Lekcja 193

Lekcja 192
Lekcja 194

Lekcja 193.

Listen to “LEKCJA 193 – Wszystko jest lekcja╠Ę, kto╠ürej Bo╠üg chce, z╠çebym sie╠Ę nauczy┼é.” on Spreaker.

Wszystkie rzeczy┬ástanowia╠Ę lekcje, kt├│rych B├│g chcia┼éby, abym sie╠Ę nauczy┼é.

B├│g nie zna uczenia sie╠Ę. Jednak Jego Wola rozcia╠Ęga sie╠Ę r├│wniez╠ç na to, czego On nie rozumie, w tym sensie, z╠çe on pragnie aby szcze╠Ęs╠ücie, kt├│re Jego Syn po Nim odziedziczy┼é, by┼éo nienaruszalne, wieczne i stale┬áwzrastaja╠Ęce w swym rozmiarze, wiecznie rozprzestrzeniaja╠Ęce sie╠Ę w rados╠üci pe┼énego stwarzania i w pe┼éni w Nim bezgraniczne. Taka jest Jego Wola. Jego Wola dostarcza zatem s╠ürodk├│w gwarantuja╠Ęcych jej wype┼énienie.

B├│g nie postrzega sprzecznos╠üci. Jednak Jego Syn wierzy, z╠çe je widzi. A zatem potrzebuje on Tego, Kto moz╠çe dokonac╠ü korekty jego b┼ée╠Ędnego widzenia i dac╠ü mu widzenie duchowe, kt├│re przyprowadzi go z powrotem tam, gdzie ustaje postrzeganie. B├│g w og├│le nie postrzega. Mimo to, jest on Tym, Kto daje s╠ürodki, poprzez kt├│re postrzeganie staje sie╠Ę prawdziwe i wystarczaja╠Ęco pie╠Ękne, aby s╠üwiat┼éo Nieba mog┼éo mu przys╠üwiecac╠ü. Jest On Tym, Kto odpowiada na to, czemu Jego Syn chcia┼éby zaprzeczyc╠ü i zapewnia na zawsze bezpieczen╠üstwo jego bezgrzesznos╠üci.

To sa╠Ę te lekcje, kt├│rych B├│g chcia┼éby, abys╠ü sie╠Ę nauczy┼é. Jego Wola odzwierciedla je wszystkie i one odzwierciedlaja╠Ę Jego kochaja╠Ęca╠Ę z╠çyczliwos╠üc╠ü wobec Syna, kt├│rego On kocha. Kaz╠çda lekcja ma g┼é├│wna╠Ę mys╠ül, taka╠Ę sama╠Ę w nich wszystkich. Sama forma jest zmienna, w zalez╠çnos╠üci od okolicznos╠üci i wydarzen╠ü, obejmuja╠Ęc r├│z╠çne postaci i r├│z╠çne tematy, oczywiste, ale nierzeczywiste. One sa╠Ę w swej podstawowej tres╠üci takie same. Oto ona:

Przebacz, a zobaczysz to inaczej.

Jest pewne, z╠çe wszelka rozpacz, wszelkie cierpienie nie wydaje sie╠Ę byc╠ü tylko brakiem przebaczenia. Jednak w┼éas╠ünie taka tres╠üc╠ü kryje sie╠Ę pod ich forma╠Ę. Ta tres╠üc╠ü jest do tego stopnia identyczna, z╠çe czyni nauczanie pewnym, poniewaz╠ç lekcja jest tak prosta, z╠çe w kon╠ücu nie moz╠çna jej odrzucic╠ü. Nikt nie moz╠çe sie╠Ę wiecznie ukrywac╠ü przed prawda╠Ę tak oczywista╠Ę, kt├│ra ukazuje sie╠Ę w niezliczonych formach, a jednak jest rozpoznawana tak ┼éatwo w kaz╠çdej z nich, jes╠üli tylko ktos╠ü chce ta╠Ę prosta╠Ę lekcje╠Ę tam ujrzec╠ü.

Przebacz, a zobaczysz to inaczej.

To sa╠Ę s┼éowa, kt├│re Duch S╠üwie╠Ęty wypowiada w obliczu wszystkich twych trosk, wszelkiego twojego b├│lu, wszelkiego cierpienia, niezalez╠çnie od jego formy. To sa╠Ę s┼éowa, wraz z kt├│rymi kon╠üczy sie╠Ę wszelka pokusa, a idea winy nie jest juz╠ç wie╠Ęcej przedmiotem czci. To sa╠Ę s┼éowa, kt├│re kon╠ücza╠Ę sen o grzechu i uwalniaja╠Ę umys┼é od strachu. To sa╠Ę s┼éowa, poprzez kt├│re zbawienie przybywa do ca┼éego tego s╠üwiata.

Czy nie mamy sie╠Ę uczyc╠ü m├│wic╠ü tych s┼é├│w, gdy jestes╠ümy kuszeni by wierzyc╠ü, z╠çe b├│l jest rzeczywisty, a s╠ümierc╠ü, zamiast z╠çycia, staje sie╠Ę naszym wyborem? Czy nie mamy sie╠Ę uczyc╠ü m├│wic╠ü tych s┼é├│w, kiedy zrozumielis╠ümy ich moc uwolnienia wszelkich umys┼é├│w z niewoli? To sa╠Ę s┼éowa, kt├│re daja╠Ę tobie moc nad wszystkimi wydarzeniami, kt├│re wydawa┼éy sie╠Ę miec╠ü moc nad toba╠Ę. Widzisz je we w┼éas╠üciwy spos├│b, kiedy utrzymujesz te s┼éowa w pe┼éni swej s╠üwiadomos╠üci i nie zapominasz zastosowac╠ü tych s┼é├│w do wszystkiego, co widzisz, lub co jakis╠ü tw├│j brat widzi b┼ée╠Ędnie.

Jak moz╠çesz m├│wic╠ü te s┼éowa, kiedy widzisz b┼ée╠Ędnie, lub ktos╠ü inny b┼ée╠Ędnie postrzega lekcje╠Ę, kt├│rej powinien sie╠Ę nauczyc╠ü? Czy b├│l wydaje sie╠Ę tobie byc╠ü postrzegany jako prawdziwy? Jes╠üli tak, ba╠Ędz╠ü pewien, z╠çe tej lekcji sie╠Ę nie nauczy┼ées╠ü. I w├│wczas w twym umys╠üle pozostaje w ukryciu cos╠ü nieprzebaczonego, co postrzega b├│l oczami, kt├│rymi umys┼é kieruje.

Tak wie╠Ęc B├│g nie chcia┼éby, abys╠ü cierpia┼é. Chcia┼éby ci pom├│c przebaczyc╠ü sobie. Jego Syn nie pamie╠Ęta kim jest. Ale B├│g by chcia┼é, az╠çeby on nie zapomnia┼é Jego Mi┼éos╠üci i wszystkich dar├│w, jakie Jego Mi┼éos╠üc╠ü z soba╠Ę przynosi. Czy chcia┼ébys╠ü sie╠Ę teraz wyrzec swojego w┼éasnego zbawienia? Czy chcia┼ébys╠ü doznac╠ü niepowodzenia w uczeniu sie╠Ę prostych lekcji, jakich Niebian╠üski Nauczyciel ci udziela; takich lekcji, kt├│re ucza╠Ę, z╠çe moz╠çe znikna╠Ęc╠ü wszelki b├│l i Syn Boga moz╠çe sobie Go przypomniec╠ü?

Wszystkie rzeczy sa╠Ę lekcjami, kt├│rych B├│g chcia┼éby, abys╠ü sie╠Ę nauczy┼é. On nie chcia┼éby pozostawic╠ü jakiejs╠ü nieprzebaczaja╠Ęcej mys╠üli bez korekcji, ani jednego ciernia czy gwoz╠üdzia, kt├│ry by rani┼é Jego s╠üwie╠Ętego Syna w jakikolwiek spos├│b. Chcia┼éby zagwarantowac╠ü, aby jego s╠üwie╠Ęty odpoczynek pozostawa┼é spokojny i niezma╠Ęcony z╠çadnymi troskami, w wiecznym domu, w kt├│rym znajduje on opieke╠Ę. I chcia┼éby On, by wytarta zosta┼éa kaz╠çda ┼éza i z╠çeby z╠çadna sie╠Ę juz╠ç nie przelewa┼éa, ani by z╠çadna nie czeka┼éa na sw├│j wyznaczony czas by spas╠üc╠ü. Albowiem B├│g pragnie, z╠çeby kaz╠çda╠Ę ┼éze╠Ę zasta╠Ępi┼é s╠ümiech i z╠çeby w ten spos├│b Jego Syn sta┼é sie╠Ę znowu┬áwolny.

Be╠Ędziemy dzis╠ü, w cia╠Ęgu jednego dnia, pr├│bowac╠ü przezwycie╠Ęz╠çyc╠ü tysia╠Ęce pozornych przeszk├│d do osia╠Ęgnie╠Ęcia pokoju. Pozw├│l by ┼éaska szybciej do ciebie przyby┼éa. Nie pr├│buj jej powstrzymywac╠ü przez jeszcze jeden dzien╠ü, jeszcze jedna╠Ę minute╠Ę, jeszcze jedna╠Ę chwile╠Ę. Czas nie po to zosta┼é wytworzony. Uz╠çyj go dzis╠ü zgodnie z jego celem. Rano i wieczorem pos╠üwie╠Ęc╠ü tyle czasu ile moz╠çesz temu, by s┼éuz╠çy┼é ci zgodnie ze swym prawdziwym celem i nie pozw├│l by by┼éo go mniej, niz╠ç trzeba do zaspokojenia twej najg┼ée╠Ębszej potrzeby.

Daj z siebie wszystko co moz╠çesz, a nawet troche╠Ę wie╠Ęcej. Gdyz╠ç teraz chcielibys╠ümy pos╠üpiesznie powstac╠ü i udac╠ü sie╠Ę w strone╠Ę domu naszego Ojca. Szlis╠ümy tam zbyt d┼éugo i nie be╠Ędziemy sie╠Ę juz╠ç d┼éuz╠çej ocia╠Ęgac╠ü. A w miare╠Ę c╠üwiczenia pomys╠ülmy o wszystkich rzeczach, kt├│re zachowywalis╠ümy po to, by nimi zaw┼éadna╠Ęc╠ü i trzymac╠ü z dala od uzdrowienia. Dajmy je wszystkie Temu, Kto zna taki spos├│b patrzenia na te rzeczy, z╠çe one wtedy znikna╠Ę. Prawda jest Jego przes┼éaniem; prawda jest Jego nauczaniem. To Swoich lekcji B├│g chcia┼éby nas uczyc╠ü.

Co godzine╠Ę, spe╠Ędz╠ü troche╠Ę czasu dzis╠ü i w dniach, kt├│re nadejda╠Ę, na c╠üwiczenie lekcji przebaczenia w postaci ustanowionej na ten dzien╠ü. I pr├│buj ja╠Ę zastosowac╠ü do wydarzen╠ü, kt├│re mijaja╠Ęca godzina przynios┼éa, tak aby naste╠Ępna godzina by┼éa uwolniona od tej poprzedniej. W ten spos├│b ┼éatwo zostaja╠Ę poluzowane ┼éan╠ücuchy czasu. Niech z╠çadna godzina nie rzuca swego cienia na ta╠Ę, kt├│ra po niej naste╠Ępuje. A wtedy pozostaniesz nieograniczony, w pokoju wiecznym, w s╠üwiecie czasu.

Oto lekcja, kt├│rej B├│g chcia┼éby cie╠Ę nauczyc╠ü: Istnieje spos├│b patrzenia na wszystko jak na kolejny krok w Jego kierunku i w kierunku zbawienia tego s╠üwiata. Wszystkiemu, co m├│wi tobie o przeraz╠çeniu, odpowiadaj w ten spos├│b:

Przebacz─Ö i wtedy to zniknie.

Kaz╠çdej obawie, kaz╠çdej trosce i kaz╠çdej formie cierpienia powtarzaj te same s┼éowa. A wtedy be╠Ędziesz mia┼é klucz, kt├│ry otwiera bramy Nieba i przynosi wreszcie na ziemie╠Ę Mi┼éos╠üc╠ü Boga Ojca, aby ja╠Ę wznies╠üc╠ü do Nieba. Ten kon╠ücowy krok wykona Sam B├│g. Nie odmawiaj tych ma┼éych krok├│w, o kt├│re On prosi cie╠Ę, bys╠ü dla niego wykona┼é.Lekcja 192
Lekcja 194

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>