Lekcja 191

Lekcja 190
Lekcja 192

Lekcja 191.

Listen to “LEKCJA 191ÔÇĘ – Jestem ┼Ťwi─Ötym Synem Samego Boga.” on Spreaker.

Jestem s╠üwie╠Ętym Synem Samego Boga.

W tym stwierdzeniu jest zawarta twoja deklaracja wyzwolenia z niewoli tego s╠üwiata. I w nim jest r├│wniez╠ç ca┼éy ten s╠üwiat uwolniony. Nie wiesz co uczyni┼ées╠ü, powierzaja╠Ęc temu s╠üwiatu role╠Ę wie╠Ęziennego straz╠çnika Syna Boga. Jakiz╠ç m├│g┼éby on byc╠ü, jak nie nienawistny i przeraz╠çony, obawiaja╠Ęcy sie╠Ę cieni, karza╠Ęcy i dziki, pozbawiony rozsa╠Ędku, s╠ülepy, szalony z nienawis╠üci?

C├│z╠ç takiego uczyni┼ées╠ü, z╠çe sta┼éo sie╠Ę to twoim s╠üwiatem? C├│z╠ç takiego uczyni┼ées╠ü, z╠çe w┼éas╠ünie to widzisz? Gdy wypierasz sie╠Ę swojej w┼éasnej Toz╠çsamos╠üci, w├│wczas w┼éas╠ünie to pozostaje. Patrzysz na chaos i og┼éaszasz, z╠çe jest on toba╠Ę. Nie ma widoku, kt├│ry by o tym tobie nie zas╠üwiadczy┼é. Nie ma dz╠üwie╠Ęku, kt├│ry by nie og┼éasza┼é s┼éabos╠üci i kruchos╠üci w tobie i poza toba╠Ę; ani wdechu, kt├│ry nie wydawa┼éby sie╠Ę przybliz╠çac╠ü ciebie do s╠ümierci; ani nadziei, wbrew kt├│rej zalejesz sie╠Ę ┼ézami.

Zaprzecz swej w┼éasnej Toz╠çsamos╠üci, a nie uciekniesz od szalen╠üstwa, wywo┼éanego przez te╠Ę dziwaczna╠Ę, nienaturalna╠Ę i upiorna╠Ę mys╠ül, kt├│ra kpi ze stworzenia i w ten spos├│b wys╠ümiewa sie╠Ę z Boga. Zaprzecz swojej w┼éasnej Toz╠çsamos╠üci, a dokonasz napadu na sam wszechs╠üwiat, nie maja╠Ęc z╠çadnego przyjaciela i be╠Ęda╠Ęc jako ma┼éa cza╠Ęsteczka kurzu przeciw legionom twych wrog├│w. Zaprzecz swojej Toz╠çsamos╠üci a ujrzysz z┼éo, grzech oraz s╠ümierc╠ü i zobaczysz jak rozpacz wyrywa ci z ra╠Ęk kaz╠çda╠Ę odrobine╠Ę nadziei, nie pozostawiaja╠Ęc ci nic opr├│cz pragnienia s╠ümierci.

Ale czym to jest jednak, jak nie gra╠Ę, w kt├│ra╠Ę sie╠Ę bawisz i w kt├│rej moz╠çesz sie╠Ę wyprzec╠ü swej Toz╠çsamos╠üci? Jestes╠ü takim, jakim stworzy┼é cie╠Ę B├│g. Uwierzyc╠ü w cokolwiek innego opr├│cz tej jednej rzeczy jest szalen╠üstwem. Poprzez te╠Ę jedna╠Ę mys╠ül jest kaz╠çdy uwolniony. W tej jednej prawdzie znikaja╠Ę wszelkie iluzje. Poprzez ten jeden fakt og┼éasza sie╠Ę, z╠çe bezgrzesznos╠üc╠ü jest wieczna╠Ę cecha╠Ę wszystkiego, rdzeniem istnienia kaz╠çdej rzeczy i gwarancja╠Ęjej nies╠ümiertelnos╠üci.

Pozw├│l, by dzisiejsza idea znalaz┼éa miejsce pos╠ür├│d twych mys╠üli, a wzniesiesz sie╠Ę wysoko ponad ten s╠üwiat i wszystkie mys╠üli tego s╠üwiata, kt├│re czynia╠Ę go wie╠Ęz╠üniem. A ty powr├│cisz z tego bezpiecznego miejsca twej ucieczki i go uwolnisz. Bowiem ten, kto potrafi zaakceptowac╠ü swoja╠Ę prawdziwa╠Ę Toz╠çsamos╠üc╠ü, jest naprawde╠Ę zbawiony. I jego zbawienie jest darem, kt├│ry on przekazuje kaz╠çdemu, z wdzie╠Ęcznos╠üci dla Tego,┬áKto wskaza┼é mu droge╠Ę do szcze╠Ęs╠ücia, kt├│ra ca┼ékowicie zmieni┼éa jego pogla╠Ęd na ten s╠üwiat.

Wystarczy jedna s╠üwie╠Ęta mys╠ül taka jak ta, a jestes╠ü wolny: Jestes╠ü s╠üwie╠Ętym Synem Samego Boga. I poprzez te╠Ę s╠üwie╠Ęta╠Ę mys╠ül uczysz sie╠Ę r├│wniez╠ç, z╠çe uwolni┼ées╠ü ten s╠üwiat. Nie potrzebujesz uz╠çywac╠ü tego s╠üwiata w okrutny spos├│b, a potem w nim postrzegac╠ü ta╠Ę dzika╠Ę potrzebe╠Ę. Uwalniasz go od tego wie╠Ęzienia. Nie zobaczysz niszczycielskiego obrazu siebie krocza╠Ęcego w przeraz╠çeniu poprzez ten s╠üwiat wija╠Ęcy sie╠Ę dlatego w agonii, z╠çe twoje le╠Ęki umies╠üci┼éy na jego sercu znak s╠ümierci.

Ciesz sie╠Ę dzis╠ü z tego, z╠çe tak ┼éatwo jest unicestwic╠ü piek┼éo. Potrzebujesz tylko powiedziec╠ü sobie:

Jestem s╠üwie╠Ętym Synem Samego Boga. Nie moge╠Ę cierpiec╠ü, nie moge╠Ę doznawac╠ü b├│lu; nie moge╠Ę dos╠üwiadczac╠ü utraty, ani nie wype┼énic╠ü tego, o co prosi zbawienie.

I w tej mys╠üli jest wszystko, czemu sie╠Ę przygla╠Ędasz, ca┼ékowicie odmienione.

Cud rozjas╠üni┼é wszelkie ciemne staroz╠çytne pieczary, gdzie rytua┼éy s╠ümierci odbija┼éy sie╠Ę echem od pocza╠Ętku czasu. Gdyz╠ç czas utraci┼é swa╠Ę zdolnos╠üc╠ü utrzymywania tego s╠üwiata. Syn Boga przyby┼é w chwale by odkupic╠ü zagubionych, zbawic╠ü bezradnych i przekazac╠ü temu s╠üwiatu dar swego przebaczenia. Kto m├│g┼éby wcia╠Ęz╠ç postrzegac╠ü ten s╠üwiat jako ciemny i grzeszny, kiedy Syn Boga zn├│w przyby┼é by wreszcie go uwolnic╠ü?

Ty, kt├│ry postrzegasz siebie jako s┼éabego i wa╠Ęt┼éego, pe┼énego daremnych nadziei i zniszczonych marzen╠ü, zrodzonego po to tylko, by umrzec╠ü, p┼éakac╠ü i dos╠üwiadczac╠ü b├│lu, pos┼éuchaj tego: Dana jest tobie wszelka moc na ziemi i w Niebie. Nie istnieje nic, czego nie potrafi┼ébys╠ü dokonac╠ü. Bawisz sie╠Ę w gre╠Ę s╠ümierci, bycia bezradnym i z╠ça┼éosnego przywia╠Ęzania do rozpadu, w s╠üwiecie, kt├│ry nie ma dla ciebie litos╠üci. Jednak, kiedy obdarzysz go litos╠ücia╠Ę, jego litos╠üc╠ü cie╠Ę opromieni.

Zatem pozw├│l Synowi Boga by przebudzi┼é sie╠Ę ze swojego snu i otwieraja╠Ęc swe s╠üwie╠Ęte oczy znowu powr├│ci┼é do b┼éogos┼éawienia tego s╠üwiata, kt├│ry wytworzy┼é. Rozpocza╠Ę┼é on sie╠Ę b┼ée╠Ędem, ale zakon╠üczy sie╠Ę odzwierciedleniem s╠üwie╠Ętos╠üci Syna Boga. I on juz╠ç wie╠Ęcej nie zas╠ünie i nie be╠Ędzie s╠üni┼é o s╠ümierci. Wie╠Ęc po┼éa╠Ęcz sie╠Ę dzis╠ü ze mna╠Ę. Twoja chwa┼éa jest tym s╠üwiat┼éem, kt├│re zbawia s╠üwiat. Nie powstrzymuj d┼éuz╠çej zbawienia. Sp├│jrz na ten s╠üwiat, rozgla╠Ędnij sie╠Ę wok├│┼é i dostrzez╠ç tam cierpienie. Czy twe serce nie pragnie przynies╠üc╠ü twoim zme╠Ęczonym braciom odpoczynku?

Oni musza╠Ę poczekac╠ü na twoje w┼éasne wyzwolenie. Pozostaja╠Ę w ┼éan╠ücuchach, az╠ç ty staniesz sie╠Ę wolny. Nie moga╠Ę doznac╠ü litos╠üci tego s╠üwiata, dop├│ki ty nie odnajdziesz jej w sobie. Cierpia╠Ę z b├│lu, dop├│ki nie zaprzeczysz jego obecnos╠üci w tobie. Umieraja╠Ę, dop├│ki nie zaakceptujesz swojego w┼éasnego wiecznego z╠çycia. Jestes╠ü s╠üwie╠Ętym Synem Samego Boga. Zapamie╠Ętaj to, a ca┼éy ten s╠üwiat zostanie uwolniony. Zapamie╠Ętaj to, a ziemia i Niebo stana╠Ę sie╠Ę jednym.Lekcja 190
Lekcja 192

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>