Lekcja 27

Lekcja 26
Lekcja 28

Dzisiejsza idea wyraz╠ça cos╠ü mocniejszego niz╠ç zwyk┼éa determinacja. Ona daje duchowemu widzeniu pierwszen╠üstwo nad wszystkimi innymi pragnieniami. Moz╠çesz odczuwac╠ü niepewnos╠üc╠ü uz╠çywaja╠Ęc tej idei, z powodu tego, z╠çe nie jestes╠ü pewien czy naprawde╠Ę tego chcesz. To nie jest istotne. Celem dzisiejszych c╠üwiczen╠ü jest przybliz╠çyc╠ü nieco czas, kiedy ta idea be╠Ędzie ca┼ékowicie prawdziwa.

Moz╠çe pojawic╠ü sie╠Ę wielka pokusa by wierzyc╠ü, z╠çe prosi sie╠Ę ciebie o jakis╠ü rodzaj ofiary, gdy wymaga sie╠Ę od ciebie, bys╠ü powiedzia┼é, z╠çe chcesz nade wszystko widziec╠ü. Jez╠çeli jestes╠ü zaniepokojony z powodu braku odpowiednich zastrzez╠çen╠ü, z╠çe tak nie jest, dodaj:

Widzenie duchowe nic nikogo nie kosztuje.

Jez╠çeli obawa przed strata╠Ę wcia╠Ęz╠ç sie╠Ę utrzymuje, dodaj jeszcze:

Ono może tylko błogosławić.

By uzyskac╠ü maksymalne korzys╠üci, trzeba dzisiejsza╠Ę idee╠Ę powtarzac╠ü wiele razy. Powinna byc╠ü uz╠çywana co najmniej raz na po╠ü┼é godziny. Moz╠çesz pro╠übowac╠ü nawet co pie╠Ętnas╠ücie lub co dwadzies╠ücia minut. Zaleca sie╠Ę, z╠çeby ustanowic╠ü okres╠ülony czas powtarzania tej mys╠üli w czasie budzenia sie╠Ę lub kro╠ütko po przebudzeniu i starac╠ü sie╠Ę stosowac╠ü do tego przez ca┼éy dzien╠ü. To wcale nie be╠Ędzie trudne do zrobienia, nawet jes╠üli jestes╠ü w tym czasie zaje╠Ęty rozmowa╠Ę lub zaangaz╠çowany w cos╠ü innego. Moz╠çesz wcia╠Ęz╠ç powtarzac╠ü sobie to jedno kro╠ütkie zdanie, nie przeszkadzaja╠Ęc czemukolwiek.

Prawdziwym pytaniem jest tylko to, jak cze╠Ęsto be╠Ędziesz sobie o tym przypomina┼é? Jak bardzo chcesz, by dzisiejsza idea by┼éa prawdziwa? Odpowiadaja╠Ęc tylko na jedno z tych pytan╠ü, odpowiadasz na to drugie. Prawdopodobnie opus╠ücisz kilka powto╠ürzen╠ü tego c╠üwiczenia, a moz╠çe nawet wie╠Ększa╠Ę ich liczbe╠Ę. Nie przejmuj sie╠Ę tym i mimo wszystko pro╠übuj trzymac╠ü sie╠Ę swojego planu. Jez╠çeli choc╠ü raz w cia╠Ęgu dnia poczujesz, z╠çe by┼ées╠ü wobec siebie w pe┼éni uczciwy powtarzaja╠Ęc dzisiejsza╠Ę idee╠Ę, moz╠çesz byc╠ü pewny, z╠çe oszcze╠Ędzi┼ées╠ü sobie wielu lat wysi┼éku.Lekcja 26
Lekcja 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>