Lekcja 197

Lekcja 196
Lekcja 198

Lekcja 197.

Listen to “Lekcja 197 – Mog─Ö sobie zas┼éu┼╝y─ç tylko na w┼éasn─ů wdzi─Öczno┼Ť─ç.” on Spreaker.

Moge╠Ę zyskac╠ü tylko swoja╠Ę w┼éasna╠Ę wdzie╠Ęcznos╠üc╠ü.

Tu jest drugi krok, jaki podejmujemy, by uwolnic╠ü tw├│j umys┼é od wiary w zewne╠Ętrzne si┼éy wymierzone przeciw twym w┼éasnym. Dokonujesz pr├│b bycia z╠çyczliwym i przebaczaja╠Ęcym. Jednak ta╠Ę swoja╠Ę z╠çyczliwos╠üc╠ü i wdzie╠Ęcznos╠üc╠ü obracasz znowu w atak, jes╠üli tylko nie spotykasz sie╠Ę z wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę i nie jestes╠ü hojnie obdarowywany podzie╠Ękowaniami. Twoje dary musza╠Ę byc╠ü przyjmowane z czcia╠Ę, z╠çeby nie zosta┼éy z powrotem odebrane. I dlatego tez╠ç mys╠ülisz, z╠çe Boz╠çe dary sa╠Ę w najlepszym razie poz╠çyczkami, a w najgorszym razie oszukan╠üczym podste╠Ępem, kt├│ry chcia┼éby pozbawic╠ü cie╠Ę s╠ürodk├│w obronnych, aby zagwarantowac╠ü, z╠çe kiedy On uderzy w ciebie, to na pewno cie╠Ę zabije.

Jak ┼éatwo moga╠Ę pomylic╠ü Boga z wina╠Ę ci, kt├│rzy nie wiedza╠Ę, co ich mys╠üli moga╠Ę sprawic╠ü. Zaprzecz swojej sile, a w├│wczas s┼éabos╠üc╠ü musi stac╠ü sie╠Ę dla ciebie zbawieniem. Postrzegaj siebie jako ograniczonego, a kraty staja╠Ę sie╠Ę twoim domem. I nie be╠Ędziesz m├│g┼é opus╠ücic╠ü tego wie╠Ęzienia i przypisac╠ü sobie si┼éy, dop├│ki nie przestaniesz widziec╠ü winy i zbawienia jako jednos╠üci i nie zaczniesz kojarzyc╠ü wolnos╠üci ze zbawieniem, postrzegaja╠Ęc je jako po┼éa╠Ęczone, poszukuja╠Ęc w nich si┼éy i domagaja╠Ęc sie╠Ę od nich si┼éy, kt├│ra zostaje odnaleziona i w pe┼éni rozpoznana.

S╠üwiat musi ci dzie╠Ękowac╠ü, kiedy proponujesz mu uwolnienie od twych iluzji. Ale twe podzie╠Ękowania nalez╠ça╠Ę sie╠Ę r├│wniez╠ç tobie, poniewaz╠ç jego uwolnienie moz╠çe byc╠ü tylko odzwierciedleniem twojego. Twa wdzie╠Ęcznos╠üc╠ü jest wszystkim, czego twe dary wymagaja╠Ę, z╠çeby mog┼éy byc╠ü trwa┼éa╠Ę oferta╠Ę wdzie╠Ęcznego serca, uwolnionego na zawsze od piek┼éa. Czy w┼éas╠ünie to chcia┼ébys╠ü zaprzepas╠ücic╠ü, poprzez odebranie z powrotem swoich dar├│w tylko dlatego, z╠çe nie zosta┼éy uczczone? To w┼éas╠ünie ty jestes╠ü tym, kto je czci i sk┼éada im odpowiednie podzie╠Ękowania, poniewaz╠ç to ty jestes╠ü tym, kto otrzyma┼é te dary.

Jes╠üli ktos╠ü inny mys╠üli, z╠çe twoje dary sa╠Ę bezwartos╠üciowe, w├│wczas nie ma to znaczenia. Istnieje taka cze╠Ęs╠üc╠ü jego umys┼éu, kt├│ra ┼éa╠Ęczy sie╠Ę z twoim umys┼éem w wyraz╠çaniu tobie wdzie╠Ęcznos╠üci. Nie ma tez╠ç znaczenia, z╠çe twoje dary wydaja╠Ę sie╠Ę byc╠ü utracone i bezskuteczne. One sa╠Ę otrzymywane tam, gdzie sa╠Ę dawane. Poprzez twa╠Ę wdzie╠Ęcznos╠üc╠ü sa╠Ę przyjmowane powszechnie i z wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę uznawane przez Serce Samego Boga. Czy chcia┼ébys╠ü je z powrotem zabrac╠ü, kiedy On je z wdzie╠Ęcznos╠ücia╠Ę zaakceptowa┼é?

B├│g b┼éogos┼éawi kaz╠çdy dar, kt├│ry Mu dajesz, a kaz╠çdy dar jest dawany Jemu, bo moz╠çe byc╠ü dany tylko tobie. I to, co nalez╠çy do Boga, musi byc╠ü jego w┼éasnos╠ücia╠Ę. Jednak ty nigdy nie us╠üwiadomisz sobie, z╠çe jego dary sa╠Ę pewne, wieczne, niezmienne, nieograniczone, dane na zawsze, rozprzestrzeniaja╠Ęce mi┼éos╠üc╠ü i powie╠Ększaja╠Ęce twa╠Ę niekon╠ücza╠Ęca╠Ę sie╠Ę rados╠üc╠ü, jes╠üli be╠Ędziesz przebaczac╠ü tylko po to, by znowu zaatakowac╠ü.

Gdy odbierzesz komus╠ü dary, kt├│re da┼ées╠ü, be╠Ędziesz mys╠ülec╠ü, z╠çe to co zosta┼éo ci dane, zosta┼éo odebrane. Ale gdy nauczysz sie╠Ę przebaczac╠ü grzechy, kt├│re postrzegasz na zewna╠Ętrz siebie, to w├│wczas nigdy nie pomys╠ülisz, z╠çe dary Boga sa╠Ę ci poz╠çyczone tylko na kr├│tki czas, do chwili gdy On znowu ci je wyrwie poprzez twa╠Ę s╠ümierc╠ü.┬áAlbowiem s╠ümierc╠ü nie be╠Ędzie mia┼éa wtedy dla ciebie znaczenia.

Wraz z zakon╠üczeniem tej wiary kon╠üczy sie╠Ę na zawsze strach. Dzie╠Ękuj za to swej Jaz╠üni, poniewaz╠ç Ona jest wdzie╠Ęczna tylko Bogu i sk┼éada Jemu podzie╠Ękowania dla ciebie. Chrystus jeszcze przyjdzie do kaz╠çdego, kto z╠çyje, bowiem kaz╠çdy musi w Nim z╠çyc╠ü i poruszac╠ü sie╠Ę. Jego Byt w Jego Ojcu jest bezpieczny, poniewaz╠ç Ich Wola jest Jedna. Ich wdzie╠Ęcznos╠üc╠ü dla wszystkiego, co Oni stworzyli, nie ma kon╠üca, poniewaz╠ç wdzie╠Ęcznos╠üc╠ü jest cze╠Ęs╠ücia╠Ę mi┼éos╠üci.

Dzie╠Ęki tobie, s╠üwie╠Ęty Synu Boga. Poniewaz╠ç be╠Ęda╠Ęc takim, jakim zosta┼ées╠ü stworzony, zawierasz w swej Jaz╠üni wszystko. A jestes╠ü wcia╠Ęz╠ç takim, jakim stworzy┼é cie╠Ę B├│g. Nie moz╠çesz przys┼éonic╠ü s╠üwiat┼éa swej doskona┼éos╠üci. W twym sercu jest z┼éoz╠çone Serce Boga. Jestes╠ü Jemu drogi, poniewaz╠ç jestes╠ü Nim. A z powodu tego, czym jestes╠ü, wszelka wdzie╠Ęcznos╠üc╠ü nalez╠çy sie╠Ę tobie.

Sk┼éadaj podzie╠Ękowania w miare╠Ę jak je otrzymujesz. Ba╠Ędz╠ü wolny od wszelkiej niewdzie╠Ęcznos╠üci wobec kaz╠çdego, kto dope┼énia twa╠Ę Jaz╠ün╠ü. A nie ma nikogo, kto by by┼é poza twa╠Ę Jaz╠ünia╠Ę. Ba╠Ędz╠ü wdzie╠Ęczny za wszystkie niezliczone kana┼éy, kt├│re powie╠Ększaja╠Ę twa╠Ę Jaz╠ün╠ü. Wszystko co czynisz jest Jej dawane. Wszystko co mys╠ülisz, to moga╠Ę byc╠ü tylko Jej Mys╠üli, wsp├│┼édzielone przez Nia╠Ę wraz z s╠üwie╠Ętymi Mys╠ülami Boga. Zyskaj teraz wdzie╠Ęcznos╠üc╠ü, kt├│rej sobie odm├│wi┼ées╠ü, gdy zapomnia┼ées╠ü funkcji, jaka╠Ę przydzieli┼é ci B├│g. Ale nie mys╠ül nigdy, z╠çe On kiedykolwiek zaprzesta┼é sk┼éadania ci podzie╠Ękowan╠ü.Lekcja 196
Lekcja 198

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>