Lekcja 28

Lekcja 27
Lekcja 29

Ponad wszystko chce╠Ę widziec╠ü rzeczy inaczej.

Dzisiaj zajmiemy sie╠Ę konkretnym zastosowaniem wczorajszej idei. Podczas wykonywania c╠üwiczen╠ü podejmiesz serie╠Ę okres╠ülonych zobowia╠Ęzan╠ü. Pytanie, czy dotrzymasz ich w przysz┼éos╠üci, nie jest teraz naszym

zmartwieniem. Jez╠çeli przynajmniej masz ochote╠Ę podja╠Ęc╠ü je teraz, to jestes╠ü na dobrej drodze by je dotrzymac╠ü. A my wcia╠Ęz╠ç jestes╠ümy na pocza╠Ętku tej drogi.

Moz╠çe zastanawiasz sie╠Ę, dlaczego jest waz╠çne by powiedziec╠ü, na przyk┼éad, ÔÇ×Nade wszystko chce╠Ę widziec╠ü ten sto╠ü┼é inaczej”. To nie jest waz╠çne samo w sobie. Jednak, co istnieje przez siebie? I co ÔÇ×samo w sobie” znaczy? Widzisz duz╠ço oddzielnych rzeczy woko╠ü┼é siebie, co naprawde╠Ę znaczy, z╠çe w ogo╠üle nie widzisz. Albo widzisz, albo nie widzisz. Gdy zobaczy┼ées╠ü jedna╠Ę rzecz inaczej, zobaczysz wszystkie rzeczy inaczej. S╠üwiat┼éo, kto╠üre zobaczysz w jednej z nich jest tym samym s╠üwiat┼éem, kto╠üre zobaczysz w nich wszystkich.

Kiedy mo╠üwisz, ÔÇ×Nade wszystko chce╠Ę widziec╠ü ten sto╠ü┼é inaczej”, sk┼éadasz zobowia╠Ęzanie wycofania swojego z go╠üry za┼éoz╠çonego pojmowania idei sto┼éu i otwarcia swego umys┼éu na to, czym on jest i po co on jest. Nie definiujesz go w kategoriach z przesz┼éos╠üci. Pytasz raczej czym on jest, niz╠ç mo╠üwisz mu czym on jest. Nie wia╠Ęz╠çesz jego znaczenia ze swym niewielkim dos╠üwiadczeniem sto┼éo╠üw, ani nie ograniczasz jego celu do swoich ma┼éych osobistych mys╠üli.

Nie be╠Ędziesz poddawa┼é w wa╠Ętpliwos╠üc╠ü tego, co juz╠ç zdefiniowa┼ées╠ü. Celem tych dzisiejszych c╠üwiczen╠ü jest zadawac╠ü pytania i otrzymywac╠ü odpowiedzi. Stwierdzaja╠Ęc, ÔÇ×Nade wszystko chce╠Ę widziec╠ü ten sto╠ü┼é inaczej”, zobowia╠Ęzujesz sie╠Ę widziec╠ü. To nie jest zobowia╠Ęzanie dotycza╠Ęce tylko jednej rzeczy. Jest to zobowia╠Ęzanie, kto╠üre odnosi sie╠Ę zaro╠üwno do sto┼éu, jak i w ro╠üwnym stopniu do czegokolwiek innego.

Mo╠üg┼ébys╠ü, faktycznie, uzyskac╠ü duchowe widzenie tego sto┼éu, jez╠çeli bys╠ü odwo┼éa┼é wszystkie mys╠üli, jakie masz na jego temat i spojrza┼é na ten sto╠ü┼é z ca┼ékowicie otwartym umys┼éem. Ma on cos╠ü tobie do pokazania; cos╠ü pie╠Ęknego, czystego, nieskon╠üczenie cennego, pe┼énego szcze╠Ęs╠ücia i nadziei. Jego prawdziwy cel jest ukryty pod wszystkimi twymi ideami, jakie masz na jego temat, pod twoim jego pojmowaniem. Ten cel wspo╠ü┼édzieli on z ca┼éym wszechs╠üwiatem.

Uz╠çywaja╠Ęc sto┼éu jako przedmiotu, do kto╠ürego ma zastosowanie dzisiejsza idea, prosisz w ten sposo╠üb o widzenie celu wszechs╠üwiata. Ta╠Ę sama╠Ę pros╠übe╠Ę be╠Ędziesz kierowa┼é do kaz╠çdego przedmiotu, kto╠ürego uz╠çyjesz w dzisiejszych c╠üwiczeniach. I wobec kaz╠çdego z nich podejmujesz zobowia╠Ęzanie, by pozwolic╠ü im ujawnic╠ü swo╠üj cel, zamiast przypisywac╠ü im swo╠üj w┼éasny osa╠Ęd na ich temat.

Dzis╠ü be╠Ędziemy c╠üwiczyc╠ü szes╠üc╠ü razy po dwie minuty, wypowiadaja╠Ęc najpierw idee╠Ę dnia, a potem stosuja╠Ęc ja╠Ę do wszystkiego, co widzisz woko╠ü┼é siebie. Przedmioty powinny byc╠ü nie tylko wybierane losowo, ale kaz╠çdy z nich powinien byc╠ü traktowany z jednakowa╠Ę szczeros╠ücia╠Ę, gdy stosujesz do nich idee╠Ę dnia, co be╠Ędzie stanowic╠ü pro╠übe╠Ę potwierdzenia ich jednakowej wartos╠üci w ich wk┼éadzie w twoje widzenie.

Jak zwykle, twoja wypowiedz╠ü powinna zawierac╠ü nazwe╠Ę przedmiotu, na kto╠ürym spocze╠Ę┼éy twoje oczy. Powinienes╠ü zatrzymac╠ü na nim swo╠üj wzrok, gdy mo╠üwisz:

Nade wszystko chc─Ö widzie─ç______inaczej.

Ka┼╝de ─çwiczenie powinno by─ç wykonane powoli i z troskliwym zastanowieniem. Nie ma po┼Ťpiechu.Lekcja 27
Lekcja 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>