Lekcja 280

Lekcja 279
Lekcja 281

Lekcja 280.

Listen to “LEKCJA 280 – Jakie ograniczenia moge╠Ę narzucic╠ü Synowi Boz╠çemu?” on Spreaker.

Jakie ograniczenia moge╠Ę na┼éoz╠çyc╠ü na Boz╠çego Syna?

Ten, kogo B├│g stworzy┼é nieograniczonym, jest wolny. Moge╠Ę wymys╠ülac╠ü dla niego wie╠Ęzienie i go tam wtra╠Ęcac╠ü, ale tylko w iluzjach, a nie w prawdzie. Z╠çadna Mys╠ül Boga nie opus╠üci┼éa Umys┼éu jej Ojca. Z╠çadna Mys╠ül Boga nie jest w og├│le ograniczona. Kaz╠çda Mys╠ül Boga jest wiecznie czysta. Czy moge╠Ę nak┼éadac╠ü ograniczenia na Syna Boga, gdy jego Ojciec chcia┼é, by by┼é on nieograniczony i podobny do Niego w kwestii wolnos╠üci i mi┼éos╠üci?

Dzis╠ü oddaje╠Ę czes╠üc╠ü Twojemu Synowi, poniewaz╠ç w ten spos├│b sam odnajduje╠Ę droge╠Ę do Ciebie. Ojcze, nie nak┼éadam ograniczen╠ü na Syna, kt├│rego kochasz i kt├│rego stworzy┼ées╠ü nieograniczonym. Czes╠üc╠ü, kt├│ra╠Ę mu oddaje╠Ę, jest Twoja, a to co jest Twoje, nalez╠çy r├│wniez╠ç do mnie.

7. Kim43 jest Duch S╠üwie╠Ęty?

Duch S╠üwie╠Ęty pos╠üredniczy mie╠Ędzy iluzjami i prawda╠Ę. Poniewaz╠ç musi On przerzucic╠ü most przez przepas╠üc╠ü, jaka jest mie╠Ędzy rzeczywistos╠ücia╠Ę i snami, dlatego tez╠ç sprowadza postrzeganie do wiedzy, dzie╠Ęki ┼éasce, kt├│ra╠Ę┬áMu B├│g da┼é, aby sta┼éa sie╠Ę darem dla kaz╠çdego, kto sie╠Ę zwraca do Niego o prawde╠Ę. Przez ten most, kt├│ry On stawia, wszystkie sny sa╠Ę przeniesione do prawdy, by zosta┼éy rozwiane przez s╠üwiat┼éo wiedzy. Wszystkie postrzegane obrazy i dz╠üwie╠Ęki zostaja╠Ę na zawsze od┼éoz╠çone. A tam, gdzie by┼éy poprzednio postrzegane, przebaczenie umoz╠çliwi┼éo spokojne zakon╠üczenie postrzegania.

Celem, jaki ustanawia nauczanie Ducha S╠üwie╠Ętego, jest w┼éas╠ünie to zakon╠üczenie sn├│w. Albowiem obrazy i dz╠üwie╠Ęki musza╠Ę byc╠ü przet┼éumaczone z takich, kt├│re s╠üwiadcza╠Ę o strachu, na takie, kt├│re sa╠Ę s╠üwiadectwami mi┼éos╠üci. I kiedy to jest juz╠ç w pe┼éni zrealizowane, uczenie osia╠Ęga sw├│j jedyny cel, jaki ma w s╠üwietle prawdy. Albowiem uczenie, tak jak kieruje nim Duch S╠üwie╠Ęty by osia╠Ęgna╠Ęc╠ü rezultaty jakie w nim postrzega, staje sie╠Ę s╠ürodkiem s┼éuz╠ça╠Ęcym do tego, az╠çeby wyjs╠üc╠ü poza siebie i byc╠ü zasta╠Ępionym przez wieczna╠Ę prawde╠Ę.

Gdybys╠ü tylko wiedzia┼é, jak bardzo tw├│j Ojciec pragnie, bys╠ü rozpozna┼é swa╠Ę bezgrzesznos╠üc╠ü, w├│wczas nie pozwoli┼ébys╠ü, by Jego G┼éos wo┼éa┼é na pr├│z╠çno, ani nie odwraca┼ébys╠ü sie╠Ę od tego, czym chcia┼éby On zasta╠Ępic╠ü twoje przeraz╠çaja╠Ęce wyobraz╠çenia i sny, kt├│re wytworzy┼ées╠ü. Duch S╠üwie╠Ęty rozumie sposoby i s╠ürodki jakie wytworzy┼ées╠ü, poprzez kt├│re chcia┼ées╠ü uzyskac╠ü cos╠ü, co nie jest nigdy moz╠çliwe do uzyskania. Jes╠üli je Mu powierzysz, On zastosuje te s╠ürodki, kt├│re wytworzy┼ées╠ü by skazac╠ü sie╠Ę na wygnanie, aby przywr├│cic╠ü tw├│j umys┼é tam, gdzie jest on naprawde╠Ę w domu.

Z wiedzy, gdzie zosta┼é umieszczony przez Boga, Duch S╠üwie╠Ęty wzywa ciebie, abys╠ü pozwoli┼é przebaczeniu oprzec╠ü sie╠Ę na twoich snach, by przywr├│cic╠ü ci zdrowie i pok├│j umys┼éu. Bez przebaczenia twoje sny wcia╠Ęz╠ç pozostana╠Ę, aby cie╠Ę przeraz╠çac╠ü. A pamie╠Ęc╠ü ca┼éej Mi┼éos╠üci twojego Ojca nie powr├│ci, by og┼éosic╠ü, z╠çe nadszed┼é koniec sn├│w.

Przyjmij dar twego Ojca. Jest on wo┼éaniem Mi┼éos╠üci do Mi┼éos╠üci, by by┼éa tylko Soba╠Ę. Duch S╠üwie╠Ęty jest Jego darem, dzie╠Ęki kt├│remu spok├│j Nieba jest przywr├│cony umi┼éowanemu Synowi Boga. Czy chcia┼ébys╠ü odm├│wic╠ü podje╠Ęcia sie╠Ę funkcji dope┼énienia Boga, kiedy wszystkim, czego On chce, jest to, abys╠ü ty by┼é pe┼ény?Lekcja 279
Lekcja 281

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>