Lekcja 277

Lekcja 276
Lekcja 278

Lekcja 277.

Listen to “LEKCJA 277 – Nie będę wiązał Twojego Syna prawami, które wytworzyłem.” on Spreaker.

Nie będę wiązał Twojego Syna prawami, które wytworzyłem.

Twój Syn jest wolny, Ojcze. Postanawiam nie wyobrażać sobie, że ograniczyłem go prawami, które wytworzyłem, by rządzić ciałem. Nie podlega on żadnym prawom, które wytworzyłem i poprzez które próbuję uczynić ciało bardziej bezpiecznym. Nie jest zmieniony przez to co zmienne. Nie jest niewolnikiem żadnych praw czasu. Jest takim, jakim go stworzyłeś, bowiem nie zna żadnych praw oprócz prawa miłości.

Nie czcijmy bożków, ani też nie wierzmy w żadne prawo, które bałwochwalstwo chciałoby wytworzyć, aby ukryć wolność Syna Boga. On nie jest przez nic ograniczony oprócz swoich wierzeń. Jednak to, czym on jest, daleko wykracza poza w jego wiarę w niewolę czy wolność. Jest wolny, ponieważ jest Synem swego Ojca. I nie może być ograniczony przez nic, chyba że Boża prawda mogłaby kłamać, a Bóg mógłby chcieć oszukiwać Samego Siebie.Lekcja 276
Lekcja 278

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>