Lekcja 19

Lekcja 18
Lekcja 20

Lekcja 19.

Listen to “LEKCJA 19 – Nie jestem sam w dos╠üwiadczaniu skutko╠üw moich mys╠üli.” on Spreaker.

Nie jestem sam w doświadczaniu skutków moich myśli.

Idea dnia dzisiejszego jest oczywis╠ücie powodem, dla kt├│rego twoje widzenie nie wp┼éywa tylko na ciebie samego. Zauwaz╠çysz, z╠çe czasami wyobraz╠çenia zwia╠Ęzane z mys╠üleniem poprzedzaja╠Ę te, kt├│re odnosza╠Ę sie╠Ę do postrzegania, a innym razem kolejnos╠üc╠ü jest odwrotna. Pow├│d jest taki, z╠çe nie ma to z╠çadnego znaczenia. Mys╠ülenie i jego rezultaty sa╠Ę naprawde╠Ę r├│wnoczesne, poniewaz╠ç przyczyna i skutek nigdy nie sa╠Ę oddzielone.

Dzisiaj znowu akcentujemy fakt, z╠çe umys┼éy sa╠Ę po┼éa╠Ęczone. Ta idea jest rzadko w pe┼éni akceptowana na pocza╠Ętku, poniewaz╠ç wydaje sie╠Ę nies╠üc╠ü z soba╠Ę ogromne poczucie odpowiedzialnos╠üci i moz╠çe byc╠ü nawet uwaz╠çana za naruszenie prywatnos╠üci. Jednak jest faktem, z╠çe nie ma prywatnych mys╠üli. Pomimo twego pocza╠Ętkowego oporu wobec tej idei, w kon╠ücu zrozumiesz, z╠çe ona musi byc╠ü prawdziwa, jes╠üli zbawienie w og├│le jest moz╠çliwe. A zbawienie musi byc╠ü moz╠çliwe, poniewaz╠ç ono jest Wola╠Ę Boga.

Wymaga sie╠Ę by badac╠ü sw├│j umys┼é przez oko┼éo jedna╠Ę minute╠Ę z zamknie╠Ętymi oczami. Najpierw nalez╠çy powt├│rzyc╠ü idee╠Ę dzisiejszego dnia, a potem powinno sie╠Ę obserwowac╠ü umys┼é, w poszukiwaniu mys╠üli, jakie w tym czasie zawiera. Kaz╠çda╠Ę zauwaz╠çona╠Ę mys╠ül nazwij w kategoriach g┼é├│wnej postaci czy g┼é├│wnego tematu jaki ona zawiera i utrzymuj ja╠Ę w umys╠üle, az╠ç powiesz:

Wymaganie, by obiekty do c╠üwiczen╠ü typowac╠ü bez zastanowienia, na os╠ülep, powinno byc╠ü tobie juz╠ç dobrze znane i nie be╠Ędzie juz╠ç d┼éuz╠çej powtarzane kaz╠çdego dnia, chociaz╠ç od czasu do czasu be╠Ędzie przypominane. Jednak nie zapomnij, z╠çe losowy wyb├│r tych obiekt├│w pozostaje sprawa╠Ę zasadnicza╠Ę przez ca┼éy czas. Niekierowanie sie╠Ę jaka╠Ęs╠ü hierarchia╠Ę, stopniowaniem, czy porza╠Ędkiem w tym wyborze, ostatecznie pozwoli ci rozpoznac╠ü, z╠çe nie ma stopni trudnos╠üci w cudach.

Wymagane sa╠Ę co najmniej trzy sesje c╠üwiczeniowe, kt├│rych czas trwania moz╠çna skr├│cic╠ü, jes╠üli to konieczne. Nie pr├│buj c╠üwiczyc╠ü wie╠Ęcej niz╠ç cztery razy.Lekcja 18
Lekcja 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>