Lekcja 23

Lekcja 22
Lekcja 24

Lekcja 23.

Listen to “LEKCJA 23 – Moge╠Ę uciec ze s╠üwiata, kto╠üry widze╠Ę, przez porzucenie atakuja╠Ęcych mys╠üli.” on Spreaker.

Moge╠Ę uciec od s╠üwiata, kt├│ry widze╠Ę, poprzez rezygnacje╠Ę z atakuja╠Ęcych mys╠üli.

Idea na dzien╠ü dzisiejszy zawiera jedyny spos├│b ucieczki od strachu, kt├│ry kiedykolwiek be╠Ędzie skuteczny. Nic innego nie be╠Ędzie dzia┼éac╠ü, cokolwiek innego jest bez znaczenia. Ale ten spos├│b nie moz╠çe zawies╠üc╠ü. Kaz╠çda mys╠ül jaka╠Ę masz, tworzy jaka╠Ęs╠ü cza╠Ęstke╠Ę tego s╠üwiata, kt├│ry widzisz. Dlatego w┼éas╠ünie musimy pracowac╠ü nad twoimi mys╠ülami, jes╠üli twe postrzeganie s╠üwiata ma sie╠Ę zmienic╠ü.

Jez╠çeli przyczyna╠Ę tego s╠üwiata, kt├│ry widzisz, sa╠Ę atakuja╠Ęce mys╠üli, musisz sie╠Ę nauczyc╠ü, z╠çe to sa╠Ę mys╠üli, kt├│rych nie chcesz. Nie ma sensu lamentowac╠ü nad tym s╠üwiatem. Nie ma sensu pr├│bowac╠ü go zmieniac╠ü. Nie jest on zdolny do zmiany, poniewaz╠ç jest tylko skutkiem. Ale naprawde╠Ę jest sens zmienic╠ü swe mys╠üli o tym s╠üwiecie. Albowiem w ten spos├│b zmieniasz przyczyne╠Ę. Skutek zmieni sie╠Ę automatycznie.

S╠üwiat, kt├│ry widzisz, jest ms╠üciwym s╠üwiatem i wszystko w nim jest symbolem zemsty. Kaz╠çde twe postrzeganie ÔÇ×zewne╠Ętrznej rzeczywistos╠üci” jest tylko obrazowym przedstawieniem twoich w┼éasnych atakuja╠Ęcych mys╠üli. Moz╠çna by zapytac╠ü, czy to w og├│le moz╠çna nazwac╠ü widzeniem. Czy fantazja nie jest lepszym s┼éowem na okres╠ülenie takiego procesu, a halucynacja bardziej odpowiednim okres╠üleniem jego rezultatu?

Widzisz s╠üwiat, kt├│ry wytworzy┼ées╠ü, ale nie widzisz siebie jako wytw├│rcy tego wyobraz╠çenia. Nie moz╠çesz byc╠ü ocalony przed tym s╠üwiatem, ale moz╠çesz uciec od jego przyczyny. To w┼éas╠ünie oznacza zbawienie, albowiem gdziez╠ç jest ten s╠üwiat, kt├│ry widzisz, kiedy jego przyczyna znikne╠Ę┼éa? Widzenie duchowe zawsze zawiera cos╠ü, co zaste╠Ępuje wszystko, co mys╠ülisz, z╠çe teraz widzisz. Cudowne pie╠Ękno moz╠çe os╠üwietlic╠ü twe wyobraz╠çenia i tak je przekszta┼écic╠ü, z╠çe be╠Ędziesz je kocha┼é, nawet jes╠üli by┼éy zrodzone z nienawis╠üci. Bowiem nie be╠Ędziesz juz╠ç ich tworzy┼é sam.

Dzisiejsza idea wprowadza mys╠ül, z╠çe nie jestes╠ü z┼éapany w pu┼éapke╠Ę przez ten s╠üwiat, kt├│ry widzisz, poniewaz╠ç jego przyczyna moz╠çe zostac╠ü zmieniona. Ta zmiana wymaga najpierw, by zidentyfikowac╠ü te╠Ę przyczyne╠Ę, a naste╠Ępnie pozwolic╠ü jej odejs╠üc╠ü i w ten spos├│b umoz╠çliwic╠ü jej zasta╠Ępienie. Pierwsze dwa kroki w tym procesie wymagaja╠Ę twej wsp├│┼épracy. Kon╠ücowy krok jej nie wymaga. Twoje wyobraz╠çenia zosta┼éy juz╠ç┬ázasta╠Ępione. Poprzez podje╠Ęcie pierwszych dw├│ch krok├│w zobaczysz, z╠çe tak sie╠Ę dzieje.

Opr├│cz uz╠çycia dzisiejszej idei w cia╠Ęgu ca┼éego dnia, gdyby pojawi┼éa sie╠Ę taka potrzeba, wymaga sie╠Ę pie╠Ęciokrotnego wykonania c╠üwiczenia. Podczas rozgla╠Ędania sie╠Ę wok├│┼é siebie, powtarzaj najpierw powoli idee╠Ę dnia dzisiejszego, a naste╠Ępnie zamknij oczy i oddaj sie╠Ę przez minute╠Ę przeszukiwaniu twego umys┼éu pod ka╠Ętem atakuja╠Ęcych mys╠üli, jakie ci przychodza╠Ę do g┼éowy. Gdy kaz╠çda z nich pojawia sie╠Ę w twym umys╠üle, powiedz:

Moge╠Ę uciec od tego s╠üwiata, kt├│ry widze╠Ę, przez porzucenie atakuja╠Ęcych mys╠üli o

Zatrzymaj kaz╠çda╠Ę atakuja╠Ęca╠Ę mys╠ül w umys╠üle gdy ja╠Ę wypowiadasz, a potem porzuc╠ü te╠Ę mys╠ül i przejdz╠ü do naste╠Ępnej.

Podczas c╠üwiczen╠ü upewnij sie╠Ę, z╠çe uwzgle╠Ędniasz zar├│wno mys╠üli o atakowaniu jak i o byciu atakowanym. Ich skutki sa╠Ę dok┼éadnie takie same, poniewaz╠ç te mys╠üli sa╠Ę dok┼éadnie takie same. Na razie tego nie rozpoznajesz, ale obecnie jestes╠ü tylko proszony aby w dzisiejszych c╠üwiczeniach traktowac╠ü je jako takie same. Jestes╠ümy wcia╠Ęz╠ç na etapie identyfikowania przyczyny s╠üwiata, kt├│ry widzisz. Kiedy ostatecznie nauczysz sie╠Ę, z╠çe mys╠üli o atakowaniu i byciu atakowanym nie r├│z╠çnia╠Ę sie╠Ę, be╠Ędziesz got├│w by pozwolic╠ü odejs╠üc╠ü ich przyczynie.Lekcja 22
Lekcja 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>