Lekcja 270

Lekcja 269
Lekcja 271

Lekcja 270.

Listen to “LEKCJA 270 – Dzis╠ü nie be╠Ęde╠Ę uz╠çywa┼é oczu cia┼éa.” on Spreaker.

Dzis╠ü nie be╠Ęde╠Ę uz╠çywa┼é oczu cia┼éa.

Ojcze, widzenie Chrystusowe jest Twoim darem dla mnie i ma moc przet┼éumaczenia wszystkiego, co widza╠Ę oczy cia┼éa, na obraz s╠üwiata, kt├│remu przebaczono. Jak wspania┼éy i ┼éaskawy jest ten s╠üwiat! Jednak, jakz╠çe duz╠ço wie╠Ęcej, niz╠ç wzrok moz╠çe pokazac╠ü, be╠Ęde╠Ę w nim postrzega┼é. S╠üwiat, kt├│remu przebaczono, oznacza, z╠çe Tw├│j Syn uznaje swego Ojca, pozwala by jego sny zosta┼éy sprowadzone doprawdy i czeka przez jeszcze tylko ta╠Ę jedna╠Ę chwile╠Ę czasu, kt├│ry kon╠üczy sie╠Ę na zawsze, gdy Twoja pamie╠Ęc╠ü do Twego Syna powraca. I teraz jego wola stanowi jednos╠üc╠ü z Twoja╠Ę. Jego funkcja jest teraz tylko Twoja╠Ę W┼éasna╠Ę, a kaz╠çda mys╠ül, z wyja╠Ętkiem Twej W┼éasnej, znika.

Cisza dnia dzisiejszego pob┼éogos┼éawi nasze serca i poprzez te serca do kaz╠çdego przybe╠Ędzie pok├│j. Chrystus jest dzis╠ü naszymi oczami. I uz╠çywaja╠Ęc Jego wzroku, oferujemy uzdrowienie temu s╠üwiatu poprzez Niego, s╠üwie╠Ętego Syna, kt├│rego B├│g stworzy┼é ca┼ékowitym, s╠üwie╠Ętego Syna, kt├│rego B├│g stworzy┼é Jedynym.

6. Kim jest Chrystus?

Chrystus jest Boz╠çym Synem, takim, jakim On go stworzy┼é. On jest Jaz╠ünia╠Ę, kt├│ra╠Ę wsp├│┼édzielimy, jednocza╠Ęca╠Ę nas wszystkich razem i jednocza╠Ęca╠Ę nas takz╠çe z Bogiem. On jest Mys╠üla╠Ę przebywaja╠Ęca╠Ę wcia╠Ęz╠ç w umys╠üle, kt├│ry jest Jego Z╠ür├│d┼éem. Nie opus╠üci┼é Swego s╠üwie╠Ętego domu, ani nie utraci┼é tez╠ç niewinnos╠üci, w kt├│rej by┼é stworzony. On przebywa niezmieniony na zawsze w Umys╠üle Boga.

Chrystus jest ogniwem, kt├│re ┼éa╠Ęczy cie╠Ę z Bogiem i sprawia, z╠çe stanowisz z nim jednos╠üc╠ü, gwarantuja╠Ęc, z╠çe oddzielenie jest niczym wie╠Ęcej niz╠ç iluzja╠Ę rozpaczy, bowiem nadzieja wiecznie w Nim mieszka. Tw├│j umys┼é jest cze╠Ęs╠ücia╠Ę Jego Umys┼éu, a Jego Umys┼é jest cze╠Ęs╠ücia╠Ę twojego. On jest ta╠Ę cze╠Ęs╠ücia╠Ę, w kt├│rej znajduje sie╠Ę Boz╠ça Odpowiedz╠ü; gdzie wszystkie decyzje sa╠Ę juz╠ç podje╠Ęte, wszystkie sny zakon╠üczone. Pozostaje nietknie╠Ęty przez wszystko, co postrzegaja╠Ę oczy cia┼éa. Bo chociaz╠ç to w┼éas╠ünie w Nim Jego Ojciec umies╠üci┼é s╠ürodki dla twojego zbawienia, On wcia╠Ęz╠ç pozostaje ta╠Ę Jaz╠ünia╠Ę, Kt├│ra, podobnie jak Jego Ojciec, nie zna grzechu.

Be╠Ęda╠Ęc domem Ducha S╠üwie╠Ętego i w domu, w samym Bogu, Chrystus pozostaje w pokoju, w Niebie twojego s╠üwie╠Ętego umys┼éu. To jest jedyna cze╠Ęs╠üc╠ü ciebie, kt├│ra ma swa╠Ę prawdziwa╠Ę rzeczywistos╠üc╠ü. Reszta to tylko sny. Jednak te sny be╠Ęda╠Ę powierzone Chrystusowi, by zblak┼éy przed Jego chwa┼éa╠Ę i ods┼éoni┼éy tobie wreszcie twa╠Ę s╠üwie╠Ęta╠Ę Jaz╠ün╠ü, Chrystusa.

Duch S╠üwie╠Ęty dociera od Chrystusa w tobie do wszystkich twoich sn├│w i proponuje im by przyby┼éy do Niego, aby mog┼éy byc╠ü przet┼éumaczone na prawde╠Ę. On wymieni je na kon╠ücowy sen, kt├│ry B├│g ustanowi┼é kon╠ücem sn├│w. Albowiem gdy przebaczenie ogarnia ten s╠üwiat i pok├│j przybywa do kaz╠çdego Syna Boga, co mog┼éoby byc╠ü jeszcze trzymane w oddzieleniu, bo co jeszcze wtedy pozostaje do ogla╠Ędania opr├│cz oblicza Chrystusa?

I jak d┼éugo be╠Ędzie to s╠üwie╠Ęte oblicze ogla╠Ędane, kiedy jest ono tylko symbolem tego, z╠çe czas nauki sie╠Ę┬áskon╠üczy┼é i wreszcie zosta┼é osia╠Ęgnie╠Ęty cel Pojednania? Zatem szukajmy oblicza Chrystusa i nie patrzymy na nic innego. Gdy ujrzymy Jego chwa┼ée╠Ę, wtedy be╠Ędziemy wiedziec╠ü, z╠çe nie potrzebujemy sie╠Ę niczego uczyc╠ü, ani postrzegac╠ü, ani dos╠üwiadczac╠ü w czasie, a jedyna╠Ę nasza╠Ę potrzeba╠Ę be╠Ędzie s╠üwie╠Ęta Jaz╠ün╠ü, Chrystus, Kt├│rego B├│g stworzy┼é jako Swego Syna.Lekcja 269
Lekcja 271

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>