Lekcja 196

Lekcja 195
Lekcja 197

Lekcja 196.

Listen to “Lekcja 196 – Mog─Ö krzy┼╝owa─ç tylko siebie.” on Spreaker.

Moge╠Ę krzyz╠çowac╠ü tylko siebie.

Kiedy to stwierdzenie zostanie przez ciebie dobrze zrozumiane i w pe┼éni us╠üwiadomione, nie be╠Ędziesz pr├│bowa┼é sie╠Ę ranic╠ü, ani czynic╠ü swego cia┼éa niewolnikiem zemsty. Nie be╠Ędziesz sie╠Ę atakowac╠ü i us╠üwiadomisz sobie, z╠çe atakowanie kogos╠ü innego jest tylko atakowaniem siebie. Be╠Ędziesz wolny od tej szalonej wiary, z╠çe atakuja╠Ęc swego brata ocalasz samego siebie. I zrozumiesz wtedy, z╠çe jego bezpieczen╠üstwo jest twoim w┼éasnym bezpieczen╠üstwem i z╠çe poprzez jego uzdrowienie ty zostajesz uzdrowiony.

Moz╠çe z pocza╠Ętku nie zrozumiesz, jak w idei, kt├│ra╠Ę be╠Ędziemy dzis╠ü c╠üwiczyc╠ü, moz╠çna odnalez╠üc╠ü bezgraniczna╠Ę litos╠üc╠ü, ogarniaja╠Ęca╠Ę wszystko swa╠Ę niezawodna╠Ę ochrona╠Ę. Idea ta moz╠çe faktycznie wydawac╠ü sie╠Ę oznaka╠Ę, z╠çe nie moz╠çna nigdy uciec od kary, poniewaz╠ç ego, gdy postrzega jakies╠ü zagroz╠çenie, szybko cytuje te╠Ę idee╠Ę jako prawde╠Ę, aby zachowac╠ü swoje k┼éamstwa. Ale w├│wczas musi ono doznac╠ü niepowodzenia w zrozumieniu tej prawdy, kt├│ra╠Ę sie╠Ę w taki spos├│b pos┼éuguje. Ale ty moz╠çesz nauczyc╠ü sie╠Ę w┼éas╠üciwie pojmowac╠ü takie g┼éupie zastosowania tej prawdy i odm├│wic╠ü im sensu, jaki wydaja╠Ę sie╠Ę miec╠ü.

W ten spos├│b niewa╠Ętpliwie takz╠çe uczysz sw├│j umys┼é, z╠çe nie jestes╠ü z╠çadnym ego. Albowiem sposoby, za pomoca╠Ę kt├│rych ego zniekszta┼éca prawde╠Ę, juz╠ç d┼éuz╠çej cie╠Ę nie zwioda╠Ę. Nie be╠Ędziesz wierzyc╠ü, z╠çe jestes╠ü cia┼éem, kt├│re ma byc╠ü ukrzyz╠çowane. I be╠Ędziesz postrzegac╠ü w dzisiejszej idei s╠üwiat┼éo zmartwychwstania, patrza╠Ęc poza wszystkie mys╠üli o ukrzyz╠çowaniu i s╠ümierci, w strone╠Ę mys╠üli o wolnos╠üci i o z╠çyciu.

Dzisiejsza idea jest krokiem podejmowanym w celu wyprowadzenia nas z niewoli i doprowadzenia do stanu doskona┼éej wolnos╠üci. Podejmijmy dzis╠ü ten krok, z╠çebys╠ümy mogli szybko poda╠Ęz╠çac╠ü droga╠Ę, jaka╠Ę wskazuje nam zbawienie, wykonuja╠Ęc kaz╠çdy krok w wyznaczonej kolejnos╠üci, w miare╠Ę jak umys┼é be╠Ędzie wyzbywa┼é sie╠Ę swych cie╠Ęz╠çar├│w, jednego po drugim. Do tego nie jest potrzebny czas. Trzeba tylko che╠Ęci. Gdyz╠ç to, co wydaje sie╠Ę wymagac╠ü tysia╠Ęca lat, dzie╠Ęki ┼éasce Boz╠çej moz╠çe stac╠ü sie╠Ę w jednej chwili.

Ponura, beznadziejna mys╠ül, z╠çe moz╠çesz przeprowadzac╠ü ataki na innych i sam uciec, przygwoz╠üdzi┼éa cie╠Ę do krzyz╠ça. Moz╠çe ona wydawa┼éa sie╠Ę byc╠ü zbawieniem. Ale naprawde╠Ę powsta┼éa tylko z przekonania, z╠çe strach przed Bogiem jest prawdziwy. A czym jest to, jak nie piek┼éem? Kto m├│g┼éby wierzyc╠ü, z╠çe jego Ojciec jest jego s╠ümiertelnym wrogiem, oddzielonym od niego i czyhaja╠Ęcym tylko na to, by zabrac╠ü mu z╠çycie i go unicestwic╠ü, bez strachu przed piek┼éem w swym sercu?

W┼éas╠ünie w taka╠Ę postac╠ü szalen╠üstwa wierzysz, jes╠üli akceptujesz przeraz╠çaja╠Ęca╠Ę mys╠ül, z╠çe moz╠çesz atakowac╠ü drugiego i byc╠ü samemu wolnym. Dop├│ki tego nie zmienisz, nie ma z╠çadnej nadziei. Dop├│ki przynajmniej nie zrozumiesz, z╠çe to musi byc╠ü ca┼ékowicie niemoz╠çliwe, jak moz╠çesz od tego uciec? Strach przed Bogiem jest rzeczywisty dla tego, kto uwaz╠ça, z╠çe ta mys╠ül jest prawdziwa. Nie dostrzez╠çe on wtedy jej g┼éupoty lub moz╠çe nawet jej nie zauwaz╠çy, przez co poddanie jej w wa╠Ętpliwos╠üc╠ü stanie sie╠Ę niemoz╠çliwe.

Aby w og├│le ja╠Ę zakwestionowac╠ü, trzeba zmienic╠ü jej forme╠Ę, w co najmniej takim stopniu, aby zmniejszy┼é sie╠Ę tw├│j strach przed odwetem i by powr├│ci┼éa do ciebie odpowiedzialnos╠üc╠ü, choc╠üby tylko w pewnym zakresie. Wtedy moz╠çesz juz╠ç przynajmniej rozwaz╠çac╠ü, czy chcesz poda╠Ęz╠çac╠ü ta╠Ę bolesna╠Ę droga╠Ę. Dop├│ki ta zmiana nie zostanie przeprowadzona, nie moz╠çesz dostrzec, z╠çe to tylko twoje mys╠üli przynosza╠Ę ci strach i z╠çe twoje uwolnienie zalez╠çy od ciebie.

Jes╠üli podejmiesz ten dzisiejszy krok, naste╠Ępne kroki be╠Ęda╠Ę juz╠ç ┼éatwe. Be╠Ędziemy w├│wczas poda╠Ęz╠çac╠ü naprz├│d dos╠üc╠ü szybko. Bowiem kiedy juz╠ç zrozumiesz, z╠çe nie jest moz╠çliwe, bys╠ü zosta┼é zraniony inaczej, niz╠ç poprzez swoje w┼éasne mys╠üli, strach przed Bogiem musi znikna╠Ęc╠ü. Nie moz╠çesz juz╠ç wtedy wierzyc╠ü, z╠çe strach jest spowodowany czyms╠ü zewne╠Ętrznym. A B├│g, kt├│rego zamys╠üla┼ées╠ü wygnac╠ü, moz╠çe byc╠ü z powrotem powitany serdecznie w tym s╠üwie╠Ętym umys╠üle, kt├│rego On nigdy nie opus╠üci┼é.

W idei, kt├│ra╠Ę dzis╠ü c╠üwiczymy, moz╠çna z pewnos╠ücia╠Ę us┼éyszec╠ü pies╠ün╠ü zbawienia. Jes╠üli moz╠çesz krzyz╠çowac╠ü tylko siebie, w├│wczas nie zrani┼ées╠ü tego s╠üwiata i nie musisz sie╠Ę zatem obawiac╠ü, z╠çe be╠Ędzie cie╠Ę s╠üciga┼é i z╠çe sie╠Ę zems╠üci na tobie. Ani tez╠ç nie be╠Ędziesz potrzebowa┼é ukrywac╠ü sie╠Ę w przeraz╠çeniu, w obliczu s╠ümiertelnego le╠Ęku przed Bogiem, za kt├│rym skrywa sie╠Ę projekcja. Ta rzecz, kt├│rej sie╠Ę najbardziej boisz, jest twoim zbawieniem. Jestes╠ü silny i to jest si┼éa, kt├│rej chcesz. Jestes╠ü tez╠ç wolny i zadowolony z tej wolnos╠üci. Mys╠üla┼ées╠ü, z╠çe jestes╠ü s┼éaby i ograniczony, poniewaz╠ç ba┼ées╠ü sie╠Ę swojej si┼éy i wolnos╠üci. Jednak w nich lez╠çy twoje zbawienie.

Jest taka chwila, gdy przeraz╠çenie wydaje sie╠Ę opanowywac╠ü tw├│j umys┼é tak mocno, z╠çe tracisz wszelka╠Ę┬ánadzieje╠Ę na uwolnienie sie╠Ę od niego. Jednak, kiedy sobie us╠üwiadomisz, raz na zawsze, z╠çe boisz sie╠Ę samego siebie, tw├│j umys┼é be╠Ędzie siebie postrzega┼é podzielonym. Ale to by┼éo dop├│ty przed toba╠Ę ukryte, dop├│ki wierzy┼ées╠ü, z╠çe atak m├│g┼é nasta╠Ępic╠ü i byc╠ü kierowanym z zewna╠Ętrz, uderzaja╠Ęc do wewna╠Ętrz. Wydawa┼éo sie╠Ę w├│wczas tobie, z╠çe istnia┼é jakis╠ü zewne╠Ętrzny wr├│g, kt├│rego sie╠Ę ba┼ées╠ü. I w ten spos├│b jakis╠ü b├│g, be╠Ęda╠Ęcy na zewna╠Ętrz ciebie, sta┼é sie╠Ę twym s╠ümiertelnym wrogiem; z╠ür├│d┼éem strachu.

Teraz, przez chwile╠Ę, jest w tobie postrzegany morderca, niecierpliwie oczekuja╠Ęcy twojej s╠ümierci, skupiony na nak┼éadaniu na ciebie kary, do czasu, kiedy be╠Ędzie wreszcie m├│g┼é cie╠Ę zabic╠ü. Jednak w tej chwili jest r├│wniez╠ç taki czas, w kt├│rym przychodzi zbawienie. Albowiem strach przed Bogiem znikna╠Ę┼é. A ty moz╠çesz wezwac╠ü Go, aby zbawi┼é cie╠Ę od iluzji przez Swoja╠Ę Mi┼éos╠üc╠ü, nazywaja╠Ęc Go Ojcem, a siebie Jego Synem. M├│dl sie╠Ę, by ta chwila mog┼éa wkr├│tce nasta╠Ępic╠ü – (moz╠çe) dzisiaj. Oddal sie╠Ę od strachu i poda╠Ęz╠çaj w strone╠Ę mi┼éos╠üci.

Kaz╠çda mys╠ül Boga jest z toba╠Ę i wspiera cie╠Ę, bys╠ü m├│g┼é osia╠Ęgna╠Ęc╠ü te╠Ę chwile╠Ę i przejs╠üc╠ü przez nia╠Ę szybko, pewnie i na zawsze. Kiedy strach przed Bogiem odchodzi, w├│wczas nie ma juz╠ç przeszk├│d do osia╠Ęgnie╠Ęcia s╠üwie╠Ętego pokoju Boga. Jak z╠çyczliwa i litos╠üciwa jest dla ciebie ta idea, kt├│ra╠Ę dzis╠ü c╠üwiczymy! Powitaj ja╠Ętak jak powinienes╠ü, gdyz╠ç jest ona twym uwolnieniem. Istotnie, tylko ciebie tw├│j umys┼é moz╠çe pr├│bowac╠ü krzyz╠çowac╠ü. Jednak twoje odkupienie r├│wniez╠ç be╠Ędzie pochodzic╠ü od ciebie.Lekcja 195
Lekcja 197

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>