Lekcja 256

Lekcja 255
Lekcja 257

Lekcja 256.

Listen to “LEKCJA 256 Bo╠üg jest dzis╠ü moim jedynym celem.” on Spreaker.

Bóg jest dziś mym jedynym celem.

Droga do Boga wiedzie z tego s╠üwiata poprzez przebaczenie. Nie ma innej drogi. Jes╠üli umys┼é nie przywia╠Ęzywa┼éby wielkiej wagi do grzechu, to czy by┼éoby potrzebne odnajdywanie drogi do miejsca, w kt├│rym juz╠ç jestes╠ü? Kto chcia┼éby byc╠ü wcia╠Ęz╠ç niepewnym? Kto m├│g┼éby byc╠ü niepewnym tego kim jest? I kto by┬ájeszcze chcia┼é pozostawac╠ü pogra╠Ęz╠çony we s╠ünie, otoczony cie╠Ęz╠çkimi chmurami wa╠Ętpliwos╠üci co s╠üwie╠Ętos╠üci tego, kt├│rego B├│g stworzy┼é bezgrzesznym? Tu, na tym s╠üwiecie, moz╠çemy tylko s╠ünic╠ü. Ale moz╠çemy s╠ünic╠ü, z╠çe przebaczylis╠ümy temu, w kt├│rym wszelki grzech jest niemoz╠çliwy i postanawiamy, by w┼éas╠ünie to dzis╠ü s╠ünic╠ü. B├│g jest naszym celem; przebaczenie jest s╠ürodkiem, dzie╠Ęki kt├│remu nasze umys┼éy wreszcie powracaja╠Ę do Niego.

Tak wie╠Ęc, nasz Ojcze, chcielibys╠ümy przybyc╠ü do Ciebie droga╠Ę przez Ciebie wyznaczona╠Ę. Nie mamy innego celu z wyja╠Ętkiem s┼éuchania Twego G┼éosu i odnalezienia tej drogi, kt├│ra╠Ę Twoje s╠üwie╠Ęte S┼éowo nam wskaza┼éo.Lekcja 255
Lekcja 257

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>