna i zna droge╠Ę do niego. Nie potrzebuje Swojego Syna, by Mu pokaza┼é, jak ma odnalez╠üc╠ü Swoja╠Ę droge╠Ę. Poprzez kaz╠çde otwarte drzwi Jego Mi┼éos╠üc╠ü promienieje na zewna╠Ętrz z wne╠Ętrza swego domu i rozjas╠ünia ten s╠üwiat, ukazuja╠Ęc jego niewinnos╠üc╠ü.

Ojcze, nie znamy drogi do Ciebie. Ale zawo┼éalis╠ümy, a Ty nam odpowiedzia┼ées╠ü. Nie be╠Ędziemy w tym przeszkadzac╠ü. Drogi zbawienia nie nalez╠ça╠Ę do nas, gdyz╠ç nalez╠ça╠Ę do Ciebie. I szukamy ich, zwracaja╠Ęc sie╠Ę ku Tobie. Nasze d┼éonie sa╠Ę otwarte, by odebrac╠ü Twoje dary. Nie mamy z╠çadnych mys╠üli poza Toba╠Ę i nie przywia╠Ęzujemy wagi do z╠çadnych wierzen╠ü, w kwestii tego czym jestes╠ümy i Kto nas stworzy┼é. Twoja╠Ę jest droga, kt├│ra╠Ę chcielibys╠ümy odnalez╠üc╠ü i poda╠Ęz╠çac╠ü. Prosimy tylko, by Twoja Wola, kt├│ra jest r├│wniez╠ç nasza╠Ę wola╠Ę, wype┼éni┼éa sie╠Ę w nas i w tym s╠üwiecie, z╠çeby sta┼é sie╠Ę on teraz cze╠Ęs╠ücia╠Ę Niebios. Amen.Lekcja 188
Lekcja 190

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>