Lekcja 221

Lekcja 220
Lekcja 222

CZ─ś┼Ü─ć DRUGA
Listen to “LEKCJA 221ÔÇĘ – Pok├│j mojemu umys┼éowi. Niech ucichn─ů wszystkie moje my┼Ťli.” on Spreaker.

Wste╠Ęp

S┼éowa teraz be╠Ęda╠Ę mia┼éy ma┼ée znaczenie. Uz╠çywamy ich tylko jako przewodnik├│w, od kt├│rych juz╠ç teraz nie jestes╠ümy zalez╠çni. Albowiem teraz zda╠Ęz╠çamy do bezpos╠üredniego dos╠üwiadczenia samej prawdy. Pozosta┼ée lekcje stanowia╠Ę tylko wste╠Ęp do dos╠üwiadczen╠ü zachodza╠Ęcych w czasie, w kt├│rym opuszczamy ten s╠üwiat b├│lu i zmierzamy do osia╠Ęgnie╠Ęcia pokoju. Teraz zaczynamy sie╠Ęgac╠ü do tego celu, kt├│ry wyznaczy┼é ten kurs i dochodzimy do jego zakon╠üczenia, na osia╠Ęgniecie kt├│rego nasze c╠üwiczenia by┼éy zawsze nastawione.

Teraz pr├│bujemy osia╠Ęgna╠Ęc╠ü stan, w kt├│rym nasze c╠üwiczenia sa╠Ę tylko pocza╠Ętkiem. Bowiem pozostajemy w cichym oczekiwaniu na naszego Boga Ojca. On obieca┼é, z╠çe Sam podejmie kon╠ücowy krok. A my mamy pewnos╠üc╠ü, z╠çe Jego obietnice sa╠Ę dotrzymywane. Przebylis╠ümy d┼éuga╠Ę droge╠Ę i teraz czekamy na Niego. Be╠Ędziemy kontynuowac╠ü spe╠Ędzanie z Nim czasu codziennie rano i wieczorem, tak d┼éugo, jak czyni to nas szcze╠Ęs╠üliwym. Nie rozpatrujemy teraz sprawy czasu trwania tego dos╠üwiadczenia. Uz╠çywamy tyle czasu, ile potrzeba aby uzyskac╠ü poz╠ça╠Ędany rezultat. Ale nie zapominamy o naszych cogodzinnym wspominaniu Boga, wzywaja╠Ęc Go r├│wniez╠ç wtedy, gdy Go potrzebujemy, kiedy jestes╠ümy kuszeni, by zapomniec╠ü o swym celu.

Przez wszystkie naste╠Ępne dni be╠Ędziemy pracowac╠ü dalej z przewodnia╠Ę mys╠üla╠Ę c╠üwiczenia i uz╠çyjemy jej jako wste╠Ępu do rozpocze╠Ęcia okresu odpoczynku, przynosza╠Ęcego spok├│j naszym potrzebuja╠Ęcym go umys┼éom. Jednak w tych pozosta┼éych s╠üwie╠Ętych chwilach, kon╠ücza╠Ęcych rok, kt├│ry podarowalis╠ümy Bogu, nie zadowolimy sie╠Ę tylko prostym c╠üwiczeniem. Wypowiemy proste s┼éowa powitania i be╠Ędziemy oczekiwac╠ü, by objawi┼é sie╠Ę nam nasz Ojciec, tak jak obieca┼é. Wezwalis╠ümy Go, a On obieca┼é, z╠çe Jego Syn nie pozostanie bez odpowiedzi, kiedy wzywa Jego Imienia.

Teraz naprawde╠Ę przybywamy do Niego, niosa╠Ęc tylko Jego S┼éowo w swych umys┼éach i sercach i czekamy, by podja╠Ę┼é ten krok, o kt├│rym nam powiedzia┼é poprzez Sw├│j G┼éos i kt├│ry na pewno podejmie, gdy Go o to poprosimy. Nie pozostawi┼é Swego Syna w tym ca┼éym jego szalen╠üstwie, ani nie zawi├│d┼é jego zaufania do Siebie. Czyz╠ç Jego wiernos╠üc╠ü nie zas┼éuz╠çy┼éa na nasze zaproszenie, kt├│rego On potrzebuje by uczynic╠ü nas szcze╠Ęs╠üliwymi? Z┼éoz╠çymy je i zostanie przyje╠Ęte. Tak be╠Ędziemy z Nim teraz spe╠Ędzac╠ü nasz czas. Najpierw wypowiadamy s┼éowa zaproszenia, kt├│re sugeruje nam Jego G┼éos, a naste╠Ępnie czekamy na Jego przybycie do nas.

Teraz wype┼énia sie╠Ę czas przepowiedziany w proroctwach. Teraz zostaja╠Ę podtrzymane i w pe┼éni dotrzymane wszystkie staroz╠çytne obietnice. Z╠çaden czas juz╠ç nie oddziela nas od ich spe┼énienia. Albowiem nie moz╠çe sie╠Ę nam nie udac╠ü. Usia╠Ędz╠ü w ciszy i czekaj na swojego Ojca. On musi przyjs╠üc╠ü do ciebie, kiedy rozpoznasz, z╠çe jest twoja╠Ę wola╠Ę, aby On tak uczyni┼é. I nigdy nie m├│g┼ébys╠ü zajs╠üc╠ü tak daleko, jes╠üli bys╠ü nie wiedzia┼é, choc╠üby mglis╠ücie, z╠çe to jest twoja wola.

Jestem tak blisko ciebie, nie moz╠çe sie╠Ę nam nie udac╠ü. Ojcze, oddaje╠Ę Tobie te s╠üwie╠Ęte chwile, z wdzie╠Ęcznos╠üci dla Tego, Kto nauczy┼é nas, jak opus╠ücic╠ü ten s╠üwiat smutku, zamieniaja╠Ęc go na inny, dany nam przez Ciebie. Teraz nie ogla╠Ędamy sie╠Ę za siebie. Spogla╠Ędamy naprz├│d i kierujemy nasze oczy w strone╠Ę kon╠üca podr├│z╠çy. Przyjmij od nas te ma┼ée dary naszych podzie╠Ękowan╠ü, gdy poprzez widzenie Chrystusowe ogla╠Ędamy ten inny s╠üwiat, be╠Ęda╠Ęcy poza tym, kt├│ry wytworzylis╠ümy i przyjmujemy go jako pe┼ény zamiennik naszego w┼éasnego s╠üwiata.

I teraz czekamy w ciszy, nie obawiaja╠Ęc sie╠Ę niczego, pewni Twojego przybycia. Zmierzalis╠ümy do odnalezienia naszej drogi poprzez poda╠Ęz╠çanie za Przewodnikiem, kt├│rego Ty do nas pos┼éa┼ées╠ü. Nie znalis╠ümy tej drogi, ale Ty nie zapomnia┼ées╠ü o nas. I wiemy, z╠çe teraz tez╠ç nie zapomnisz o nas. Prosimy tylko o to, aby Twoje pradawne obietnice, kt├│re sa╠Ę Twoja╠Ę Wola╠Ę, zosta┼éy dotrzymane. Prosza╠Ęc o to, chcemy tego co Ty. Ojciec i Syn, Kt├│rych s╠üwie╠Ęta Wola stworzy┼éa wszystko co istnieje, nie moga╠Ę w niczym zawies╠üc╠ü. Maja╠Ęc ta╠Ę pewnos╠üc╠ü, podejmujemy te ostatnie kilka krok├│w do ciebie, opieraja╠Ęc sie╠Ę na zaufaniu do Twojej Mi┼éos╠üci, kt├│ra nie zawiedzie Syna wzywaja╠Ęcego Ciebie.

I tak rozpoczynamy kon╠ücowa╠Ę cze╠Ęs╠üc╠ü tego jednego s╠üwie╠Ętego roku, kt├│ry spe╠Ędzilis╠ümy razem na poszukiwaniu prawdy i Boga, Kt├│ry jest jedynym Stw├│rca╠Ę. Odnalez╠ülis╠ümy droge╠Ę, kt├│ra╠Ę On dla nas wybra┼é i dokonalis╠ümy wyboru, by nia╠Ę poda╠Ęz╠çac╠ü, tak jak On by tego chcia┼é. Jego Re╠Ęka nas podtrzymywa┼éa. Jego Mys╠üli┬ározs╠üwietla┼éy ciemnos╠üc╠ü w naszych umys┼éach. Jego Mi┼éos╠üc╠ü wzywa┼éa nas nieustanie od pocza╠Ętku czasu.

Z╠çyczylis╠ümy sobie, z╠çeby Bogu nie uda┼éo sie╠Ę miec╠ü Syna, kt├│rego stworzy┼é On dla Siebie. Chcielis╠ümy, aby B├│g sie╠Ę zmieni┼é i by┼é takim, jakim my pragne╠Ęlis╠ümy Go uczynic╠ü. I wierzylis╠ümy, z╠çe nasze szalone z╠çyczenia by┼éy prawda╠Ę. Teraz cieszymy sie╠Ę, z╠çe to wszystko jest juz╠ç nieaktualne i juz╠ç d┼éuz╠çej nie uwaz╠çamy iluzji za prawde╠Ę. Pamie╠Ęc╠ü Boga juz╠ç migocze na horyzoncie kaz╠çdego naszego umys┼éu. Jeszcze chwila i ona wzejdzie i znowu sie╠Ę pojawi. Jeszcze chwila i my, kt├│rzy jestes╠ümy Synami Boga, be╠Ędziemy bezpieczni w domu, gdzie On by chcia┼é, abys╠ümy byli.

Teraz nasza potrzeba c╠üwiczen╠ü jest prawie zaspokojona. Bowiem w tej kon╠ücowej cze╠Ęs╠üci kursu zrozumiemy, z╠çe aby znik┼éa wszelka pokusa, wystarczy tylko wezwac╠ü Boga. Zamiast s┼é├│w potrzebujemy tylko poczuc╠ü Jego Mi┼éos╠üc╠ü. Zamiast modlitw potrzebujemy tylko zawo┼éac╠ü Jego Imie╠Ę. Zamiast osa╠Ędzania potrzebujemy tylko sie╠Ę wyciszyc╠ü i pozwolic╠ü, by wszystkie rzeczy zosta┼éy uzdrowione. Przyjmiemy spos├│b, w jaki plan Boz╠çy sie╠Ę zakon╠üczy, tak jak przyje╠Ęlis╠ümy spos├│b jego rozpocze╠Ęcia. Teraz jest on ukon╠üczony. Ten rok przeni├│s┼é nas do wiecznos╠üci.

Jednak w jednym przypadku, w dalszym cia╠Ęgu be╠Ędziemy uz╠çywac╠ü s┼é├│w. Od czasu do czasu, pouczenia dotycza╠Ęce temat├│w o szczeg├│lnej donios┼éos╠üci be╠Ęda╠Ę urozmaicac╠ü nasze codzienne lekcje i okresy pozbawionego s┼é├│w, g┼ée╠Ębokiego przez╠çycia, kt├│re powinny p├│z╠üniej po nich nasta╠Ępic╠ü. Te specjalne mys╠üli powinny byc╠ü przegla╠Ędanie codziennie, a powtarzanie takiego pouczenia powinno byc╠ü kontynuowane, az╠ç w kolejnej lekcji pojawi sie╠Ę naste╠Ępne pouczenie. Powinny byc╠ü one czytane powoli, poprzedzaja╠Ęc jedna╠Ę z tych s╠üwie╠Ętych i b┼éogos┼éawionych chwil, kt├│ra ma nasta╠Ępic╠ü w danym dniu. Poniz╠çej podajemy juz╠ç pierwsze takie pouczenie.

1. Co to jest przebaczenie?

Przebaczenie uznaje, z╠çe to, co mys╠üla┼ées╠ü, z╠çe tw├│j brat ci uczyni┼é, w og├│le sie╠Ę nie zdarzy┼éo. Ono nie u┼éaskawia grzech├│w, czynia╠Ęc je prawdziwymi. Ono rozpoznaje, z╠çe grzechu nie by┼éo. I poprzez takie spojrzenie na grzech sa╠Ę przebaczone wszystkie twe grzechy. Czym jest grzech, jak nie fa┼észywa╠Ę idea╠Ę na temat Syna Boga? Przebaczenie tylko widzi jej fa┼észywos╠üc╠ü i dlatego pozwala jej odejs╠üc╠ü. A miejsce idei grzechu zajmuje teraz Wola Boga.

Nieprzebaczaja╠Ęca mys╠ül wytwarza osa╠Ęd, kt├│ry nie wzbudza z╠çadnych wa╠Ętpliwos╠üci, chociaz╠ç nie jest prawdziwy. Umys┼é, kt├│ry tak dzia┼éa, jest zamknie╠Ęty i nie zostanie uwolniony. Taka mys╠ül ochrania projekcje╠Ę, napinaja╠Ęc jej ┼éan╠ücuchy, tak, z╠çe zniekszta┼écenia sa╠Ę bardziej ukryte i zas┼éonie╠Ęte; mniej podatne na wa╠Ętpliwos╠üci i trzymane dalej od rozumu. C├│z╠ç mog┼éoby przeszkodzic╠ü utrwalonej projekcji w realizacji jej upragnionego celu?

Nieprzebaczaja╠Ęca mys╠ül czyni wiele r├│z╠çnych rzeczy. W oszala┼éym dzia┼éaniu da╠Ęz╠çy do osia╠Ęgnie╠Ęcia swego celu, przekre╠Ęcaja╠Ęc, wywracaja╠Ęc i burza╠Ęc wszystko, co jej przeszkadza na wybranej przez nia╠Ę drodze. Zniekszta┼écenie jest jej celem i zarazem s╠ürodkiem, poprzez kt├│ry chcia┼éaby sw├│j cel realizowac╠ü. Przyste╠Ępuje do swych ws╠üciek┼éych pr├│b obalenia rzeczywistos╠üci, nie przejmuja╠Ęc sie╠Ę niczym, co wydawa┼éoby sie╠Ę byc╠ü sprzeczne z jej punktem widzenia.

Z drugiej strony, przebaczenie jest ciche i spokojne, nie czynia╠Ęc niczego. Nie obraz╠ça z╠çadnego aspektu rzeczywistos╠üci, ani nie zmierza do jej naginania wed┼éug swych upodoban╠ü. Ono tylko patrzy, czeka i nie osa╠Ędza. Ten, kto by nie chcia┼é przebaczyc╠ü, musi osa╠Ędzac╠ü, poniewaz╠ç musi usprawiedliwic╠ü swe niepowodzenie w przebaczeniu. Ale ten, kto by chcia┼é sobie przebaczyc╠ü, musi nauczyc╠ü sie╠Ę witac╠ü prawde╠Ę taka╠Ę, jaka╠Ę ona jest.

Nie czyn╠ü wie╠Ęc nic i pozw├│l przebaczeniu pokazac╠ü ci, co masz robic╠ü, poprzez Tego, Kto jest twym Przewodnikiem, twoim Zbawca╠Ę i Opiekunem, maja╠Ęc niezachwiana╠Ę nadzieje╠Ę i pewnos╠üc╠ü twego ostatecznego sukcesu. On juz╠ç tobie przebaczy┼é, poniewaz╠ç taka jest Jego funkcja, dana Mu przez Boga. Teraz ty musisz wsp├│┼édzielic╠ü Jego funkcje╠Ę i przebaczyc╠ü temu, kogo On zbawi┼é, kogo bezgrzesznos╠üc╠ü widzi i kogo czci jako Syna Boga.

Lekcja 221.

Pok├│j mojemu umys┼éowi. Niechaj wszystkie me mys╠üli zostana╠Ę wyciszone.

Ojcze, przybywam dzis╠ü do Ciebie aby szukac╠ü pokoju, kt├│ry Ty sam moz╠çesz mi dac╠ü. Przybywam w ciszy. W spokoju mego serca, w zacisznych zaka╠Ętkach mego umys┼éu, czekam i nas┼éuchuje╠Ę Twojego G┼éosu. M├│j Ojcze, przem├│w do mnie dzisiaj. Przybywam by s┼éuchac╠ü Twego G┼éosu w ciszy, w pewnos╠üci i w mi┼éos╠üci, nie wa╠Ętpia╠Ęc, z╠çe us┼éyszysz me wo┼éania i odpowiesz mi.

Dzis╠ü czekamy w ciszy. B├│g tu jest, poniewaz╠ç czekamy razem. Jestem pewny, z╠çe On przem├│wi do ciebie i be╠Ędziesz Go s┼éysza┼é. Uznaj moja╠Ę pewnos╠üc╠ü, gdyz╠ç jest ona twoja. Nasze umys┼éy sa╠Ę po┼éa╠Ęczone. Czekamy maja╠Ęc tylko jedna╠Ę intencje╠Ę: aby us┼éyszec╠ü odpowiedz╠ü naszego Ojca na nasze wo┼éanie, aby pozwolic╠ü naszym mys╠ülom wyciszyc╠ü sie╠Ę i odnalez╠üc╠ü Jego pok├│j, aby us┼éyszec╠ü jak On m├│wi nam, czym jestes╠ümy i objawia Siebie Swojemu Synowi.Lekcja 220
Lekcja 222

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>