Lekcja 21

Lekcja 20
Lekcja 22

Lekcja 21.

Listen to “LEKCJA 21 – Jestem zdeterminowany widzie─ç rzeczy inaczej.” on Spreaker.

Moim mocnym postanowieniem jest widzieć rzeczy inaczej.

Dzisiejsza idea jest oczywis╠ücie kontynuacja╠Ę i rozszerzeniem poprzedniej. Jednak tym razem, opr├│cz zastosowania idei dnia do szczeg├│lnych sytuacji, jakie moga╠Ę sie╠Ę pojawic╠ü, potrzebne sa╠Ę specyficzne okresy przeszukiwania umys┼éu. Zaleca sie╠Ę c╠üwiczyc╠ü pie╠Ęc╠ü razy przez pe┼éna╠Ę minute╠Ę.

C╠üwicza╠Ęc, rozpocznij od powtarzania sobie mys╠üli przewodniej dnia dzisiejszego. Naste╠Ępnie zamknij oczy i poszukuj w swym umys╠üle sytuacji z przesz┼éos╠üci, a takz╠çe teraz╠üniejszych lub przewidywanych w przysz┼éos╠üci, kt├│re wywo┼éuja╠Ę twoja╠Ę z┼éos╠üc╠ü. Ta z┼éos╠üc╠ü moz╠çe przybierac╠ü r├│z╠çne formy, pocza╠Ęwszy od niewielkiego poirytowania a skon╠üczywszy na ws╠üciek┼éos╠üci. Poziom emocji, jakich dos╠üwiadczasz, nie ma znaczenia. Be╠Ędziesz coraz bardziej s╠üwiadom tego, z╠çe ma┼ée uk┼éucie irytacji jest niczym innym, jak tylko zas┼éona╠Ę zacia╠Ęgnie╠Ęta╠Ę na wielka╠Ę furie╠Ę.

Nie pozw├│l zatem by twe mys╠üli podbarwione ÔÇ×ma┼éa╠Ę” z┼éos╠ücia╠Ę umkne╠Ę┼éy tobie w czasie c╠üwiczen╠ü. Pamie╠Ętaj, z╠çe naprawde╠Ę nie wiesz co wzbudza w tobie z┼éos╠üc╠ü i twoje przekonania na ten temat nic nie znacza╠Ę. Prawdopodobnie be╠Ędziesz odczuwa┼é pokuse╠Ę by pewne sytuacje rozpamie╠Ętywac╠ü bardziej niz╠ç inne opieraja╠Ęc sie╠Ę na b┼ée╠Ędnej podstawie, z╠çe sa╠Ę one ÔÇ×oczywiste”. Tak nie jest. To jest tylko przyk┼éad wiary, z╠çe niekt├│re formy ataku sa╠Ę bardziej usprawiedliwione niz╠ç inne.

Gdy przebadasz juz╠ç sw├│j umys┼é pod ka╠Ętem wszystkich form, w jakich przejawiaja╠Ę sie╠Ę atakuja╠Ęce mys╠üli, zatrzymaj kaz╠çda╠Ę w umys╠üle w chwili, gdy m├│wisz do siebie:

Moim mocnym postanowieniem jest widziec╠ü ______ [imie╠Ę] inaczej.

Moim mocnym postanowieniem jest widziec╠ü ______ [okres╠ül dana╠Ę sytuacje╠Ę] inaczej.

Pr├│buj wszystko okres╠ülac╠ü tak s╠ücis╠üle, jak to tylko moz╠çliwe. Moz╠çesz, na przyk┼éad, skupiac╠ü swa╠Ę z┼éos╠üc╠ü na jakiejs╠ü szczeg├│lnej w┼éas╠üciwos╠üci jakiejs╠ü szczeg├│lnej osoby, wierza╠Ęc, z╠çe twa z┼éos╠üc╠ü jest ograniczona tylko do tego aspektu. Jez╠çeli z powodu tego zniekszta┼écenia cierpi na tym twoje postrzeganie, w├│wczas powiedz:

Moim mocnym postawieniem jest by widziec╠ü ______ [okres╠ül ceche╠Ę] w______ [imie╠Ę]

inaczej.Lekcja 20
Lekcja 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>