Lekcja 194

Lekcja 193
Lekcja 195

Lekcja 194.

Listen to “LEKCJA 194 – Sk┼éadam przysz┼éos╠üc╠ü w Re╠Ęce Boga.” on Spreaker.

Sk┼éadam przysz┼éos╠üc╠ü w Re╠Ęce Boga.

Dzisiejsza idea stanowi naste╠Ępny krok w kierunku szybkiego zbawienia i jest to rzeczywis╠ücie gigantyczny krok! Ten krok obejmuje tak wielka╠Ę odleg┼éos╠üc╠ü, z╠çe po jego wykonaniu jestes╠ü juz╠ç niedaleko Nieba, maja╠Ęc sw├│j cel w zasie╠Ęgu wzroku i przeszkody za soba╠Ę. Twoje stopy dotar┼éy juz╠ç do trawnika, kt├│ry wita cie╠Ę przy bramie Nieba; jest to ciche miejsce, gdzie dos╠üwiadczasz pokoju i oczekujesz na kon╠ücowy krok Boga, maja╠Ęc pewnos╠üc╠ü co do jego podje╠Ęcia. Jak bardzo oddalilis╠ümy sie╠Ę juz╠ç od ziemi! Jak blisko naszego celu juz╠ç znalez╠ülis╠ümy sie╠Ę! Jak kr├│tko be╠Ędzie jeszcze trwac╠ü nasza podr├│z╠ç!

Gdy zaakceptujesz dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, w├│wczas wykroczysz poza wszelki niepok├│j, wszelkie czelus╠ücie piek┼éa, wszelkie mroki depresji, mys╠üli o grzechu i spustoszenie spowodowane wina╠Ę. Gdy zaakceptujesz dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, uwolnisz ten s╠üwiat z wie╠Ęzienia, przez rozluz╠ünienie cie╠Ęz╠çkich ┼éan╠ücuch├│w, kt├│re zamyka┼éy mu drzwi do wolnos╠üci. Jestes╠ü w├│wczas zbawiony i twoje zbawienie staje sie╠Ę w ten spos├│b darem, kt├│ry przekazujesz temu s╠üwiatu, poniewaz╠ç go otrzyma┼ées╠ü.

W z╠çadnej chwili nie odczuwa sie╠Ę wtedy depresji, nie dos╠üwiadcza sie╠Ę b├│lu i nie postrzega sie╠Ę straty. W z╠çadnej chwili smutek nie moz╠çe byc╠ü umieszczony na tronie, by oddawac╠ü mu czes╠üc╠ü. W z╠çadnej chwili nikt nie moz╠çe nawet umrzec╠ü. I tak, kaz╠çda chwila dana Bogu przelotnie, wraz z ta╠Ę naste╠Ępna╠Ę, juz╠ç Mu dana╠Ę, jest czasem twego uwolnienia od smutku, b├│lu i nawet samej s╠ümierci.

B├│g utrzymuje twoja╠Ę przysz┼éos╠üc╠ü, tak jak utrzymuje twa╠Ę przesz┼éos╠üc╠ü i teraz╠üniejszos╠üc╠ü. One sa╠Ę dla Niego jednos╠ücia╠Ę, tak wie╠Ęc powinny byc╠ü r├│wniez╠ç jednos╠ücia╠Ę dla ciebie. Jednak w tym s╠üwiecie, poste╠Ępuja╠Ęcy up┼éyw┬áczasu wcia╠Ęz╠ç wydaje sie╠Ę prawdziwy. Tak wie╠Ęc nie jestes╠ü proszony o zrozumienie braku uporza╠Ędkowanej kolejnos╠üci wydarzen╠ü, kt├│ry naprawde╠Ę wyste╠Ępuje w czasie. Jestes╠ü tylko proszony by uwolnic╠ü swoja╠Ę przysz┼éos╠üc╠ü i z┼éoz╠çyc╠ü ja╠Ę w Re╠Ęce Boga. A w├│wczas przekonasz sie╠Ę w swym dos╠üwiadczeniu, z╠çe z┼éoz╠çy┼ées╠ü w Jego Re╠Ęce r├│wniez╠ç przesz┼éos╠üc╠ü i teraz╠üniejszos╠üc╠ü, gdyz╠ç przesz┼éos╠üc╠ü nie be╠Ędzie cie╠Ę juz╠ç wie╠Ęcej karac╠ü, a strach przysz┼éos╠üci stanie sie╠Ę teraz bez sensu.

Uwolnij przysz┼éos╠üc╠ü. Albowiem przesz┼éos╠üc╠ü przemine╠Ę┼éa, a to, co jest teraz╠üniejszos╠ücia╠Ę uwolniona╠Ę od swej spus╠ücizny zmartwienia i nieszcze╠Ęs╠ücia, b├│lu i straty, staje sie╠Ę ta╠Ę chwila╠Ę, gdy czas ucieka z niewoli iluzji, w kt├│rej up┼éywa swym bezlitosnym, nieuniknionym biegiem. Tak wie╠Ęc kaz╠çda chwila, kt├│ra by┼éa niewolnikiem czasu, jest przekszta┼écana w s╠üwie╠Ęta╠Ę chwile╠Ę, gdy to s╠üwiat┼éo, kt├│re by┼éo w Boz╠çym Synu ukrywane, zostaje uwolnione by b┼éogos┼éawic╠ü ten s╠üwiat. Teraz jest on wolny i wszelka jego chwa┼éa promienieje na ten s╠üwiat, kt├│ry zosta┼é uwolniony wraz z nim, by wsp├│┼édzielic╠ü jego s╠üwie╠Ętos╠üc╠ü.

Jes╠üli potrafi┼ébys╠ü spojrzec╠ü na ta╠Ę dzisiejsza╠Ę lekcje╠Ę jak na uwolnienie, kt├│rym ona naprawde╠Ę jest, nie waha┼ébys╠ü sie╠Ę dac╠ü z siebie tak wiele skoncentrowanego wysi┼éku, jak tylko moz╠çesz, by ja╠Ę sobie przyswoic╠ü. W miare╠Ę jak ona staje sie╠Ę mys╠üla╠Ę, kt├│ra kieruje twym umys┼éem, nawykiem w twym repertuarze rozwia╠Ęzywania problem├│w, sposobem szybkiej reakcji na pokuse╠Ę, rozprzestrzeniasz to, czego sie╠Ę nauczy┼ées╠ü, na ten s╠üwiat. I gdy nauczysz sie╠Ę postrzegac╠ü zbawienie we wszystkich rzeczach, w├│wczas ten s╠üwiat spostrzez╠çe, z╠çe jest zbawiony.

Jakiez╠ç zmartwienie moz╠çe dre╠Ęczyc╠ü tego, kto sk┼éada swa╠Ę przysz┼éos╠üc╠ü w kochaja╠Ęcych Re╠Ękach Boga? Co moz╠çe byc╠ü powodem jego cierpienia? Co moz╠çe wywo┼éac╠ü w nim b├│l lub przynies╠üc╠ü dos╠üwiadczenie utraty? Czego moz╠çe sie╠Ę bac╠ü? I na co moz╠çe on patrzec╠ü opr├│cz mi┼éos╠üci? Albowiem ten, kt├│ry uwolni┼é sie╠Ę od wszelkiego le╠Ęku przez przysz┼éym b├│lem, odnalaz┼é swa╠Ę droge╠Ę do pokoju w teraz╠üniejszos╠üci i do pewnos╠üci opieki, kt├│rej ten s╠üwiat nie moz╠çe zagrozic╠ü. Jest pewny, z╠çe chociaz╠ç jego postrzeganie moz╠çe byc╠ü b┼ée╠Ędne, nigdy nie zabraknie mu moz╠çliwos╠üci naprawy tego b┼ée╠Ędu. Ma swobode╠Ę ponownego wyboru, kiedy zosta┼é oszukany; zmiany swego zdania, gdy pope┼éni┼é b┼ée╠Ędy.

Z┼é├│z╠ç wie╠Ęc swa╠Ę przysz┼éos╠üc╠ü w Re╠Ękach Boga. Albowiem w ten spos├│b przywo┼éujesz ponownie pamie╠Ęc╠ü o Nim, zaste╠Ępuja╠Ęc swe mys╠üli o grzechu i z┼éu prawda╠Ę o mi┼éos╠üci. Czy mys╠ülisz, z╠çe przez to ten s╠üwiat nie odni├│s┼éby z╠çadnych korzys╠üci i kaz╠çde z╠çyja╠Ęce stworzenie nie zareagowa┼éoby na to uzdrowionym postrzeganiem? Kto powierza siebie Bogu, sk┼éada takz╠çe ca┼éy ten s╠üwiat w jego Re╠Ęce, do kt├│rych sie╠Ę odwo┼éa┼é, aby uzyskac╠ü pocieszenie i bezpieczen╠üstwo. Odk┼éada on na bok chore iluzje tego s╠üwiata wraz ze swoimi i oferuje zar├│wno sobie jak i temu s╠üwiatu pok├│j.

Teraz jestes╠ümy rzeczywis╠ücie zbawieni. Albowiem w Boz╠çych Re╠Ękach nasz spoczynek jest niezma╠Ęcony, a my mamy pewnos╠üc╠ü, z╠çe tylko dobro moz╠çe nas spotkac╠ü. Gdy czegos╠ü zapomnimy, nasze wa╠Ętpliwos╠üci zostana╠Ę ┼éagodnie rozproszone. Jes╠üli pojawi sie╠Ę w naszym umys╠üle jakas╠ü nieprzebaczaja╠Ęca mys╠ül, be╠Ędzie wkr├│tce zasta╠Ępiona przez refleksje╠Ę mi┼éos╠üci. I gdy doznajemy pokusy by atakowac╠ü, odwo┼éamy sie╠Ę do Tego, Kto stoi na straz╠çy naszego odpoczynku, by dokona┼é dla nas wyboru, kt├│ry pozostawia za soba╠Ę pokuse╠Ę daleko w tyle. Ten s╠üwiat nie jest juz╠ç d┼éuz╠çej naszym wrogiem, gdyz╠ç postanowilis╠ümy, by by┼é naszym przyjacielem.Lekcja 193
Lekcja 195

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>