Lekcja 190

Lekcja 189
Lekcja 191

Lekcja 190.

Listen to “LEKCJA 190 – Wybieram rados╠üc╠ü Boz╠ça╠Ę zamiast bo╠ülu.” on Spreaker.

Wybieram radość Boga zamiast bólu.

B├│l jest b┼ée╠Ędnym punktem widzenia. Gdy jest dos╠üwiadczany w jakiejkolwiek postaci, jest dowodem samooszukiwania sie╠Ę. Nie jest on w og├│le z╠çadnym faktem. Nie ma takiej postaci b├│lu, kt├│ra nie zniknie, jes╠üli b├│l be╠Ędzie w┼éas╠üciwie postrzegany. Gdyz╠ç b├│l og┼éasza, z╠çe B├│g jest okrutny. Jak wie╠Ęc by m├│g┼é byc╠ü on prawdziwy w jakiejkolwiek formie? B├│l s╠üwiadczy o nienawis╠üci Boga Ojca do Swego Syna, grzesznos╠üci, kt├│ra╠Ę On w nim widzi i Jego szalonym pragnieniu zemsty i s╠ümierci.

Czy takie szalone projekcje moga╠Ę zostac╠ü potwierdzone? Czy moga╠Ę byc╠ü czymkolwiek, co nie jest ca┼ékowitym fa┼észem? B├│l jest tylko s╠üwiadectwem pomy┼éki Syna co do tego, kim on mys╠üli, z╠çe jest. B├│l jest tylko snem o zawzie╠Ętym odwecie za zbrodnie╠Ę, kt├│ra nie mog┼éa byc╠ü pope┼éniona; odwecie za atak na cos╠ü, co jest ca┼ékowicie nie do zdobycia. Jest on sennym koszmarem porzucenia przez Wieczna╠Ę Mi┼éos╠üc╠ü, kt├│ra nie mog┼éaby opus╠ücic╠ü Syna, stworzonego z mi┼éos╠üci przez Nia╠Ę Sama╠Ę.

B├│l jest oznaka╠Ę panowania iluzji zamiast prawdy. Pokazuje on, z╠çe zaprzeczono Bogu, pomylono Go ze strachem, postrzez╠çono Go jako szalonego i ujrzano w Nim zdrajce╠Ę Samego Siebie. Jez╠çeli B├│g jest prawdziwy, to b├│lu nie ma. Jez╠çeli b├│l jest prawdziwy, to nie ma Boga. Albowiem zemsta nie jest cze╠Ęs╠ücia╠Ę mi┼éos╠üci. A strach, wyparcie sie╠Ę mi┼éos╠üci i uz╠çywanie b├│lu do udowodnienia, z╠çe B├│g umar┼é, pokaza┼éy, z╠çe s╠ümierc╠ü zwycie╠Ęz╠ça z╠çycie. To cia┼éo jest Synem Boga, zniszczalnym i podlegaja╠Ęcym s╠ümierci, tak s╠ümiertelnym jak Ojciec, kt├│rego on zg┼éadzi┼é.

Pok├│j takim g┼éupotom! Nadszed┼é czas by s╠ümiac╠ü sie╠Ę z takich ob┼éa╠Ękanych idei. Nie ma potrzeby mys╠ülec╠ü o nich jako o brutalnych zbrodniach lub sekretnych grzechach z powaz╠çnymi konsekwencjami. Kto, jak nie szaleniec, m├│g┼éby uznac╠ü takie idee jako pow├│d czegokolwiek? Ich s╠üwiadek, b├│l, jest tak szalony jak one i nie trzeba sie╠Ę go bac╠ü bardziej, niz╠ç szalonych iluzji, kt├│re os┼éania i kt├│rych prawdziwos╠üci pr├│buje wcia╠Ęz╠ç dowodzic╠ü.

To tylko twoje samotne mys╠üli wywo┼éuja╠Ę w tobie b├│l. Nic, co jest na zewna╠Ętrz twego umys┼éu, nie moz╠çe ci sprawic╠ü b├│lu ani zranic╠ü w jakikolwiek spos├│b. Nie ma z╠çadnej przyczyny poza toba╠Ę, kt├│ra mog┼éaby cie╠Ę dosie╠Ęgna╠Ęc╠ü i pogne╠Ębic╠ü. Nikt opr├│cz ciebie nie wp┼éywa na ciebie i nie atakuje ciebie. Nie istnieje nic w tym s╠üwiecie, co mia┼éoby moc czynienia ciebie chorym, smutnym, s┼éabym czy wa╠Ęt┼éym. Ale to w┼éas╠ünie ty masz moc sprawowania zwierzchnictwa nad wszelkimi rzeczami, kt├│re widzisz, jedynie poprzez rozpoznanie tego, czym jestes╠ü. Gdy postrzez╠çesz ich nieszkodliwos╠üc╠ü, one przyjma╠Ę twa╠Ę s╠üwie╠Ęta╠Ę wole╠Ę jako swoja╠Ę. A to, co by┼éo widziane jako przeraz╠çaja╠Ęce, teraz staje sie╠Ę z╠ür├│d┼éem niewinnos╠üci i s╠üwie╠Ętos╠üci.

M├│j s╠üwie╠Ęty bracie, pomys╠ül przez chwile╠Ę o tym: Ten s╠üwiat, kt├│ry widzisz, nic nie czyni. Nie wywo┼éuje w og├│le z╠çadnych skutk├│w. On tylko przedstawia twoje mys╠üli. I zmieni sie╠Ę ca┼ékowicie, jak zmienisz swoje zdanie i wybierzesz rados╠üc╠ü Boga jako to, czego naprawde╠Ę chcesz. Twoja Jaz╠ün╠ü promieniuje twa╠Ę s╠üwie╠Ęta╠Ę rados╠üc╠ü, niezmieniona╠Ę, niezmieniaja╠Ęca╠Ę sie╠Ę i niezmienna╠Ę na wieki wiek├│w. Czy chcia┼ébys╠ü odm├│wic╠ü jakiemus╠ü ma┼éemu zaka╠Ętkowi twego umys┼éu jego w┼éasnego dziedzictwa i utrzymywac╠ü w nim jakis╠ü szpital dla b├│lu; jakies╠ü chorowite miejsce, gdzie wszystko co z╠çyje musi tam w kon╠ücu przybyc╠ü, aby umrzec╠ü?

Moz╠çe sie╠Ę tobie wydawac╠ü, z╠çe ten s╠üwiat jest przyczyna╠Ę twego b├│lu. A jednak ten s╠üwiat, jako bezprzyczynowy, nie ma z╠çadnej mocy by stac╠ü sie╠Ę przyczyna╠Ę czegokolwiek. Poniewaz╠ç sam jest skutkiem, nie moz╠çe wywo┼éywac╠ü skutk├│w. Poniewaz╠ç jest iluzja╠Ę, jest tym, czego sobie z╠çyczysz. Twe pr├│z╠çne z╠çyczenia stanowia╠Ę jego b├│le. Twe dziwne pragnienia wywo┼éuja╠Ę jego z┼ée sny. Twoje mys╠üli o s╠ümierci okrywaja╠Ę go strachem, podczas gdy twe pe┼éne z╠çyczliwos╠üci przebaczenie sprawia, z╠çe on z╠çyje.

B├│l jest forma╠Ę, jaka╠Ę przybiera mys╠ül o z┼éu, przynosza╠Ęc spustoszenie do twego umys┼éu. B├│l jest okupem, kt├│ry che╠Ętnie zap┼éaci┼ées╠ü, aby nie byc╠ü wolnym. W b├│lu Syn, kt├│rego B├│g kocha, wypiera sie╠Ę Go. W b├│lu strach wydaje sie╠Ę triumfowac╠ü nad mi┼éos╠ücia╠Ę, a czas zaste╠Ępuje wiecznos╠üc╠ü i Niebo. I ten s╠üwiat staje sie╠Ę przykrym i okrutnym miejscem, gdzie rza╠Ędzi smutek i ma┼ée rados╠üci uste╠Ępuja╠Ę wobec szturmu ostrego b├│lu, kt├│ry czeka jedynie na to, by zakon╠üczyc╠ü wszelka╠Ę rados╠üc╠ü nieszcze╠Ęs╠üciem.

Od┼é├│z╠ç swa╠Ę bron╠ü i przyba╠Ędz╠ü bez z╠çadnych s╠ürodk├│w obronnych do cichego miejsca, gdzie Niebian╠üski pok├│j wreszcie utrzymuje wszystko w ciszy i spokoju. Od┼é├│z╠ç wszystkie swoje mys╠üli o niebezpieczen╠üstwie i strachu. Nie pozw├│l, by wszed┼é tam z toba╠Ę atak. Od┼é├│z╠ç okrutny miecz osa╠Ędzania i wszelkie ataki, poprzez kt├│re chcesz ukryc╠ü swoja╠Ę s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü.

Tu zrozumiesz, z╠çe nie ma b├│lu. Tu rados╠üc╠ü Boga nalez╠çy do ciebie. To jest ten dzien╠ü, kiedy dane jest tobie zrozumiec╠ü lekcje╠Ę, kt├│ra ma w sobie wszelka╠Ę moc zbawienia. Oto ona: B├│l jest iluzja╠Ę; rados╠üc╠ü jest rzeczywistos╠ücia╠Ę. B├│l jest tylko snem; rados╠üc╠ü jest przebudzeniem. B├│l jest oszustwem; rados╠üc╠ü jest prawda╠Ę.

I w ten spos├│b znowu dokonujemy jedynego wyboru, kt├│ry kiedykolwiek moz╠çe byc╠ü dokonany: wybieramy mie╠Ędzy iluzjami a prawda╠Ę, b├│lem a rados╠ücia╠Ę, piek┼éem a Niebem. Niech wdzie╠Ęcznos╠üc╠ü dla naszego Nauczyciela wype┼énia nasze serca, poniewaz╠ç mamy wolnos╠üc╠ü wyboru rados╠üci zamiast b├│lu, s╠üwie╠Ętos╠üci zamiast grzechu, pokoju Boga zamiast konfliktu i s╠üwiat┼éa Nieba, by rozs╠üwietli┼éo ciemnos╠üc╠ü tego s╠üwiata.Lekcja 189
Lekcja 191

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>